Přihlášení

Petice proti výstavbě spalovny odpadů (ZEVO) v Písku s kapacitou 50 000 t/rok

27. 11. 2022 | Pavel Šebelle | Diskuze (0) | Petice

Kdo z občanů nesouhlasí s tím, aby se v Písku postavila spalovna odpadů ZEVO Písek s kapacitou 50 000 t odpadu za rok, kde by se na úkor zdraví Písečáků likvidoval odpad ze Strakonic, Vodňan, Milevska, Blatné, Horažďovic a okolí a možná i míst mimo náš kraj, může zaslat svůj nesouhlas a svoje připomínky nebo připomínky stejné jako budu posílat já na ministerstvo ŽP. Přikládám soubor s připomínkami pod článek, stačí podepsat a odeslat. Nutno zaslat poštou, aby to přišlo do 7.12. 2022 nebo datovou schránkou. Můžete také zaslat mně na email bausting@seznam.cz a přepošlu to datovkou. Příp. můžete podepsat e-petici, kterou jsem vytvořil, ale to nebude mít asi takovou váhu pro ministerstvo, spíš jen pro město.

Podepisujte rychle, jen do 7.12. můžeme zaslat na ministerstvo k řízení EIA
 
https://www.petice.com/petice_proti_vystavb_spalovny…

My níže podepsaní občané nesouhlasíme s tím, aby v Písku v teplárně ve Smrkovicích byla postavena spalovna odpadů ZEVO (kapacita 50 000 t odpadů za rok).

Žádáme ministerstvo životního prostředí, aby udělilo záměru v řízení EIA nesouhlasné závazné stanovisko.

Žádáme vedení města a zastupitelstvo, aby tento záměr zastavilo, a to  z níže uvedených důvodů.

1)    Spalovny odpadů ZEVO dle studií prokazatelně znehodnocují ceny nemovitostí ve svém okolí v okruhu až do cca 4 km, to je v našem případě při umístění ZEVO Písek do teplárny Smrkovice prakticky po celém území Písku.
Bylo prokázáno, že ZEVO v Liberci má negativní vliv na ceny bytů v jeho okolí. Ceny bytů v okruhu 3 – 3,88 km jsou o 19,8% dražší než nemovitosti v kruhu 1,5 –3 km a nemovitosti v okruhu do 1,5 km, jsou o dalších 5,7% levnější než nemovitosti v okruhu 1,5 – 3 km.  Dle studie provedené v roce 2016 v Hanzghou bylo zjištěno, že do 1 km od spalovny tam poklesly ceny bytu o 25,4 %, ve vzdálenosti 2-3 km pokles ceny bytu o 14%, od 4 km vliv nenalezen   Nesouhlasíme s tím, aby spalovnou byly znehodnoceny ceny našich nemovitostí.

2)    Rozptylová studie prokázala, že díky množství odpadu 50 000 t/rok bude spalovna vypouštět hodně toxinů a znečišťujících látek, které poškodí místní relativně čisté ovzduší v Písku, které dělá Písek atraktivním městem na jihu Čech. Množství škodlivin se zvýší mnohonásobně. Podle maxim v tabulce 24 v rozptylové studii stoupnou maximální imisní příspěvky následovně: roční pro NO2 – 6x, hodinové 1,2 x, roční pro PM10 – 4,6 x, CO – 3,8 x, HCl – 15,3 x, HF – 449 x, TVOC – 312 x, těžké kovy –  13 000 x, Cd+Tl – 7500 x, Hg tuť 3400 x, dioxiny PCDD/F – 38 x, BaP – 13 x      Přestože zákonné imisní limity budou stále plněny, výrazně se zhorší kvalita ovzduší v Písku a nelze tvrdit, že se jedná o snížení environmentálního dopadu výroby tepla a energie na životní prostředí (nebo zdraví).

3)    Písek vyprodukuje pouze 4500 t odpadů za rok, kapacita ZEVO Písek je tedy silně předimenzovaná. Zásadně nesouhlasíme s tím, aby se do Písku vozil odpad k likvidaci ze Strakonic, Vodňan, Blatné, Horažďovic, Milevska a jiných míst a byly v Písku likvidovány odpady z jiných měst na úkor zdraví píseckých občanů.

4)    V Jihočeském kraji je aktuálně plánováno ZEVO Vráto (150 000 t/rok), probíhá příprava na ZEVO v Plané nad Lužnicí (50000 t/r), nyní byla zveřejněna dokumentace záměru na stavbu ZEVO Písek (50 000 t/r). Domníváme se, že se jedná o kumulaci záměrů. Dle studie předané krajským zastupitelům bude v roce 2030 po ukončení skládkování v celém jihočeském kraji produkováno pouze 186 000 t odpadů, kapacita ZEVO Vráto a ZEVO Planá je tedy dostatečná a kapacita ZEVO Písek je zcela nadbytečná. ZEVO Písek by nemělo v podstatě co spalovat. Zásadně nesouhlasíme s tím, aby se do Jihočeského kraje vozil odpad k likvidaci z jiných krajů.

5)    Nesouhlasíme s tím, aby se za městské peníze v teplárně postavilo za 2 mld Kč předimenzované zařízení, které nemá nijak zajištěno to, že jeho provoz bude životaschopný a ekonomický.

6)    Nesouhlasíme s tím, že je projekt prosazován na základě nepravdivých informací. Např. data z rozptylové studie porovnávají výhledovou situaci s neaktuální situací 2 kotlů na uhlí. Skutečnost je pouze jeden kotel na uhlí a jeden kotel na dřevní biomasu. Pokud by byla jako stávající stav uvažována tato skutečnost výsledky dokumentace EIA by byly více nepříznivé. Zarážející je i neuvedení těch látek, které překračují svým příspěvkem 1 % imisního limitu, což jsou těžké kovy – Arsen (28,1 % imisního limitu), Nikl (8,4 % imisního limitu), dále Cd+ Tl (2,2 % imisního limitu) a u dopravy se jedná o částice PM10 (5,2 % imisního limitu). Dokumentace a rozptylová studie i hodnocení zdravotních rizik jsou založeny na neaktuálních datech a v dokumentaci i v přílohách je velké množství nejasností. Subjektivní závěry zpracovatele nejsou řádně odůvodněny na tvrdých datech a studiích z jiných již funkčních spaloven ZEVO a jejich okolí.    

 

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.