Přihlášení

Zastupitelstvo projedná PETICI proti omezování parkování v centru

10. 8. 2016 | Magdalena Myslivcová | Diskuze (0) | Petice

Ve čtvrtek 11. srpna projednají zastupitelé letošní čtvrtou petici, která byla městu Písek doručena 30. května. Petici "PROTI SNIŽOVÁNÍ POČTU PARKOVACÍCH MÍST NA VELKÉM A ALŠOVĚ NÁMĚSTÍ A V ULICÍCH JUNGMANNOVA A FRÁNI ŠRÁMKA A PROTI OMEZOVÁNÍ DOPRAVNÍHO PROVOZU V PŘILEHLÝCH ULICÍCH" podepsalo v souvislosti s připravovanými změnami v centru města 587 občanů města. Překladatel tohoto bodu jednání, místostarosta JUDr. Josef Knot, doporučuje zastupitelům petici pouze projednat, ale pokračovat v projektových přípravách "Revitalizace historického centra města Písek", protože argumenty petice podle něj nejsou zásadním důvodem k zastavení akce nebo pozastavení projekčních prací. Podrobné informace obsahuje připojený materiál do zastupitelstva.

Z důvodové zprávy:

 

Město Písek obdrželo dne 30.5.2016 petici od obyvatel města proti snižování počtu parkovacích míst v oblasti Velkého náměstí, Alšova náměstí, Jungmannovy ulice a ulice Fráni Šrámka ve městě Písku a omezování dopravního provozu v ulicích přilehlých.

V petici se uvádí, že:

- jejím cílem je požadavek, aby Město Písek nevynakládalo další finanční prostředky na studie související s dalšími restrikcemi a omezováním dopravy v centrální části Písku (Vnitřní město).

- jejím smyslem je, že omezením dopravy v centrální části města Písku dojde k výraznému oslabení kupní síly jednotlivých majitelů obchodů a dostupností jednotlivých nabízených služeb (celý obsah petice – viz příloha).

K petici bylo připojeno 587 podpisů na arších, které byly její součástí. Pravost podpisů nebyla zkoumána. Petice byla odborem Kanceláře úřadu k vyřízení postoupena odboru Investic a rozvoje, který tuto akci připravuje a zajišťuje její budoucí realizaci.

Obsah petice se svým obsahem týká výhradně urbanisticko – architektonického řešení revitalizace prostoru historického centra města Písek, na které Město Písek vyhlásilo v roce 2015 architektonickou soutěž. Předmětem soutěže bylo zpracování soutěžního návrhu urbanisticko – architektonického řešení revitalizace prostoru historického centra města Písek (městské lokality Velkého náměstí, Alšova náměstí a přilehlého uličního parteru), zahrnující specifikaci využití území, prostorové a architektonicko-urbanistické řešení skladby řešeného území – (vyjma přilehlých objektů), zeleně, dopravních vztahů – včetně řešení dopravní obsluhy a dopravy v klidu v návaznosti na celkovou městskou dopravu.

Rada města odsouhlasila na svém zasedání dne 30.7.2015 Soutěžní podmínky uvedené architektonické soutěže, které požadovaly, mimo jiné, stávající parkovací kapacitu snížit max. o 1/3 – což bylo vítězným projektem dodrženo. Jako hlavní důvod souhlasu s max. třetinovým snížením počtu parkovacích stání byly dvě lokality, které tento deficit budou po jejich stavební úpravě kompenzovat (lokalita Výstaviště, lokalita vnitrobloku proti poště). Dále byly uspořádány tři besedy s veřejností nad vítězným projektem, kde se zásadně odpor vůči třetinovému ponížení počtu parkovacích míst neprojevil – resp. nebyl kolektivně projeven a nebyla většinově požadována úprava projektu.

Rada města výsledky uvedené soutěže schválila na svém zasedání dne 10.12.2015. Následně bylo vyhlášeno Městem Písek jednací řízení bez uveřejnění, ze kterého vzešel zpracovatel projektové dokumentace MCA ATELIER S.R.O. DYKOVA 1 – VINOHRADY 10100 PRAHA10. Ten započal na základě smlouvy o dílo zhotovovat jednotlivé etapy projektové dokumetace projektu „Revitalizace historického centra města Písek“.

Z výše uvedených údajů a časové náročnosti v případě změny projektové dokumentace a složitosti vypsání nové soutěže na projekt (architektonické soutěže), předkladatel materiálu doporučuje zastupitelstvu města na petici nereflektovat a odmítnout ji.

Jelikož petice směřuje do oblasti samostatné působnosti, nebude při jejím vyřizování postupováno dle zákona č.85/1990 Sb., o právu petičním, který se vztahuje pouze na petice v oblasti přenesené působnosti, ale petice bude projednána dle § 16 odst. 2 písm. f) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. (viz znění v příloze zaslané kanceláří úřadu). 

 

K TÉMATU:

Petice proti snižování počtu parkovacích míst na Velkém a Alšově náměstí

 

Záznam besedy o centru města Občan versus politik – tentokrát bez odpovědných politiků :-)

 

 

 

 

 

 

 

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.