Přihlášení

Co bylo dřív, slepice nebo vejce?

11. 11. 2014 | Jiří Hořánek | Diskuze (15) | PÍSECKÝ HYDEPARK

Jiří Hořánek při skládání slibu zastupitele

V kolik hodin by občanům vyhovovalo, aby se konala zasedání zastupitelstva? Od 13, nebo od 16 hodin?

Znáte tu hádanku: Co bylo dříve, slepice nebo vejce? Pokud se nepřikloníme k myšlence vytvoření zárodku života ve zkumavce, tak se můžeme v argumentační smyčce točit stále dokola.

V Písku je zvykem začínat zasedání zastupitelstva města ve 13 hodin. Je to vhodné, protože se jedná za světla a vesměs s plnými žaludky, což jistě podporuje aktivitu diskutujících. Rovněž přítomným občanům důchodového věku asi tento čas vyhovuje. Nejsem si však jist, zda tento čas vyhovuje i těm občanům, kteří jsou v pracovním procesu nebo se věnují podnikání.

Když jsem se nad tím zamýšlel, zkusil jsem navrhnout začátek zasedání v 16 hodin, aby se na jednání mohli občané dostavit v hojnějším počtu. Zkušenější kolegové mi naznačili, že už se to zkoušelo a že je to zbytečné, protože "lidé moc nechodí". Ptám se: nechodí ale proto, protože se začíná brzy, a kdyby se začínalo později, tak by chodili? Nemyslím si, že občany obsah jednání nezajímá. Nebo snad ano?  

V čase před volbami zde byla smršť názorů na věci veřejné, nyní jako mávnutím proutku aktivita diskutérů na poli komunální politiky poklesla.

Tak co si o tom myslíte? V kolik hodin by vám vyhovovalo, aby se konala zasedání zastupitelstva?

0
0

Diskuze k článku +

11. 11. 2014 (21:39)  –  Ladislav Douša

0
0

Pokud budu jednou za volební období považovat za přínosné se zasedání zastupitelsta zúčastnit, čas začátku nebude hrát roli. Pokud bych se hodlal zapojit častěji, 16:00 h uvítám více. Nutno však podotknout, že jsem doposud neměl potřebu. Místní tisk informuje dostatečně.

Odpovědět

11. 11. 2014 (22:12)  –  Mgr.Ing. Jiří Hořánek

0
0

V některých městech je z jednání zastupitelstva pořizován videozáznam, který je buď promítán online, nebo je umístěn na web. Nebylo by toto zajímavé?

Odpovědět

12. 11. 2014 (01:31)  –  Luděk Blaha

0
0

Ano. O tento typ realityšou je poměrně značný zájem.
Při vyšším výskytu například zmatečných hlasování se vyloženě hodí.

Odpovědět

11. 11. 2014 (22:01)  –  Luděk Blaha

0
0

A není 16:00 hodin už povětšinou po pracovní době?
Aby to zastupitelům nedělalo problémy v osobním životě…

Odpovědět

11. 11. 2014 (22:10)  –  Ladislav Douša

0
0

Pokud se z toho zasedání budou vracet až pozdě v noci, tak věřím, že budou doma těžko vysvětlovat, kde byli a co tam dělali.

Odpovědět

12. 11. 2014 (04:30)  –  Milan Miflonides Sedlák

0
0

Sledovat jakýkoliv záznam jednání ať již ve zvukové či obrazové podobě stojí OBČANA zbytečně moc času (dokonce i pro důchodce …..) je málo srozumitelné – někdy technicky, jindy (také) obsahově. Atd. atp. Za podstatné považuji informace o výsledcích (usneseních) příslušných orgánů – v podobě stravitelné pro OBČANA. Ono totiž co kdo řekl nebo neřekl není zase – v konečném výsledku až tak podstatné. Ostatně co když se uřekl? Co když nastal v jednání zmatek (viz p .Blaha). A tisíce dalších argumentů.
Dnešní podoba příslušných zápisů je pro OBČANA ne zrovna srozumitelná – a rozhodně ne stručná. Jde někdy o pel-mel záležitostí méně důležitých a těch zásadních, strategických. Jsou tu přece ještě další zdroje informací ze strany města třeba Úřední deska. Ale to by bylo na dýl. Dovolil bych si poznamenat, že o výsledcích jednání Rady města by měli být OBČANÉ informováni taktéž srozumitelněji a přehledněji. Na záznamech bych netrval…..
P.S. Ostatně si myslím že Zpravodaj města Písku by měl doznat zásadních změn. Z jeho elektronické verze pak – mimo jiné i takových aby si OBČAN mohl to co jej zajímá pohodlně zkopírovat a zařadit do svého osobního archivu. (Z té PDF verze mi to nějak nelze …. )

Odpovědět

12. 11. 2014 (09:13)  –  Milan Miflonides Sedlák

0
0

JEŠTĚ DODATEK. Slepice nebo vejce? Obojí to tu PŘECE již je. Teď jde spíš o to jak s tím vejcem naložit: jako kdysi Kolumbus a nebo v podstatě nechat tak jak je? Podle mne právě s příchodem nových, řádně zvolených orgánů je skvělá příležitost pro tu první možnost. Tedy – řečeno méně obrazně – zásadně a komplexně zvýšit informovanost občanů. Zbytečně se neutápět v řešení pseudoproblému, tedy na na záznam jednání zastupitelstva. To už tu přece bylo, potažmo ještě je – nebo ne?
Něco pro zasmání. V diskuzi na podobné téma před minulými volbami kdosi navrhoval aby zastupitelé si připravili svůj projev písemně. S tím, že by se podle nich pak pořizovaly "zápisy". Úsměvné na tom návrhu bylo že se tak velký důraz věnoval tomu co kdo řekl (napsal). Dál bych se opakoval, HOWGH.

Odpovědět

12. 11. 2014 (11:53)  –  Martin Zborník

0
0

Osobně si myslím, že pro zapojení veřejnosti není úplně zásadní, zda bude jednat zastupitelstvo od 13:00 do 20:00 nebo od 16:00 do 23:00. Lidé stejně nejvíce přijdou v čase mezi 15:00 – 19:00. V jiném čase budou na jednání přítomni jen ti, co se jich to bytostně dotýká. Nebylo by tedy ideální přizpůsobit program jednání tak, aby zásadní veřejností sledovaná témata byly projednávány právě v tomto čase mezi 15:00-19:00? Pak je v podstatě jedno kdy jednání začne 13:00; 14:00; 15:00 nebo 16:00, je to spíše na domluvě zastupitelů, zda je pro ně únosné uvolňování z pracovního procesu, nebo raději budou pracovat v noci.

Reakce na MMS – Pro možnost efektivního zapojování veřejnosti do dění na radnici, do rozhodovacích procesů a obecně o dění v našem veřejném prostoru je naprosto nezbytné, aby byly jednoduše dostupné veškeré možné informace o veřejných jednáních zastupitelských orgánů města tzn. zastupitelstva, rady, výborů, komisí … Jedině tak je možné sledovat, co námi jednotlivý zvolení zastupitelé a strany ve skutečnosti pro město dělají. A věřte, že mnohdy se nestačíte divit. Mnohdy je to dramatičtější než většina detektivních seriálů. Proto považuji za naprosto zásadní zachování zveřejňování podkladů pro jednání rad a zastupitelstev cca s 10 denním předstihem před jednáním, pořizování audiozáznamů (či ještě lépe v minulosti zastupiteli odmítnutých videozáznamů), zápisů z těchto jednání, k tomu zpracovávaných podrobných zápisů rozprav a jmenný seznam hlasování z jednání zastupitelstev a rad. Jsou totiž rozhodně nezbytností pro dobré fungování našeho města. Nikdo vás nenutí je podrobně studovat, ale když vás něco bude zajímat tak máte tu možnost se o tom transparentně dozvědět téměř vše a to vám umožní se jednoduše zapojit do dění v našem městě.
Mnozí politici razí terorii nezveřejňovat téměř nic, protože toho kdo by se v tom chtěl jakkoli aktivně zapojit odradíme jednoduše tím, že mu téměř znemožní přístup k jakýmkoli informacím a je pro něj pak nesmírně složité získání jakékoli relevantních argumentů o projednávané věci. Dá se tedy jednoduše odpálit.

Chraňme si tedy veškerou současnou informační otevřenost, jako klenot nedocenitelné hodnoty pro naše město. Z dosavadních náznaků je patrné, že současná koalice se bude snažit nám tyto práva významně osekat (např. text koaliční smlouvy o zastupitelských klubech, kde se vše pečlivě předjedná za zavřenými dveřmi, než se půjde na zastupitelstvo, materiály do první rady v novém složení, která má jednat za 8 dní stále nejsou zveřejněny ….). Mimochodem za tyto výdobytku vedoucí nesporně k většímu zapojení veřejnosti do věcí veřejných, si jako za jedno z mála věcí zaslouží pochvalu předchozí starosta Ondřej Veselý, který je pracně prosadil a možná i občas bolestně prosazoval.
Omlouvám se jsem dlouhý, ale téma je to víc než zásadní pro další fungování našeho města.

Odpovědět

12. 11. 2014 (17:33)  –  Mgr.Ing. Jiří Hořánek

0
0

Ale to je hluboké nepochopení. Nikdo potichu ani nahlas nevyjádřil myšlenku, že by se měla informovanost občanů nějak omezovat. Zásluhy bývalého pana starosty o komunikační otevřenost jsou nezpochybnitelné, Písek je v tomto směru v popředí. I v textu koaliční smlouvy je přeci deklarována podpora komunikace a naslouchání občanům. Proto podle mne obavy nejsou na místě.
Existence klubu členů zastupitelstva města je obsažena i v současném jednacím řádu, takže opět nejde o žádnou novinku. Pokud je deklarován záměr pokusit se tuto dobrou zvyklost rozpohybovat, tak rozhodně ne pro to, že by se chtělo něco před občany utajovat či dohodnout v zákulisí, ale hlavně pro to, aby členové zastupitelstva města mohli vznášet dotazy, podněty a připomínky k připraveným materiálům a bylo možné na ně reagovat ještě před vlastním zasedáním, či byl čas na toto zasedání požadované informace doplnit a toto zasedání pak mělo konstruktivní průběh.
Takže prosím počkejme si na první kroky nového zastupitelstva města a pokud dojde ke zhoršení současného standardu, jistě se najde dost kritických hlasů, které na to upozorní. Ala nestrašme se dopředu nějakou dobou temna!

Odpovědět

13. 11. 2014 (00:28)  –  Martin Zborník

0
0

Děkuji za vaší reakci. Budu samozřejmě velice rád, když tomu tak bude i v tomto volebním období a nastavený standard bude minimálně zachován. Avšak jakémukoli zpřehlednění těchto poskytovaných informací se samozřejmě nebude asi nikdo bránit (např. přehlednější komplexní informace na jednom místě k jednotlivých projednávaných bodů v radě a zastupitelstvu – konkrétně by bylo ideální, aby na jednom místě na webu bylo možno najít: materiál ke konkrétnímu projednávanému bodu se zveřejněním konečného přijatého usnesení, k tomu připojený podrobný záznam rozprava k tomuto bodu a jmenný seznam kdo jak konkrétně hlasoval; přítomní a nepřítomní zastupitelé, ideálně ještě doplněné odkazem na stopáž do audiozáznamu, či ještě lépe videozáznamu v archivu města). Níže byl také v diskusi vznesen návrh na začlenění některých vybraných informací zásadního charakteru pro chod našeho města z jednání rad a zastupitelstev do struktury městského zpravodaje, což považuji také za dobrý nápad.
Myslím, že podstata zachování nastaveného informačního standardu bude veřejností velice bedlivě sledována, proto beru vaše předchozí vyjádření k této věci jako důležitý pozitivní signál a zároveň příslib zachování tohoto standardu od vrcholného představitele nové koalice.

Odpovědět

13. 11. 2014 (08:49)  –  Milan Miflonides Sedlák

0
0

Vážený pane místostarosto,
ani já si nemyslím "že by se měla informovanost občanů nějak omezovat". Domnívám se, že by se měla ZVÝŠIT a to zásadně.
Pokud si pozorně přečtete mé dvě odpovědi zde pak tam najdete jisté náměty. Mohl byste, prosím, na ně reagovat?
Srdečně děkuji.

Odpovědět

13. 11. 2014 (12:09)  –  Mgr.Ing. Jiří Hořánek

0
0

Vážený pane Sedláku,
předem připravené písemné projevy členů zastupitelstva jsou nesmysl, v tom s Vámi souhlasím.
Zápisy z jednání orgánů města, tedy zastupitelstva i rady, mají jen dokumentační charakter předepsaný zákonem a jejich cílem není soutěžit o atraktivnost čtenářských prožitků s beletrií typu H.P., ale právě jen oficiálně dokumentovat, jak tyto kolektivní orgány projevily svoji vůli a jakým způsobem se k takovému projevu vůle dobraly. Audiozáznam slouží pro ověření autenticity psaného zápisu (nejde o stenografický záznam jako v Parlamentu). Proto nepovažuji nějaké větší úpravy za vhodné.
Existence úřední desky jako obligatorní publikační platformy je dána správním řádem a slouží pouze pro oficiální úřední dokumenty. Ani zde nevidím prostor pro nějakou kreativitu.
Městský zpravodaj je něco jiného – není to hlásná trouba radnice ani plátek pro oslavné ódy na úspěchy vedení města, ale jde o tištěné informační médium upozorňující na aktuální postřehy, sdělení a události. Zde si umím představit, že by mohla být některá, pro občany zajímavá, témata blíže okomentována a přiblížena ve srozumitelné formě. Bude-li přikročeno k diskusi nad novou podobou zpravodaje po stránce obsahové i vizuální, bude každý podobný námět, jako je ten Váš, vřele vítán.

Odpovědět

13. 11. 2014 (12:41)  –  Milan Miflonides Sedlák

0
0

Vážený pane místostarosto,
pro kreativitu toho či onoho subjektu je podle mne prostor všude, kde je to možné při dodržování příslušných zákonných a podzákonných norem. Komunální sféra si vytváří také svoje normy, pravidla, předpisy – to beru. Ale právě zastupitelstva jsou současně – a berte to jako příměr – ve své působnosti "zákonodárci". Mám tím na mysli že si jistá pravidla prostě odhlasují. A zde mají prostor dokonce dvojí….
A teď k tomu "dokumentačnímu charakteru". Nemyslím si že v něm platné normy něco ZAKAZUJÍ. Nebo snad v samosprávě ano?
Uvedu příklad. Napsal jsem někde na těchto stránkách něco o projektu nové vodárny – a udělal jsem věcnou chybu. A víte proč? Protože jsem vycházel z audio záznamu (dnes jsem tutéž pasáž hledal ale nenašel. V humornější formě jsem ji před chvílí poslal do redakce PS). Protože jsem se dostatečně nezorientoval o čem je v té chvíli řeč. Hledání v písemnosti je jednodušší – nahodím page up a vím kde jsem.
Ještě jednou k těm zápisům. Na předposledním zastupitelstvu se nehlasovalo jen o takové "maličkosti" jako je zadání jakéhosi analýzy (pořád jsme u té vodárny). Tak jako se u Madridu bojovalo za Prahu tak se zde mělo hlasovat – s jistou mírou nadsázky – i o realizaci projektu nové vodárny. A pokud by analýza vycházela k projektu "příznivě"? …. no, nebudu to dál rozvádět.
A tím se dostávám k další věci. Pravda, víme kolik a kdo byl tenkrát při tom hlasování pro a kdo proti, kolik a kdo se zdržel –-- ale neznáme jejich argumenty. Takové co bychom si je mohli zkopírovat a dál o nich uvažovat či používat. A ne je hledat podle minut a vteřin – a občas jim nerozumět.

Odpovědět

13. 11. 2014 (14:57)  –  Mgr.Ing. Jiří Hořánek

0
0

Vážený pane Sedláku,
já jsem na tom zasedání také byl a rovněž jako Vy jsem zcela přesně nepochopil, z jakých důvodů byl někdo z hlasujících "pro" byl z jakých důvodů "pro". To je ovšem problém, který žádný zápis nevyřeší – člen kolektivního orgánu spoluvytváří jeho vůli tím, že prostě zvedne (nebo nezvedne) ruku a nemusí nikomu zdůvodňovat, proč hlasoval tak, jak hlasoval. Podle jednacího řádu slouží k vyjádření názorů a postojů jednotlivých členů rozprava, do které se zapojit mohou, ale nemusí.
Tím se dostáváme k daleko širším souvislostem – vztahu zvoleného člena zastupitelstva, který byl zvolen pro to, aby správu věcí veřejných vykonával v souladu s vůlí voličů. V ideálním případě by se tedy například v případě vodárny měl člen zastupitelstva poradit s občany, co si o tom myslí a při hlasování by je měl zastoupit a prezentovat jejich názor.
Ach ano, demokracie je trochu komplikovaná, ale buďme vděčni za to, že ji máme.

Odpovědět

13. 11. 2014 (15:56)  –  Milan Miflonides Sedlák

0
0

Vážený pane místostarosto,
raději hned v úvodu: přinejmenším v jedné věci s Vámi souhlasím.
Hlavně v tom, že zastupitel NEMUSÍ zdůvodňovat. Já se ale domnívám, že by měl pociťovat jisté POVINNOSTI vůči svým voličům. Měl, ale nemusí. Je věc jeho svědomí a jeho strany potažmo klubu.
Jenže jedno z témat o kterém se bavíme je informovanost. Takže. Ne že by se zrovna musel za nevyslovení svého názoru či stanoviska stydět – ALE …. . Pravda na těch zasedáních je občas vřava. Ale ať je ten zastupič zleva nebo zprava měl by jasně rozpoznat kdy by se mohlo jednat o dvě sta milionů – a měl by se vyjádřit.
Ostatně kdyby se nezměnila politická konstelace tak by se o tu částku také natvrdo jednalo.
Soudě podle audio záznamu, to zastupitelstvo trvalo pět hodin a třicet dva minut. Pokud ovšem nebyly vystřiženy přestávky. Ale i kdyby nebyly – snad si někdo potřeboval za tu dobu – víte co. No nic budu končit.
Rozlišujme věci důležitější a méně důležité složitější a méně složité.
To se mají někteří zastupitelé schovávat za svoje kluby? Pokud ano pak to není nic čím by se mohli chlubit.
Mějte se dnes večer krásně, odcházím na ty svoje básně.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.