Přihlášení

Dopravní studie města Písek – oponentní názor arch. Bočka

1. 10. 2014 | Redakce PS | Diskuze (10) | PÍSECKÝ HYDEPARK

Ing. arch. Radek Boček, člen komise pro urbanismus a rozvoj města, člen komise pro infrastrukturu a dopravu, zaslal redakci Píseckého světa následující článek s žádostí o zveřejnění – materiál předkládáme k volné diskuzi.

Na předvolebním kotli č. 1 zaznělo z úst p. starosty, že v případě dopravní studie města Písku "mluvím o něčem, co jsem nikdy neviděl". To nevadí, že jde o odborný materiál projednaný Radou města a komisí pro urbanismus a rozvoj města… Pojďme se tedy společně podívat na to, co jsem neviděl.

Dopravní studii zpracoval na zakázku z volné ruky p. starosty dopravní inženýr Miroslav Vondřich.

obr. 01 (viz galerie pod článkem)

Už úvodní výkres obrázek nás ubezpečuje o tom, že pokud by studie přešla do realizační fáze, budeme po Písku hlavně chodit. Rádi, s nadšením, hodně a všichni.

To, že nové trasy MHD mají zajíždět na náměstí a točit se u „Skleníku“, dnes PONTES, je asi dobře, když tedy pominu investice do předpolí kamenného mostu a představu, jak se po ní drkocá autobus. Pevně doufám, že aspoň malý minibus jak je v legendě a ne ty stávající. Nechci být jízlivý, ale za první republiky a po II. světové válce se jezdilo i po Kamenném mostě… což, ne?

0br. 02 (viz galerie pod článkem)

Humor nicméně dochází už u 3. výkresu. Ta silná červená čára po ulicích Kollárova, Harantova, Zeyerova, Hradišťská, most Fráni Šrámka, Pražská Dvořákova, Nový most je hranice obousměrného provozu. Tedy poslední ulice od centra, kde se bude jezdit jako dnes v obou směrech. Vše dovnitř budou jednosměrky. Ne, nezbláznil jsem se já, já pouze cituji z materiálu radnice. Jezdíte do centra Českých Budějovic autem? Jste také na prášky z toho jejich systému jednosměrek? A co Vinohrady? Vyznáte se v té spleti zákazů. Ne?! Nevadí, i v Písku budeme brzo světoví.

obr. 03 (viz galerie pod článkem)

Za to si ale budeme moci v neděli zabruslit. To zelené jsou, cituji: „NEDĚLNÍ OKRUH PRO CYKLISTY A BLUSLAŘE 9-11 h“. Fakt je to tam takhle. Jsem rád, že budu vědět, kdy mám sednout na kolo a kdy nazout brusle. Dostanu na ně třeba i příspěvek… Předpokládám, že čelo sdruženého pelotonu cyklistů a bruslařů povede vždy pan starosta a také závěr pelotonu by měl někdo hlídat, aby se příp. kverulanti neulívali a nezdržovali ostatní progresivní občany města…

obr. 04 (viz galerie pod článkem)

Jo, to máme tak, když má někdo lávky rád… Vám také nestačí ta plánovaná u Václava? Dobrá, zase máte pravdu, uděláme ještě jednu u Trojice.

Pojďme se ale podívat na ten detail. Podzemní parkoviště pod Palackého sady… Ptal jsem se člověka, který se profesionálně věnuje realizaci zahrad, jak by to asi šlo, aby se nemuselo kácet. Nedokáže si to představit jinak, než přijede dozer, vykácí se stromy, přijede bagr, udělá se jáma pro podzemní parking, zasype a opět vysází nové (mladé a malé) stromy. Jen nevím, co bude s altánem. Budeme jej stěhovat jako kostel v Mostě? No, a místo stávajícího plaveckého bazénu také parkoviště.

obr. 05 (viz galerie pod článkem)

No, a kdo se doteď dobře bavil, tak, prosím, aby zpozorněl. To žluté jsou fakt pěší zóny dle návrhu této dopravní studie města Písku. Komplet celé Velké náměstí, malé Alšovo náměstí, Fügnerovo náměstí, ale také celá třída Národní Svobody a Chelčického. Nic nepomůže obchodům, krámkům, restauracím a hospůdkám v centru města jako pěší zóna. To ví každý developer. Jděte se zeptat majitele nemovitostí do existující pěší zóny některého většího města. Fakt tohle chceme? A fakt tohle a podobné věci chceme platit z veřejného rozpočtu Města Písku?

obr. 06 (viz galerie pod článkem)

Dne 29. 9. 2014, Ing. arch. Radek Boček, člen komise pro urbanismus a rozvoj města, člen komise pro infrastrukturu a dopravu.

Reakce na tento článek od autora studie Ing. Miroslava Vondřicha: Dopravní studie města Písek – autorizovaná prezentace

Fotogalerie k článku


Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

1. 10. 2014 (09:20)  –  Ondřej Veselý

0
0

No tak viděl už jsem hodně, ale takové zkreslení faktů jsem ještě neviděl. Na druhou stranu musím ocenit práci, kterou autorovi článku dalo vytrhat ze studie některé údaje (mohu potvrdit, že téměř všechny zde uváděné skutečnosti ve studii jsou) a poskládat je tak, aby výsledek vypadal jako nápad šílence – "Město bez aut, na které zajede velký autobus, který poničí nově zadlážděné ulice a kolem něj se prohánějí kola a bruslaři". Klobouk dolů, to už chce opravdu velké schopnosti fabulace.

Mohu všechny čtenáře Píseckého světa (stejně jako na Píseckém kotli) ujistit, že takto idiotská studie skutečně není, kroky jsou daleko rozsáhlejší a dlouhodobé. Po dopracování studie s ní budeme seznamovat veřejnost a hlavně se jedná o studii – tedy návrh maximálně možného v základním tvaru. Projekt (který je podkladem pro případné další kroky) bude zpracováván až po obdržení všech relevantních připomínek občanů.

Než se začne něco dělat, musíme si však položit dvě otázky: "Chceme i nadále náměstí jako velkokapacitní parkoviště?" "Chceme razantně zvýšit počet parkovacích v míst v okolí historického centra?". Pokud bude odpověď na prvou otázku ANO a na druhou NE, pak skutečně nemusíme dělat nic. Pokud odpovědi (alespoň na jednu z otázek) budou opačné, pak budeme mít v rukou prvotní podklad, od kterého můžeme začít dál pracovat.

A ještě dodatek – vybudování podzemního parkoviště na Velkém náměstí (což je nápad autora článku), považuji za ekonomický nesmysl, který by Velké náměstí zabil úplně – pokud nevěříte, zeptejte s Mladé Boleslavi.

Odpovědět

1. 10. 2014 (09:50)  –  Luděk Blaha

0
0

Možná by mělo ekonomický smysl 'zabít' podzemním parkovištěm pravé mezimostí.
Třista aut by se tam vešlo. Vjezd a výjezd řešit kruhovou křižovatkou u Racka. Placu dost…

Odpovědět

1. 10. 2014 (10:55)  –  Milan Miflonides Sedlák

0
0

Pane starosto,
vy jste přímo mistrem ve formulaci "přesných" tvrzení. Uvedu dva příklady – ten první ještě k naší včerejší diskuzi.
Vy se zřejmě domníváte že brownfield znamená "bývalé průmyslové objekty a plochy dnes neužívané". Mýlíte se, a to hodně. Podívejte se na Wikipedii – anebo raději se zamyslete. Co tam proboha dělají ty vaše "bývalé průmyslové objekty"? Poučovat nehodlám to byste se mohl urazit.
Dnes píšete: "Pokud odpovědi (alespoň na jednu z otázek) budou opačné, pak budeme mít v rukou prvotní podklad, od kterého můžeme začít dál pracovat" Dejme tomu že odpovíme ANO parkovišti pod náměstím (odpověď zůstává nezměněna) a ANO parkovacím místům v okolí historického města (druhá změněna byla). Zajímavé (a s předchozí slovní ekvilibristikou tak trochu v rozporu) že variantu náměstí považujete za "ekonomický nesmysl".

Když už jste zmínil to slůvko "ekonomický" vracím se přece jen k naší včerejší diskuzi. To tolik věříte tomu, že úpravna vody je nezbytná? Ekonomicky asi moc výhodná není, že ne? To tolik věříte jakési "odborné komisi"? Jedno je jisté: výstavba bude pro občana dražší než rekonstrukce. A těch 200 milionů nebo kolik investic, to pro Písek taky není zrovna málo.

Přiznávám že ty věci beru někdy zbytečně vážně – asi proto že nepatřím do těch "aktivních" občanů pro něž má být podle Vás ZARUČEN udržitelný rozvoj města (!)
Pan senátor Krejča prohlásil nedávno v Píseckém deníku toto: „Jednozdrojové zásobování města vodou není bezpečné". A současně neopomněl uvést svoji kvalifikaci – pracoval totiž ve vodárně.
To já jsem zase svého času pracoval na elektrických sítích a tak vím taky svoje A tak si myslím že by měla být v Písku vybudována ještě jedna elektrická síť, modernější. A k tomu mému návrhu: jen si představte co by to bylo za katastrofu kdyby došlo k výpadku (black-outu)?
POSLEDNÍ DVĚ VĚTY NEBERTE PROSÍM VÁŽNĚ – PRČA MOSI BET, jak se říkávalo ne mé rodné Hané.

Odpovědět

2. 10. 2014 (14:59)  –  Ing. arch. Radek Boček

0
0

Hezké odpoledne všem diskutujícím.

Mýliti se je lidské že, pane starosto, a zapomínati před volbami běžné, že, zejména před volbami. Dovolte mi tedy, abych Vám i všem diskutujícím připomněl hlasování Zastupitelstva města Písku ze dne 3. 11. 2011. Chápu, že názor se vyvíjí, i já si dnes, stejně jako tehdy, uvědomuji negativa i rizika parkování pod náměstím, taká já dnes vidím var. u pošty jako schůdnější, byť v principu horší, protože je dál od centra…. Mimochodem, že když tu ideu v diskusi nazýváte "debilní", mluvíte takto i podzemním parkovišti pod náměstím v našem partnerském Deggendorfu? Pokud ano, hostitelé v Dolním Bavorsku to vždy jistě ocení, že?

Dále uvedené je k dispozici na http://www.mesto-pisek.cz/soubory/dokument13485.pdf a http://www.mesto-pisek.cz/soubory/dokument13486.pdf Jediné co jsem přidal jsou "!!!" za jménem p. starosty.
_____

Číslo hlasování: 40 Rozhodnutí o realizaci parkovacích domů v centru města Písek – Boček Zastupitelé městského zastupitelstva hlasovali následovně: Pro: 16 Proti: 2 Zdrželo se: 6 Nehlasovali: 1 Přítomni: 25 Návrh byl schválen.
Pro: Mgr. Jan Adámek, Ing. Vojtěch Bubník, MUDr. Jiří Fiedler, Ing. arch. Radek Boček, Ing. Tomáš Franců, Ing. Václav Gavlasz, Ing. Otomar Gottstein, Klára Humpálová, MUDr. Karel Chytrý, JUDr. Josef Knot, Ing. Karel Kratochvíle, Mgr. Milan Rambous, Mgr. Hana Rambousová, MUDr. Rudolf Tyll, Ing. Jiří Uhlík, JUDr. Ondřej Veselý!!!

Usnesení č. 241/11
Zastupitelstvo města považuje za potřebnou výstavbu parkovacích domů v širším centru města a určuje k realizaci záměru lokalitu Velké náměstí – podzemní parkoviště.
Zodpovídá: Ing. J. Jambura

Odpovědět

2. 10. 2014 (16:52)  –  Ondřej Veselý

0
0

Nebojte se kolego, nezapomněl jsem ani toto hlasování, ani například na hlasování o zadání nového územního plánu. To byla doba, kdy jsem ještě důvěřoval Vašemu zdravému úsudku a odbornosti. Od té doby se mnoho změnilo. Průběh zpracování územního plánu již zastavit nemohu (bez vážných škod pro město), nesmysl s parkováním pod náměstím se naštěstí zastavit podařilo.

Odpovědět

2. 10. 2014 (09:20)  –  Miroslav Vondřich

0
0

Miroslav Vondřich:

Děkuji panu architektovi za názor a zahájení veřejné diskuse.

Náhledy v původní podobě a originál studie jsou k disposici zde:
https://www.facebook.com/pages/P%C3%8DSEK-P%C4%9A%C5%A0KY/535868883210023

Nejdůležitější součástí studie, jsou metody rozhodnutí o prioritách dopravy v centru města Písku. Metody rozhodnutí musí být demokratické a pokud možno s velkou účastí občanů. Metody rozhodnutí o prioritách dopravy v centru města Písku jsou:

A) referendum
B) rozhodnutí zastupitelstva
C) průzkum veřejného mínění

A o čem by občané měli rozhodovat? O svém městě, o svém centru města Písek. Měli by rozhodnout o využití veřejných prostranství. To je velmi důležité téma, které se týká úplně všech občanů města Písku. A nemůžou je za ně rozhodnout žádní odborníci. Navrhované scénáře pro budoucí využití veřejných prostranství centra města Písku, uvedené v dopravní studii jsou:

A) ZLEPŠENÍ DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI CENTRA MĚSTA PRO AUTA A ZVÝŠENÍ POČTU PARKOVACÍCH MÍST V CENTRU MĚSTA

B) NIŽŠÍ RYCHLOSTNÍ LIMITY V CENTRU MĚSTA

C) CENTRUM S PRIORITOU PRO CHODCE, CYKLISTY A HROMADNOU DOPRAVU

Pro kterou z variant se občané města rozhodnou, není dopředu nikdy jasné. Ale bez silného mandátu od občanů nelze dokončit dopravní koncepci centra města, ani řešit následné dílčí projekty. Viz použité podklady dopravní studie:
Tomas Svensson and VTI 2013 http://www.walk21.com/conferences/conference_papers_detail.asp?Paper=1126&Conference=Munich

Jediná věc by měla být samozřejmostí a tou je zpřístupnění centra města Písku a tím i městských a státních institucí pro lidi pohybující se pomocí vozíku a pro lidi s omezenou hybností. Toto je nezbytná součást řešení dopravy. Navrhovaným dopravním prostředkem pro historické centrum města podle studie jsou minibusy. Současný stav vedení tras MHD je zcela nevyhovující. Dosud je nejbližší zastávka MHD od radnice vzdálena více než 500m. Tato vzdálenost, s přihlédnutím k povrchu komunikací, je pro lidi pohybující se pomocí vozíku téměř nepřekonatelná! Naproti tomu pro lidi bez omezení, kteří zaparkují automobilem před radnicí, je vzdálenost pouhých 10m. Nové dopravní řešení centra města musí být též doplněno vyhrazenými parkovacími stáními pro invalidy a to i pro invalidy, kteří bydlí v centru města!

Parkoviště pod Palackého sady je jen jedna z variant návrhu parkování uvedené v dopravní studii. Obdobná situace, stavba nového podzemního parkoviště pod parkány, pod vzrostlými stromy, byla s úspěchem realizována ve městě Linci. Není to z Písku daleko. Nebo je?

Dne 2.10.2014, Miroslav Vondřich

Odpovědět

2. 10. 2014 (15:12)  –  Ing. arch. Radek Boček

0
0

Děkuji, vážený pane kolego, za zveřejnění dopravní studie na uvedeném FCB profilu. Je k dispozici i na webových stránkách Píseckých patriotů na adrese www.piseckypatrioti.cz Pokud byste jako autor nesouhlasil s jejím uveřejněním i na tomto webu, nechám odkaz na její stažení okamžitě odstranit. Domnívám se ale, že takto zásadní a pro mě i další obyvatele centra města kontroverzní materiál by měl být i v této neschválené, řekněme, pracovní verzi, k dispozici na webových stránkách města Písek. Ostatně, je zpracován za veřejné prostředky města. Ať se Vám daří. A i když s řešením Vaší studie jako urbanista nesouhlasím, a s některými jejími výkresy zásadně, dovedu uznat, že některé myšlenky v ní jsou, když nic jiného, provokativní, inspirativní a velmi nutící k zamyšlení… a k diskusi, ostatně tu Vaše studie vyvolala jako už dlouho žádný materiál ne.

Odpovědět

4. 10. 2014 (19:00)  –  Miroslav Vondřich

0
0

Vážený pane architekte,
děkuji za dotaz ohledně souhlasu k uveřejnění dopravní studie.
Souhlasím pouze s uveřejněním odkazu na stránky:
Písek Pěšky https://www.facebook.com/pages/P%C3%8DSEK-P%C4%9A%C5%A0KY/535868883210023, kde byla uveřejněna studie po předchozím udělení souhlasu Města Písek.
Děkuji za Vaše uveřejnění studie na internetu. Bez předchozího souhlasu je to bohužel v rozporu (nejen) s dobrými mravy. Jako omluvu rád přijmu Váš „LIKE“ na stránkách Písek Pěšky ;)
S přátelským pozdravem
Miroslav Vondřich

Odpovědět

9. 10. 2014 (09:36)  –  Miroslav Vondřich

0
0

Vážený pane architekte,
děkuji za Váš LIKE na stránkách PÍSEK PĚŠKY.
Přijímám Vaši omluvu a těším se na další spolupráci.
S pozdravem
Miroslav Vondřich

Odpovědět

7. 10. 2014 (23:05)  –  Miroslav Vondřich

0
0

ZÍTRA BUDE ZVEŘEJNĚNA AUTORIZOVANÁ PREZENTACE ROZPRACOVANÉ DOPRAVNÍ STUDIE CENTRA MĚSTA PÍSKU NA STRÁNKÁCH PÍSEK PĚŠKY
Dosud nebyla autorsky představena dopravní studie centra města Písku
Dosud se nezapojil do diskuze žádný odborník z oboru.
Bylo zveřejněno mnoho zcela chybných interpretací.
Pokud Vás zajímá autorizované představení studie, prosím přečtěte si zítra studii na stránkách PÍSEK PĚŠKY
https://www.facebook.com/pages/P%C3%8DSEK-P%C4%9A%C5%A0KY/535868883210023

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.