Přihlášení

Nekonečný příběh stěhování infocentra

6. 8. 2015 | Roman Ondřich | Diskuze (6) | PÍSECKÝ HYDEPARK

Poklidnou letní píseckou atmosféru se bezesporu podařilo narušit radě města svým rozhodnutím o budoucím stěhování turistického infocentra. To v současné době sídlí v budově Sladovny, kam se poměrně nedávno přestěhovalo z nepříliš přívětivých prostor z Heydukovy ulice. Radní by ale infocentrum viděli nejraději v budově bývalé školy J.A. Komenského na Alšově náměstí, kde by měla vzniknout nová knihovna, pokud se podaří sehnat dotaci. Toto rozhodnutí obhajuje zejména lídr stávající městské koalice hnutí Jihočeši 2012. Co se bude dít v případě, že se žádný vhodný dotační titul nenajde, jsme se od vedení města zatím nedozvěděli.

A co by samotné stěhování infocentra obnášelo? Z materiálu rady města je to naprosto zřejmé.

-       Rekonstrukci a přizpůsobení nových prostor

-       Vybavení nově vybraných prostor

-       Převod personálu a majetku

-       Stěhování materiálu

-       Informační kampaň k této změně

Jednoduše řečeno náklady, náklady a zase náklady. A aby toho nebylo málo, jde představa radních ještě dál. Alšovo náměstí vidí jako ideální místo pro autobusový terminál, kam budou zajíždět autobusy s turisty, kteří zde vystoupí a autobusy odjedou zaparkovat na Výstaviště. Tato myšlenka je ale v rozporu s proklamací radnice o zklidnění dopravy v centru města, nebo levá ruka neví, co dělá pravá. A jak je v Písku poslední dobou dobrým zvykem, bude samozřejmě zpracována studie a zajisté to bude všechno také smart….

Jedná se o další zcela nesystémové rozhodnutí vedení města v oblasti cestovního ruchu.

Stávající Infocentrum splňuje všechna kritéria Asociace turistických informačních center, která provádí jejich certifikaci. Po jeho přesunu do Sladovny výrazně vzrostla jeho návštěvnost. Velmi dobrá je také jeho poloha v centru města v blízkosti nejvýznamnější písecké památky – Kamenného mostu. První kroky každého turisty totiž logicky vedou vždy do centra města (v případě Písku na Velké náměstí), kde je pravděpodobnost nalezení infocentra největší. Písek bude v případě umístění infocentra na Alšovo náměstí jedinečný v tom, že turista bude nucen, v rámci „bojovky“ – najdi infocentrum, obejít celé město, aniž by to měl původně v plánu. Ve světle těchto nápadů nám nezbývává tedy nic jiného, než se modlit, aby turisté zachovali Písku přízeň i přes všechny veletoče, které v oblasti cestovního ruchu a nejen tam, provádí stávající koalice.

 

Roman Ondřich – zastupitel za ČSSD

0
0

Diskuze k článku +

6. 8. 2015 (17:35)  –  JUDr. Ondřej Veselý

0
0

Nechtěl jsem vstupovat do diskuze na dané téma k článku redakce PS, hlavně abych ji nepolitizoval a neudělal tak radost tiskovému mluvčí Jihočechů pro PS:) Ale u tohoto článku si to dovolit mohu. Svým vstupem se také pokusím volně reagovat na "neskutečné" prohlášení ideového guru Jihočechů k budoucímu stěhování IC, které je (jako vždy) vydáváno za oficiální postoj této partaje.

Především připomenu důvody někdejšího stěhování IC z Heydukovy ulice do recepce Sladovny, které nebylo nepromyšleným aktem zvůle, jak se snaží partajní stanovisko Jihočechů naznačovat, ale vedly k němu minimálně tři zásadní důvody:

1) snahou bylo najít důstojnější prostory v blízkosti radnice (kde turisté IC většinou hledají) a blíž Kamenného mostu, a zvýšit tak počet návštěvníků nejen v IC,
2) bylo nutné oddělit činnost IC od CK Saturn, protože spojení městského IC s jedinou CK, bylo přinejmenším nevhodné,
3) měli jsme snahu pomoci v té době skomírající Sladovně s "nakopnutím" návštěvnosti.

Jsem přesvědčen, že všechny tři myšlenky přestěhováním IC do Sladovny byly naplněny. Jistě se dá souhlasit s tím, že Sladovna po příchodu současné ředitelky pomoc IC záhy přestala potřebovat. Stejně tak se dá souhlasit s tím, že spojení městské knihovny a IC není nic škodlivého. Nicméně posun IC od radnice a hlavních turistických cílů města (knihovna jím, při vší úctě, na rozdíl od Sladovny a Kamenného mostu není) je těžko pochopitelným a zcela nelogickým krokem. Zvlášť v situaci, kdy současné IC splňuje všechny přísné podmínky pro akreditace.

Jediným důvodem pro přesun, který mě tak napadá, je jen jeden z dalších nihilistických pokusů Jihočechů rozbourat vše co se v Písku událo mezi lety 2010-14, ať to stojí, co to stojí a po plíživé likvidaci KDM dorazit i další fungující městský prvek cestovního ruchu v Písku.

A na závěr něco pro pobavení. Jihočeši 2012 prohlásili, že jejich cílem je vrátit počet turistů v Písku na úroveň roku 2008. Marně jsem pátral v paměti, co tak významného se v r. 2008 v Písku stalo (snad kromě vyšší návštěvnosti občanů dobíjejících si v IC kartu na bus). Ale pak mi došlo, že se na tuto myšlenku dívám ze špatného konce. Zdá se, že na Jihočechy je turistů v Písku příliš:)

Odpovědět

7. 8. 2015 (00:44)  –  Luděk Blaha

0
0

Také jsem nechtěl do diskuse vstupovat, ale důvod tehdejšího přemístění infocentra číslo tři se mi líbí převelice.
"3) měli jsme snahu pomoci v té době skomírající Sladovně s "nakopnutím" návštěvnosti."

Třeba i plán nynějšího přemístění IC může být veden snahou nakopnout návštěvnost současně přemísťované knihovny. Až se to podaří, mohlo by se Informační centrum přestěhovat třeba do Centra kultury, pak třeba Technologického centra, Bazénového centra, Divadelního centra, Parkovacího centra, Nákupního centra, a tak dále. Různých center k nakopnutí se jistě najde dost.
Tato nakopávací geneze by mohla být při příštích komunálních volbách završena infocentrem distribuovaným do volebních místností k nakopnutí volební účasti. Možná už nastal čas nakopat písecké zastupitele napříč stranickým spektrem, totiž.

Odpovědět

7. 8. 2015 (08:41)  –  Mgr. Vojtěch Blažek

0
0

Pane Veselý nejsem žádný tiskový mluvčí, to si nějak pletete. To co tady zveřejňuji je můj osobní (soukromý) názor. Když něco svřejňuji za Jihočechy, tak to tam zmíním :)

Odpovědět

12. 8. 2015 (13:03)  –  Richard Kába

0
0

Dovolte mi otazku mimo tema clanku … zajimalo by me kdo je tiskovym mluvcim Jihocechu? :)

Odpovědět

12. 8. 2015 (18:25)  –  Mgr. Vojtěch Blažek

0
0

Žádného nemáme :) sekretariát má na starosti Pavla Zvoňárová viz http://www.jihocesi2012.cz/kontakty/

Odpovědět

13. 8. 2015 (10:41)  –  Bc. Lucie Holá

0
0

Ráda bych také vyjádřila svůj názor ke stěhování Turistického informačního centra. V prvé řadě chci říci, že plně respektuji rozhodnutí Rady města. Některé důvody, proč přemístit infocentrum do nové městské knihovny jsou bezpochyby logické a správné. Například myšlenka rozvojového potenciálu ve spojení s Židovskou synagogou se mi velmi líbí, návaznost na další služby jako je kavárna, herna, čítárna by byla také jistě přínosem.

Obávám se ale, že jsou podceňovány některé skutečnosti jako např. to, že běží dlouhodobé kampaně pro propagaci současného turistického informačního centra. Například v loňském roce jsme vydali přes 100 000 ks tištěných propagačních materiálů, kde je ve většině případů uvedená i adresa. Ano je možné další materiály vydávat s předstihem s novou adresou infocentra, ale jsme si vědomi toho, že desetitisíce propagačních materiálů již mají potenciální návštěvníci města doma například z veletrhu cestovního ruchu, či z dalších akcí, kde se materiály rozdávají? Případně z míst, kam je v součinnosti se současným TIC dodáváme? Běží také marketingové kampaně na internetu. Stěhování infocentra je určitě otázkou ještě několika měsíců, či let, ale je třeba myslet na to, že kampaně jsou účelné a nastavené tak, aby měly dlouhodobý efekt.
Důležité je také zvážit náklady související s celkovým přesunem informačního centra, s aktualizací informačních a navigačních tabulí apod.
Statistika návštěvnosti TIC mluví jasně. Cestu do infocentra si po jeho přestěhování v roce 2011 nachází čím dál více lidí. Všichni si dobře pamatujeme, jak bylo stěhování infocentra z Heydukovi ulice komplikované a pro mnoho zúčastněných bolestivé.
Pokud by přesun infocentra byl jednoznačně přínosem pro jeho fungování jako takové, neměla bych námitek. Ale podívejme se na další stěhování TIC očima turisty.
1. TIC v knihovně bude vzdáleno více od Kamenného mostu, od největší zdejší atraktivity, od místa, odkud nejvíce turisté přicházejí.
2. Bude také více vzdáleno od parkoviště pro autobusy. V materiálech do Rady byla sice zmíněna varianta toho umožnit vjezd autobusů do centra města. Ale je toto opravdu přínosem? Většina měst jde v současné době směrem k odlehčení automobilové a autobusové dopravy v centru města. Stali jsme se v nedávnu členem Asociace cykloměst. Snahou tedy je umožnit v budoucnu i místním obyvatelům bezpečnější a příjemnější pohyb na kolech centrem města. Bude to bezpečné v případě, že se po centru budou pohybovat autobusy? Je to vůbec možné s ohledem na možnosti vozovky?
3. Infocentrum není v současné době umístěné přímo na náměstí, ale v posledních měsících byla jeho viditelnost výrazně posílena a při vstupu na nádvoří Sladovny je již TIC dobře viditelné. Prosklené výlohy považuji jako velkou výhodu.
V objektu budoucí knihovny chybí vitríny v zorném poli.
4. Turisté, kteří město v posledních letech navštívili a budou se do Písku vracet, budou nově umístěné informační centrum ZNOVU hledat. Projdou kolem několika zajímavých míst bez povšimnutí, protože nebudou mít k dispozici například mapu centra. Přijedou do města náhodně, nebudou mít dostatek informací a cestou k infocentru navštíví například několik subjektů, kde zaplatí plné vstupné a teprve později zjistí, že v Písku existuje Písecká bonusová karta a že ji mohou využít na několika místech a zaplatit zvýhodněné vstupné.
Uvádím jen pár základních příkladů.

Dokážu si představit, že plánovaný přesun Turistického informačního centra souvisí také s podporou činnosti nové knihovny s ohledem na její plánovaný rozvoj. Ale je toto primární účel turistického informačního centra? Podporovat činnost jiného subjektu? Nebo by mělo primárně sloužit turistům? Například s ohledem na to, že jsme členy Asociace turistických informačních center ČR.
V posledních letech je zřejmé, že přítomnost informačního centra přispěla také k navýšení návštěvnosti galerie Sladovny. Za to jsme všeobecně všichni rádi. Sladovna v posledních letech velmi ožila. Ostatně to byl také jeden z důvodů, který byl zmíněn při přesunu infocentra v roce 2011. Po uplynutí 4 let se ale ukázalo, že tato lokalita je pro informační centrum příznivá i s ohledem na to, že před infocentrem je jakási příjemná odpočinková zóna, oáza klidu. Infocentrum je umístěno v srdci Sladovny, hradeb a celého historického jádra. V případě, že by se dále Sladovna vyvíjela tímto směrem, bylo by infocentrum výhledově dostupné i od řeky, což by také mohlo přispět ke zvýšení viditelnosti, dostupnosti a tím i ke spokojenosti návštěvníků. Současné informační centrum má potenciál i pro další rozvoj v rámci Sladovny.
V Písku často slýcháme slovo „občan“. Ano, i místní občané a lidé z okolí pravidelně navštěvují informační centrum. Na jeho polohu v centru města si již zvykli, chodí pravidelně pro tiskoviny, kopírovat, faxovat, skenovat, tisknout, dobíjet kartičky na MHD. Využívají možnost veřejného internetu. I těchto návštěvníků si velmi vážíme.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.