Přihlášení

Bořiči mýtů? Nové informace až po důležitém zasedání zastupitelstva.

25. 4. 2019 | Josef Soumar | Diskuze (1) | PÍSECKÝ HYDEPARK

Zastánci kritického myšlení a ověřování informací, zastupitelé a Piráti Josef Soumar a Tomáš Posekaný, si vyžádali bližší informace k mostu „U Cadillacu“ (silničního nadjezdu v km 14,292 tratě Zdice – Protivín).

V uplynulých měsících se i k zastupitelům dostávaly různé nepodložené informace typu:

  • „… most se stejně bude bourat, může tam klidně vzniknout kruhová křižovatka na pilířích….“
  • „…most se musí zbourat, kvůli tomu, že bude elektrifikovaná železniční trať, která se pod most nevejde…“
  • „…most je v havarijním stavu, bude se brzy bourat celý…“
  • „…již je schválená a naplánovaná elektrifikace železnice…“


Všechny zprávy mohly mít zavádějící charakter v rozhodování zastupitelů ohledně stavby bazénu a zejména výběr urbanistické studie prostoru bývalých kasáren v Písku.

Zastupitel Tomáš Posekaný od stavbyvedoucího pana Kouby ze společnosti Metrostav, která aktuálně pracuje na sjezdu z mostu na komunikaci I/20, zjistil, že most byl kontrolován a je v pořádku. Jeho technický stav je bez závad kromě opravovaného sjezdu, na kterém se v současné době intenzivně pracuje.

Zastupitel Josef Soumar mezi tím požádal vedoucího odboru dopravy pana Ing. Michala Kovaříka o informace ohledně elektrifikace a podjezdové výšky s cílem zjistit, zda je most připravený na případnou elektrifikaci, zda se most bude muset upravovat či bourat, jak naznačovaly některé komentáře a informace výše.
 

Níže zastupitelé připojují e-mailovou korespondenci a odpovědi na výše položené otázky.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Josef Soumar

10. 4. 2019 16:38

 

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

komu: michal.kovarik

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

Dobrý den, pane Kovaříku,

na základě mimořádného zastupitelstva se na Vás obracím s prosbou o zjištění a zaslání informace, zda li je most přes I/20, jehož část nyní prochází rekonstrukcí, připraven pro případnou elektrifikaci dráhy, či nikoliv.

Mnohokrát Vám děkuji za pomoc a vyřizuji pozdravy od kolegy Tomáš Posekaného.

S pozdravem a přáním hezkého dne

 

Josef Soumar

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

st 10. 4. 2019 v 17:55 odesílatel <michal.kovarik@mupisek.cz> napsal:

Vážený pane Soumare,

protože jsem považoval za nezbytné jako podklad pro jednání pracovní skupiny postavit tuto otázku najisto, hned po zastupitelstvu jsem obstaral zaměření podjezdné výšky mostu a již včera jsem v této věci zaslal oficiální dotaz na SŽDC.

Jakmile budu mít odpověď, budu Vás o ní informovat, nicméně na základě dřívějších zkušeností se SŽDC tuto odpověď očekávám spíše v horizontu měsíců než týdnů  ( ale třeba nás SŽDC překvapí … )

S pozdravem a přáním hezkého zbytku dne Vám i kolegovi Posekanému

 

Ing. Michal Kovařík  vedoucí odboru dopravy

gsm: +420 606 650 004 / tel.: +420 382 330 600 / fax: +420 382 330 550
e-mail: michal.kovarik@mupisek.cz / www.mesto-pisek.cz
Městský úřad Písek / Velké náměstí 114/3 / 397 19  PÍSEK
pracoviště Budovcova 207/6

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

michal.kovarik@mupisek.cz

11:36, 24.4.2019

 

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

komu: soumar.josef@gmail.com

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

Dobrý den, pane zastupiteli,

dle dohody přeposílám informaci o podjezdné výšce mostu „u Cadillacu“ s ohledem na případnou elektrifikaci tratě Protivín – Zdice.

S pozdravem

 

Ing. Michal Kovařík  vedoucí odboru dopravy
gsm: +420 606 650 004 / tel.: +420 382 330 600 / fax: +420 382 330 550
e-mail: michal.kovarik@mupisek.cz / www.mesto-pisek.cz
Městský úřad Písek / Velké náměstí 114/3 / 397 19  PÍSEK
pracoviště Budovcova 207/6
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

From: Kremen@szdc.cz <Kremen@szdc.cz>
Sent: Wednesday, April 24, 2019 10:51 AM
To: Kovařík Michal <michal.kovarik@mupisek.cz>; Elektronicka podatelna MU Pisek <e-podatelna@mupisek.cz>
Cc: Bosek@szdc.cz; Fuksa@szdc.cz; DvorakovaE@szdc.cz; Baumannova@szdc.cz
Subject: Elektrizace tratě Zdice – Písek; postoupení podání eč: 653321
 

Přeji hezký den,

níže posílám odpovědi na Vaše dotazy týkající se otázky elektrizace tratě Zdice – Písek a související vazby na parametry silničního nadjezdu v km 14,292 tratě Zdice – Protivín (viz dopis č. j. MUPI/2019/15240 ze dne 8. 4. 2019).


1)   Trať č. 200 v úseku Zdice – Písek je zahrnuta do vytipované části železniční sítě provozované SŽDC, u které je do budoucna uvažováno s možností její elektrizace. Otázka samotné elektrizace je však závislá na výsledcích koncepční studie, která vyhodnotí a posoudí účelnost a efektivitu případné elektrizace tohoto traťového úseku. Bez pozitivních výsledků ekonomického hodnocení, jehož součástí je ekonomická analýza porovnávající investiční náklady projektu a jeho přínosy (časové a energetické úspory, úspory provozních nákladů, přepravní potenciál tratě, rozsah dopravy atd.), není možné investici v podobě elektrizace této tratě realizovat. Do doby zpracování zmiňované koncepční studie, která odpoví na otázku, zdali je účelné a efektivní trať elektrizovat či nikoliv, tak není možné předjímat ani konkrétní časový horizont případné elektrizace tratě Zdice – Písek.

2.  Stávající podjezdná výška silničního mostu (nadjezdu) v km 14,292 tratě Zdice – Protivín případnou elektrizaci dotčeného traťového úseku umožní, resp. pod stávající konstrukci tohoto silničního nadjezdu je možné za určitých podmínek a technických opatření umístit trakční vedení (např. snížená výška/sestava trakčního vedení), proto nepředpokládáme, že by SŽDC v případě elektrizace této tratě iniciovala přestavbu zmiňovaného silničního nadjezdu v km 14,292. Pokud by však byla rekonstrukce tohoto mostního objektu vyvolána požadavky města, pak uvítáme jakékoliv zvětšení podjezdné výšky oproti současnému stavu (avšak úměrně případnému navýšení nákladů na samotnou rekonstrukci mostu, aby požadavkem na zvětšení podjezdné výšky nedošlo k enormnímu nárůstu investičních nákladů), aby v rámci případné elektrizace této tratě byla nutná technická opatření a úprava parametrů trakčního vedení pod silničním nadjezdem např. ve formě snížené výšky/sestavy trakčního vedení minimalizována.

 

S pozdravem 

Ing. Jan Křemen

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Generální ředitelství

Odbor strategie (O26)

Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1

Tel.: +420 972 235 641

Mobil: +420 602 162 740

Email: kremen@szdc.cz

www.szdc.cz

Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění naleznete na adrese http://www.szdc.cz/dolozka

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zastupitelé děkují za poskytnuté informace a vyzývají vedení města Písku, aby tato důležitá fakta byla příště vždy součástí materiálů zastupitelů a byly s nimi seznámeni obyvatelé města Písku formou otevřené panelové diskuse. Otázkou zůstává, zda mělo být o výběru urbanistického návrhu, vzhledem k začlenění bazénu do nové lokality kasáren, na minulém mimořádném zastupitelstvu hlasováno. Nyní je totiž více než pravděpodobné, že vítězný projekt s dominantou kruhové křižovatky na pilířích a celkové vítězné napojení kasáren nebude, i vzhledem k finanční náročnosti, ve své podobě realizováno. Oblast dopravy má v Písku svěřenou místostarosta Petr Hladík.
 


Josef Soumar, Tomáš Posekaný

 

0
0

Diskuze k článku +

25. 4. 2019 (18:26)  –  JUDr. Josef Šlehobr

0
0

Dobré odpoledne,
počin Soumara a Posekaného je nutné jen přivítat. Staví samozřejmě do podivného světla mimořádné zasedání zastupitelstva, které na tomto zasedání tyto informace neměli. Co to udělá s přijatými závěry.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.