Přihlášení

Reakce MěÚ Písek: Ať žijí dotace!

7. 8. 2017 | Redakce PS | Diskuze (11) | PÍSECKÝ HYDEPARK

Redakce Píseckého světa obdržela vyjádření Města Písek k článku zastupitele Martina Brože "Ať žijí dotace" na téma projektu eCulture v Písku.

K článku Ať žijí dotace

Dovoluji si reagovat na článek pana zastupitele Martina Brože ze dne 6. 8. 2017 uveřejněný v Píseckém světě pod názvem „Ať žijí dotace“. Týká se projektu s názvem eCulture, konkrétně studie proveditelnosti projektu „Rozvoj konceptu eCulture ve městě Písek“. V textu pana zastupitele je řada nepřesností, které mohou působit na čtenáře zavádějícím dojmem.

V prezentovaných ekonomických rozborech a zveřejněných číslech totiž vychází z vysoutěžené úvodní studie, již si nechal vzhledem k odbornosti a charakteru projektu ve dvou variantách vypracovat odbor investic a rozvoje MěÚ Písek. Ta však vůbec nebyla radě města na jednání 20. 7. 2017 předkládána. Důvodem byla skutečnost, že jednatel společnosti Píseckem s. r. o. Michal Jánský předložil ve druhé polovině června pracovní skupině pro projekt eCulture návrh své vlastní studie proveditelnosti, kterou po projednání pracovní skupina vyhodnotila jako nejvýhodnější, a právě z ekonomických důvodů doporučila radě města ke schválení. Tato studie, byť byla RM předložena jako neveřejná, vychází z následujících ekonomických ukazatelů.  

Celkové náklady činí 13 800 168 Kč, přičemž výše dotace je 12,4 milionu korun a podíl města 1,4 milionu. Roční provozní náklady v době udržitelnosti projektu (pět let) i po této době budou 171 370 korun.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že Město Písek by projekt eCulture měl v případě schválení dotace vyjít investičně i provozně po celou dobu udržitelnosti na celkem 2 236 867 korun (1 380 017 + (5 x 171 370). Pokud si mohu dovolit doporučení, pro příště bych panu zastupiteli navrhoval osobní konzultaci na odboru Investic a rozvoje, abychom předešli případným nedorozuměním.

 

Václav Filip, vedoucí odboru investic a rozvoje MěÚ Písek
 

0
0

Diskuze k článku +

7. 8. 2017 (18:26)  –  Martin Brož

0
0

Děkuji za doplnění, o které jakožto zastupitel žádám skoro již dva týdny. Je zajímavé, že najednou to jde a i veřejně. Kdyby to takhle šlo hned, nemusím čerpat z dat, ke kterým jsem se dostal před skoro měsícem a tudíž bych ladil článek v duchu správných, leč stále dosti nadnesených finančních prostředků.

Odpovědět

7. 8. 2017 (18:34)  –  Martin Brož

0
0

Jen ještě jedna věc, rád bych věděl proč mě tedy nebyla tato studie od p. Jánského předložena a to i po žádosti přímo na vašem odboru (pokud se nepletu bylo mě řečeno že jí nemáte, že jí má jen p.Jánský a že si jí mám vyžádat u něho – což se také stalo a do dnešního dne jí stejně nemám v ruce).

Odpovědět

7. 8. 2017 (21:01)  –  Michaela Šťastná

0
0

Neznám se s žádným z aktérů této pře, ale zjednodušila jsem si výklad o projektu následovně. Město zadalo soutěží agentuře vypracovat studii, kterou použije k zavedení projektu, Agentura to za několik měsíců dala do kupy, předložila ke kontrole pracovní skupině, ta to schválila a chtěla předat k projednání RM. Za necelý měsíc na to přišel jednatel společnosti Píseckem s. r. o. s vlastní studií, odlišnou, o té se poradila pracovní skupina, zahodila tu první, kterou zaplatila agentuře a schválila k jednání RM tu druhou. Zajímá mě: proč se soutěžila a platila na vypracování agentura, a čekalo se několik měsíců, když jednatel společnosti Píseckem s. r. o. to sfouknul za pár dní a prý výborně.
Citace z webu města:
Rada města dne 21.07.2016 pod č. usnesení 460/16 schválila zadání vypracování analýz podporujících aktivity „eCulture města Písek a regionu Písecka“ a „Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systému IKT…
…………………..
Město Písek na základě výběrového řízení podepsalo s vítězným uchazečem Naviga 4, s.r.o., IČ 26756102, dne 06.09.2016,Smlouvu o dílo a o poskytnutí služeb.
Předmětem smlouvy bylo mimo jiné vypracování analýzy a následné studie proveditelnosti dle IROP Výzvy č. 26, podporující aktivity pořízení nebo modernizace informačních systémů
Rada města dne 15.12.2016 projednala předmětnou analýzu doručenou zhotovitelem dne 05.12.2016. Dne 23.02.2017 a následně 05.05.2017, odbor investic a rozvoje obdržel od společnosti Naviga 4, s.r.o. Studii proveditelnosti (Příloha č. 1) k Výzvě č. 26, tato byla redistribuována členům pracovní skupiny
………………………………………
Stanovisko pracovní skupiny pro eCulture ze dne 24.05.2017: – studie je po formální stránce členěná v souladu s požadavky na zpracování studie proveditelnosti v rámci IROP. – pracovní skupina se přiklání k řešení podle varianty Investiční, která nese nižší zatížení městského rozpočtu. Investiční varianta předpokládala cca 8 mil Kč v rámci investice a cca 6 mil Kč provozních prostředků (neuznatelný náklad dotace) po celou dobu udržitelnosti.
………………………………………
V závěru měsíce června 2017 jednatel společnosti Píseckem,s.r.o – Michal Jánský předložil členům pracovní skupiny NOVOU variantu č. 2 Studie proveditelnosti. Tato studie předpokládá investiční náklad v celkové částce cca 13 mil Kč, provozní náklady předpokládají v tomto případě částku 100 tis Kč ročně, a to po celou dobu udržitelnosti (5let).
Dne 30.06.2017 proběhlo jednání pracovní skupiny k 26. výzvě IROP eCulture, za účasti: p. Josef Knot, p. Václav Filip, pí Marie Cibulková, p. Miloš Prokýšek, p. Radovan Polanský, p. David Zeisel, p. Vladimír Pokorný, p. Michal Jánský, p. Jan Venclík, p. Petr Jelínek. Z jednání vyplynulo, že vzhledem k úzkému přímému zaměření pojaté žádosti výzvy č. 26 na požadované výstupy projektu, které společnost Píseckem s.r.o. prezentovala/požadovala a i s přihlédnutím ke skutečnosti, že p. Michal Jánský předložil na posledním jednání pracovní skupiny variantu, kterou preferuje nejen společnost Píseckem s.r.o., ale tuto preferují i ostatní členové pracovní skupiny, je RM předložen návrh na předání kompletní agendy projektového záměru společnosti Píseckem s.r.o. Z uvedeného vyplývá, že žadatelem o dotaci, popř. příjemce dotace a administrátorem projektu bude destinační společnost Píseckem, s.r.o., která následně zajistí i pětiletou udržitelnost projektu.
Jdu koukat na zatmění….

Odpovědět

8. 8. 2017 (00:04)  –  Luděk Blaha

0
0

Nemyslim si, ze je vhodne, aby urednik daval zastupiteli pres media jakakoli doporuceni.

Odpovědět

8. 8. 2017 (08:54)  –  Filip Houdek

0
0

Zde se ukazuje, že je pro společnost nejdůležitejší a nevyhnutelné čerpat dotace, i kdyby byly na heboučkého jednorožce.

Odpovědět

8. 8. 2017 (10:29)  –  Michaela Šťastná

0
0

Koukám, že je tu aktivita vysoká, alespoň doufám, že tu nikdo jen nemačká na ty paprče, ale taky si to čte. Proto mám dotaz: lze přijmout návrh p. Jánského a jednat o něm, i když neprošel v úvodu výběrovým řízením? Mohl takový návrh pracovní skupině vůbec podat a ta ho směla schválit? Je tento postup zákonný?

Odpovědět

8. 8. 2017 (10:54)  –  Martin Brož

0
0

No ty bláho :D takových palců :D skoro bych řekl, že někdo umělě navyšuje počet aby to vypadalo jako že město je v právu.

Odpovědět

8. 8. 2017 (23:03)  –  Lukáš Kolářík

0
0

Ještě se nabízí otázka, kde těch 13mega skončí.

Odpovědět

9. 8. 2017 (17:31)  –  Pavel Kašpar

0
0

Ty se přeci ZPROMOPRUJOU

Odpovědět

9. 8. 2017 (20:30)  –  Michaela Šťastná

0
0

Zná někdo z diskutérů prosím odpověď – lze přijmout návrh p. Jánského a jednat o něm, i když neprošel v úvodu výběrovým řízením? Je tento postup zákonný?

Odpovědět

16. 8. 2017 (16:11)  –  Michal Horák

0
0

Já bych všem diskutujícím a hlavně autorovi článku doporučil podívat se na ceníky e-shopů prodávajících výpočetní techniku a zjistili by, že si tady z nás někdo dělá srandu, protože zjistíte, že HD s kapacitou 4TB stojí něco kolem 2500,- Kč, takže požadované kapacity s asi třetinovým navýšením redundancí ohledně zabezpečení (třeba RAID) si každý dopočte sám, já zaslechl něco o 16TB , takže to máme i s tou redundancí nějakých 10500,- , server stojící kolem 200k Kč dneska utáhne elektrárnu, UPS, která udrží celý den panelák natož jeden server je do 100k , dále náklady na SW by samozřejmě pragmatický hospodář nuloval použitím Open Source, ale budiž, půjdeme-li k licencovanému SW , tak OS jsme na 20k Kč a nějaký ten db engine by těch 20k taky neměl překročit, takže mi tu zbývá do 13mega zlatem placený nájem za hostovování toho železa v cloud centru (včetně poplatků za konektivitu) nebo pozlacený programátor, který bude vymýšlet něco, co před nim už dávno mají hotové na wikimedia nebo rajce.net .
Je opravdu nutné v době, kdy sport a kultura se doslova navzájem fackují o každou korunu, dráždit nás takovýmto zbytečným projektem?

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.