Přihlášení

TOP 09 k jednání starosty na zastupitelstvu 27.01.

1. 2. 2011 | Rudolf Tyll | Diskuze (31) | PÍSECKÝ HYDEPARK

Místní výbor TOP 09 protestuje proti chování starosty města Písku JUDr. Ondřeje Veselého, který na posledním jednání zastupitelstva konaném 27.01. 2011 veřejně obvinil zastupitele za TOP 09 JUDr. Josefa Knota, že je ekonomicky motivován na provozu výherních hracích přístrojů. Starosta uvedl, že má informaci, která svědčí o ekonomické motivaci JUDr. Knota ve věci VHP přístrojů a vyzval jej, aby se k věci vyjádřil.

JUDr. Josef Knot, zastupitel a předseda finančního výboru, prezentoval na tomto zastupitelstvu stanovisko finančního výboru, který se jednohlasně usnesl a mimo jiné doporučil zrušení vyhlášky č. 1/2010 o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno. Na půdě finančního výboru prošlo toto téma diskusí a zastupitelům byla předložena řada materiálů, které byly výsledkem dlouhodobé přípravy tématu pro zastupitelstvo. Pan Knot prezentoval základní argumenty, ke kterým finanční výbor došel, a opřel doporučení výboru o řadu konkrétních argumentů. Reakce, které se mu dostalo ze strany starosty města, je pro nás nepřijatelná. JUDr. Ondřej Veselý nepředložil v diskusi jediný pádný argument a na místo toho obvinil předsedu finančního výboru z ekonomické angažovanosti na projednávaném tématu. Takové chování považujeme za nedůstojné a především za znevažující práci, kterou na tématu odvedli všichni zúčastnění, včetně JUDr. Josefa Knota.

TOP 09 se zavázala ke konstruktivní opoziční práci a svým slibem se také řídí. Naši zastupitelé na tématech pracují a snaží se předkládat kvalitní podklady. Starosta města by měl aktivitu zastupitelů podporovat, naslouchat názorům a argumentům, které jsou mu předkládány. Vyjádření typu "Jediný, kdo stojí o VHP automaty, jsou lidé, kteří jsou ekonomicky vázáni na tyto přístroje...", nebo dokonce nařčení z ekonomické angažovanosti předkladatele je neetické, nerozvážné, a především nesystematické. Nahrazuje tak rozvážnost a hospodárnost neuváženým a zjednodušujícím populismem.

Apelujeme proto na vyjádření pana starosty JUDr. Ondřeje Veselého, který slíbil předložit informace o ekonomické motivaci JUDr. Josefa Knota v této věci, a vyzýváme jej, aby předložil veškeré informace dokazující jeho tvrzení na nejbližším jednání zastupitelstva. Pokud tak neučiní, žádáme veřejnou omluvu v průběhu jednání nejbližšího zastupitelstva.

Místní výbor TOP 09 nepodporuje výherní hrací automaty a považuje je za závažný sociopatologický jev. Za ideální stav považuje úplný zákaz všech výherních hracích automatů, a pokud to v budoucnu legislativní úpravy dovolí, bude MV TOP 09 v Písku tento úplný zákaz prosazovat. Ale je třeba si uvědomit, že vyhláška města č. 1/2010 umožní městu omezit pouze jeden typ těchto přístrojů (VHP). VHP přístroje okamžitě nahradí mnohem nebezpečnější, městem bohužel neregulovatelné VLT automaty, z jejichž provozu narozdíl od VHP plynou poplatky a zisk mimo městskou pokladnu mimopíseckým společnostem a jejich často účelově zřízeným nadacím.
Proto místní výbor TOP 09 stojí za stanoviskem finančního výboru a s přihlédnutím na předložené argumenty doporučuje zrušení výše zmíněné vyhlášky. Děkujeme tímto všem zastupitelům, kteří dávají přednost tvrdé práci a kvalitní přípravě a doufáme ve změnu dosavadní atmosféry na jednáních zastupitelstva města. 

Místní výbor TOP 09 Písek

0
0

Diskuze k článku +

2. 2. 2011 (10:22)  –  Jitka B.

0
0

Několikrát jsem si poslechla záznam z jednání zastupitelstva, ale žádný obviňující moment jsem nepostřehla, Pan starosta se dle mého názoru dotázal p.Knota, nic pohoršujícího v tom nebidím. Myslím, že p.Knot už vyslechl daleko horší věci… Ale politika je politika…

Odpovědět

2. 2. 2011 (10:59)  –  Martin

0
0

Politici ať se hádají a vyměňují názory. Tak to má být. Obvzlášť když si vjedou do kožichu 2 právníci.
Ale jako občana mě spíše zajímá, jak je to s těma automaty. Vyhláška již platí, automaty přesto blikají dále a teď se dozvídám, že jsou to nějaký jiný, z kterých jde zisk mimo město a nám tu zůstanou jenom problémy. To se mi nelíbí! Nejsme trochu za blbečky?

Odpovědět

2. 2. 2011 (11:31)  –  Luděk Blaha

0
0

Z doslovného přepisu výroků při jednání zastupitelstva pro mne vyplývá, že:
- pokud starosta nemá důkazy pro nějakou svoji domněnku, nemůže se na to zastupitele veřejně zeptat,
- zastupitel se nemusí k předmětu domněnky vyjádřit. Pro objasnění problému stačí, bude-li se domáhat důkazů ze strany tazatele.
Já jsem třeba na provozu hracích automatů v městě Písku zainteresován. Materiálně i duchovně, a to v obou případech velmi. Přínos do městské pokladny může být zajímavý, na druhou stranu škody z gamblerství pocházející značné.
Nemám ovšem jasno v tom, jestli veřejné upozornění některými zastupiteli na možnost podání trestního oznámení na starostu nebo upozornění na možnost neúčasti na dalších jednáních zastupitelstva mám chápat jako nátlak hraničící s vyhrožováním nebo jako charakterní varování s možností připravit se na takový stav.

V každém případě musím konstatovat, že osobně nemám žádné důkazy pro to, abych se měl domnívat, že kdokoli s přítomných pánů, a JUDr. Knot pak především, by mohl být namachrovaný tajtrlik.

Odpovědět

2. 2. 2011 (12:04)  –  Martin Zborník

0
0

Přetiskujeme výběr z předchozí debaty k tomuto tématu, kterou je možné v plném znění najít pod článkem z 26.1.2011 – Program jednání zastupitelstva 27.1.2011 od 14.00 hod.

Luděk Blaha 12:40:19 01.02.2011 (195.113.225.XXX)
Já tomu nějak nerozumím. Zastupitel nesmí vlastnit VHP přístroj nebo nesmí být ekonomicky motivován na nějaké provozovně?

citace:
Pomluva je v českém právním systému specifikována v zákoně číslo 40/2009 Sb. (trestní zákoník). Definuje ji § 184, který říká:[1]
(1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu …

A k tomu došlo? Najde se občan, u kterého byla tímto značnou měrou ohrožena vážnost dotčeného? U mne třeba ne, protože ji dotčený nepožívá.


otázka nebo konstatování??? 00:56:09 01.02.2011 (78.80.85..XXX)
protože mi příjde, že nám tady Písecký svět nějak malinko zoranžověl, přiložil jsem doslovný přepis ze záznamu zastupitelstva…samozřejmě kráceny přebrepty a různé zvuky… Příjde Vám, pane starosto, že Váš první příspěvek byl otázkou??? V první části možná, následuje ale podle mne jasné konstatování, že máte informaci, že je pan Knot ekonomicky motivován provozováním VHP!!! Osobně proto vidím jen dvě cesty.

A. Zveřejněte, pana starosto, prosím, informace, které jste měl k dispozici a prokažte, že pan Knot je napojen na VHP. Pak nebude co řešit a Váš příspěvek na zastupitelstvu byl zcela legitimní a v pořádku.

B. nemáteli tyto informace, pak nechť konají orgány činné v trestním řízení…

tři právníci:-) 00:25:08 01.02.2011 (78.80.85..XXX)
doslovný přepis:

JUDr. Veselý
…a konečně byste se měl také pane doktore vyjádřit k tomu, zda je pravdou, že jste sám ekonomicky motivován tím, aby tady byly provozovány VHP přístroje? Protože to je informace, kterou máme k dispozici.

JUDr. Knot
Pane starosto, přiznám se, že toto mi přijde něco absolutně absurdního, a nechápu, kde jste přišel k informaci, že bych měl být jakkoliv ekonomicky motivován na této záležitosti. Můžete mi ukázat jeden jediný důkaz? Jedno jediné nějaké svědectví, které by hovořilo o tom, že jsem vlastníkem jednoho jakéhokoliv přístroje? Nezdá se Vám, že toto je trošičku za hranicí etiky, to co vy tady předvádíte?

JUDr. Veselý
p. Doktore, omlouvám se, tuhle informaci mám k dispozici, samozřejmě jsem schopen k té vyhlášce, o které budeme jednat příště, předložit tyto věci a doufám, že se s tím nějak porovnáme a že bude všechno v pořádku.

JUDr. Průša
Já jsem trošku z toho předchozího vystoupení konsternován. Pokud prostě ta věc neexistuje na stole, tak si myslím, že je to velice závažné obvinění a pokud nebude doloženo, tak vůbec nevím, co s tím. Já jsem se s tímto nikdy nesetkal v zastupitelstvu a seděl jsem v zastupitelstvu 16 let a v zastupitelstvu kraje sedím 11 let…

JUDr. Veselý
Já se omlouvám. Já jsem tady zřejmě vyvolal daleko prudší reakci, než jsem zamýšlel a očekával. Já samozřejmě neobviňuji pana doktora Knota, a tím se Vám omlouvám, jestli to takto bylo pochopeno, z toho, že máte nějaké přístroje. Já jsem chtěl po Vás, jestli byste se k této otázce vyjádřil, protože to je nějaká informace, která se mi prostě dostala. Pokud Vy tvrdíte: „Ne, nejsem ekonomicky nijak angažován v této věci“, mě ta odpověď úplně stačí. To je prostě ten problém, ale hlásíte se technickou, určitě se k tomu chcete vyjádřit, máte samozřejmě slovo.

JUDr. Knot
To, o čem jste pane Starosto mluvil. Vy jste právník a moc dobře víte, co je to pomluva. A možná budete první starosta, který bude trestně stíhán za tento trestný čin. Protože tohle jako opravdu přesahuje jakékoliv hranice etiky. A já vám tímto opravdu sděluji, že půjdu na polici a podám podnět k zahájení trestního stíhání ve Vaší osobě…

Tomáš 17:39:00 31.01.2011 (80.92.244.XXX)
Pane starosto, takto můžete úražet lidi v hospodě v Krnově, ale na půdu zastupitelstva v Písku to rozhodně nepatří. Měl byste se omluvit!!!

Karel V. 13:20:37 30.01.2011 (85.161.112.XXX)
Dobrý den, pozorně jsem si poslech záznam z jednání zastupitelstva a s útokem pana starosty nesouhlasím a odsuzuji to. Musím konstatovat, že souhlasím s názodem dr. Průši, měl by se optimalizovat výnos z hazardu( vlt, automaty, kursové sázky atd.), tak aby to bylo finančně nejvýhodnější pro město. S plošným zákazem hazardu, ale třeba i kouření se neztotožňuji. Káždý by měl mít možnost rozhodnout se sám!

Josef Kovařík 23:52:41 29.01.2011 (81.90.173.XXX)
Z poslechu nahrávky. Zazněla otázka ve slušné a klidné formě vystupování…. Na vyřčenou otázku šlo odpovědět holou větou a byl by klid. Můj závěr: p. Knot si nevyhodnotil logický význam otázky a místo toho reagoval emotivně na něco co nebylo řečeno, ale jen jím samým dovozováno. Někdy je lépe s odpovědí počkat a počítat do deseti. Otázkou a replikou na ni se nemá cenu dál zabývat a mařit drahocený čas.

Jinak já VHP nepodporuji. Jsme raritou v Evropě, ČR má na 100 000 obyvatel více \"automatů\" VHP atd.. než Las Vegas.

Luděk Blaha 23:40:16 29.01.2011 (81.90.173.XXX)
Doposud se to nepodařilo prokázat.

… 22:30:26 29.01.2011 (193.200.150.XXX)
konečně to někdo rozčísl a nakladl jasné a zřetelné otázky :)

spokojeny obcan a tazatel 22:25:53 29.01.2011 (195.39.6.XXX)
Je dobre, ze mame poradnou opozici i koalici a vse se diskutuje. Napadaji me otazky pro aktery. jsem zvedavy, kdo zodpovi.
Pane starosto Vesely, mate dukazy, ze pan zastupitel Knot ma ekonomicky zajem na vyhernich automatech?
Pane zastupiteli Knote, mate ekonomicky zajem na vyhernich automatech?
Pane mistostarosto Bubniku, je vase firma Vobuko subdodavatelem mestskych zakazek?
Pane zastupiteli Pruso, jste nastvany, ze vas nezvolili do Sladovny?
Pane Blaho, tyrate psychicky nezletile?

Luděk Blaha 22:08:14 29.01.2011 (81.90.173.XXX)
Děkuji za informaci o záznamu.
(Pane Trojtečko, promIňte, ale nevypadlo Vám tam písmenko? Měl jste na mysli prvničku jako prvorodičku nebo právničku jako právníka něžného pohlaví své dny mající?)

Podle záznamu jsem nabyl dojmu, že se z exkrementu bičík uplétá. Znám zapeklitější dotazy. Třeba: co je, pane kolego, pravdy na tom, že jíte dětem svačiny nebo že se při výuce díváte žákyním do očí? Zpravidla se svačina najde v koši nebo se dívenka přeřadí do druhé skupiny. Potíž je možná v tom, že bičík ulpí a zavání.
S tím ovšem osoba veřejně činná musí počítat a naučit se to ustát. Záleží na formátu. Ať už jde o zastupitele nebo učitele. Kdejaký velkohubý hejhula se o vás otře.
V každém případě tam padla otázka a taky omluva a nepadlo tam obvinění natož sprostá slova. Zajeďte si, páni právníci, někdy do sněmovny parlamentu čr. Tam se tvoří etické povědomí národa českého napříč politickým spektrem.

… 21:22:08 29.01.2011 (193.200.150.XXX)
p. Blaha : je to cirka 1:04:20 … a jak vás tak čtu, tak koukám, že p. Knot vyvádí jak prvnička častěji, než je zdrávo :)

jiztka B. 21:21:28 29.01.2011 (81.90.173.XXX)
pro L.Blahu – na VLC přehravači cca 1:04:30

Luděk Blaha 20:45:37 29.01.2011 (81.90.173.XXX)
Mohl byste mi, prosím, pane Veselý, přiblížit, v které asi tak minutě záznamu došlo k tomu zmíněnému incidentu? Ne, že by nebyl průběh jednání zajímavý, určitě si jej poslechnu celý, ale mám teď nějaké neodkladné povinnosti.
Rád bych si udělal představu o tom, co třeba exposlanec Zajíček považuje za podpásovku a mnozí občané za nařčení hodné Vašeho odstoupení či dokonce podání trestního oznámení pro pomluvu. Řeší se tu, jestli to měl být neomalený dotaz nebo zavrženíhodné konstatování. Nevím.
Rád bych si to dal do souvislosti s zřetelně věřejným konstatováním JUDr. Knota, že psychicky týrám jeho tehdy nezletilou dceru. Tak jestli mám žádat omluvu nebo se jít radši udat.
V každé případě jsem z těch několika desítek náhodných vzorků poslechu záznamu nezaslechl nic, co bych mohl vnímat jako emotivní a vyhecované cokoli. Snad jestli mám jiný práh citlivosti, či co.

Pavel 19:00:59 29.01.2011 (90.178.241.XXX)
Pan starosta jasně ukázal ,že není člověk na svém místě. ¨Tento jeho paroubkovský útok by měl vést k jeho odvolání!

petr 15:44:53 29.01.2011 (204.45.133.XXX)
co pořád máte s jakým neetickým útokem .. podle mě to bylo naprosto v pohodě

i… 15:03:38 29.01.2011 (85.161.243..XXX)
Podle mě byl zákaz výherních automatů naprosto hloupé rozhodnutí. Kdo hraje, nikdy hrát nepřestane!Ty peníze stejně utratí. Pojede do jiného města , bude hrát na internetu…. nic se tím nevyřešolo ani nevyřeší. Nevím, jak přesně zněla petice vedoucí k tomuto zákonu, ale uvedu jen pár postřehů. Jak jsem měla možnost sledovat, tak ti kdo nejvíce prohrávají v hernách nejsou paradoxně Písečási, ale lidé od jinud. Byli to podnikatelé z okolních měst, kdo prohrával i 200 tis za noc. Rozdíl v návštěvnosti herny byl také v tom, jestli bylo před dávkami anebo po dávkách, což také o něčem svědčí. Udělal už někdo monitoring v hernách? Co je to za lidi, ti hráči? Možná by si to mohl někdo vzít jako výroční práci ve škole. Teď jsme tedy ve stádiu, kdy se hraje stejně, jenom z toho nejsou pro město žádné příjmy. Souhlasím s tím, že oproti gamblerství je marihuana něco jako srovnání flašky rumu s Lipánkem. Souhlasím s tím, že je třeba bojovat proti gamblerům formou prevence. Jenže ta prevence také něco stojí! Možná se na ní mohly použít právě ty příjmy, o které jsme přišli! Možná.

Martina 14:31:10 29.01.2011 (88.101.36.XXX)
Možná by bylo dobré také zmínit, že pan Knot prezentoval stanovisko finančního výboru, jehož je předsedou. Byla to jeho zákonná povinnost. Usnesení, které navrhoval bylo usnesení, které schválil finanční výbor všemi hlasy a za to si vyslouží neetický útok starosty. To je za hranicí slušnosti.

. 14:03:22 29.01.2011 (85.161.40..XXX)
Ono je to těžké. Vemte si, že někdo v dobré víře půl hodiny mluví o tom, že vyhláškou o zrušení výherních automatů se nic nezískalo, spíše naopak se ochudila městská kasa o nemalé peníze , ale hazard stále vzkvétá, což je bohužel pravda, a ve finále ho někdo uzemní tím, že by eventuelně mohl mít na věci ekonomický zájem, tak by mě to naštvalo též. Na druhé straně je mi divné, že by to starosta řekl \"jen tak\" . Nějaký háček v tom bude!

Pavel 13:10:26 29.01.2011 (87.106.61.XXX)
Souhlasím se starostou. Hysterie je naprosto zbytečná. Jsem si jist, že na příštím zastupitelstvu předložíte zmiňované materiály, dokazující, že je konání p. Knota motivováno ekonomickým prospěchem a nebude se zde o čem bavit. Pan Knot bude mít z ostudy kabát a pan starosta umlčí spekulace o populistickém očerňování a potvrdí svou pověst čestného politika. Máte mou důvěru a doufám, že budu moci sledovat tuto nápravu p. Knota on-line a ne jen z audio záznamu. Rád bych totiž vyděl, jak se bude tvářit. Pane starosto věřím vám.

… 12:02:51 29.01.2011 (193.200.150.XXX)
p. Knot by si konečně měl přestat plést firmu a město .. účelem města skutečně není maximalizace zisku

obcan 11:18:16 29.01.2011 (88.100.225..XXX)
pane starosto a vy se divíte ,že bylo tak emotivní a vyhecované,ono když jde tlusté do tenkého nastává problém.Bohužel současné zatupitelstvo už není zatím ani o politice ani o městě,ale jsou to pouze osobní spory některých zastupitelů,jejichž podstata je,aby nevyplavala nějaká ta korupce na povrch.Tento trend bude však pokračovat do té doby,než se ukáže pravda v plné nahotě.Pravděpodobně pak se zastupitelsvo vyčistí a nastane doba konstruktivních jednání ve prospěch občana Písku.Ale ještě z jiného soudku.když jste nastoupil do funkce starosty nenechal jste na panu Hladkém a sladovně ani nit suchou.Já osobně si práce pana Hladkého za situace a stavu ve kterém nastoupil do sladovny velice vážím.Já bych tokovou odvahu neměl.Co však je pro mě zaražející je vaše odpovědnost za stav sladovny z pozice předsedy dozorčí rady ,do které jste byl jmenován 29.1.2009.Nevím jaký je Váš chrakter,ale nejdříve na někoho nalít vše nejhorší a pak mu na zastupitelstvu veřejně poděkovat za dobře odvedenou práci na to už musí být žaludek.Jinak Vám přeji vše dobré při dalších jednáních zastupitelstva.Ne nadarmo se říká –dvakrát měř jednou řež.

jitka B. 11:10:03 29.01.2011 (81.90.173.XXX)
Sama ze sebe s reakcí p.starosty zcela souhlasím, jen by mne zajímalo, jaký dopad bude mít tato příhoda/?/ na vzájemné vztahy. Jak znám p.Knota, asi to nebude bez povšimnutí… /z jeho strany/

Ondřej Veselý 10:30:51 29.01.2011 (90.176.158.XXX)
Musím se přiznat, že hysterie vzniklá kolem mého dotazu Dr. Knotovi je pro mě nepochopitelná. Dr. Knota jsem z ničeho neobvinil, prostě jsem se jej zeptal. A to dokonce ani na nic, co by mělo být nelegální. Obdobný dotaz ostatně položil Dr. Knot mst. Bubníkovi při rozdělování kompetencí uvolněným zastupitelům. Tento dotaz již navíc přímo mířil na korupci. Co mě na celé věci mrzí nejvíc je to, že toto zastupitelstvo bylo tak emotivní a vyhecované.

Roman Šťastný 10:25:50 29.01.2011 (90.178.88.XXX)
Podle mě šlo o otázku. Navíc nikdo už neuvádte celou pravdu, starosta vyslovil téměř v zápětí omluvu, je třeba si opravdu poslechnout CELÝ záznam a ne jen to, co se mi hodí do krámu.A tím nechci nikoho omlouvat.Bohužel, stalo se….Já budu ale raději, když město bude díky obezřetnosti místostarosty bohaté, než když bude spekulovat s penězmi všech a město nebude mít nic.A nebo jen dluhy.A lesovna?Už od samého základu špatný nápad.A všichni víme, čí byl. Bylo to ještě za působnosti starého dlouholetého vedení města.Stejně tak Titanik – taky geniální!Konečně nám někdo vyšel vstříc a popasuje se průšvihem minulých let.Naštěstí je z čeho.Je mi z vás všech,kteří tu jen sypete urážky, smutno.
PS: naučte se například shodu podmětu s přísudkem: firmy dělaly…. další pravopisné chyby raději neuvádím, nemá to zjevně cenu.I toto svědčí o úrovni pisatelů.

… 00:28:40 29.01.2011 (193.200.150.XXX)
nevím, ale \"měl byste se vyjádřit k tomu, zda je pravdou, že jste sám ekonomicky motivován tím, aby tady byly provozovány VHP přístroje\" mi jako konstatování moc nepřijde

Kuba 00:20:50 29.01.2011 (81.90.173.XXX)
Asi jsi měl špatně zapnutý zvuk, 3x …. Nešlo o otázku, nýbrž konstatování. V tom je veliký rozdíl. Kdyby se jednalo o výzvu, pak nejde o nic, pokud jde o konstatování bez důkázů, pak jde, jak jsem si našel na netu, o § 184, odst.2. trestního zákona. Tedy jak zaznělo na zastupitelstvu… o pomluvu.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pomluva

… 23:52:21 28.01.2011 (193.200.150.XXX)
tak jsem si to taky musel pustit, očekávaje urážku, po které může následovat pouze výzva na souboj, když tady Knoto-klaka tak vyšiluje, ale asi jsem to v záznamu přeslechl .. pokud to tedy nebylo to, že starosta vyzval p. Knota, aby se vyjádřil zda je či není ekonomicky motivován

Kuba 22:05:59 28.01.2011 (81.90.173.XXX)
…tak jsem si poslechl celý audio záznam…slušná komedie nebo spíše tragédie? Když se zamyslím nad slovy „ekonomický prospěch“ z úst pana Veselého, tak si říkám, zda má stejný názor na společnost VOBUKO, vlastněnou panem Ing. Vojtěchem Bubníkem, která realizovala, jak se po městě říká, jako subdodávku elektroinstalace snad každou stavbu financovanou z městského rozpočtu. To podle Vás, pane starosto, není ekonomický prospěch, v tomto případě 1.místostarosty? To je plně v souladu s etikou? Co nám občanům přináší provázanost Vobuka s realizacemi městských staveb? Obávám se, že nic. Jsem zvědavý, jak to dopadne s onou Lesovnou, která zazněla v interpelacích. Kdo tam asi dělal elektroinstalace? Uvidíme, asi se to dozvíme na dalším zastupitelstvu…:)

Kuba 20:43:09 28.01.2011 (81.90.173.XXX)
Tak to je síla!!! Pane starosto nebo spíše již jen pane Dr. Veselý…..:) Vidím, že věci ve městě pěkně gradují. Za tři zastupitelstva se Vám jej podařilo totálně rozhádat. Jste opravdu rarita. Ing. Bubník se čím dále tím více ukazuje, že nemá vytvořenou vůbec žádnou koncepci, jak zhodnocovat naše prostředky, a to na to měl 4 roky předchozího volebního období. Pan starosta se ukázal jako nevyzrálý a až příliš ambiciózní politik, který zatím spíše boří a útočí na ty osoby, které věcně a k tématu diskutují a nastudují si hlavně příslušnou legislativu. Jak správně píše Ivoš, místo toho věcně diskutovat, tak zareaguje osobním nechutným útokem. Pokud se chtěl pan Veselý, jako předseda ČSSD distancovat od „paroubkovské politiky“, tak v ní zdárně pokračuje.

Pisečák 20:11:52 28.01.2011 (82.100.0..XXX)
Dobrý večer, také jsem si poslechl záznam ze zasedání ZM a přiznám se, že mne výpad pana starosty vůči panu Knotovi také velmi znepokojil. Velmi mne zajímá, zda pan staroste zde nějak zareaguje.

Jiří Novotný 17:00:17 28.01.2011 (90.177.22.XXX)
Pane starosto, slyšel jsem o Vašem úletu na zastupitelstvu, na základě kterého jsem si s chutí poslechl audiozáznam ze zasedání zastupitelstva ze dne 27.1.. Obvinit takto nechutně jiného zastupitele z jiné politické strany na půdě zastupitelstva je nehorázné, šlo by se to řešit v ústraní a ne takto veřejně. Nehledě na to, že argumentaci předsedy finančního výboru byla věcná . Nepletu-li se, zastupitelstvo si předsedu zvolilo, stejně jako další členy, tak naslouchejte jejich názoru. Pane starosto, měl byste se vzdát svého mandátu. Je vidět, že jste do starosty ještě nedozrál. Takového starostu opravdu nechci! Pane předsedo finančního výboru, braňte se!

Karel Krátký 14:41:38 28.01.2011 (212.71.135.XXX)
Vypadá to tak. Jen doufám, že k podání trestního oznámení dojde. Je třeba, aby si pan starosta (a nejen on) uvědomil, že obvinit někoho veřejně bez předložení jakéhokoliv důkazu prokazujícího toto tvrzení, je dle mého názoru velmi neslušné.

Ivoš 14:22:54 28.01.2011 (206.51.226..XXX)
Nejsem zastáncem automatů, ale na konkrétní argumenty se musí reagovat věcně a protiargumenty. Způsob, když nemám argumenty, tak druhého aspoň pošpiním je na úrovni Davida Ratha nebo Paroubka :-/ Palec dolů a hodně hluboko.

Host na zastupitelstvu 13:48:46 28.01.2011 (90.177.127..XXX)

Včera jsem se zúčastnil jako host na jednání zastupitelstva a byl jsem konsternován jednáním našeho starosty. Na věcný diskusní příspěvek zastupitele k tématu reagovat osobním útokem, je nehorázné a neetické. Starosta má plnou pusu řečí o etice, ale nemá ji v sobě. Lituji, že jsem Vám dal hlas, pane Veselý. Jste pro mne největším zklamáním. Vy umíte psát, ale chovat se nikoli.

Odpovědět

2. 2. 2011 (12:12)  –  Luděk Blaha

0
0

Proč to, pane Zborníku, přetiskujete sem, když je to možné najít tam ?????
Tohle není telenovela pro velký zájem opakovaná i vedlejším vysílacím čase.

Odpovědět

2. 2. 2011 (13:09)  –  Martin Zborník

0
0

Jedná se o snahu naší redakce zpřehlednit a oddělit diskutovaná témata. Pokud se nadále bude k tomuto tématu debatovat pod více články, celá debata se stane pro čtenáře naprosto nepřehledná. V předchozí diskusi u článku „Program jednání zastupitelstva 27.1.2011 od 14.00 hod.“ jsou totiž i další témata – hospodaření z obecními prostředky, odstoupení L. Průši, střet zájmů firmy Vobuko vlastněné Ing. Bubníkem …

Odpovědět

2. 2. 2011 (13:23)  –  Novotný

0
0

Se stanoviskem TOP 09 souhlasím. Herny jsou pořád, automatů je stejně, možná více, příjem do kasy města menší. Město by se nad tím mělo zamyslet a ne špinit ty, kteří na problém poukazují! Po poslechu nahrávky ze zastupitelsva je myslím odpověd p. Knota jasná. Tvrdí, že prospěch nemá.

Odpovědět

2. 2. 2011 (13:50)  –  Luděk Blaha

0
0

"Tvrdí, že prospěch nemá."

No, a i kdyby měl, tak co? Bude tím horší nebo lepší? Je ekonomická motivace nemorální? Je snad ostuda mít prospěch z něčeho, co není v rozporu se zákonem?
Jsou snad ostatní politici v politice nezištně? Co třeba ti, kteří prošustrovávají naše peníze jenom proto, aby byli zase zvoleni?
Mně spíš překvapuje ta bouřlivá reakce. Myslím, že by úplně stačilo, kdyby se v písecké top09 usnesli, že mají křišťáloě čistého předsedu a ostatní členové opozice dali na pár minut ruku do ohně. A basta.

Odpovědět

2. 2. 2011 (13:55)  –  Michal Koler

0
0

Po vyslechnutí záznamu je na stole několik otázek.
- Je legitimní ptát se, zda zastupitel Knot je ve střetu zájmů? Já říkám ano, ač uznávám, že zvolená forma je opravdu velice nešťastná.
- Předložil starosta nějaké argumenty dokládající jeho tvrzení? NE a doufám, že je na příštím jednání dodá.
- Odpověděl p. Knot na položenou otázku střetu zájmů? Dle mého Ne, jen zpochybňuje a vyhrožuje trestním oznámením. Pokud apelujete na starostu, aby předložil důkazy, bylo by slušné se k celé věci jasně z vaší stany veřejně vyjádřit. Každů zastupitel je přeci povinen předem nahlásit střet zájmu před projednáním každého bodu. Jste tedy, nebo nejste jakkoli ekonomicky motivován na VHT nebo na VLT? To nenajdu ani v tomto článku. Je to klasická právnická kličkovaná.
- Podal pan Knot zmiňované trestní oznámení pro pomluvu? Netuším , ale jedná se vůbec o pomluvu?
- Starosta se na tomto jednání již omluvil viz přepis níže.

Na závěr chci podotknout, že souhlasím se stanoviskem finančního výboru + p. Průši (SNKED) a nechápu postoj koalice. Zvláště alarmující je stupňující se populistická vystoupení ze strany VPM např. prohlášeními manželů Rambousových a předsedy školské komise p. Adámka VPM v otázce automatů. Volil jsem vás, ale tohle jsem si opravdu nepředstavoval. Za svou chybu ve volbách budu asi náležitě 4 roky trestán.

Odpovědět

2. 2. 2011 (13:56)  –  Luděk Blaha

0
0

omlouvám se a opravuji:
křiťálově čistého zastupitele

Odpovědět

2. 2. 2011 (23:48)  –  .

0
0

Komentář byl smazán pro porušení Kodexu přispěvatelů.

Odpovědět

2. 2. 2011 (14:59)  –  Josef Knot

0
0

Vážení občané,
Vidím, že se na tomto portálu rozběhla zajímavé diskuse, ve které mě vyzýváte, abych se vyjádřil k záležitosti, která se odehrála na půdě zastupitelstva dne 27.1. 2011 tedy, zda mám či nemám ekonomický prospěch na provozování VHP přístrojů, popř. Jiných technických zařízení.
Mohu s čistým svědomím konstatovat, že nemám žádný ekonomický prospěch ani výhodu na provozování výherních hracích přístrojů na území města Písku. Mou jedinou motivací je snaha o zvýšení příjmů do městského rozpočtu, což je plně v souladu s působností předsedy Finančního výboru města Písku. Rád bych zde uvedl, že pro zrušení OZV 1/2010 se vyslovil Finanční výbor jednomyslně a mou zákonnou povinností bylo toto stanovisko prezentovat na půdě zastupitelstva.
Přeji všem čtenářům PS hezký den!
Josef Knot

Odpovědět

2. 2. 2011 (15:32)  –  jitka B.

0
0

p.Knot, nebylo by bývalo lepší takto reagovat i na otázku p.starosty na zastupitelstvu, než hned vyhrožovat žalobou pro pomluvu?

Odpovědět

2. 2. 2011 (16:36)  –  Luděk Blaha

0
0

Děkujeme, pane Knote. A ani to nebolelo.
Teď ješte, kdyby se i pan Veselý vyjádřil.

Odpovědět

2. 2. 2011 (19:26)  –  xxx....

0
0

Populistická a "legrační" mi připadá snaha prokázat, že automaty jsou správná věc pro nás pro všechny. Že jste vy představitelé TOP 09 a SNK-ED tento tak "zajímavý" a pro nás občany finančně výhodný názor nezačali propagovat již před volbami? To by bylo hlasů, co?

Odpovědět

2. 2. 2011 (22:01)  –  Ondřej Veselý

0
0

Své propírané vystoupení na ZM jsem skutečně mínil jako otázku. Protože jsem již po svém vystoupení registroval, že jsem se nejen Dr. Knota dotknul, vzápětí jsem se omluvil. V pondělí jsem kontaktoval Dr. Knota mailem, kde jsem mu celou věc takto vyložil. Dr. Knot mi sdělil, že trvá na tom, abych se mu dalším jednání ZM veřejně omluvil. Považuji tento postup za nadbytečný, ale protože je mým zájmem uchovat jednání zastupitelstva v konstruktivní rovině, jsem připraven učinit vstřícný krok a svou omluvu na ZM zopakovat.

Odpovědět

2. 2. 2011 (22:36)  –  Luděk Blaha

0
0

A tak je to spravne, pane Veselý, tak to ma byt.
My, opravdově ryzí vzdělanci, které mohou urazit výhradně a jen jiní nám podobní inteligenti, si na jejich omluvách, nejlépe veřejných, zakládáme.
Ego, aby nám rostlo, přihnojování si žádá.

Odpovědět

3. 2. 2011 (08:00)  –  pro XXX ....

0
0

Místní výbor TOP 09 nepodporuje výherní hrací automaty a považuje je za závažný sociopatologický jev. Za ideální stav považuje úplný zákaz všech výherních hracích automatů a pokud to v budoucnu legislativní úpravy dovolí, bude MV TOP 09 v Písku tento úplný zákaz prosazovat . Ale je třeba si uvědomit, že vyhláška města č. 1/2010 umožní městu omezit pouze jeden typ těchto přístrojů (VHP). VHP přístroje okamžitě nahradí mnohem nebezpečnější, městem bohužel neregulovatelné VLT automaty, z jejichž provozu narozdíl od VHP plynou poplatky a zisk mimo městskou pokladnu mimopíseckým společnostem a jejich často účelově zřízeným nadacím.

Odpovědět

3. 2. 2011 (10:00)  –  Němec Jiří

0
0

Jako mnoho povyku pro nic, se mi jeví zdejší debata o výměně názorů mezi právníky TOP 09 a ČSSD na jednání lednového ZM. Je zřejmé, že na dotaz, či narážku pana starosty stačilo odpovědět jednou větou a bylo to vyřízené. Ukázala se jenom určitá politická nezkušenost obou diskutérů. Zkušený politik musí očekávat, že bude dostávat nepříjemné otázky a měl by být schopný na ně s grácií zastupitele odpovídat. Třeba s pocitem, že žádný dotaz není tak dobrý, aby ho mohl zaskočit nebo urazit. Naši mladí a nadějní právníci se ještě mají co doučovat – ze života.

Odpovědět

3. 2. 2011 (17:05)  –  xxx....

0
0

Souhlasím s níže uvedeným názorem pana Němce.
Pro MV TOP 09: moje otázka zněla jinak. Opakuji: Že jste vy představitelé TOP 09 a SNK-ED tento tak \"zajímavý\" a pro nás občany FINANČNĚ výhodný názor nezačali propagovat již před volbami? To by bylo hlasů, co?
Pokud vím z diskuze a po prostudování materiálu o zpoplatnění všech VHP a ostatních technických výherních zařízení (asi ne úplně správný výraz) přeci jenom do městské kasy něco přiteče.
PS:podotýkám, múj ppodpis je také pod zmiňovanou peticí občanů města Písek
PS:myslím, že jste již kdysi s tímto webem tzv. skončili. Pokud se mýlím, omlouvám se raději předem.

Odpovědět

3. 2. 2011 (18:12)  –  Elina

0
0

Zakázat kouření cigaret značky Camel by bylo určitě dobře, ale k čemu by to bylo, když by se stejně dále kouřily Sparty? A tak je to s automaty. Zakázat VHP je morálně sice dobře, ale k čemu to je, když je stejně nahradí VLT? Chodím do práce a i když vyhláška platí , tak herny jsou stále a nic se nezměnilo.
Kdybych byla monarcha /třeba královna Viktorie), tak bych zakázala automaty a cigarety komplet bez výjimek. A kdo by porušil, šel by na galeje. Ale to bohužel nejsem…

Odpovědět

3. 2. 2011 (18:18)  –  jitka B,

0
0

pro Elina: chybí dodat :…a to je dobře

Odpovědět

3. 2. 2011 (18:20)  –  pro Jitka B

0
0

Pevně věřím, že v případě cigaret a automatů je to škoda.

Odpovědět

3. 2. 2011 (18:30)  –  i...

0
0

Já bych nezakazovala nic, ať si každý dělá co chce! Zákazy ještě nikoho a nic nezměnily. Určitě ne k lepšímu. Když zakážete tohle, objeví se něco jiného, možná ještě horšího. Do všech závislostí lidé spadají především z psychologických důvodů. Je to ve společnosti. Víte, kolik je kolem nás anorektiků(ček) a bulimiček? To je sakra závislost. Zakážeme proto jídlo!?

Odpovědět

3. 2. 2011 (19:08)  –  xxx....

0
0

Proč jídlo? Jídlo=hazard?Bez herny žít dokážeme, bez jídla bohužel ne!
Dobře, povoleme všechno: hazard, alkohol pro mladé, drogy,….. až dojdou peníze všem těmto závislým, budete volat: Ohrožují moji bezpečnost! Co se s tím bude dělat?Jak to, že nikdo nic nedělal?
Demagogie moje proti demagogii vaší.

Odpovědět

3. 2. 2011 (19:19)  –  i...

0
0

Vše, co jste vyjmenoval(a) , tu je a kvete jako o závod, tak nevím, o co Vám jde!

Odpovědět

3. 2. 2011 (19:35)  –  xxx....

0
0

:-)))))) Už o nic!

Odpovědět

4. 2. 2011 (19:54)  –  mylik

0
0

Krysy kvičí.Díky Bohu za Veselého.Konečně do Augiášova chlévu vaného též město Písek vane svěží vítr.

Odpovědět

4. 2. 2011 (21:41)  –  Elina

0
0

Vačice piští, skunk prská, krysy kvičí a orel stoupá výš a výš. Indiánské přísloví.
Teď už jenom, kdo je orel?

Odpovědět

18. 2. 2011 (14:29)  –  TOP 09 Písek

0
0

Pan starosta Veselý se na začátku včerejšího zastupitelstva JUDr.Knotovi omluvil a ten omluvu přijal. Tímto považujeme celou záležitost za uzavřenou.

Odpovědět

19. 2. 2011 (11:10)  –  Luděk Blaha

0
0

Tak to jsme rádi.
A my, občané a voliči, si, předpokládám, záležitost můžeme uzavřít, kdy uznáme za vhodné.
Pokud nám paměť bude sloužit, tak za necelé čtyři roky.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.