Přihlášení

Jiří Uhlík, ředitel SPŠ a VOŠ: Naši maturanti na úřadu práce nekončí

15. 2. 2018 | Zdenka Jelenová | Diskuze (4) | Rozhovory

Jiří Uhlík, ředitel SPŠ a VOŠ

Ing. Jiří Uhlík maturoval na písecké průmyslovce, poté vystudoval technickou kybernetiku v Plzni, pracoval ve firmách a poznal dobře odbornou praxi, ale pak se na píseckou školu vrátil jako učitel, doplnil si pedagogické vzdělání, několik let zastával funkci zástupce ředitele a od roku 2013 je ředitelem Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy v Písku.

 • Čím bychom měli začít rozhovor?

Rád bych se nejdříve zaměřil na aktuální nabídku pro deváťáky. Nyní nabízíme tři obory vzdělání, do kterých se mohou zájemci o studium hlásit. Prvním je klasická elektrotechnika, náš nejstarší, ale stále oblíbený obor, druhý vychází také z elektrotechniky, ale jde o novinku: Počítačové projektování. Třetím oborem jsou Informační technologie.

 • Přibližte prosím ten nový obor…

Posílili jsme v něm výuku některých předmětů a specializujeme se na zcela nové obory – odborné předměty jsou zaměřeny do oblastí projekčních systémů CAD/CAE používaných ve strojírenství a elektrotechnice – AutoCAD, Inventor, CNC zařízení, oblast 3D tisku a skenování… Zajímavý je projektovací systém ePLAN, na který jsme získali potřebné licence a můžeme školit žáky. Naučí se pomocí tohoto programu vytvářet projekty, získají certifikát, který jim může pomoci najít velmi zajímavé pracovní uplatnění. V novém školním vzdělávacím programu jsme posílili také výuku matematiky a cizích jazyků, cílíme především na žáky, kteří mají namířeno na vysokou školu, mělo by jim to usnadnit i přijímací řízení na vysoké školy. Jde vlastně o obdobu technického lycea, nebo spíše něco mezi průmyslovou školou a lyceem.

 • Máte přehled o uplatnění vašich absolventů?

Rozhodně žádní naši absolventi nekončí na úřadu práce. Velké procento jich odchází po maturitě na vysoké školy. Ve firmách by sice naše středoškoláky uvítali, mají o ně velký zájem, ale dnes je spíše trend vystudovat vysokou školu – a protože je jich nadbytek, dostanou se na ně téměř všichni. I ti, pro které by podle mne bylo mnohem lepší jít rovnou do firmy, kde jsou volné dobré pozice s velmi slušným platem… Zástupci firem u nás dělají různé náborové akce, ale mají úspěch spíše u jednotlivců.

 • Jak by asi měl vypadat zájemce o přijetí na SPŠ?

Musí zvládnout státní společnou přijímací zkoušku, ale bereme v potaz i studijní výsledky za 8. třídu a první pololetí 9. Žádnou hranici dopředu stanovenou nemáme, vyhodnocujeme průměry a podle toho plus výsledků přijímaček stanovujeme pořadí zájemců o studium. Pro všechny, které by studium u nás mohlo zajímat, pořádáme dny otevřených dveří. Teď v poslední době měly velký úspěch workshopy, kde si zájemci o studium mohli vyzkoušet praktické dovednosti a různé úkoly.

 • Většina uchazečů jsou asi chlapci…

Určitě máme velký zájem i o dívky, i když se jich zatím hlásí jen minimum. Ale ty, které u nás studují, mají velmi výsadní postavení, myslím, že se tu mají velice dobře. Rozhodně i dívky se mohou v technických nebo IT oborech výborně uplatnit.

 • Co zajímavého můžete zájemcům nabídnout?

Vybudovali jsme například nové workoutové hřiště, které je hodně oblíbené. Bohužel nemáme vlastní tělocvičnu – potřebovali bychom ji, ale nemáme žádné další rozvojové prostory, kde by ji bylo možné postavit. Není to ale velký handicap, využíváme sportovní halu a jiná sportoviště. Wifi připojení je k dispozici v celém objektu školy, přístup neomezujeme. Studenti platí jen minimální poplatek jako příspěvek na spotřebovanou elektrickou energii.

 • Na škole vychází zajímavý časopis Průmkařiny…

Za to bych rád poděkoval redakční radě a několika ochotným učitelům, kteří se na něm podílejí. Obsah je vždy velmi pestrý, rozhovory, fotky, recenze, společné školní zážitky… Na tvorbě se podílejí žáci všech ročníků, nemáme problém s nedostatkem zájemců o práci v redakci. Teď se nám tu objevila skupina extra šikovných žáků, kteří jsou velmi všestranní – kromě studia zvládají časopis, natáčení videí i školních reklamních spotů.

 • Propagační videa, která máte na webu, tvořili studenti sami?

Ano, jsou velmi mediálně zdatní. Vždycky, když chceme nějaké video vytvořit, tak se obrátíme na studenty, protože oni to vidí jinýma očima, vědí, co je třeba, aby to bylo zajímavé pro mladé.

 • Máte tady školní parlament?

Ano máme, to je spíše taková oficiální školní záležitost, ale všechny zmíněné aktivity vznikly naprosto spontánně, stejně jako například školní kapela, kluci navzájem zjistili, že hrají na různé nástroje, dali se dohromady a teď kapela účinkuje na nejrůznějších akcích.

 • Mnohé takzvané „vošky“ v poslední době zanikly, jak se drží ta vaše?

Vyšší odborná škola je na tom dobře, máme dostatek zájemců, jak z našich maturantů, tak z jiných středních škol. O absolventy naší VOŠ je totiž v praxi velký zájem, většinou získávají dobré místo už v průběhu posledního, třetího ročníku studia.

 • Jak jste spokojen s učiteli na škole?

Současný stav našeho učitelského sboru je vyhovující, problémy ale máme s hledáním nových odborných učitelů. Sehnat člověka, který je skvělý ve své odbornosti a zároveň aby vyhověl legislativě ohledně pedagogického vzdělání, to je dneska skoro nemožné. IT-specialistu za nabízený plat neseženete, ve firmě mu nabídnou násobky té částky… A ještě bych na něm měl chtít, aby studoval pedagogiku? Věřím, že se podaří dosáhnout v této oblasti nějaké změny, protože to neskutečně komplikuje práci mnoha odborným školám.

 • Jste už několik volebních období zastupitelem, má to pro školu nějaké výhody?

Rozhodně máme s městem velmi dobré vztahy. Zaujal nás například současný projekt Smart City, chceme se do něho jako škola zapojit, právě připravujeme podpis smlouvy s ČSAD, kdy bychom měli spolupracovat na dalším vývoji chytrých zastávek MHD. Partnerů má škola více, mezi výborné patří například ČVUT Praha nebo ČEZ, a. s.

 • Jak toho konkrétně využíváte?

Naši učitelé jezdí na krátkodobé stáže do Prahy na ČVUT, pro naše nejlepší studenty jsou zase připravovány zhruba dvakrát ročně zajímavé vzdělávací akce ve školicím středisku ČVUT v Temešváru. Organizační i finanční stránku také zajišťuje ČVUT Praha. ČEZ organizuje pro vybrané žáky školy tzv. Jadernou maturitu apod.

 • S partnery školy jste tedy v úzkém kontaktu…

V poslední době se snažím uskutečnit takovou svou myšlenku: založit jakýsi poradní sbor ředitele, kde by se neformálně scházeli zástupci našich partnerů. Umožnilo by nám to méně oficiální kontakt, kdy každý z nich může školu velmi obohatit.

 • Zdá se, že jste nabitý nápady a energií…

I když je mnoho, především byrokratických věcí, které život ředitelům znepříjemňují, je pravda, že zatím mne to v naší škole a s našimi studenty opravdu baví.

VYŠLO V TIŠTĚNÉM ČTRNÁCTIDENÍKU PÍSECKÝ SVĚT, Č. 4/2018

0
0

Diskuze k článku +

20. 2. 2018 (20:17)  –  Jan Toman

0
0

Musím se přiznat, že jsem před delší dobou utrpěl vzdělání v tom to "ústavu". Už za mých let jsme si říkali, jak hluboce úroveň této školy klesla. Nyní pracuji v elektro oboru, ale jaký materiál doráží z SPŠ Písek to není ani k pláči. To, že student SPŠ Písek neumí použít v praxi Ohmův zákon přes to bych se ještě přenesl, ale vysvětlovat absolventovi průmyslové školy látku z fyziky pro základní školy? To se na mě nezlobte to je i pro mě silná káva. A není to jeden kus, ale bylo jich několik. Vůbec nepochopím, jak něco takového mohlo dokončit základní školu natož průmyslovou. Co však rozhodně absolventům nechybí je velké sebevědomí, drzost a pocit nedoceněnosti, na to snad musí být na škole speciální předmět.

Odpovědět

21. 2. 2018 (22:44)  –  Luděk Blaha

0
0

Jen pro úplnost. Kde se dnes, pane Tomane, v praxi používá Ohmův zákon?
Mnozí odborníci na vzdělání ve svých analýzách stavu současného školství uvádějí právě tento zákon jako záležitost víceméně postradatelnou.

Odpovědět

21. 2. 2018 (23:30)  –  Jan Toman

0
0

Dobrý den, ve zkratce výpočty výkonu a příkonu. Ano takzvaní odborníci, kde je současné školství víme. Proč nevypustit celou školní docházku, můžeme se vrátit zpět na stromy a tlouct se klackama po hlavě. Pak bude teprv Ohmův zákon postradatelný.

Odpovědět

22. 2. 2018 (06:19)  –  Ing. Milan Sedlák

0
0

Ohmův zákon vyjadřuje vztah mezi elektrickým odporem, napětím a proudem.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.