Přihlášení

FAMO: V Písku už všechny kulisy máte

12. 2. 2019 | Redakce PS | Diskuze (0) | Školství

Nejen autoři tohoto výroku, američtí studenti z partnerské filmové školy ve Virginii, ale i filmaři z celé řady evropských zemí a tuzemska, přilnuli k malebnému Písku a jeho přírodním, historickým i moderním kulisám. Dvacet let tvrdé práce na budování silné a kvalitní filmové školy přineslo své ovoce. Dnes mají Filmová akademie Miroslava Ondříčka a Soukromá vyšší odborná škola filmová každoročně na 200 studentů. Věnuje se jim bezmála stovka pedagogů, mezi nimiž nechybí řada zvučných jmen z filmové branže. Ateliéry specializované na režii, kameru, střih, produkci, animaci a zvuk vysílají do studií po celé republice i za její hranice skvěle teoreticky i prakticky připravené odborníky. O radostech i bolestech filmové školy jsme si povídali s jejím rektorem prof. Gabrielem Švejdou, ředitelkou Mgr. Vladanou Terčovou a zakladatelem a producentem MgA. Miloněm Terčem.

V lednu získala FAMO novou akreditaci na deset let, co to pro vaši školu znamená?

Pro Filmovou akademii Miroslava Ondříčka v Písku je to velmi důležitá věc. V současnosti se novelou vysokoškolského zákona mění akreditační podmínky všech vysokých škol v rámci větší profilace. Proto jsme se v loňském roce u Národního akreditačního úřadu přihlásili do nové akreditace, museli jsme velmi pracně připravit podrobné podklady a projít celým náročným procesem. Je pro nás velkou ctí, že jsme získali akreditaci na nejvyšší možný termín deseti let, což se zatím žádné jiné soukromé škole nepodařilo. Krátké termíny mohou být pro školy doslova smrtící, protože nemohou přijímat do navazujícího studia. Byly nám přiznány studijní bakalářské i magisterské programy Multimediální produkce v češtině i v angličtině. Otevírá nám to cesty do budoucnosti. Díky této perspektivě můžeme naše obory dále rozvíjet, zdokonalovat a omlazovat pedagogický sbor, vybírat si ty nejlepší zájemce o studium.

Co podle vás hrálo rozhodující roli při úspěšné akreditaci?

Úspěch naší školy vychází z její tradice a zavedeného systému. Je za tím dvacet let poctivé práce a výběr skvělých odborných pedagogů. FAMO je založena na profesní kvalitě a výborné uplatnění našich absolventů v praxi je naše velká radost. Před třemi roky pořádal Český rozhlas anketu o uplatnitelnosti absolventů vysokých škol v praxi a my jsme byli vyhodnoceni jako nejlepší.  Nejsme sice na veřejnosti vidět ve formě billboardů a reklamních spotů školy, zato jsme vidět díky výsledkům našich studentů. Účastníme se všech tuzemských a celé řady zahraničních filmových festivalů. Jen za loňský rok posbíraly naše studentské filmy 23 cen. Před pár dny získal na Cenách české filmové kritiky čtyři nominace film Domestik, vytvořený našimi absolventy. Naši studenti se často už během studia dostávají k filmu a přivydělávají si tam praxí. Po absolvování školy pak často odcházejí přímo na vybrané pracovní pozice. Naopak filmaři si naše studenty rádi vybírají, protože jsou pro praxi dobře připraveni.

Jako soukromá škola máte ztíženou pozici, jak financujete svůj provoz?

Nechtěli bychom naříkat, ale zatímco státní školy dostávají od státu tučné dotace, hlavním finančním zdrojem naší školy je školné našich studentů. V současnosti je to 63 tisíc ročně a nechceme je zatím zvyšovat, ačkoli všechny ostatní náklady rostou. Chceme studium umožnit všem nadaným a talentovaným studentům. Ale srovnání je takové, že pražská FAMU dostává na studenta až šestkrát více než máme my ze školného. Další problém spočívá v tom, že ačkoli jsme malá škola, jsou na nás kladeny veškeré administrativní zátěže jako na velké školy, které na to mají celé týmy lidí. Spolupracujeme s mnoha zahraničními školami a tam vidíme, že mají třízdrojové financování – příspěvky od státu, od obce a školné od studentů.

Jak se daří spolupráce s městem Písek?

Někdy se nám zdá, že si město plně neuvědomuje přínos naší školy. Písek je tradičně městem škol a filmu. Filmovka, jako zdejší jediná vysoká škola, Písek zdobí a vnáší sem vysokoškolský živel. Mrzelo nás například, když jsme si chtěli na příjezdy od Prahy a Českých Budějovic umístit směrovky, kraj s tím souhlasil, ale na městské úrovni nám bylo vysvětleno, že se jedná o čistě komerční záležitost a musíme si to zaplatit. Přitom našich 200 studentů, z toho v každém ročníku přibližně deset zahraničních, v Písku žije a utrácí své peníze. Své potomky k nám dávají studovat i známé osobnosti z umělecké branže. O problémech ve spolupráci s městem Písek při pořádání festivalu studentských filmů se už napsalo mnoho. Rozhodli jsme se prozatím, že tu spoustu energie a peněz, které si festival při odpovídající úrovni organizace vyžádal, raději věnujeme do rozvoje školy a našich mezinárodním vztahům. Teď očekáváme, jak se ke spolupráci postaví nové vedení města Písek. Současně se také sami snažíme více otevírat. Rozjeli jsme například spolupráci se seniory i s mateřskými školkami, chceme podporovat píseckou kulturu. Velmi by nám pomohlo, kdyby nás město více propagovalo, a to i v rámci svých zahraničních partnerských měst. Zahraniční studenti většinou chtějí do Prahy, ale ti, kteří jednou Písek poznají, se sem rádi vrací. Máme tady modernu, historické stavby, krásnou přírodu a mnoho dalšího. Všechno je tu pro filmování jednodušší než v Praze.

Co byste doporučili zájemcům, které láká studium na FAMO?

Nejlepší je přijít na den otevřených dveří, třeba hned 1. března, kdy si mohou nejen prohlédnout školu, ale také si popovídat s pedagogy a studenty. Ale jak říkáme, u nás je den otevřených dveří celoročně, stačí si domluvit termín. Otevřeno je pět ateliérů, z nichž zatím nejméně naplněný je ateliér zvuku, ačkoli nabízí skvělé perspektivy. Velkou výhodou je, že studenti najdou velmi rychle uplatnění, většinou už během studia. Je o ně velký zájem nejen u filmu, ale také v televizích, rádiích a kulturních institucích.

Je těžké se na FAMO dostat?

Přijímací řízení není nijak náročné. Říkáme, že máme rádi pilné a nadané. Vybíráme si podle předložených prací a pohovoru, ale podle naší zkušenosti se předpoklady a hlavně zájem o obor projeví až během studia. Podle schopností studenta pak můžeme také doporučit přestup na jiný vhodnější obor.

Jaké možnosti mají studenti, pro které by bylo školné příliš vysoké?

Talentovaní a pilní studenti mají možnost získat u nás prospěchové stipendium. Pokud má student skvělé výsledky, snažíme se vyjít vstříc i rozložením splátek školného. Mnozí si už během studia přivydělávají, protože díky pedagogům – profesionálním filmařům – získají zcela výjimečné kontakty. To je velký benefit. Tito lidé je uvedou do světa filmu a dalo by se říct, že jim prošlapou cestu. Kromě toho se mohou také zapojit do projektů, kdy spolupracujeme s profesionálními produkcemi. Ty si vybírají šikovné studenty, které podpoří odbornými konzultacemi, zapůjčením techniky apod. Díky tomu pak studenti nejdou do neznámého prostředí.

rozhovor Magdalena Myslivcová

 

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.