Přihlášení

Optimalizace středních škol je problém nejen Jihočeského kraje

1. 4. 2011 | Josef Kovařík | Diskuze (3) | Školství

SPŠ a VOŠ Písek

Optimalizace středních škol je problémem v Jihočeském kraji. Okresu Písek se problémy vyhýbají?.

Před časem, konkrétně 10.2.2011 jsme se mohli na stránkách Píseckého světa seznámit s článkem Zdenky Jelenové o Slučování škol a "kulturák pro Romy" . Za podstatné pro následující řádky považuji diskusi o slučování středních škol a o rozporech při stanovení jasných pravidel opírající se o konkrétní analýzu stavu. Za všechny jmenujme alespoň ředitelku SzeŠ Ing. Zdeňku Hůrskou, která se na pravidla slučování dotazovala a žádala o možnost se k pravidlům také vyjádřit. To je sympatické a takovou snahu lze jen podpořit. Kdo jiný by se měl vyjádřit, když ne konkrétní ředitelé škol, kterých se to týká a kteří nejlépe znají konkrétní stav.

Sám jsem se zapojil do diskuse, kde jsem mimo jiné uvedl. Jihočeský kraj má současnou naplněnost středních škol asi 60%, škol je mnoho a studentů ubývá. První nástin optimalizace se na jihu Čech nezdařil. K nutnosti optimalizace jsem se připojil, ale na základě analýzy současného a odhadu budoucího stavu. To znamená nejen školy státní /krajské/, ale i církevní a soukromé. Na závěr jsem připojil otázku. Otázka. Mohl by prosím písecký školský odbor, studentský parlament nebo písečtí pedagogové napsat v tomto smyslu článek s relevantními údaji o píseckém středním školství? Musím říci, že touto cestou se nepodařilo získat pro veřejnost žádné informace. Je to ke škodě věci. Cestou krajských zastupitelů bychom mohli získat nové unformace a také se vyjadřovat k dané problematice.

V následujících řádcích zprostředkovávám vyjádření členky Zastupitelstva Jihočeského kraje Vítězslavy Baborové k optimalizaci školství.

Optimalizace středních škol je problémem v Jihočeském kraji

Zastupitelé za KSČM dlouhodobě upozorňovali na problémy ve školství, jak na jednání příslušného výboru, tak na jednání zastupitelstva Jihočeského kraje. Velkou pozornost jsme věnovali projednávání návrhu Strategie rozvoje školství. Největším problémem byl pokles vzdělanostní úrovně studentů, nedostatečný počet studentů v učebních oborech, problémy byly i s přijímáním studentů na SŠ.

Zejména pravicová část zastupitelstva našeho kraje byla k problémům hluchá, bagatelizovala je. Přesvědčení, že oblast školství může regulovat jen jakýsi systém nabídky a poptávky, tzv. neviditelná ruku trhu, se ukázalo jako naprosto mylné. V kraji vznikala školská zařízení, včetně soukromých a církevních, bez jakékoliv regulace.

Nyní stojíme před řešením úkolu „ optimalizace středních škol“. Úkolu, který vyvolává značné emoce na straně studentů, rodičů, ale i učitelů. Nastalou situaci je potřeba řešit, ale řešit s rozvahou a rozumem. Vedou nás k tomu především tyto důvody: demografický pokles (redukce cca 2 000 míst), deficit veřejných rozpočtů, nižší daňové výnosy kraje (ekonomická krize), pokles kvality úrovně vzdělání, nedostatečný počet žáků na učňovských školách v některých učebních oborech např. zedník truhlář, instalatér, nástrojař, kominík atd.

Přestože jsme na tento stav upozorňovali a nebyli jsme autory vzniklých potíží, chceme konstruktivně tento stav řešit. Podporujeme optimalizaci za těchto podmínek:

1. Neslučovat školy se zásadně rozdílnými obory.
2. Zvažovat uplatnitelnost absolventů na trhu práce.
3. Úspěšnost při přijetí na VŠ (lze srovnávat pouze stejné či podobné typy škol)
4. Optimalizace využití budov.
5. Dodržení závazků vyplývajících z udržitelnosti projektů.
6. Preference učebních oborů technického zaměření.
7. Zachování tradičních škol specifických pro Jihočeský kraj.
8. Zachovat místní dostupnost veřejných škol a tím dostupné vzdělání všem bez hrazení školného a bez vysokých nákladů na dopravu.

Ideálním stavem by byla možnost optimalizovat celý systém škol, veřejných, soukromých i církevní. To však současná platná legislativa neumožňuje. I z těchto důvodů považujeme za prioritu změnu školského zákona ohledně financování středních škol.

Zdroj: JčKR KSČM

Zatím máme ústní vyjádření Hejtmana Jihočeského kraje o tom, že Písecké střední školy se rušení bát nemusí. Konkrétně rušení Střední zdravotnické školy a Obchodní akademie a Jazykové školy v Písku nehrozí. S takovou zprávou se od hejtmana Jiřího Zimoly vrátil do města starosta Ondřej Veselý. Společenské procesy a události jdou však rychle a co platilo včera, dnes již nemusí. Sledujme skutečný stav věcí!

Se svými připomínkami a návrhy se můžeme obracet na naše zástupce v Zastupitelstvu Jihočeského kraje. Jsou jimi od r.2008: Sedláček Stanislav-Sepekov, Ivana Stráská-Milevsko, Veselý Ondřej-Písek, Gavlas Václav-Písek, Hrdinová Marie-Písek, Franců Tomáš-Písek, Dušek Tomáš a také Průša Luboš.

Já však také žádám jejich vyjádření, jejich názory, sdělení jaká kriteria optimalizace vlastně podporují a co chtějí v dané oblasti dosáhnout.

0
0

Diskuze k článku +

30. 4. 2011 (09:31)  –  Josef Kovařík

0
0

Nepřispívá ke kvalitě základního a středního školství že:
a) Učitelé přišli průměrně o 850 korun. Učitelům a ředitelům škol vloni poklesl plat o 850 korun, průměrně brali 25 150 korun. Reálné mzdy vyučujících jsou však nižší, do statistik se totiž započítávají i platy ředitelů škol. Vyplývá to z nejnovějších statistik Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV). Průměrná mzda v ČR činila za minulý rok 23 951 korun.ÚIV uvedl, že zatímco v r. 2009 byla průměrná mzda učitelů a vedoucích pracovníků škol 26 000 korun, vloni už to bylo jen 25 150 korun hrubého včetně odměn. Pohoršili si zejména pedagogové na základních školách. Jejich loňský měsíční příjem činil 25 800 korun, což je o tisícikorunu méně oproti roku 2009. Středoškolští učitelé pak v roce 2010 průměrně vydělávali 27 150 korun.
b) za této situace ministr školství navrhuje snížit kvalifikační kriteria pro pedagogy.

Odpovědět

30. 4. 2011 (10:05)  –  jitka B.

0
0

p.Kovařík, vy jste odborník na všechno…Jen škoda té stranické příslušnosti…

Odpovědět

1. 5. 2011 (21:08)  –  Josef Kovařík

0
0

Odborník a na všechno? To ne. Nemám tyto ambice a nemyslím si to. Občas něco napíši, ale to konzultuji se skutečnými odborníky na danou oblast. Pokud mohu tak si je v přednášce a seminářích poslechnu. Ve vzájemné diskusi jsou pak názory mnohokráte podrobeny drtivé oponentuře. Mám však i něco jiného. Můžete mi prosím napsat email na adresu ?: josefko@centrum.cz

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.