Přihlášení

Rok podpory vzdělávání na Písecku

2. 1. 2017 | Svazek obcí regionu Písecko | Diskuze (2) | Školství

Již celý rok, od 1.1.2016, probíhá na Písecku projekt na podporu vzdělávání s názvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP).

Zpracování místních akčních plánů vzdělávání (MAP) probíhá nejen na Písecku, ale i na ostatních územích České republiky a je prioritně zaměřeno na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání žáků a dětí do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.

Svazek obcí regionu Písecko se jako nositel tohoto projektu aktivně podílí na zlepšení kvality vzdělávání na Písecku, podporuje vzájemnou komunikaci a spolupráci nejen škol, ale i organizací z oblasti zájmového a neformálního vzdělávání. Na společných setkáních si jejich zástupci vyměňují zkušenosti, společně se informují, motivují, vzdělávají a plánují budoucí aktivity.

Od začátku roku 2016 na Písecku proběhlo v rámci MAP patnáct vzdělávacích akcí pro pracovníky základních a mateřských škol, dvacet jedna jednání diskusních skupin zástupců mateřských a základních škol, zřizovatelů škol a školských zařízení a organizací zájmového a neformálního vzdělávání. Byla schválena vize rozvoje školství na Písecku a tzv. Strategický rámec MAP, který stanoví hlavní oblasti ve vzdělávání, kterými je třeba se na Písecku věnovat.

Výstupem projektu bude strategický dokument pro oblast vzdělávání s Akčním plánem na školní rok 2017/2018, kde budou uvedeny záměry vzdělávacích organizací na tento školní rok a který pomůže jak koordinaci jednotlivých záměrů a aktivit, tak přístupu k jejich finanční podpoře.

„Komunikace mezi organizacemi, které ovlivňují vzdělávání na Písecku, je důležitá pro vyvolání diskuze o změnách ve školství a o stanovení společných priorit a projektů na další roky. Děkujeme tímto všem, kteří se aktivně zapojují do přípravy aktivit na zlepšení kvality vzdělávání. A zveme další zájemce, aby do místního akčního plánování zapojili. Mohou se účastnit jednání diskusních skupin, nebo se svými náměty či připomínkami kontaktovat realizační tým projektu“ řekla Taťána Mládková, manažerka projektu MAP.

Všechny potřebné informace jsou dostupné na http://www.sorp.cz/projekty/map-pisecko-2/

0
0

Diskuze k článku +

7. 1. 2017 (15:41)  –  JUDr. Josef Šlehobr

0
0

JUDr. Josef Šlehobr
Uvedený článek se mi celkem líbí až na to, že všechny uvedené plánované aktivity jsou příliš obecné. Zásady jako je nutné zlepšit komunikaci, sehnat více finančních prostředků atd. Zlepšit komunikaci mezi jakými objekty, kdo komunikuje dobře a kdo ne.
Svazek obcí regionu Písecko je nositel projektu MAP, jak dopadly uskutečněné akce za rok 2016, jak je možné je hodnotit a kde byly.Jaké je vlastní hodnocení jednotlivých organizací.
Jedná se o to, aby toto bohulibé díle nedopadlo jako projekt Orlická přehrada, kde se velkolepě uhradily konzultace, ale vlastní dílo nikde. Pokud stále v rámci Svazku obcí přetrvává situace v kontrolních mechanizmech nemůže nikdo zaručit, že se problém nebude opakovat. Právě o tom bude jednat kontrolní výbor.

Odpovědět

8. 1. 2017 (22:24)  –  Luděk Blaha

0
0

Někdy mívám poměrně intenzivní pocit, že smyslem mnohých projektů je dostat do oběhu peníze z evropských fondů, které by jinak někde polehávaly ladem. Nemálo lidí tak nezůstáva na podpoře v nezaměstnanosti.
Tak jen jedna otázka. Co z toho budou mít právě ty formálně i neformálně vzdělávané děti?

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.