Přihlášení

Spolupráce ve vzdělávání na Písecku pokračuje

2. 2. 2018 | Svazek obcí regionu Písecko | Diskuze (0) | Školství

Dne 29. ledna 2018 již od časného rána pracovaly ředitelky a vedoucí učitelky mateřských škol z Písecka na přípravě aktivit dalšího pokračování MAP (Místní akční plánování rozvoje vzdělávání) – spolupráce ve vzdělávání na Písecku.

Mateřské školy se chtějí v příštích letech soustředit, mimo jiné, na téma Poznej svůj region, ekologickou výchovu a vzdělávání a polytechnické vzdělávání, zajistit svým pedagogům společné vzdělávání v daných oblastech a také zapojit školky do společných aktivit pro děti. Školky plánují atraktivní programy pro děti i jejich rodiče včetně několika společných výletů.

V podobném duchu připravují aktivity i zástupci základních škol a organizací zájmového a neformálního vzdělávání. Ředitelé všech základních škol na Písecku jsou pak pozváni na 7. února na společnou diskusi k připravovaným aktivitám, zaměřeným na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, polytechnického vzdělávání a také zkvalitnění spolupráce mateřských a základních škol s pedagogicko-psychologickou poradnou. Do spolupráce na aktivitách budou zapojeny i ZUŠ, DDM Písek, Městská knihovna Písek a další subjekty z regionu Písecka.

Svazek obcí regionu Písecko úspěšně v minulých dvou letech zahájil proces plánování rozvoje vzdělávání na Písecku realizací projektu MAP a má zájem, za podpory škol, školek a dalších aktérů ve vzdělávání, pokračovat v tomto procesu i v dalších letech – tentokrát ve čtyřletém projektu MAP II. Během prvního MAPu byla nastavena komunikace a spolupráce jednotlivých aktérů ve vzdělávání, aktivně se zapojila všechna školská zařízení pro děti a žáky do 15 let, Dům dětí a mládeže, Městská knihovna Písek, ZUŠ O. Ševčíka Písek, skauti, Technologické centrum Písek, vodácký oddíl, centrum NADĚJE, LezeTop Písek a řada dalších včetně zřizovatelů školských zařízení – jednotlivých obcí. Během společných setkání, vzdělávacích akcí a pracovních skupin společně zhodnotili situaci ve vzdělávání na Písecku a nastavili prostřednictvím strategického dokumentu cestu, co a jak je potřeba zlepšit, co chybí, v čem si mohou školy vzájemně pomoci a v čem potřebují pomoc zvenčí.

V rámci MAP II bude tento proces nadále pokračovat a zároveň již budou některé společné aktivity spolupráce realizovány. V jaké míře a zda se podaří zajistit vše, co si školy, školky a další organizace do MAP II naplánovaly, bude také záviset na hodnocení žádosti o finanční podporu, kterou chce Svazek obcí regionu Písecko předložit ministerstvu školství co nejdříve.

Kromě intenzivních příprav žádosti o podporu probíhá v území ORP Písek diskuse s ostatními oprávněnými žadateli, jako jsou dobrovolné svazky obcí a místní akční skupiny. Úplná shoda v území, nutná pro podání žádosti o podporu, zatím není, nicméně školy, školky a organizace zájmového a neformálního vzdělávání, kterých se realizace MAP II nejvíce dotýká, již daly souhlas se zapojením do MAP II v případě, že MAP II bude opět zajišťovat Svazek obcí regionu Písecko. Čím dříve bude toto téma vyjasněno, tím dříve se školy budou moci zapojit do připravovaných aktivit. Držme si tedy palce!

Taťána Mládková, Svazek obcí regionu Písecko

Fotogalerie k článku


0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.