Přihlášení

Kolik a komu rozdá město na sport dětí a mládeže?

27. 4. 2016 | Redakce PS | Diskuze (21) | Sport

Pro rok 2016 je v rozpočtu města na sportovní činnost vyčleněno celkem 11,373 mil. korun. Zastupitelé projednají ve čtvrtek 28. dubna rozdělení dotací ve třech oblastech.

Na investice a opravy velkého rozsahu ve Sportovní hale, loděnici, v Tenisovém klubu, TJ Hradiště, Sportovním klubu Policie Písek a Skateboardklubu Písek směřuje částka 528 000 Kč.

Na činnost sportovních klubů v roce 2016, kde musí podíl mládeže do 20 let činit nejméně 40%, je k rozdělení  celkem 2,816 mil. Kč podle následujícího klíče:

Atletika Písek – 98 635 Kč, AC Sole Písek – 63 577 Kč, Český rybářský svaz – 152 130 Kč, Fotbalový klub FC PÍSEK – 268 113 Kč, HC ŠD PÍSEK – 81 742 Kč, IHC Písek 180 740 Kč, Lezecký klub LezeTop Písek – 116 073 Kč, Plavecký klub Písek – 118 344 Kč, Radioklub Písek – 10 263 Kč, Skateboardklub Písek – 23 433 Kč, Skiklub Písek – 69 844 Kč, Český střelecký svaz – sportovně střelecký klub SLŠ v Písku – 18 346 Kč, Sportovní klub policie písek – 127 789 Kč ( z toho karate 53 677 Kč, plavání 1 181 Kč, judo 63 214 Kč, kulturistika 908 Kč,  fotbal 1 453 Kč, golf 545 Kč, tenis 5 359 Kč, bowling 908 Kč, florbal 91 Kč, střelci 454 Kč), Tenisový klub Písek – 98 817 Kč, TJ Hradiště – 184 827 Kč, TJ Sokol Písek – 1 203 328 Kč (z toho Aerobik 46 502 Kč, Atletika 37 964 Kč, Basketbal 272 745 Kč, Florbal 120 796 Kč, Házená 174 836 Kč, Kanoistika 83 558 Kč, Kuželky 2 543 Kč, Sport. gymnastika 41 052 Kč, Sport. tancování 3 360 Kč, Stolní tenis 8 719 Kč, Šerm 26 067 Kč, Volejbal 55 221 Kč, Všestrannost 329 964 Kč).

Na podporu sportovních akcí již bylo rozděleno 176 000 Kč.

Čtyři vyjmenované kolektivní sportovní oddíly se nyní mají podělit o 4,6 mil. Kč: Fotbalový klub FC Písek – 1 250 000 Kč, IHC Písek – 1 450 000 Kč, TJ Sokol Písek – oddíl házené – 950 000 Kč, TJ Sokol Písek – oddíl basketbalu – 950 000 Kč.

Nerozděleny zatím zůstávají částky na systémovou podporu sportu ve výši 380 000 Kč, kde je příjem žádostí do 30. června, a na podporu sportovní činnosti nad minimální limit ve výši 2,873 mil. Kč., kde budou žádosti přijímány pouze v týdnu od 2. do 6. května.

0
0

Diskuze k článku +

27. 4. 2016 (12:11)  –  Richard Kába

0
0

Naprosto nechápu, proč by se takové položky měly z hradit z veřejných rozpočtů. Je fine, že si někdo chce zahrát kuželky, ale nerozumím tomu, proč by mu to měli platit ostatní.

Odpovědět

28. 4. 2016 (16:51)  –  Mirek Noveský

0
0

Ohledně dotací do sportu by mě zajímalo, jak je to například se sportovci, kteří jsou v píseckých klubech pouze na hostování a bydlí v jiných městech. I na ty město přispívá? A jestli jo, tak z jakého důvodu? Proč na ně nepřispívá jejich město? Může být jedno dítě přihlášeno ve více oddílech? A je nějak kontrolováno, jestli to dítě je v tom klubu činné nebo je tam pouze zapsané a oddíly na ně berou dotace? Když už nějaké dotace na děti, tak by měla být jedna stejná částka na jedno dítě do 20 let s trvalým bydlištěm v Písku a je jedno jaký sport nebo například činnost si vybere. Takto jsou znevýhodněni děti, které sport nezajímá a kteří navštěvují jiné kroužky a musí si je platit a provozovatelům těch kroužků město nepřispěje nic. Kdyby radši město vybudovalo nějaká sportoviště, která budou volně přístupná. V dnešní době se spíš sportoviště likvidují, což je docela zarážející. Nedávno proběhla informace, že na sídlišti Jih přibudou parkovací místa na úkor sportovního hřiště. Myslím, že to moc dobré řešení není. Co mají potom mladí dělat. V Písku v dnešní době není hřiště, kde by se mohlo domluvit pár kluků a šli si například zahrát fotbal nebo si zaházet na koš apod. a aby po nich nikdo nic nechtěl.

Odpovědět

28. 4. 2016 (21:30)  –  Luděk Blaha

0
0

Vnitřní prostor sídliště Jih je po revitalizaci, to jest znovuoživení, posílení, vzpruze (viz slovník cizích slov). Ponechme stranou, co že se to znovuoživilo, posílilo a vzpružilo. Placu tam je dost, ale je poněkud z kopečku. O tom, jak dětičky na brusličkách drncají po dlažbě až jim zoubky cvakají, jsem se tu už zmínil. Na oživujicí asfaltový oválek se nepomyslelo. Ani na cokoli jiného. Přednost dostalo posilující prakticky bezúdržbové řešení.
Naštěstí si pohybu chtivá dítka svůj prostor pro vzpruhu najdou. Aktuálně se věnuji vybíjené na chodníku u pískovišťového areálku ve vnitrobloku. Přerušování hry kvůli věčně se tudy courajícím dospělcům dětem zřejmě nevadí…

Odpovědět

2. 5. 2016 (14:18)  –  Ing. Petr Hladík

0
0

Vážený pane Noveský,
Váš komentář se zabývá třemi oblastmi. Jednou je způsob kontroly vynaložených prostředků, druhou je změna systému financování mládežnického sportu a třetí oblastí je otázka volně přístupných sportovišť.
Kontrola vynaložených prostředků je věc velmi složitá a musela by být do značné míry zpřístupněna nejen evidence jednotlivých klubů, ale zejména jejich účetnictví. Tato věc by musela být zakotvena ve smlouvě o poskytnutí příspěvku pro jednotlivé kluby. S ohledem na zkušenost ze sociálních služeb, kdy se nově vypočítává tzv. vyrovnávací platba a kontroly mohou "vlézt" prakticky všude, by to zřejmě řešitelné bylo. Jde o to, že by se primárně musel změnit systém podpory.
Co se týče druhé oblasti, musím říci, že obdobně jako vy jsem se ptal i já a měl jsem obdobné připomínky. Inspiroval jsem se v Dačicích, což je sice menší město, nežli Písek, ale tam je dotace na podporu dětí a mládeže pojata jako příspěvek na jednotlivé, organizované dítě a to nejen v oblasti sportu, ale i v dalších oblastech, jako jsou volnočasové aktivity. Na každé, takto organizované dítě, je příspěvek stejný a záleží na rodičích, kam své dítě "zapíší" a kterou činnost bude vykonávat. Jedná se pak skutečně o podporu aktivit organizovaných dětí a mládeže. Uniká z toho ovšem podpora výkonnostního sportu. Jde o to, zda tento má či nemá Město Písek financovat a nebo do jaké míry.
Poslední oblastí jsou volně přístupná sportoviště, to má také více rovin, ze kterých lze na toto nahlížet. Jsem téhož názoru, že na 30 tisícový Písek je zde volně přístupných sportovišť málo. V daleko menších městech vyrostla v posledních letech venkovní hřiště s umělým povrchem, brankami na fotbálek či házenou, basketbalovými koši, sloupky na síť pro nohejbal, volejbal nebo jiné sporty. Umím si představit, že by se část finančních prostředků přesunula na tuto aktivitu a případně vznikla nějaká pracovní skupina, jako před pár lety pro dětská hřiště a vytipovaly se lokality pro vznik těchto hřišť.

Odpovědět

3. 5. 2016 (15:21)  –  Michal Horák

0
0

To se jako budeme srovnávat s Dačicema?! Fotbal v IA třída a z dalších sportů jedině volejbal v krajském přeboru, to už jsme takový zapadákov, že na víc nemáme?!
Laskavě si uvědomte, že sport je kromě jiného společenský fenomén, když už máme zastupitele, kteří považují sportování po 19.roku věku za něco amorální a nedej bože dát dospělým sportovcům nějakou korunu, to už je přímo v očích některých hrdelní zločin, a to i přesto, že mnohé sporotvní oddíly udělají pro věhlas Písku mnohem více než celá předražená Pleskotova lávka, tak nechte laskavě na pokoji alespoň tu mládež a pan Mirek Noveský o sportu ví asi tolik jako já o jaderných elektrárnách, protože jinak by nemohl dávat rovnítko mezi sportovce, kteří se pohybují v dorosteneckých popř. juniorských extraligách a cvrnkače kuliček v nějaké IA třídě , tréninková a zápasová a tím samozřejmě i finanční náročnost je tam jiná. Dále Vás pane Noveský jako člověk, který se mezi současnou mládeží pohybuje mohu stoprocentně ujistit, že po zkušenostech z Dukly jsou veškeré veřejné sportovní plácky vyhozené prachy, protože jednak mimo svojí organizovanou činnost ve sportovních oddílech zadek od počítače nezvednou a jednak kdyby nakrásně chtěli, tak alespoň na Dukle jsou tyto prostory permanentně obsazeny, kým to každý písečák moc dobře ví.

Odpovědět

3. 5. 2016 (19:43)  –  Mirek Noveský

0
0

Společenský fenomén? Když na zatím poslední domácí zápas házenkářek v playout přijde 110 !!! diváků, na fotbal 320, na hokej chodilo v průměru 500. A kvůli pár lidem, kteří na to chodí má město dotovat dospělý sport? Na co podporovat hráče a trenéry, kteří si sem přijdou pouze vydělat peníze a k Písku nemají žádný vztah? K čemu to bude těm ostatním 30 000 občanům Písku. Vy si myslíte, že někoho například v Michalovcích nebo Kolíně zajímá něco o Písku. Myslíte, že na základě toho sem přijedou autobusy turistů?

Odpovědět

4. 5. 2016 (10:20)  –  Hana Rambousová

0
0

Dovoluji si s Vámi nesouhlasit, Michale. Pleskotova lávka přinese Písku věhlas, který překročí hranice nejen ČR a Slovenska. A navíc: bude velmi účelná pro velký počet Písečáků. A nejen pro ně…..
Hezký den.

Odpovědět

4. 5. 2016 (14:53)  –  Ing. Petr Hladík

0
0

Vážený pane Horáku,
domníval jsem se, že tento způsob myšlení, který prezentujete, Vám vlastní není, ale budiž.
1. I v "zapadákově", který zrovna nehraje o jednu příčku vyšší soutěž nežli I.A třídu ve fotbale nebo kraj ve volejbale, se může dobře žít. V jednom z píseckých oddílů jsem slyšel, že život není jen sport a myslím, že je to tak dobře. Je skvělé, že děti sportují, ale opravdu to není vše. Výkonnostní sport, stejně jako nová hřiště, nezvednou zabedněné děti zabedněných rodičů od počítače nebo od televize. Asi by tedy bylo potřeba udělat osvětu a motivovat právě rodiče k společnému sportování a toho si velmi cením na SOKOLe, i když zrovna v této oblasti nesoutěží v extralize. Tuto oblast osvěty, prevence a činností bych klidně z veřejného rozpočtu podpořil a rád.
2. K Vaší další větě: "když už máme zastupitele, kteří považují sportování po 19.roku věku za něco amorální " V zastupitelstvu jsem a jsem přesvědčen, že kdybyste se zeptal kteréhokoliv ze zastupitelů, zda je proti sportování lidí nad 19 let, dostalo by se Vám odpovědi, že rozhodně není, ba naopak, že sportování je zdravé a přínosné. Nevím tedy, kde jste přišel na tento nesmysl.
3. Vaše tvrzení, že od počítače stejně nikdo zadek nezvedne je naprosto obyčejné nepodložené klišé. Ono, když se to nezkusí a něco se pro to neudělá, tak to bude moci kdokoliv dokola opakovat a nikdo mu to nevyvrátí. Já pocházím z vesnice, fotbal jsme čutali na louce a za branky jsme měli holínky (hráli jsme na boso), v zimě, když zamrzl rybník, jsme hráli hokej obyčejnými rovnými dřevěnými hokejkami , v létě jsme plavali v řece nebo v rybníku (pokroková obec měla také krásnou požární nádrž) a i ostatní sporty jsme realizovali venku, něco na místním atletickém stadionu a v zimě v sokolovně. Nepřipadám si být o cokoliv ochuzen, ba naopak.
4. Co se lávky pana architekta Pleskota týče, domnívám se, že předražená není a pokud jste se na její model byl alespoň podívat, pak jste musel uznat, že je to dílo hodné obdivu.

Věřím, že budete schopen se na věci podívat trochu jinou optikou.

Odpovědět

5. 5. 2016 (11:35)  –  JUDr. Ondřej Veselý

0
0

Ani mně pane Horáku nedá na Vás reagovat. Pokud jde o "předraženost" lávky, tak ta bude stát za méně než sportovní příspěvky města na tři roky a bude tu stát minimálně 100 let.

Pokud jde o věhlas Písku, tak pravidelně slýchám, že je v Písku Kamenný most a v poslední době také Sladovna (tedy věci, které jsou pro Vás zjevně vyhozenými prostředky), ale o tom, že by Písek někdo spojoval s klubem či sportovcem (byť jich tady prošlo celá řada skvělých), jsem jaksi neslyšel.

A na závěr mám pro Vás motto, který Váš příspěvek a zřejmě i životní přístup hezky reprezentuje: "Nemusíme tu nic budovat, hlavně, že se bude prima sportovat."

Odpovědět

5. 5. 2016 (13:16)  –  Michal Horák

0
0

Začnu odzadu, co se týče věhlasu Písku, asi si jeho význam každý představuje podle komunity, ve které se pohybuje, je mi jasné, že když v Praze zajdu do Balbínovi kavárny nebo jiného pseudobohémskointelektuálského centra asi tam moc povědomí o sportovním dění, a to nejenom v Písku, neuslyším. Na druhé straně existuje prostředí a komunity, kde sportovní presentace jednotlivých sídel má svůj význam a věhlas.
Dále, společnost se nám polarizuje a to čím dál s větší oblibou, sluníčkáři x konvičkáři, zemanovci x antizemanovci, atd.atd.atd., těžko říci, co za tou oblibou stojí, jestli touha vymezovat se vůči druhým, nějaký druh frustrace, nevím nejsem psycholog, nicméně Písek se nám polarizoval mimo jiné na příznivce Pleskotovi lávky a její odpůrce, to že tady na Píseckým světě převážně publikují její příznivci ještě neznamená, že je to tak obecně. Já prostě patřím k odpůrcům neboť jsem bytostně přesvědčen, že bude to údolí hyzdit, ale jsem ochoten připustit, že argumentace v souvislosti s dotacemi do sportu pokulhává, prostě měl jsem v tu chvíli krvavé oči. Zjevně jsem měl argumenovat jinak.
A tím se dostávám ke kvalitě života a společenským fenoménům apod. Takže pokud někomu vadí, že z jeho daní se podporuje někomu jinému sport a nechápe to, tak já tady veřejně prohlašuji, že mi NEVADÍ , že z mých daní se podporují výtvarné galerie, i když já končim u ilustrací Mayovek od Zdeňka Buriana a v životě jsem v žádné nebyl ani podpora divadla, byť ho navštívím max jednou ročně ani dotace do kina i když jeho návštěvnost je cca 10 lidí na představení, a proč? Protože chápu, že je to společenský fenomén z oblasti kultury, který by některým mým spoluobčanům chyběl a chci tak moc když stejné pochopení žádám pro sebe, kterýžto k životu potřebuje kvalitní soutěže kolektivních sportů? A jsme u té kvality života, ano kvalitně lze žít i na samotě u lesa, ono záleží na tom, jak to má kdo nastavené.
Pro vaši informaci vyrůstal jsem na "Jihu" , takže mám za sebou dětství banďáku, fotbálku, pseudotenisu hlavně na pláckách v této lokalitě našeho města, neříkám, že některé z nich nezmizely, ale ne všechny a vidíte tam snad někoho mezi brankami ze školních tašek mastit fotbálek nebo banďák, já ne.
Nakonec si nechám poznámku ke vztahu našich zastupitelů k dospělému sportu, když nám radnice v roce 2005 schválila příspěvek 1 mil. Kč pro družstvo žen, aby mohlo důstojně hrát interligu, tak se tomu nikdo nepodivoval ani se nad tím nepozastavoval ani nepsal na Netu apokaliptické příspěvky, prostě to prošlo dost výraznou většinou. Nedokážu si představit, kdyby něco takového některý ze zastupitelů navrhl dnes, asi by neodešel živý, protože taková nehoráznost je srovnatelná jen se zveřejňováním pornografie a patřil by ukřižovat. Co se změnilo za těch deset let? Asi jen pár zastupitelů :) . Ono to není o tom, že bychom neměli na nákup cizích hráček, ono je to hlavně o tom, že my nemáme na to udržet vlastní talenty, které jsme vychovali. Prostě jenom nechápu jako jednoduchý člověk, proč v Mostě, Olomouci a jiných našich soupeřů to jde a tady to prostě nejde.

Odpovědět

5. 5. 2016 (13:35)  –  Ing. Tom Droppa

0
0

No a teď si vemte, že v Písku žije spousta sportovců, kteří nepotřebují a ani nechtějí žádné dotace a příspěvky, netouží být se svým sportem zavření někde za plotem hřiště nebo za zdí tělocvičny a raději si jdou zaběhat nebo zajezdit na kole do přírody, kterou tu kolem města máme a zrovna těm se taková lávka bude setsakra hodit. Kolem Smetáka každý den proběhnou a projedou stovky lidí a okruh přes Zátavák (dej mu demoliční četo lehkou zem) je prostě pro takovou činnost téměř ideální. A i doochodci lávku při udržování kondice využijí, těm ale bude stačit jako skvělé místo pro „otočku“ při procházce z centra…

Jinak je zajímavé, že obecně mosty lidi mezi sebou spojují, ale zrovinka u nás, v Písku, taková lávka dokáže lidi rozdělit…

Odpovědět

6. 5. 2016 (09:11)  –  Ing. Petr Hladík

0
0

Ještě jednou Vás zdravím pane Horáku a dovolím si pár připomínek.
V první řadě, polarizace veřejnosti na téma "Pleskotova lávka" začalo před komunálními volbami a některé politické subjekty, které kupodivu v poslední době změnily názor, se snažili dehonestovat jak pana architekta Pleskota, tak i jeho dílo s naprosto iracionálními argumenty. Nešťastné bylo zpolitizování tohoto tématu. Přesto chápu, že se někomu líbit nemusí a nebudu se po něm kvůli tomu vozit. Stejně jde vždy o zastupitelstvo a jeho rozhodnutí. Bylo by asi moc fajn, pokud by lidé sledovali, jak jimi volení zástupci jednají, jak hlasují a případně se jich dotazovali a následně je buď volili znovu nebo také ne.

Co se týče podpory sportu, opravdu si nemyslím, že by v Písku nebyla podpora sportu dostatečná a museli si sportovci stěžovat. Téměř 11,5 mil Kč je opravdu dost a to je pouze podpora ze strany Města Písku, nemluvím už vůbec o tom, kolik investují finančních prostředků rodiny a dále nezmiňuji nepřímou podporu, které se sportu v Písku dostává velkou měrou.
Od roku 2014 byl nastaven trend skokového navýšení finančních prostředků na sport a jejich přímého navázání na rozpočet města. Je to precedent, který nemá v jiné podpoře ze strany Města Písku obdoby. Pro mě je velkou otázkou, jak se tato podpora promítla do zatížení rodin s dětmi, případně do zatížení "chudých" rodin. V mé rodině sportují organizovaně tři kluci a čtvrtý se na to už chystá. Zvýhodnění za to, že jsou všichni v jednom klubu máme od začátku, v tom tedy změna není a jinou jsem nezaznamenal. Nestěžuji si, mohu si to dovolit a vidím to jako smysluplné. Co matky samoživitelky nebo rodiny, které žijí na hranici svých ekonomických možností. Jaká pro jejich děti z tohoto systému vyplývá podpora? A co děti, které holt na výkonnostní sport nejsou? Co s nimi? Co když si půjdou jen zahrát frisbee, nebo začutat někam na hřiště. Nebo půjdou na dramaťák, protože opravdu nejsou sportovní typy. Jakou podporu jim Město Písek dá?
Další věc je, kolika dospělých lidí Z PÍSKU se týká Vrcholová reprezentace Města Písku ve sportech. Předpokládám, že to budou opět jen hráči hokeje, fotbalu, házené a basketbalu, protože třeba florbalisté, plavci nebo střelci vlastně město nereprezentují dostatečně a je zřejmě otázkou, zda se jejich sporty vůbec dají za sport považovat. Byl bych moc rád, kdyby někdo zodpovědně vyčíslil, o kolik se jedná lidí – písečáků – a kolik finančních prostředků potřebují a kolik jich spotřebují?

Chci upozornit na jednu věc. Pokud se pustíme do podpory sportu dospělých (a to se již z rozpočtu podporuje velkou měrou), buďme připraveni, že budeme opět hledat systém, jak uspokojit všechny sportovce a musím říci, že mám velké obavy, abychom nakonec nekupovali z městského rozpočtu cyklistům kola, běžcům boty, plavcům plavky a podobně.
Teď trochu nadsázky (píši to takto úmyslně, aby mě někdo nechytal za slovo). "Zapřemýšlím, jestli se nepřihlásit do nějakého cyklistického klubu, kolo mám sice docela nové, ale třeba bych dostal lepší."

Závěr.
Domnívám se, že v současné době jde do sportu v Písku opravdu velmi mnoho finančních prostředků a ze zpráv, které mám, některé kluby tyto prostředky ani nejsou schopny profinancovat. Na výsledek kontrol si počkám a jsem zvědav, jestli se podaří do pravidel zakomponovat, na zastupitelstvu zmíněná, formulace o možnosti nahlížení do účetnictví klubů. Při takto velkých dotacích mi to přijde opodstatněné.

Odpovědět

6. 5. 2016 (13:22)  –  Ing. Petr Hladík

0
0

Za hrubku se omlouvám, původně jsem tam měl někteří a následně jsem upravil na některé politické subjekty a ejhle ono se nám v češtině tak trochu změnilo i a na to jsem nějak už nepomyslel. Omlouvám se zejména těm, kteří stejně jako já kritizují přehmaty diskutujících (budu odteď shovívavější).

Odpovědět

6. 5. 2016 (10:49)  –  Ing. Tom Droppa

0
0

Mě ty kolektivní hry zas tak moc neberou, ale mohu-li se zeptat, který z těch herních týmů (hokej/fotbal/atd.) nás, jakože Písek, reprezentuje na úrovni Mistra Evropy? Nebo alespoň v první desítce v rámci Evropy?

Odpovědět

9. 5. 2016 (11:56)  –  Michal Horák

0
0

Samozřejmě v kolektivních sportech na klubové úrovni lze o reprezentaci v Evropě mluvit pouze v souvislosti s evropskými poháry a to jsme jako házená hráli dokud jsme měli prostředky na udržení hráček, které svou kvalitou této úrovni odpovídaly. Kdo není sportovní diletant jako Vy, tak si tu vyjímečnou atmosféru Challenge Cupu v Obloukové hale jistě pamatuje. Jinak národní tým, který tedy hraje to skutečné Mistrovství Evropy, má v současném kádru 6 píseckých odchovankyň. Takže doporučuji, než tady něco vypustíte, zjistit si fakta.

Odpovědět

6. 5. 2016 (12:48)  –  Mgr. Vojtěch Blažek

0
0

Třeba Frisbee :)

Odpovědět

6. 5. 2016 (13:26)  –  Ing. Tom Droppa

0
0

Tak třeba o frisbíčku zrovna vím. ;-) A taky vím o Kubovi Říhovi, mistru Evropy ve fourcrossu a několika dalších písečácích, co mají v posledních pár letech evropský titul v bojových uměních. A nějakou extra podporu zrovna nemají. Skoro to vypadá, že čím menší podporu sportovci mají, tím jsou úspěšnější :D

Odpovědět

9. 5. 2016 (12:00)  –  Michal Horák

0
0

Jenom chci říct, že ke "kvalitě života" vůbec nepotřebuju Cipískoviště, ale přesto se nebudu pídit po tom, kolik za to radnice vyhodila miliónů a už vůbec nebudu psát hysterické články na Písecký svět.
Tímto pro mě debata končí.

Odpovědět

9. 5. 2016 (14:52)  –  Ing. Petr Hladík

0
0

Nezlobte se na mě, ale opět nemáte tak úplně pravdu, článek je naprosto bez emocí (ani tam na ně není prostor, protože je to holý souhrn z materiálu do zastupitelstva), tedy určitě není hysterický. Pokud se podívám do diskuse, tak hysterie tam je pouze ve Vašem příspěvku v reakci na můj pohled na věc, případně příspěvek pana Noveského.

Skoro mě mrzí, že se do diskuse nezapojili hokejisté a fotbalisté, kteří jsou velmi bohatě dotováni hned několika způsoby a odnáší to tu klub házené, který je ve svých prostorách a dostává jen tu domluvenou část peněz.

Odpovědět

10. 5. 2016 (21:20)  –  Ladislav Douša

0
0

Rád bych zdejším zastáncům dotací na sport poradil, že lze žádat i jinde než u města, např. organizovaní modeláři (pohledem státního úředníka též sportovci) jsou napojeni na prostředky MŠMT.

Odpovědět

11. 5. 2016 (01:10)  –  Luděk Blaha

0
0

Také by se mohli obrátit na ministerstvo pro místní rozvoj, pokud tedy sport ovlivňuje turistický ruch, dále na ministerstvo vnitra, pokud se sport podílí na snižování kriminality, nebo na ministerstvo zdravornictví skrzevá boj s nadváhou populace a z ní plynoucích chorob. Ještě mne napadlo ministerstvo zemědělství, když to sportovcí pěkně zvořou.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.