Přihlášení

Jak dál s plaveckým stadionem?

14. 2. 2011 | Martin Zborník | Diskuze (8) | Sport

Ilustrační foto

Zastupitelé budou na jednání 17.2.2011 rozhodovat co dál s bazénem, který naléhavě vyžaduje rekonstrukci. Nové vedení radnice přichází ze 4 variantami řešení. V současnosti je podána další žádost o dotaci z Regionálního operačního programu. Vychází ze zpracovaného projektu za 947 598 Kč rekonstrukce na aquapark, který je píseckou veřejností hodnocen velice kriticky. Čeká nás tedy stavba původního návrhu Aquparku, nebo nové kolo veřejných projednání s názvem „Jakou podobu plaveckého stadionu byste si představovali, pokud město nezíská dotaci?“

Důvodová zpráva z materiílu pro jednání zastupitelstva:

1) Informace o dotaci

Město Písek má zpracovanou projektovou dokumentaci na kompletní rekonstrukci plaveckého stadionu. Dokumentace řeší demolici stávajícího plaveckého bazénu a výstavbu moderního aquacentra včetně rozsáhlého podzemního parkoviště (níže uvedená varianta C). V roce 2008 žádalo o dotaci na tuto akci, ale projekt byl zamítnut (viz příloha – Oznámení o důvodech zamítnutí projektu). V současné době je opět podaná žádost o dotaci z Regionálního operačního programu. Na tuto žádost již bylo vydáno Oznámení o kladném výsledku hodnocení přijatelnosti, ale konečné rozhodnutí by mělo být známo v I.Q/2011. V případě úspěchu se žádostí, lze rekonstrukci a modernizaci plaveckého stadionu okamžitě zahájit. Na stavbu je již vydané pravomocné stavební povolení. Jelikož se jedná o projekt, při kterém budou vznikat příjmy, podpora činí 30% z uznatelných výdajů.

2) Návrh postupu při neobdržení dotace.

Stávající plavecký stadion (postaven před více jak 30 lety) je ve stavu, kdy jeho rekonstrukce a modernizace je naprosto nevyhnutelná a tím i dlouhodoběji plánovaná. V případě, že město nebude se žádostí o dotaci úspěšné, přichází v úvahu několik variant řešení.

Varianta A – rekonstrukce stávajícího plaveckého bazénu by obsahovala opravu krytého bazénu, opravu sauny, velkého venkovního bazénu, dětského bazénu, brouzdaliště, venkovní schodiště včetně výtahu pro osoby s omezenou schopností pohybu, zpevněné plochy u bazénů, venkovní hřiště, ostatní zelené plochy.
Propočet z roku 2004 cena úprav 57 mil. Kč – přepočet na dnešní ceny → 57*1,35=77*1,2=93 mil. Kč vč. DPH. Náklady na projektovou dokumentaci prosté rekonstrukce stávajícího plaveckého stadionu v rozsahu 100 mil. Kč se budou pohybovat ve výši 7,5 mil. Kč vč. DPH, skladba projektové dokumentace bude pro stavební řízení a tendr.
Zdroj: Ing. Pavel Jíška, Nákladová studie modernizace plaveckého stadionu v Písku, srpen 2004

Varianta B – varianta řeší rekonstrukci stávajícího plaveckého bazénu a přístavbu relaxační a wellness místo stávajících venkovních bazénů. Jedná se o rekonstrukci suterénu, rekonstrukci stávajícího vnitřního bazénu, přístavbu relaxačního bazénu, demolice venkovního bazénu a terénní úpravy, parkoviště (cca 30x40m – 32 stání).
Propočet z roku 2008 cena úprav 137,24 mil. Kč – přepočet na dnešní ceny → 137,24*1,15=157,826*1,2= 189,3912 mil. Kč vč. DPH

Varinta C – tato varianta řeší demolici stávajícího plaveckého bazénu a výstavbu moderního aguacentra včetně rozsáhlého podzemního parkoviště (169 parkovacích míst). To je určeno jak pro bazén, tak pro centrum města. Bazén je navržen v odpovídajících prostorách a optimálních dispozičních vazbách s rozdělením na sportovní, relaxační a wellness část., bazén 6x25m, mořská parní lázeň, bazén s vodními masážemi, finská sauna, turecká parní lázeň,aroma lázeň, vnitřní tobogán včetně bazénu s protiproudem, chrličemi, hřiby a masážemi, venkovní divoká řeka a terasa, šatny, sociály, vnitřní a venkovní restaurace, technické zázemí.
Propočet z roku 2008 cena úprav 193,34 mil. Kč – přepočet na dnešní ceny → 193,34*1,15=222,341*1,2= 266,8092 mil. Kč vč. DPH
Varianty B a C zpracoval ŠUMAVAPLAN, s,r,o, v srpnu r. 2008, na variantu C podalo město žádost o dotaci – zatím není rozhodnuto o přidělení dotace.

Varianta D – variantu, která by řešila výstavbu plaveckého stadionu v jiné lokalitě, než se nachází stávající, lze velmi obtížně ocenit. Při ocenění této stavby je nutné zvážit mnoho aspektů – umístění, výkup pozemků, případné demolice stávajících objektů, dopravní
dostupnost včetně parkovacích míst, napojení na inženýrské sítě. Toto lze objektivně posoudit projektantem specialistou zpracováním studie proveditelnosti, včetně nákladové studie. Dle územního plánu města Písek, by bylo možné aquacentrum – plavecký stadion umístit do lokality bývalého podniku Jitex (ulice U Vodárny) nebo na pozemek na sídlišti Portyč po bývalé Fezovce. Obě tyto lokality jsou v záplavové oblasti. Další možný prostor se nachází pod Střední lesnickou školou na louce před Městským sportovním areálem. V této lokalitě je vydáno územní rozhodnutí na víceúčelovou sportovní halu. Podle níže uvedených staveb lze přibližný propočet na nový plavecký stadion stanovit v rozpětí 250 – 300 mil. Kč. Cena bude závislá na počtu a druhu jednotlivých atrakcí a na umístění stavby. Náklady na projektovou dokumentaci výstavby plaveckého stadionu „na zelené louce“ v objemu 250 mil. Kč se budou pohybovat kolem 10,5 mil. Kč vč. DPH - jedná se o projektovou dokumentaci zadanou ve všech stupních – pro územní rozhodnutí, stavební řízení a tendr.
Ceny projektových prací byly stanoveny podle ceníku UNIKA; odvětví – stavby občanské, bytové a zdravotnické; pásmo náročnosti 4.

Pro stanovení alespoň přibližných nákladů na stavbu byl proveden průzkum nákladovosti obdobných zařízení v České republice:

Vyškov – Krytý areál má plavecký 25 m bazén, tobogány, masážní lavice, vodní chrliče, divoký kanál, brouzdaliště a vířivá vana, finská a parní sauna. Venkovní areál je 50 m plavecký vyhřívaný bazén. Dvoudráhová skluzavka, brouzdaliště, tobogán a divoká řeka. Rekonstrukce a přístavba Aquaparku, realizace 1999-2000 náklady cca 120 mil. Kč (včetně inž. sítí a parkoviště) – dnešní cena cca 190 mil. Kč.

Pelhřimov - výstavba dvou bazénů - Půlkruhový bazén má plochu 73 metrů čtverečních, dětské brouzdaliště je zhruba poloviční. Pobyt plavcům v něm zpříjemní dvě kruhové vířivky, perličková lůžka, podvodní masážní trysky či plošné a bodové chrliče. Součástí koupaliště je také jeskyně s masážní vzduchovou lavicí, vodní clona, vodní dětský hřib či síť na šplhání a skluzavka – 32 mil. Kč

České Budějovice - Vlastní rekonstrukce byla prováděna se záměrem, aby původní architektonické řešení zůstalo v maximální míře zachováno. Vznikl moderní areál s rozšířenými doprovodnými službami a novým zázemím. Především byl nově vybudován krytý tobogán v délce 69m. Dále je zde plavecký bazén 50 x 20 m, skokanský bazén 10 x 12 m, hl. 3,6 m, dětský bazén 20 x 10 m, vířivka, parní komory, sezónní letní plovárna - plavecký bazén 50 x 21 m, dětský bazén 25 x 18 m. Rekonstrukce, jejímž investorem bylo město České Budějovice, skončila v říjnu 1998 s celkovým nákladem 183 mil. Kč – dnešní cena cca 301 mil. Kč.

Praha – Barrandov – nový plavecký areál AquaDream. Návštěvníci v něm mohou využít 25 metrů dlouhý bazén, dva tobogány, sauny, restauraci a bar. Výstavba akvaparku trvala rok a tři měsíce.
Náklady na stavbu dosáhly zhruba 205 mil. Kč, většinu platila městská část Praha 5. Radnice také dostala dotaci 30 milionů od magistrátu a 15 milionů od státu.
Hlavní částí plaveckého centra je bazénová hala, kde si mohou lidé zaplavat v bazénu se čtyřmi drahami. V úrovni hladiny bazénu je kanál s divoce tekoucí vodou. Návštěvníci areálu si také mohou odpočinout na masážních lůžkách, ve vířivce nebo v sauně. Především pro děti a mládež jsou připraveny dva uzavřené tobogány, které vedou převážně mimo budovu. Nejmenší děti mohou navštívit bazén s mělkou vodou.

Kladno - Výstavbu akvaparku město Kladno financovalo v roce 2004 z vlastních zdrojů. Komplex má plavecký bazén 25 m, rekreační bazén, oddechový bazén, žlutý tobogán 108 m, červený tobogán kamikadze 99 m, skluzavka, dětský bazén, divoká řeka s ostrůvkem, spacebowl, vodní masáže. Původně se předpokládalo, že náklady na areál s kapacitou 290 míst nepřesáhnou částku 120 milionů korun, nakonec stouply o 70 milionů korun – na dnešní cenu to představuje cca 257 mil. Kč.

Jihlava - Aquapark Vodní ráj v Jihlavě se stavěl na „zelené louce“. Stavba byla zahájena v říjnu 2000 a venkovní areál se otevíral 15. července 2001, krytý areál potom v říjnu téhož roku. Krytá celoroční část má kapacitu 240 osob, venkovní letní část 2 500 osob. Obě nabízí řadu vodních atrakcí včetně stometrového tobogánu, divoké řeky a perličkových lůžek, v kryté části je navíc sauna a parní lázeň. V areálu jsou hřiště na beachvolejbal a tenis. V rámci výstavby se budovaly inženýrské sítě i parkoviště. Celkové náklady na výstavbu byly 170 mil. Kč- přepočet na dnešní cenu je 255 mil. Kč.

Předkladatel materiálu navrhuje při obdržení dotace dokončit výstavbu podle původního záměru. V případě, že město neobdrží dotaci, navrhuje posoudit jednotlivé varianty a to formou veřejného projednání a uspořádáním ankety mezi občany ve znění „Jakou podobu plaveckého stadionu byste si představovali, pokud město nezíská dotaci?“. Jaké vybavení by si nejlépe představovali, zda více sportovního (skluzavky, tobogany, divoká řeka apod.) nebo spíše relax (vířivky, masáže, sauna apod.), případně umístění stadionu – zda stávající vyhovuje atd.
Veřejné projednání a anketu zajistí tiskový mluvčí ve spolupráci se zástupcem správce plaveckého stadionu, tak aby bylo možno občanům kvalifikovaně zodpovědět dotazy k provozu a problematice tohoto zařízení.
Na základě tohoto projednání a výsledku ankety bude vedení města předložen materiál s návrhem dalšího postupu i s ohledem na finanční možnosti města.

Zdroj Město Písek

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

14. 2. 2011 (19:34)  –  Lenka

0
0

Hlavně,že bude komunitní centrum pro problémovou mládež!Plavečák může klidně spadnout anebo ho mohou i nechat zbourat,o co jde že?!

Odpovědět

19. 2. 2011 (20:01)  –  Zdeněk Müller

0
0

Dobrý den, já osobně jsem pro variantu C , zbourat a postavit nový aquacentrum. Akorát by byla škoda přijít o venkovní bazén. Protože jsem náruživý plavec tak bych rozšířil tu část kde by se dalo kondičně plavat. Sluneční terasa by byla zase vhodná pro trochu lenošení. Ale co ně osobně by se velice líbilo!!! Hluboký bazén pro zimní výcvik a řádění nás potápěčů. Jedině čeho se bojím je vstupné. Pod stovku asi nebude a pak mi ukažte rodinu co si to bude moc dovolit vícekrát měsíčně.Děkuji za prostor a přeji krásný den.

Odpovědět

19. 2. 2011 (23:27)  –  ladous

0
0

Osobně jsem písecký "plavečák" z mnoha důvodů nenavštívil téměř 10 let, takže je mi to skoro jedno. Z hlediska dopravní obslužnosti by bylo nejlepší volbou nechat stávající areál dožít a mezitím někde na zelené louce vybudovat areál nový.

Jisté je, že včera bylo pozdě a Písek o 10 let zaspal.

Odpovědět

23. 2. 2011 (20:03)  –  Hanka

0
0

Každé léto navštěvuji náš plavecký stadion, resp. jeho venkovní část. Proto,ať už se bude stavět od základů nebo jen přestavovat – zachovejte, prosím, venkovní část areálu tak, jak je – tj. s možností venkovního plavání a slunění. Nejednou jsem slyšela mimopísecké jak jsou okouzleni místem, kde je venkovní bazén umístěn. Do aquparku se mohu zavřít kdekoliv. Ale vychutnávat si v létě na trávě tak božský klid přímo pod hradbami a k tomu u milované Otavy … Byla by obrovská škoda něco tak nádherného zbourat a zabetonovat tak další travnaté části centra našeho města.

Odpovědět

24. 2. 2011 (08:51)  –  TOP 09 Písek

0
0

V souladu s naším předvolebním programem preferujeme rekonstrukci současného plaveckého bazénu se zachováním plavecké kapacity a venkovního areálu se zatraktivněním pro rodiny s dětmi.
Zde zastáváme pro dnešní domu možná konzervativní názor, že plavecký stadion má sloužit především k plavání, jak kondičnímu, tak závodnímu a ctíme zájem písecké veřejnosti o tyto pro naše město tradiční aktivity.

Odpovědět

27. 2. 2011 (21:24)  –  Luděk Blaha

0
0

Konzervativní názor možná, ale určitě rozumný.
Plavecký stadion má sloužit v zimě k plavání a v létě nad to ještě i k slunění.
Pokud tam nebude alespoň půlkilometrový tobogán, tak všechny pokusy o zakvaparkštění jsou jen vyhozené peníze.
Důležité ovšem po mém soudu je, aby sektory zimní i letní byly prostupné a souběžně funkční. Aby v případných květnových a dokonce i červnových pařácích nezelo venkovní prostranství prázdnotou a ve dnech deštivých, aby tam nebylo víc plavčíků než plavců.
A jestli parkoviště, pak nanejvýš pro dva autobusy školně kurzových výprav. Sportovat by se mělo chodit pěšky nebo nanejvýš na kole. Parkoviště je přes řeku.

Odpovědět

3. 3. 2011 (23:40)  –  Luděk Blaha

0
0

Moná by stačilo obložit celý plavečák dřevem tak, jako je nově řešeno venkovní schodiště.
Zvýšila se bezpečnost, nevypadá to špatně a ani to nejspíš nebude drahé.

Odpovědět

5. 3. 2011 (22:11)  –  Hanka

0
0

Také se přikláním k tomu, aby bylo venkovní prostranství přístupné již např. v květnu a červnu. Dříve tomu dokonce tak bylo. Když jsem ještě studovala, tak jsme se chodili koupat a opalovat už před prázdninami a dokonce i po prázdninách, když se odpoledne v měsicí září udělalo krásné počasí, byl venkovní bazén přístupný veřejnosti. A že nás tam bylo v bazénu hodně plavců. Nechápu, proč se posledních několik let otevíral venkovní prostor jen na dva měsíce. Občas se stalo i to, že v květnu a červnu bylo krásné počasí, ale písečáci se museli jezdit koupat jinam. A o prázdninách potom pršelo, takže se asi za "sezonu" moc vstupenek neprodalo.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.