Přihlášení

MTB Junior cup 2018

7. 6. 2018 | Petr Koblic | Diskuze (0) | Sport

Cyklistické závody dětí do 14 let.

PROPOZICE

 • Termín:
  17. červen 2018

 • Místo:
  Areál pro motosporty, Písek – Hradiště (GPS 40.3014314N, 14.1147175E)

 • Pořadatel:
  Junior cycling porojekt team, z.s., Písek

 • Kontakt::                                                                                                                                                                                                                                   Bc. Petr Koblic, mobil: 733321821, email: petr.koblic@juniorcycling.cz

 • Trať:
  asfaltový povrch, tráva, zpevněné cesty

 • Trasy:
  dle věkových kategorií v areálu pro motosporty

 • Prezence:
  od 12:00 hodin v areálu pro motosporty

 • Start:
  kategorie do 14 let – 14:00 hodin

  kategorie do 12 let – 14:30 hodin

  kategorie do 9 let – 15:00 hodin

  kategorie do 6 let – 15:30 hodin

  kategorie odrážedla do 4 let – 15:50 hodin

 • Vyhlášení:
  cca v 16:10 hodin

 • Ceny:
  1.-3. místo medaile, diplom a drobné věcné ceny

 • Přihlášky:
  na místě při prezeci

 • Startovné:
  pro všechny kategorie 100,-Kč, zahrnuje pronájem areálu, zdravotní a pořadatelskou službu, startovní číslo, služby rozhodčích a zpracování výsledků, hradí se na místě v hotovosti.

Závěrečná ustanovení:

- účast závodníků pouze s písemným souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce a v doprovodu osoby starší 18 let,

- podmínkou účasti je řádně vyplněná a podepsaná přihláška účastníka jednotlivého závodu a to bez požadavku jakékoliv změny, nebo výhrady;

- Rodič (zákonný zástupce) svým podpisem na přihlášce vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že:

 1. Závodu se dítě zúčastní na vlastní nebezpečí a vlastní zodpovědnost.

 2. Závodník je povinen mít po celou dobu závodu řádně připevněnou plnou ochrannou přilbu a na řídítkách startovní číslo (nesplnění některé podmínky = diskvalifikace).

 3. Účastníku závodu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu

 4. Bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy.

 5. Souhlasí se zpracováním osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu (EU) č. 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů s tím, že nebudou zpřístupněna ani sdělována nepovolaným osobám a nebudou použita k jinému účelu.

 6. Výsledkové listiny budou neprodleně vyvěšovány v prostoru cíle a po podpisu hlavního rozhodčího budou považovaný za definitivní.

Doporučení pořadatele účastníkům závodu: před závodem uzavřít pojistku a absolvovat lékařské vyšetření.

 

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.