Přihlášení

Jak je to s revitalizací a budoucností historického centra v Písku ?

24. 3. 2019 | Pavel Kozelka | Diskuze (23) | Vaše názory

V úterý 19. března se uskutečnila ve Sladovně panelová diskuse organizovaná Alešem Kozákem a Laurou Jablonskou, kde se Miroslav Cikán, architekt a autor vítězného projektu revitalizace historického centra, Milan Košař urbanista, předseda pracovní skupiny pro urbanismus České komory architektů a člen komise soutěže týkající se revitalizace náměstí v Písku a Libor Honzárek, místostarosta Havlíčkova Brodu a předseda Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, prezentovali své zkušenosti s projekty týkajícími se revitalizací historických center měst.

Písecký svět z akce pořídil videozáznam, který by měl být v brzké době zveřejněn, není proto zapotřebí podrobně popisovat vlastní průběh a dovolím si připomenout pouze některé informace, výroky a tvrzení, které se týkají historického centra a nezaslouží si, aby zůstaly zapomenuty:

  • Miroslav Cikán předkládal občanům jinou dokumentaci o podobě a parametrech revitalizace historického centra města Písek, než tu, kterou jako zástupce Města Písek předložil stavebnímu úřadu za účelem vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Revitalizace historického centra Písek, Velké a Alšovo náměstí […]. Na to byl opakovaně občany upozorněn, důvod však nevysvětlil.
  • Miroslav Cikán zúčastněné seznámil s tím, že zásadním prvkem revitalizace na Velkém náměstí je taktování. Tedy promísení obyvatel na náměstí s automobily.
  • Miroslav Cikán uvedl, že automobily by neměly zastiňovat výhled na památky. Přesto jsou před píseckým hradem plánována parkovací místa pro potřeby Města Písek nejméně v tom rozsahu jako doposud.
  • Miroslav Cikán zdůraznil, že záměrem je omezení aut v centru, současně je však plánováno zřízení dobíjecí stanice pro elektromobily a elektrokoloběžky.
  • Miroslav Cikán informoval, že se počítá se zřízením nové autobusové zastávky v historickém centru, ta však do projektové dokumentace nebyla dosud zanesena.
  • Miroslav Cikán vysvětlil, že trávník na malém (Alšovo) náměstí bude nahrazen kamennou dlažbou, neboť je důležité, aby Mariánský morový sloup byl přístupný pro každého, když trávník v přístupu k němu brání.
  • Miroslav Cikán prozradil, že v lednu tohoto roku jednal se zástupci Města Písek o navýšení parkovacích míst (a zřejmě i jiných parametrů projektu), údaje však nemůže zveřejnit.
  • Přítomný zastupitel Martin Brož projevil zklamání nad postupem zástupců Města Písek, neboť v rámci jednání o investičním záměru revitalizace centra Písek bylo dne 05.12.2018 bylo (jak vyplývá ze zápisu z jednání) dohodnuto, že odbor investic a rozvoje svolá během měsíce ledna 2019 jednání k záměru a pozve mj. jeho jako zastupitele, aby se k věci mohl vyjádřit. Město Písek však informaci o jednání s architektem Miroslavem Cikánem zamlčelo, a to se tak uskutečnilo opět za zavřenými dveřmi.

 

Závěrem z vyjádření hostů (včetně architekta Miroslava Cikána) vyplynulo, že považují za potřebné, aby Město Písek zahájilo jednání s občany o podobě budoucího náměstí, když je – s ohledem na množství kulturního vyžití v rámci jiných zařízení ve městě – otázkou, zda stávající navrhované úpravy jsou vhodné či potřebné.

Poděkování za diskusi ohledně budoucnosti historického centra města Písek nenáleží jen organizátorům akce a přítomným hostům, ale všem zúčastněným občanům. Více než stovka lidí svou aktivní účastí demonstrovala, že se chce podílet na tom, jak k historickému centru přistupovat.

0
0

Diskuze k článku +

25. 3. 2019 (19:32)  –  Pavel Šebelle

0
0

Pavel Kozelka: "Miroslav Cikán zúčastněné seznámil s tím, že zásadním prvkem revitalizace na Velkém náměstí je taktování. Tedy promísení obyvatel na náměstí s automobily."
Ano takto se to dá shrnout, nevím jestli je to vtipné nebo smutné. Díky panu Cikánovi si budeme moct jít sednout na náměstí mezi auta.

Pavel Kozelka: "Miroslav Cikán uvedl, že automobily by neměly zastiňovat výhled na památky. Přesto jsou před píseckým hradem plánována parkovací místa pro potřeby Města Písek nejméně v tom rozsahu jako doposud."
Ano, přesně tak to bylo, pan architekt něco deklaroval, ale skutečnost je jiná. Nevím jestli jsem to dobře pochopil, ale jako jeden z důvodů aut před radnicí je prý požadavek policie, velmi zajímavé. :-)

Odpovědět

25. 3. 2019 (21:25)  –  Marek Anděl

0
0

Dobrý večer, bohužel jsem se z časových důvodů nemohl této "plodné" panelové diskuse zúčastnit. Podle všeho se jednalo o divadelní žánr tragikomedie. Wikipedie o tragikomedii hovoří toto: "Tragikomedie je drama vážné tematiky s veselými prvky, případně vyústění závažného příběhu ve šťastný konec." Tak nezbývá než věřit ve zdravý rozum a šťastný konec!

Odpovědět

26. 3. 2019 (00:25)  –  Jan Říšský

0
0

Ad jiná dokumentace – na stavebním úřadě je pouze jinde začátek pěší zóny. Jinak je navrh stejný, pan architekt vysvětlil, ze toto bude možné menit, pesi zónu zmenšit či zvětšit a na projektu se více mene nic nemění,jelikož stačí prostě přemístit ceduli.

Ad taktovani- týkalo se především také výsadby skupin vzrostlých stromů, pod kterými mají lide mít možnost sedět

Ad omezení aut – stále je v projektu na nátlak casti veřejnosti hodně přes 100 parkovacích mist, Čili několik rychlonabijecek na elektromobil dává smysl a nevylučuje se s principem omezení (nikoli zakázání) aut.

Ad autobusová zastávka – pan architekt uvedl několik vhodných lokalit v současném projektu, kde bude možné autobusové zastávky zřídit, nejprve však musí město rozhodnout kam a jaké autobusy a jak často chce vůbec posílat

Ad trávník – v současných klimatických podmínkách nemá trávník na náměstí smysl jelikož vyschne a ma podobné vlastnosti pro okolí jako např beton jen je pak ještě méně vzhledný

Toto vše na diskuzi také zaznělo a považuji za chybu, že to v tomto článku neuvadite. Vysledny obraz cele diskuze pak od Vás vyznívá velice zkresleně a já doufám, že to není úmyslně.

Odpovědět

26. 3. 2019 (00:37)  –  Michaela Šťastná

0
0

Záleží vždy jen a jen na autorovi článku, co si v něm uvede, není povinen psát, co si ostatní přejí v něm číst.

Tohle není politická aréna, tohle není reportáž z místa jednání, autor sdělil, co sdělit chtěl. Tečka.

Jestli Vám tam nějaké poznatky schází, napište sem taky článek, využijte stejné možnosti, jako autor článku.

Odpovědět

26. 3. 2019 (01:00)  –  Jan Říšský

0
0

Aha, tak to se omlouvám. Já jsem byl ještě vychován v přesvědčení, že lhát se nemá. Čili jsem si naivně myslel, že když v článku je napsáno, ze p architekt např něco nevysvětlil a on to přitom vysvětlil, tak je to chyba. Ať už to tedy byl či nebyl úmysl/nepozornost/omyl – to já samozřejmě nevím, ale i tak i tak prostě neni to pravda.

Odpovědět

26. 3. 2019 (01:32)  –  Michaela Šťastná

0
0

Vaše vychování nikdo neatakuje. Kdyby všichni psali do článků pravdu, nemáme pomalu co číst.(žert)

Besedu jsem si než poslechla, nezkoumala jsem, co bylo tam řečeno a co v článku není uvedeno, ale Váš příspěvek nevyzněl úplně jako oprava faktů, spíš jako úvaha – třeba u trávníku(trávníky se mohou zalévat, zálivka chrání proti vyschnutí veškerou zeleň), nebo obhajoba – u nabíječek……..
Napište to sám, a popravdě, a je to.

Odpovědět

26. 3. 2019 (08:20)  –  Martin Špírek

0
0

Dobrý den, vážený pane Říšský.
Rozumím, že každý máme na tuto záležitost jiný pohled,
ale musím reagovat k Vašemu názoru = konkrétně Ad jiná dokumentace.

Prosím, viděl jste návrh studie z 04/2016 a konečnou verzi pro UR?
Pokud ano – tak jste zřejmě přehlédl zásadní změny např. u dispozice Velkého náměstí.
Pokud ne – tak jste měl napsat, „že se domníváte“… „že dle Vašeho názoru“… atd.
ale nepište, prosím, že na stavebním úřadě 'mají stejný návrh'. NEMAJÍ! Tam leží úplně jiné dopravní řešení.

Ta prezentovaná výhoda jedné páteřní komunikace (rozšíření náměstí a zklidnění dopravy) byla totiž změněna opět na "kruháč" ; tzn. návrat k tomu (tehdy tak zatracovanému) velodromu.

Odpovědět

26. 3. 2019 (08:57)  –  Pavel Šebelle

0
0

ad pan Říšský: pan Kozelka v článku nelže, podle mne to vystihl dobře, jen má prostě jiný názor než vy. Možná to nevíte, ale trávníky se dají zalévat i automaticky.

Odpovědět

26. 3. 2019 (10:55)  –  Vladimír Lešek

0
0

Chci jenom jednu, bohužel velmi důležitou připomínku – "Územní rozhodnutí" je základem pro vydání stavebního povolení a co je schválené v ÚR, to musí být součástí stavebního povolení. Tedy nejde svévolně pomocí přemístění dopravního značení měnit kam auta smí, či nesmí. To samé se týká umístění autobusové zastávka, když není v podkladech pro ÚR, tak tady nebude. Pokud se bude chtít něco měnit, tak se musí začít změnou již vydaného ÚR. Snažil jsem se na to v besedě upozornit, ale pan architekt Cikán říkal, že to nevadí. Bohužel vadí, tak hovoří platný zákon. Nepředpokládám, že na besedě zazněly úmyslně nepravdy, možná si to jenom pan architekt Cikán neuvědomil, že co je v ÚR musí být realizováno a změny nejde dělat následně po vydání ÚR. Respektive jde, ale pouze změnou ÚR. Ptám se tedy, proč je v jednání ÚR s jinou dokumentací, než je předkládána veřejnosti k projednání? Je to úmysl, nebo jen opomenutí?

Odpovědět

26. 3. 2019 (21:26)  –  Jan Říšský

0
0

Martin Špírek: dobrý den, viděl jsem konečnou verzi pro UR, která je nyní v Milevsku.nepíšu pouze, že mají stejný návrh, ale že jediný rozdíl je v začátku pěší zóny a na tom trvám. V prezentované verzi bylo také kruhové řešení, dokonce se na to i jeden účastník ptal a pan architekt mu přímo ukazoval kudy auta pojedou s vysvětlením, že takto na tom trvá dopravní policie. Asi jste to nějak přehlédl.

Pavel Šebelle: pan Kozelka minimálně nemá pravdu hned v prvním bodě jak píšu výše. Možná si toho nevšiml, takže netvrdím, že nějak úmyslně lže, ale prostě nepíše pravdu. Bohužel je to hned v prvním bodě a i díky tomu se zdá, jakoby jím nadnesené námitky byly potřeba ještě vyjasnit. To mi nepřijde fér, jelikož toto všechno bylo v rámci diskuze již vyjasněno jak uvádím výše. S automatickým zaléváním trávníku máte pravdu – ale představte si náklady na tento systém, spotřebu vody a elektřiny, v poměru cena-výkon se mi to nezdá být ekonomické ani ekologické řešení. Ale uznávám, že toto už pak je na individuálním posouzení všech pro a proti a bylo by k tomu dobré mít konkrétní čísla.

Vladimír Lešek: v čem tkví prosím důležitost vaší připomínky? Změnu dopravního značení může provést vlastník komunikace (čili zde město) po domluvě s policií ČR. To znamená, že jakmile se cedule postaví (může být klidně mobilní) může být po dohodě města s policií přemístěna. To zaznělo i na přednášce, proto také namítám, že se prezentovaný projekt, i ten v ÚR v Milevsku dají považovat za stejné, jelikož jediný rozdíl je tato cedule, kterou není problém přemístit kamkoli, vyměnit za jinou, vymyslet, ozkoušet jakýkoli režim, bude-li o to zájem, jak zaznělo na přednášce. Toto prostě není podstatou toho projektu, ten je flexibilní tak jak je pro různá dopravní řešení, kdy stačí domluva města s policií.

Odpovědět

27. 3. 2019 (11:06)  –  Pavel Šebelle

0
0

ad pan Říšský, debata se nevede stylem, že druhý lže, ale že mám na věci jiný názor a ten napíšu. Řešte náměstí a ne přispěvatele. Jestli město nemá na zalévání malého trávníku peníze, tak by se nemělo pouštět do nákladné revitalizace :-)

Odpovědět

27. 3. 2019 (16:15)  –  Martin Špírek

0
0

Dobrý den, vážený pane Říšský.
Těžko s Vámi takto polemizovat, věřte mi, že nepřehlédl…
Nechci machrovat, ale ve stavebních výkresech se orientuji fakt naprosto dokonale!
A osobně jsem byl:
=> 22/2/2016 na besedě o centru města, kterou pořádal PÍSECKÝ SVĚT
=> 5/4/2016 na foru pořádaném JčHK
=> 13/4/2016 na věřejném projednání revitalizace centra = radnice
a zde všude měl p.arch.Cikán prezentaci svého vítězného návrhu studie s bezva řešením jednou páteřní komunikací (což přinese spoustu výhod a pozitiv)

19/3/2019 proběhla beseda o proměně náměstí (pořádal p. Kozák a pí.Jablonská). Zde p.arch.Cikán prezentoval opět tu svoji PůVODNÍ studii, pak v diskuzi ale připustil změnu a ukázal snímek situace DÚR = kde je dopr. řešení na V.náměstí kruhovým objezdem!
Škoda, že nemohu připojit obrázky… Pokud mi stále nerozumíte, doporučuji shlédnout a porovnat
http://www.piseckysvet.cz/veci-verejne/zaznam-besedy-o-centru-mesta-obcan-versus-politik-tentokrat-bez-odpovednych-politiku
http://www.piseckysvet.cz/veci-verejne/videozaznam-diskuse-o-planovane-revitalizaci-centra-mesta-pisku-ktera-vyvolala-velke-emoce

Přeji Vám hezký den. M. Špírek

Odpovědět

27. 3. 2019 (22:46)  –  Jan Říšský

0
0

Pan Šebelle: ano máte pravdu, to jsem použil (a uznavam ze nešťastně) zkratku jako reakci na komentář paní Šťastné, nechtel jsem to ani smerovat primo na autora clanku. Já taky vlastne neříkám ze primo autor lze, ale ze prostě nepíše pravdu ale hlavně cele to je proto, abych se před paní Šťastnou ospravedlnil, proč se zapojuji do diskuze. Nechtěl jsem se v tom příliš babrat a tak jsem to pro ilustraci takle nevhodne zjednodušil. Podle svého nejlepšího svědomí bych se byval musel rozepsat, proč mi přijde tento článek manipulativni a neferovy a rozebírat jeho celkové vyznění na konkrétních pasážích atd a to se mi nechtelo.

Pan Špírek: Rozumím, mame tedy pravdu oba – byla ukázána jak stara verze (evidentně prostě byla použita puvodni prezentace) s tim, ze ale nebylo zmineno nic z výhod a pozitiv jedné páteřní komunikace, to pri prezentaci vubec nezaznelo, otázka kruhace se začala řešit az na dotaz publika, kde byl ukázán snímek s kruhovým řešením. Nechapu ale proč se o tom bavime, protože kruhac to byt prostě musí a nikdo, ani pan architekt, ani občané ani zastupitele s tím zřejmě nic nezmuzou, byt to nikdo z nich nechce. Takže ano, byla chyba ze prezentace nebyla od začátku aktualizována, ale na výstupu z cele přednášky to nic nemění, Cili řešíme drobnost bez jakéhokoli realneho dopadu.

Odpovědět

29. 3. 2019 (12:14)  –  Martin Špírek

0
0

Pane Říšský – jakou „drobnost“? Co to zlehčujete?
Prosím, přečtěte si pozorně vlákno. Napsal jsem Vám, že jste zřejmě přehlédl ZÁSADNÍ změny…
V článku Mgr.Kozelky je totiž napsáno:
Miroslav Cikán předkládal občanům jinou dokumentaci o podobě a parametrech revitalizace historického centra města Písek, než tu, kterou jako zástupce Města Písek předložil stavebnímu úřadu. Na to byl opakovaně občany upozorněn, důvod však nevysvětlil.
K tomu jste zareagoval v příspěvku (mimo jiného)
Ad jiná dokumentace – na stavebním úřadě je pouze jinde začátek pěší zóny. Jinak je návrh stejný,..

A já se Vám snažil vysvětlit, že nemáte pravdu, že návrh NENÍ stejný! A je úplně zbytečné do toho motat nějaké 'posouvající se' cedule…
Zkuste si proklik na TZ radnice http://www.mupisek.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=12075&id=9711&n=verejne-projednani-na-tema-revitalizace-centra-mesta-pisek

PS: nebyl jsem dosud aktivním přispěvatelem do diskusí na PS – a zrovinka si vyberu argumentačně 'těžkou' váhu… A pokud má dokonce takovou názorovou jistotu s jakou dokáže předjímat (kopíruji): „že kruhac to byt prostě musí“ = tak se raději stahuji a přeji všem stálé zdraví :-) HOWG

Odpovědět

29. 3. 2019 (12:28)  –  Michaela Šťastná

0
0

A vrátíte se, až se budeme bavit o parku na Husově náměstí?

Odpovědět

29. 3. 2019 (21:45)  –  Jan Říšský

0
0

Pane Špírek, pokud Vám tedy nejde o začátek pěší zony, ale o ten kruhac, tak vezte, ze pan architekt ho tam nechtěl. Pokud vim, tak vedeni města také ne a ani občané o to pokud vim neprojevili zajem. Proto jsem si dovolil ono zjednoduseni, ze tam byt "musí". Samozřejmě je tím myšleno, ze byt to nikdo nechtěl, nepodařilo se pres policii prosadit žádné jiné reseni (a pan architekt jich zkoušel několik, jen aby se kruhaci vyhnul) ale nic neproslo a tak " musel" byt vrácen do hry kruhac. Ano samozřejmě byla to zkratka, kterou jsem si dovolil proto, ze možná existuje jiné řešení, které by policie povolila, ale nikdo na něj zatím nepřišel. Jak vidíte, ani já to v teto debatě nemám lehké, když se musím stále vracet k věcem, které uz byly vysvětleny jen tady to stále vypadá jako by nebyly . Proto to uvádím jako "drobnost" byt to samozřejmě samo o sobě drobnosti neni. Ale v rámci debaty nemá smysl se o tom bavit, pokud vy sam nevíte o jiném řešení prijatelnem policii.

Odpovědět

27. 3. 2019 (23:17)  –  Michaela Šťastná

0
0

Jéžišinky, tak to byla zkratka a ospravedlnění se přede mnou?
Po tom prvním disk. příspěvku mi přišlo, že se po autorovi dovoláváte reportáže, a přidáváte své úvahy, které měl autor vyslovit. Po posledním disk. příspěvku jsem v háji, vůbec nevím, co jsem Vám to způsobila, ale mám dojem, že některé věci prostě jdou mimo Vás.
Diskuzi sleduji, netroufám si říci, že jí rozumím. Od prohlášení podjatosti ve věci krajem čekám na rozhodnutí v Milevsku, teprve pak to upoutá můj zájem.

Přede mnou se nemusíte ospravedlňovat, nemusíte psát ve zkratkách, klidně na mě nemusíte ani reagovat. V klidu, dycky.

Odpovědět

28. 3. 2019 (08:58)  –  Jan Říšský

0
0

A ještě snad závěrem. Mnozí mi namítají, ze autor v článků vyjadřuje pouze "svuj názor". Bohužel ale tento článek se tváří jako jakýsi " výběr faktů ". Cely je o tom, co údajně pan Cikán udělal či neudělal, řekl či neřekl. To bohužel neni jen věc názoru, to se prostě stalo ci nestalo. Clanek je tedy jakysi vyber, konstatování skutečnosti. To by ještě bylo v pořádku, ale bohuzel tento je velice zkreslujici, nepopisuje vybrane skuutecnosti tak, jak se opravdu staly. navic na adresu pana architekta, který jaksi nemá ani možnost se obhájit, jelikož o tomto článku neví. Pokud pan Kozelka neměl ambici sepsat nějakou objektivní rešerši, mel zvolit jiný formát.

Odpovědět

28. 3. 2019 (11:47)  –  Pavel Šebelle

0
0

Pane Říšský pan Kozelka napsal jak to vnímal on a já to vnímal velmi podobně. Pokud vy jste to vnímal jinak máte možnost napsat svůj článek nebo svůj názor zde to je celé. Prostě někomu se debata nelíbila a někomu líbila, někomu se návrh náměstí líbí a někomu ne. Není to otázka pravdy a nepravdy. Vzhledem k tomu, že všichni hlavní aktéři obhajovali verzi pana Cikána i pozměněnou, nebyla to tak ani debata, ale jistá propagace této varianty. Je opravdu divné, když v debatě "všichni hlavní řečníci mají jen jeden názor" a mne mrzí, že o skutečnou debatu i nad jinými variantami a možnostmi se nediskutovalo. Já například navrhoval více jak polovinu udělat bez aut a auta v přední části více nahustit. Dneska je přesně takto omezen na náměstí provoz a každý se může dojít podívat jak by tato varianta přinesla krásné otevřené náměstí ze strany pěších zon a radnice.

Odpovědět

28. 3. 2019 (21:35)  –  Jan Říšský

0
0

Pane Šebelle nechci se opakovat, ale pan Kozelka opravdu nepíše co se mu na návrhu libi a nelíbí, on rádoby popisuje nějaká fakta. Nikoli svoje názory. Jak píšu výše. A v tom vidím problém na obou stranách sporu. Například Váš nápad by jiste mohl byt zajímavý, a kazdy obcan by jiste dokazal prijit s jinym zajimavym napadem, ale to by bylo na velkou debatu a hlavne to by znamenalo novy projekt, ted uz jsme v jiné fázi. A tady vám dávám za pravdu. Toto se cele melo mnohonásobně vice a mnohem dříve prodiskutovat s občany se zvláštním důrazem na ty, kteří primo na náměstí vlastni dům. To se nepovedlo, je to chyba, ale nepřijde mi správné, když pak někteří na oplátku se snaží celou věc shodit na základě zkreslujicich tvrzení. Takto se prostě nikam nedostaneme.

Odpovědět

28. 3. 2019 (22:13)  –  Pavel Šebelle

0
0

Pane Říšský, dokud je to jenom na papíře, dá se to snadno změnit, proč by ne. Držet se špatného návrhu za každou cenu není rozumné. A musím opakovat pan Kozelka vystihl debatu ze svého pohledu. Je normální, že svědci jedné události ji popisují různě. Každý jsme jiní, máme jiný mozek a jiné vnímání i jiné priority.

Odpovědět

29. 3. 2019 (22:13)  –  Jan Říšský

0
0

Pane Šebelle a zde se dostáváme za mě na jádro problému. To, že se Vám nelíbil průběh debaty, i to, že se Vám nelíbí jak s Vámi bylo (ne)jednáno je samozřejmě pochopitelne. A vlastne i to, ze se Vám nelíbí ani samotný projekt. Ale to jeste neznamená, ze je špatný. Takto vyznamny projekt se nikdy nebude líbit všem. Toho nelze docílit. Vždycky budou nějací lide (a vždycky jich bude dost) říkat, ze je to špatné. A viz Havlíčkův brod – spoustu lidi uzná az zpětně, ze to vlastne špatne neni. To je přirozená lidská vlastnost – averze ke změně. Ten projekt proste nelze takto odsoudit. Pohled vas, místních podnikatelů, je samozřejmě důležitý, ale ne jediný. Vemte si, já třeba bych chtěl na náměstích max 80 parkovacích míst a jsou tací, kteří by tam povolili vjezd jen MHD. A to se bavime jen o parkovani. Z jejich pohledu je tedy také projekt špatný… Rozumite kam mirim, tady nelze jinak než prostě dělat obrovské ústupky.

Odpovědět

4. 4. 2019 (10:16)  –  Pavel Šebelle

0
0

Pane Říšský, ano, nikdy se nebude líbit projekt všem, ale měl by se líbit většině a to co se bude líbit většině se pozná ze skutečné debaty nad několika návrhy. Já jsem pozorně poslouchal mnoho lidí a jsou 2 skupiny, jedna chce náměstí bez aut a druhá s co nejvíce auty. Na základě toho jsem přeložil návrh, kde polovina náměstí před radnicí je zcela bez aut a druhá polovina je s auty co nejúsporněji umístěnými, tak aby zabírali co nejmenší plochu. Naše hodně dlouhé náměstí se tak rozdělí a ti co chtějí prázdné náměstí s kašnou jej mohou mít a ti co chtějí dost aut, je tam budou mít také. To co předložil pan Cikán je bohužel jen parkoviště roztahané po celém náměstí s mezerami na stromy, to je prostě fakt a nevím co se komu na tom může líbit. Ten návrh nemá ani nápad ani neplní to co autor deklaruje. Alšovo náměstí a propojení náměstí ok, ale Velké se mu prostě nepovedlo. Můj návrh se líbí mnoha Písečákům, ale bohužel se zdá, že radnice už se dávno rozhodla a názory lidí ji moc nezajímají a pokud jsou "debaty" budou to jen obhajoby tohoto řešení. Navrhl jsem také, aby se pomocí značek udělali různé varianty a vyzkoušelo se co by píseckým vyhovovalo. vy byste nechtěl zcela volné náměstí před radnicí až k masným krámům s kašnou?

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.