Přihlášení

Jak občané (ne)pochodili u vedení města, ani zastupitelů a jak vzniklo 5 projektů do PaRo

11. 5. 2020 | Pavel Šebelle | Diskuze (4) | Vaše názory

Měsíc jsem získával informace od lidí ze sídliště M. Horákové, zdarma zpracoval studii na revitalizace sídliště a prostoru před Olympií, projednal ji s místními na setkání v Olympii, shromáždil podpisy lidí pod jejich požadavky. Studii i zápis ze setkání jsem zaslal všem zastupitelům, starostce, všem místostarostům a vedoucím odborů ŽP, dopravy, majetku, a rozvoje města. Zaslal jsem jej i zpracovateli plánu udržitelné mobility (PUM), který část našich návrhů do své studie zapracoval.

Občané na setkání i po něm podepisovali svoje požadavky a  dvě  e-petice než podpisování ukončila pandemie. I přesto se shromáždilo u dvouřadé aleje před Olympií 68 podpisů,  u obecných požadavků na chodníky a parkovací místa 62, pro relaxační park za Olympií s jezírkem a hřištěm 29, pro úpravu parkovacích ploch 44, pro navýšení peněz na údržbu zeleně a komunikací 29 podpisů.

Setkání v Olympii se aktivně s příspěvkem k PaRo účastnil zastupitel pan Soumar, pasivně jako „divák“ zastupitel pan Brož. Z 27 zastupitelů mi odpovědělo na můj email s návrhem změny na sídlišti jen 9 z nich. Napsal jsem jim jako předseda několika SVJ (84 bytů) a správce bytových domů s 212 byty, přesto jsme od vedení města a 18 zastupitelů nedostali ani krátkou odpověď. Uvádím zde vyjádření  zastupitelů, kteří reagovali, ve zkrácené verzi pro tento článek:  Josef Soumar: Pane Šebelle, děkuji Vám za pozvání, díky za Vaše nasazení a odborný vhled do tématu. Vnímám, že podobná projednání a setkání by mělo město dělat před jakýmkoliv zadáním studií či projektů – prostě se lidově a selsky nejprve lidí, kteří tam bydlí, zeptat, co je trápí a co by se jim líbilo – dobrá práce! Jan Adámek: „Je to zajímavá vize, oceňuji Vaši iniciativu“. Karel Chytrý: „Seznámil jsem se s Vaším obsáhlým materiálem.  Z obecného pohledu samozřejmě nemám problém s podporou připravených opatřeních.  Lukáš Nebes: „Vaši občanskou aktivitu považuji za přínosnou. Jistě by mohla být vzorem pro další městské části a sídliště. Potřeby svého okolí zná nejlépe člověk tam žijící a ne někdo od projekčních stolů a kanceláří. Pokud to půjde, podpořím Váš projekt. Ačkoliv na mimořádné zastupitelstvo se jej dostat nepodaří, v interpelacích to zmínit jistě jde. Bohužel, jako opoziční zastupitelé, nemáme tolik možností ke změnám, avšak k diskuzi určitě ano. Držím pěsti a přeji pevné nervy.“ Jiří Hořánek:“Doporučuji Vám obrátit se na vedení města. Vámi zmiňované problémy spadají do působnosti odborů správy majetku, rozvoje města a životního prostředí. Z organizací pak to jsou zejména městské služby. Já jako opoziční zastupitel nemohu těmto osobám dávat úkoly. Nicméně rád při projednávání rozpočtu v zastupitelstvu města podpořím finanční krytí pro řešení uvedených problémů.“ Michal Čapek: Velice děkuji za Vaši aktivitu. Postupujete z mého pohledu naprosto správným způsobem – přicházíte s vlastními nápady a řešením. Od mnoho jiných občanů je slyšet pouze kritika. S většinou toho co uvádíte se zcela ztotožňuji. Rád Vás podpořím v tom co navrhujete, zejména při zařazení Vašich návrhů do rozpočtu, ale opozice skutečně není tou hlavní silou, která by vytvářela rozpočet a úkolovala jednotlivé odbory. Tomáš Franců: Děkuji za informace o aktivitách směřovaných do revitalizace sídliště dr. M. Horákové.  Záměrně používám slovo REVITALIZACE, protože jsem názoru, že toto nejstarší sídliště ji velmi potřebuje. Výstupy z jednání s obyvateli sídliště – přání, požadavky, nápady a podněty – (jak uvádíte ve Vašem textu) považuji za analytickou část, která může být podkladem PD revitalizace sídliště. Rudolf Tyll:“ Každý předložený návrh pro zastupitelstvo města pečlivě prostuduji a poté hlasuji pro nebo proti. Z Vámi předložených návrhů se dá souhlasit s většinou. Vratislav Němeček: Vaši studii na obnovu sídliště M.Horákové jsem si podrobně prostudoval a řada řešení mě velice zaujala. Osobně jsem si udělal i místní šetření, abych se podrobně seznámil se situací. Na sídlišti je opravdu vidět, že je staré, mnoho vybavení je funkčně či morálně zastaralé a je potřeba provést postupnou revitalizaci odpovídající současné době. Rád tuto myšlenku podpořím. Je skvělé, že jste udělal setkání s občany a sumarizoval jejich potřeby, názory a požadavky. Vaše studie by se mohla a snad i měla stát základem pro řešení, které bude mít několik postupných kroků. 

Zastupitelé opoziční mají omezenou schopnost něco zařídit, jsou na tom často jako já, že jim na městě neodpovídají na emaily a neberou ani telefony, takový je stav v Písku, i zastupitelé jsou ignorováni. Někteří „vládní“ zastupitelé by projekt podpořili, kdyby jim ho někdo dal do zastupitelstva, to ale vedení města nechce. A oni sami nic proto, aby vedení města zaúkolovali neudělali a neudělají.  Výsledek žádosti občanů u vedení města  a vedoucích odborů je tedy vlastně nulový. A měli pravdu ti, co mi řekli, že nevěří, že současné vedení radnice něco pro sídliště udělá.  

A tak jediné co mohu udělat pro lidi ze sídliště a přilehlou Harantovu ulici je dát, některé věci se synem  do PaRo. Pro sídliště M. Horákové 4 projekty ve výši 1 mil Kč a jeden miniprojekt v místě svého bydliště na Hradišti za cca 30 000 Kč na závlahu 100-leté lípy a zkulturnění místa kolem ní. I zde můj podnět město odmítlo s tím, že lípa zavlažovat nepotřebuje, že si prý i s letošním extrémním suchem poradí.

PaRo je participativní rozpočet města (www.paropisek.cz), kde občané mohou odhlasovat projekty svoje nebo jiných občanů, které pak město musí zrealizovat. Má to ale jeden háček. Aby občan mohl hlasovat musí mít internet, email a musí fyzicky dojít na podatelnu města svoji registraci s občankou potvrdit (na Velké nám. nebo do Budovcovy ul. navíc jen v úřední dny Po, St 7:30-17:00, Pá 7:30-14:00).

To neumožňuje hlasovat seniorům, kteří se účastnili setkání v Olympii a měli nejvíc připomínek k sídlišti. Mnozí z nich nepoužívají internet vůbec a ti zbylí přeci jen nejsou v něm tak zdatní a opravdu těžko se jim vysvětluje, že i když něco už podepsali, musí ještě projít složitým procesem registrace v PaRo a pouze na internetu musí znovu hlasovat. Ti z nich co to zvládli, zase kvůli koronaviru nechtějí jít zbytečně na úřad a tam stát frontu mezi ostatními lidmi. Nutnost fyzické registrace ztěžuje a znepříjemňuje přístup i všem ostatním, kteří nemohou nebo nemají čas dojít na podatelnu, protože třeba pracují mimo Písek a nestihnou přijet na úřední hodiny.

Naše projekty si můžete prohlédnout a pro ně můžete  hlasovat v těchto odkazech:

1)    Dvouřadá alej (s parkovištěm) před Olympií

https://www.paropisek.cz/projekty/dvourada-alej-velkych-stromu-pred-olympii.html

2)    Relaxační park za Olympií s okrasným jezírkem

https://www.paropisek.cz/projekty/relaxacni-park-ve-vnitrobloku-za-olympii.html

3)    Chybějící chodník od zatáčky  a parkování u školky a před domy 1648-1653

https://www.paropisek.cz/projekty/chodnik-a-parkovani-u-skolky-pred-domy.html

4)    Hřiště na florbal a fotbal před Pramenem za Olympií

https://www.paropisek.cz/projekty/hriste-na-fotbalek,-florbal-a-hokejbal.html

5)    Závlaha lípy a úprava pozemku kolem ní na Hradišti u samoobsluhy

https://www.paropisek.cz/projekty/zavlaha-100-lete-lipy-na-hradisti.html

PaRo opravdu může být jedinou cestou k tomu, aby město udělalo něco, co lidé chtějí a potřebují, o co léta usilují. Proto kdo z vás nesouhlasí s tím, jak se současná radnice k lidem chová, nesouhlasí s tím,  jak jsou v našem městě na sídlištích rozbité chodníky a nedostatečná parkoviště, zaregistrujte se na PaRo, dojděte prosím na podatelnu a hlasujte i třeba pro své rodiče a seniory a lidi ze sídliště M. Horákové a Harantovky. Každý váš hlas je pro ně důležitý. A příští rok mohu udělat projekt třeba pro někoho jiného a lidé ze sídliště mohou podpořit vás. Termín pro hlasování v 1. kole je do 31.5., možná bude prodloužen do srpna, ale na to bych nespoléhal. V 1. kole můžete dát jeden hlas libovolnému počtu projektů, můžete tedy podpořit všech 5 našich projektů. Za každý hlas děkujeme.

Výsledkem špatně nastavené registrace je zcela marginální účast, z 23 344 občanů starších 18 let města Písku, kteří se mohou  PaRo účastnit, je do projektu PaRo registrováno pouhých 174 občanů (což je jen 7,5 promile) a jen 45% z nich si na radnici ověřilo registraci a může hlasovat, to je jen 3,4 promile z občanů Písku. A tak šanci „mají především projekty“ spolků mladých aktivních lidí (jako je frisbee, divadelní spolek Šemík a nový spolek Naše Hradiště). Ale  i oni mají pro své projekty podporu jen cca 20-30 obyvatel.

Pokud se občané nezapojí, hrozí, že politici řeknou: „Vidíte, občani o to nemají zájem, důvěřují nám zvoleným zástupcům a chtějí, aby se věci dělali jen podle nás“. Opak je pravdou, lidi jsou hodně nespokojení s tím jak to ve městě vypadá a jak to na radnici funguje. Hlavním důvodem tzv. nezájmu je to, že lidé o řadu věcí aktivně v minulosti žádali a nebylo jim vyhověno. A tak už zcela rezignovali a nevěří, že za současného vedení radnice se něco změní. Mockrát se občané o něco snažili, někdy i  podepsali petice, ale polistopadový politici je stejně ignorovali a nic z toho, co chtěli, neudělali. A tak už nevěří, že nějaká aktivita je k něčemu dobrá.  K tomu se přidal komplikovaný způsob registrace a volby do PaRo a pandemie. Výsledek účasti je tedy zatím tristní, přesto si to politici v tištěné verzi Píseckého světa pochvalují, jak to udělali dobře, tvrdí, že to jinak nešlo, že zaregistrovat se není přece žádný problém.

Jak se ukazuje na číslech, problém to je a velký. Tvrdí to i přesto, že zatím může hlasovat jen 3 promile občanů Písku. S takovým výsledkem jsou asi velmi spokojení, protože jejich takřka neomezená moc zůstane zachována.  Neobstojí podle mne ani důvod, že by při absenci fyzické registrace mohlo dojít k podvodům. Dnes se dá registrovat skoro všude i do banky jen z internetu a mobilu a samozřejmě, že kdyby při registraci bylo povinné uvést číslo občanského průkazu a rodné číslo, tak ani při elektronické registraci by k žádným podvodům dojít nemohlo. To, že by někdo znal moje číslo občanky, můj mobil a email a přihlašoval se podvodně na mne kvůli hlasování v PaRo opravdu není pravděpodobné.

Jak se jednalo o naší aktivitě a sídlišti na radě města si můžete přečíst v Zápisu ze zasedání RM 03/2020 na str. 22.  Cituji zápis: “ Starostka – sídliště není v tak špatném stavu, jsme připraveni provést drobné úpravy, prořezy stromů, osazení laviček apod. Na část před Olympií je připravena studie“ . (Studie je na oddechový park těsně vedle silně  frekventované Harantovy ulice,  lidé by zde ale chtěli alej s parkovištěm,  ale to městu evidentně nevadí a bude si prosazovat svou „vizi“ s oddechovým parkem, kde se budeme moct všichni hezky nadýchat čerstvých zplodin z aut). O lavičky jsem žádal 2x paní Hladíkovou z odbor majetku a možná 3x pana Hladíka, dodnes tam nejsou.  Paní Trambová by zase chtěla dělat na sídlišti se svými kamarády  architekty asi úplně jiné věci, samozřejmě bez projednání s občany tak jako před Olympií, kdy „studie“ s rozmístěním pár stromů stála 28 000 Kč. Také to vypadá dle zápisu, že by náš projekt z PaRo chtěla vyřadit, protože podle ní má podhodnocené náklady, přestože jsem vycházel z jiných realizovaných akcí a nákladových cen. A tak jsem projekty upravil a nadhodnotil. Pan Hladík považuje naši aktivitu, kdy jsme městu zdarma předložili studii a konkrétní řešení  projednané s občany i s podpisy, za nátlakový způsob jednání, přesto, že řada zastupitelů naše počínání v této věci velmi ocenila.

Když jsem paní starostce napsal asi třetí email s otázkou proč mi neodpověděla a připojil sebrané podpisy, napsala mi toto: „Dobrý den, pane Šebelle, Vámi navrhovaná akce je, pokud vím, předložena do participativního rozpočtu. Je třeba vyčkat, zda Váš návrh získá potřebnou podporu.Při plánování jakékoliv investiční akce je potřeba vyvolat nejdříve jednání na odboru investic a rozvoje, kde se akce posuzuje za účasti dotčených orgánů, zejména životního prostředí a policie, dále připravit alespoň kvalifikovaný propočet, jaké budou náklady, a pak musí zastupitelstvo města rozhodnout, zda na akci uvolní finance.“ Když jsem se zeptal, co paní starostce brání v tom, aby námi vypracovanou studii vzala a vyvolala jednání na příslušných odborech a nechala si udělat kvalifikovaný propočet (na 4 věci ho ode mne už v PaRo má), tak na to už mi neodpověděla. 

Dole pod článkem dávám fotky našich projektů a také jak vypadá v 21. století v roce 2020 sídliště v Písku v zemi EU v době  konjunktury.  Také si myslíte, že to  "sídliště není v tak špatném stavu", jak řekla paní starostka? Pokud ne, podpořte nás v PaRo, děkujeme.

Fotogalerie k článku


0
0

Diskuze k článku +

12. 5. 2020 (10:59)  –  Pavel Šebelle

0
0

Termíny pro hlasování o projektech byly prodlouženy do 31.8. 2020, ale hlasujte prosím co nejdříve ideálně do 31.5. 2020, děkujeme.

Odpovědět

17. 5. 2020 (18:18)  –  Pavel Kozelka

0
0

Celý problém spočívá v nastavení města Písek, které je řízeno jako firma. Individuálním potřebám vyvolených "vlivných a bohatých" je přizpůsobeno vedení celého úřadu, a to bez ohledu na právní řád. Vyhovět potřebám vyvolených "vlivných a bohatých" je podřízeno vše a za každou cenu.

Konkrétní příklady budu postupně zveřeňovat v sérii článků pod názvem "Písecká chobotnice, aneb ohýbání práva na Městském úřadu v Písku v příkladech.".

Odpovědět

24. 5. 2020 (19:54)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

V porovnání s jinými městy jsou písecká sídliště v celkem dobrém stavu, což ale neznamená, že není prostor ke zlepšení.

Nicméně za sebe musím říci, že se mi již tři týdny nedaří se na městský úřad dostat kvůli potřebnému ověření účtu. Kdykoli se do Budovcovy ulice přiblížím, táhne se fronta až za roh.

Odpovědět

25. 5. 2020 (09:16)  –  Pavel Šebelle

0
0

Pane Douša, termín je prodloužen pro hlasování do konce srpna.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.