Přihlášení

Jak se jen vyznat ve financování slavností?

25. 10. 2010 | Martin Brož | Diskuze (10) | Vaše názory

Slavnosti Dotkni se Písku - Písek 2009

Několik málo otázek ohledně financování kulturních akcí, grantů v Písku.

Dobrý den,

předem mého článku, nechci nikterak hanobit práci zastupitelů či jejich rozhodnutí, ale byl bych  rád, kdyby někdo z odborné veřejnosti či snad samotných zastupitelů mohl vysvětlit, osvětlit, jak to vlastně s těma grantama v Písku je!

Není tomu tak dávno, co jsem se byl podívat na zasedání zastupitelů města Písku. V danou dobu bylo na programu projednání bodu "Komu přidělíme městské slavnosti v roce 2011". Po chvíli jednání se usoudilo (aspoň co jsem pochopil), že písecké slavnosti by se měly vrátit k tradici konání pod Centrem kultury. Na tom by nebylo ještě nic k nepochopení. Co jsem však už tak dobře nepochopil bylo to, co následovalo. Byl to přesun částky (cca něco kolem milionu korun), která byla vypsaná v grantu pro kulturu (projekty grantů na Písecké slavnosti) a následně "přisouzena nebo spíše převedena" Centru kultury na Písecké slavnosti v roce 2011. Chápu že Centrum kultury musí ty slavnosti taky z něčeho dělat, ale pokud máme přeci nastavena nějaké pravidla pro granty, tak by se ta částka měla vrátit zpět do grantů na kulturu a ne přesouvat někam jinam. Vždyť pravidla by měla být pro všechny stejná. Pokud by tedy chtělo Centrum kultury žádat o ten grant na písecké slavnosti, mělo by také sepsat projekt jako všichni ostatní. Pokud se pletu, prosím, opravte mě. A jak říkám, tento článek nemá být stěžování, jen se v tom prostě nemohu vyznat.

 

0
0

Diskuze k článku +

26. 10. 2010 (15:07)  –  MS

0
0

Vážený pane Broži,
pokud jste nerozuměl jednání zastupitelů města (taková je moje interpretace vašeho příspěvku), pak nejste zdaleka sám. Já se zúčastnil jen jednou, a nejen že jsem nerozuměl – mnohé jsem jednoduše neslyšel. Přitom zase až tak úplně hluchý zrovna nejsem. Je to zvláštní: někteří řečníci – a nedá se to říci jinak – doslova kuňkali. Nebylo je slyšet, a o srozumitelnosti ani nemluvě. Nyní mi dovolte přeskočit k zasedání Rady města.
Nejsem si jist co přinese možnost zastupitelů se jich zúčastnit. Pokud by jejich úroveň srozumitelnosti byla natolik nízká, jakou jsem zažil na již zmiňovaném zastupitelstvu, pak to stěží přinese něco pozitivního.
A ještě jedna věc mne tíží. Je tu názor (podpořený DESATEREM či Semilskou výzvou), že sama taková účast je jakousi zárukou proti korupci. Ti kdo budou předem dohodnuti (eventuelně, předem se omlouvám), nemusí na sebe zrovna mrkat. A to vůbec nezmiňuji – když už – pravděpodobnější možnost, že by v případné korupci jel jen jeden. Byl-li by to schopná demagog, potom jak reagovat a neprudit? Všimněte si prosím, že používám kondicionálu.
Navíc ten kdo se bude moci LASKAVĚ / zasedání rady zúčastnit nebude moci nejen říci svůj názor, ale dokonce ani vznést dotaz. Zvláštní pojetí demokracie, odpovědnosti a „boje“ proti korupci – není liž pravda? Nebylo by lepší aby se rada MUSELA ZODPOVÍDAT na zasedání zastupitelstva? Tam kde bude možné ptát se a diskutovat? (Pokud možno NIKOLI na základě předem připravených písemných slohových prací).
Třeba to vidím příliš černě, uvidíme. Ale uvítal bych názor každého nově zvoleného zastupitele, který nestojí o to být pouhým hlasovacím křovím.

P.S.: teď mě napadlo – kdo z vás, nově zvolených zastupitelů bydlí u nás, na Jihu?

Odpovědět

26. 10. 2010 (18:31)  –  Iva2

0
0

Nerozumím otázce.Na Slavnosti je vyčleněno 800 tis. Kč, a to cíleně (pouze na Městskou slavnost) Tyto peníze jdou tedy tomu, kdo bude pořádat Slavnosti (nyní rozhodnutím vyšší moci CK Písek). Kdyby se čístka 800 tis. vrátila, jak říkáš do "grantů na kulturu", což je velmi široký pojem, protože grantů na poporu kultury je více, z čeho by se pořádaly slavnosti??

Odpovědět

26. 10. 2010 (18:57)  –  MS

0
0

Iva 2: Které otázce nerozumíte, pěkně prosím? Mé a nebo pana Brože? A které konkrétně? Buďte prosím napříště srozumitelnější. Děkuji.

Odpovědět

26. 10. 2010 (19:04)  –  Iva2

0
0

Omlouvám se, otázce Martina Brože. Z jeho článku vyplývá otázka pouze jedna, a to Proč se peníze vyčleněné na Slavnosti nevrátí do grantu na podporu kultury. Nerozumím, jak to myslí. Z čeho by se potom Slavnosti financovaly.

Odpovědět

26. 10. 2010 (19:47)  –  Martin Brož

0
0

Iva2 – Možná jsem se špatně vyjádřil, jelikož ani mě není zcela jasné, jak to právě u nás v Písku chodí. Pro mě samotného je to docela dost matoucí. Pokud totiž je vyčleněna částka z grantů na kulturu, (je jedno jestli na slavnosti nebo na cokoli jiného) a ta je najednou bez jakéhokoli zdůvodnění přepsána někam jinam (bez jakéhokoli projektu) tak se mě to zdá nelogické, hlavně v případě, že naše město a komise posuzující granty, vždy kladla důraz, aby v žádostích nebylo nejmenší zapochybování. Právě proto bych byl rád, kdyby mě to někdo vysvětlil, abych se v tom začal aspoň trošku orientovat.

Odpovědět

26. 10. 2010 (21:22)  –  Iva2

0
0

2MB
Hodně zjednoduěeně. Na Slavnosti je nějaká částka. Kdyby příští rok nebyly (a já bych byla pro), mohly by se tyto peníze použít jinde v kultuře. Protože budou, musí se za něco udělat, takže tato částka je na ně určená. Když už jednou byl grant přidělen agentuře TFC, mělo se to nechat tak. Proč by ale Centrum kultury mělo znovu žádat o grant, když ke Slavnostem přišlo jak "slepej k houslím". Kdyby je opravdu pořádat chtělo, mohlo o grant požádat standartním způsobem.

Odpovědět

28. 10. 2010 (17:02)  –  yirien

0
0

Pročítám zde Vaší diskusi. Asi jsem z ní dezorientován, proto žádám o vysvětlení. Patrně byl vypsán grant ve výši 800.000,- Kč pro pořadatele na uspořádání městských slavností v roce 2011. Za pořadatele byla vybrána Agentura TFC, předpokládám, že na základě předložené žádosti o příspěvek a požadovaných příloh, včetně rozpočtu a programu slavností. Předpokládám, že v době rozhodování o přidělení grantu Agentuře TFC, Centrum kultury o grant nepožádalo, neboť nemělo o pořádání slavností zájem nebo mu nebyl grant přidělen, protože byla vybrána Agentura TFC. Nebyla náhodou tehdy Agentura TFC jediným zájemcem a proto ,,musela být vybrána\" ? Po určité době bylo rozhodnuto, že pořadatelem slavností bude Centrum kultury. Zajímalo by mě, kdy se Centrum kultury přihlásilo do výběrového řízení pro výběr pořadatele městských slavností v roce 2011, kdy bylo vybráno za pořadatele a kdy požádalo o přidělení grantu na pořádání slavností v roce 2011 ? Patrně bylo vybráno dodatečně, po ukončení výběrového řízení a patrně nepožádalo v požadovaném termínu o přidělení grantu. Bez žádosti o přidělení grantu s příslušnými přílohami by pro Centrum kultury neměl být grant přidělen. Bylo by vhodné, kdyby situaci vysvětlila vedoucí odboru kultury.
Lze očekávat, že Agentura TFC se může cítit být poškozena a že se obrátí na právníky.

Odpovědět

28. 10. 2010 (17:32)  –  Iva2

0
0

2yirien
Pokud vím, Centrum kultury o grant na městskou slavnost nežádalo. O grant žádala agentura Freeproduction a TFC. Vybrána byla agentura TFC, ale neschválena radou města. Centrum kultury se do žádného výběrového řízení na slavnosti nepřihlásilo , bylo jim to prostě přiděleno , a myslím, že ani nemělo zájem o pořadatelství v tomto šibeničním ltermínu. Protože kdo se trochu vyzná, ví, že další slavnosti se začínají připravovat v momentě, kdy skončí slavnosti minulé. Myslím, že ani jednu agenturu, která se o grant hlásila, dneska už nemrzí, že nebudou pořadatelem. Kvalitní umělci se nyní už jen těžko seženou, o sponzorech a partnerech ani namluvím! Ty jsou úplně tak říkajíc zabití. Takže to je trochu jiný úhel pohledu na městskou slavnost pro ty, kteří by snad nedej Bůh pořadatelství někomu záviděli! Opravdu není důvod.

Odpovědět

31. 10. 2010 (16:32)  –  yirien

0
0

Děkuji za odpověď Ivo2. Vysvětlete mi prosím, kdo byl oprávněn vybrat Agenturu TFC a kdo ji ve skutečnosti vybral? Lze hovořit vůbec o tom, že Agentura TFC byla někým vybrána, když tento výběr podléhal schválení radou města ? Výběr provádí vlastně rada města, která nemusí akceptovat návrh odborné poradní komise. Nebo je to jinak ?

Odpovědět

31. 10. 2010 (19:58)  –  Iva2

0
0

2yirien
Nemáte zač. Na městskou slavnost byl vypsán grant. O grant požádaly dva subjekty. Grantová komise vybrala agenturu TFC. Ve finále ještě toto musí schválit rada města. A ta rozhodla jinak.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.