Přihlášení

Jak vyjádřit nesouhlas se spalovnou odpadů ZEVO do 7.12. 2022 a souhrn základních faktů

29. 11. 2022 | Pavel Šebelle | Diskuze (2) | Vaše názory

Občané Písku jde o důležitou věc, do stavebního řízení, nyní řízení EIA, jde záměr města vybudovat za 2 mld Kč velkou spalovnu odpadů ZEVO na 50 000 t odpadů/rok v teplárně ve Smrkovicích. Spalovna odpadů by na několik desítek let ovlivnila nás všechny, nejen naše životní prostředí, ale i ceny nemovitostí v Písku. Níže uvedu souhrnně základní fakta a dole pod článkem jsou k dispozici připomínky, které můžete podepsat a poslat na ministerstvo ŽP do ČB, příp. mně poslat naskenované a odešlu za vás datovou schránkou. Není pravda, že spalovna odpadů je jediné řešení jak na odpady po roce 2030 a jak zajistit druhý kotel pro teplárnu po roce 2033. Za 7-10 let nemusí být některé energie drahé tak jako dnes a bude řada nových technologií na lepší využití odpadů a recyklaci. Většina měst nebude spalovat odpady, aby získali teplo pro teplárny a vyřešili problematiku likvidace odpadů, budou využívat chytřejší řešení. Pokud písečtí politici neumí vymyslet lepší řešení než pálit cizí odpady v našem městě, ať použijí to nejjednodušší řešení a to je vozit těch pár tisíc tun odpadu, které Písek vyprodukuje v roce 2030, do spalovny v ČB, kde o náš odpad mají zájem. Nemusíme si ničit naše město a dýchat jedy.

Písek produkuje pouze 4500 t odpadů/rok, ale spalovna má být pro několik okresů. Písečtí politici chtějí udělat z našeho města „odpadkový koš“ pro Strakonice, Vodňany, Milevsko, Horažďovice, Blatnou a jejich okolí. Na úkor našeho zdraví se mají v Písku v malé vzdálenosti od města spalovat především cizí odpady.

 

Píši vám dnes proto, že proti spalovně lze podat námitky na ministerstvo životního prostředí jen do 7.12. 2022.

Celá věc se Vás dotýká, protože jste Písečáci a vy a vaše děti budete dýchat to, co po spálení odpadů ZEVO vypustí komínem do ovzduší. Spalovna několika násobně zhorší ovzduší u velmi toxických látek, dioxinů a těžkých kovů.

 

Spalovna bude mít vliv i na vás jako vlastníky bytů, protože spalovny ZEVO prokazatelně snižují ceny bytů a RD v okruhu až do 4 km. To je většina území Písku.

 

Týká se vás to i proto, že většina z vás je zákazníkem teplárny a pokud teplárna postaví za 2 mld spalovnu odpadů jako druhý kotel, který se v budoucnu z různých důvodů ukáže jako neekonomický a nebo neživotaschopný, může se to promítnout do ceny tepla. Odpad má proti klasickým palivům jen 60% výhřevnost a reaktory na spalování odpadu mají proti kotlům na klasická paliva nebo tepelným čerpadlům opravdu mizernou účinnost.

Ekonomické problémy spalovně odpadů může způsobit třeba zavedení emisních povolenek na CO2, o tom se již dnes mluví v Německu nebo nedostatek odpadů kvůli jiným lepším technologiím na využití odpadů a recyklaci. Spalovny navíc odpad nespálí celý, zbyde celá třetina popele a škváry, která se musí dál likvidovat.  Spalovna z každé spálené tuny „vyrobí“ cca 50 kg velmi jedovatého vysoce toxického nebezpečného odpadu a min. 250 kg škváry, ve které je řada škodlivin a těžkých kovů, které se musí zase nějak likvidovat příp. skládkovat. Spalovna produkuje také nebezpečný odpad z filtrů a velmi znečištěné odpadní vody. Musí mít svoji čističku odpadních vod.

 

V roce 2030 – 2050 bude situace na trhu s energiemi a odpady úplně jiná než dnes. Bude řada nových technologií, budou se využívat mnohem více levné obnovitelné zdroje, solární ohřev teplé vody i v bytových domech, většina objektů bude zateplených a budou se využívat více i solární elektrárny.

 

Podle mne je to velmi špatný nápad a proto jsem si zjistil podrobnosti o záměru a zpracoval v tomto emailu základní důležité informace od nezávislých odborníků a z dokumentace EIA. Mám technické vysokoškolské vzdělání a léta jsem pracoval ve velké firmě jako ekolog a energetik, takže problematiku ŽP, odpadů i kotelen dobře znám.

 

Je jen na Vás, jak se k celé záležitosti postavíte. Pokud se záměrem nesouhlasíte, v příloze jsou námitky a dopis, který můžete na poslední straně podepsat a poslat mně naskenovaný na email bausting@seznam.cz do 5.12. 2022 a já jej datovkou pošlu na ministerstvo. Příp. celý dokument můžete sami poslat na adresu ministerstva uvedenou v dokumentu datovkou nebo poštou. Musí to, ale na úřad přijít nejpozději 7.12. 2022, takže není moc času.

 

Můžete současně podepsat i petici pro vedení města, kterou jsem vytvořil, ale ta pro ministerstvo nebude mít takovou váhu jako námitky písemně doručené.

https://www.petice.com/petice_proti_vystavb_spalovny_odpad_zevo_v_pisku_s_kapacitou_50_000_trok?fbclid=IwAR1wVIiaom0Riibi6dflrzwHk486xoGFJ6abKV5Yv8PujMNC_G59Pl0qSxU

 

Spalovny odpadů ZEVO dle studií prokazatelně znehodnocují ceny nemovitostí ve svém okolí v okruhu do cca 4 km.

Dle diplomové práce z roku 2018 Bc. Štepánky Humpolové blízkost spalovny ZEVO v Liberci má na cenu nemovitosti, v tomto případě bytů, signifikantní negativní vliv.  ZEVO v Liberci se prokazatelně negativně podílí na nižších cenách bytů do 3 km od spalovny. Ceny bytů v okruhu 3 – 3,88 km jsou o 19,8% dražší než nemovitosti v okruhu 1,5 –3 km a nemovitosti v okruhu do 1,5 km, jsou o dalších 5,7% levnější než nemovitosti v okruhu 1,5 – 3 km.

 

Dle studie provedené v roce 2016 v Hanzghou bylo zjištěno následující znehodnocení cen nemovitostí:

Do 1 km od spalovny pokles ceny bytu o 25,4 % 

Ve vzdálenosti 2-3 km pokles ceny bytu o 14%

Od 4 km vliv nenalezen

 

Vzdálenosti lokalit od spalovny v Písku

Smrkovice 0,8 – 1,3 km

Putimská vysoká 1,1 km

Lokalita za Hřebčincem 1,38 km

Sídliště Jih, Na Pakšovce  – 1,3-1,5 km

Semice 1,3 – 1,9 km

Nemocnice Písek – 1,4 km

Sídliště za Kapličkou – 1,44 km

Lokalita Švantlova a Gregorova 1,7-1,9 km

Vilová čtvrť Amerika 1,7-2,3 km

Sídliště M.Horákové 1,9 km

Hradiště 2,1 km – 2,7 km

Velké náměstí – 2,2 km

V Oudolí – 2,3 km

Logry – 2,7 km

Lokalita Lázeňská-Erbenova 2,7 – 3,2 km

Václavské předměstí  – 3,3 km

 

Postavením spalovny odpadů budou znehodnoceny ceny bytů a rodinných domů prakticky po celém Písku o 10-25%. Spalovna odpadů znehodnotí lidem průměrný byt se současnou cenou  3 000 000 Kč o  300 000 – 750 000 Kč v závislosti na vzdálenosti od spalovny. Tyto škody nám nikdo neuhradí. Současní zastupitelé, kteří lobují za spalovnu, o tomto problému zřejmě ani neví.

 

Co by spalovna odpadů vypustila v Písku do svého okolí.

Američtí vědci K. Jay a L. Stieglitz identifikovali ve studii publikované v roce 1995 v odborném časopise Chemosphere v emisích ze spaloven odpadů 192 škodlivých organických látek. Řada z nich je přitom rakovinotvorná, patří mezi ně třeba dimetylftalát, bromdichlorfenol,  benzenhexachlorbenzen a celá řada dalších. Čím chemicky složitější je odpad na vstupu do spalovny, tím větší škálu škodlivin můžeme očekávat na jejích výstupech. V současnosti obohacenou například o složité bromované a fluorované sloučeniny. Toxické látky se ze spaloven do životního prostředí dostávají nejen v emisích do ovzduší, ale obsahují je i odpadní vody anebo odpad produkovaný spalovnou.

 

Uvedu konkrétní čísla, jak se zvednou po vybudování spalovny v Písku emise do ovzduší a imise do půdy a vody. I když spalovna odpadů ZEVO bude splňovat emisní limity dané zákonem, přesto mnohonásobně zhorší naše zatím poměrně čisté ovzduší a životní prostředí v Písku, které dělá Písek atraktivním městem na jihu Čech, kam lidé rádi jezdí za čistým vzduchem a rekreací.

 

Nelze brát na lehkou váhu to, že emise a imise jsou nižší než zákonem povolené limity, a nelze tvrdit, že nebudou mít vliv na zdraví obyvatel. Po mnoho let budeme zplodiny a karcinogenní látky dýchat a těžké kovy a jedy se budou kumulovat v půdě na našich zahrádkách, v podzemních vodách, v organismech i našich tělech. Budeme je tedy nejen dýchat, ale i jíst a pít.

 

Jak se říká i stokrát nic umořilo osla. Sama dokumentace EIA tvrdí, že spalovna odpadů nebude mít významný vliv na zdraví obyvatel, vliv na zdraví tedy i ona připouští. To, že nebude významný mne neuklidňuje, protože možná nebude významný na silné a zdravé jedince, ale jistě bude mít větší nepříznivý vliv na lidi nějak oslabené, nemocné, chronicky nemocné, malé děti, kojence, těhotné ženy a staré lidi.   

 

Z dokumentace k EIA vyplývá, že se proti stavu, kdy běželi v teplárně 2 kotle na uhlí se výrazně zvýší v Písku emise těžkých kovů a jedovatých a karcinogenních látek.

 

Podle rozptylové studie z dokumentace EIA stoupnou maximální roční imisní příspěvky proti stavu, kdy byli ještě v teplárně  dva kotle na uhlí takto:
1. roční pro NO2, 6x, hodinové 1,2x
2. roční pro PM10 4,6x
3. CO 3,8x
4. HCl 15,3x
5. HF 449x
6. TVOC 312x
7. Těžkých kovů 13 000x
8. Cd+Tl 7500x
9. Hg 3400x
10. PCDD/F 38x
11. BaP 13x

 

Podle rozptylové studie spalovna odpadů za 10 let vyprodukuje proti 2 kotlům na uhlí navíc tyto imise:
 

13,77 tun TVOC (těkavé organické látky).
9,34 tun HCl (sloučeniny chlorovodíku)
2,47 tuny HF (sloučeniny fluorovodíku)
17,23 t BaP

62,66 kg Hg (Rtuti)
940,91 kg těžkých kovů
62,70 kg Cd+Tl (Kadmium + Tl)
106,27 mg PCDD/F (dioxiny – škodí už v množství několika femtogramů. Limit pro půdy je 2 nanogramy, Indikační hodnota, při jejímž překročení může být ohroženo zdraví lidí a zvířat: 100 ng/kg sušiny )
14,16 g Benzopyrenu (je silně karcinogenní, v molekulárně-epidemiologických studiích je prokázáno, že koncentrace vyšší než jeden nanogram benzo(a)pyrenu v metru krychlovém ovzduší poškozuje genetický materiál – DNA. Při koncentracích benzo(a)pyrenu nad 2,8 ng/m3 se v průběhu prvního měsíce těhotenství zvyšuje výskyt dětí s nitroděložní růstovou retardací a nízkou porodní hmotností.
15,69 tun NH3 (Amoniak)

 

Imise je emise, která se dostala do styku s životním prostředím. Imise se mohou kumulovat v půdě, vodě či v organismech. V praxi jsou imisemi například těžké kovy nebo jiné znečišťující látky, které se ukládají v životním prostředí, například podél silnic nebo v potravním řetězci.
Imise jsou následkem emisí. Imise se drží při zemském povrchu . Patří do nich také spad, tzn. pevné částice dopadlé na zem.


Údaje si můžete ověřit v dokumentaci EIA

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV2078?lang=cs

 

Bohužel vedení města a lidé přímo na projektu finančně zainteresovaní uvádí zkreslené informace. Místo spalovna odpadů používají lépe vypadající název ZEVO (zařízení na energetické využití odpadu). To je ale pořád spalovna odpadů, jen teplo ze spálení využívá na topení a nebo výrobu elektřiny. I dokumentace EIA "falšuje" údaje, protože jako současný stav emisí v Písku uvádí 2 kotle na uhlí, přitom teplárna má už dva roky jen 1 kotel na uhlí a druhý na biomasu. Na webu města jsou úplné nesmysly, kde pan Šimoník jednatel ZEVO Písek tvrdí: „V zásadě stejné znečišťující látky jsou bohužel emitovány při jakémkoliv spalování uhlí i dřeva.“  Není to pravda. Spalování dřeva neprodukuje ani halogeny, ani těžké kovy a jiné jedy, které jdou ze spalovny, dokonce ani to uhlí ne, jak dokazuje rozptylová studie k EIA. Spalovna odpadů i s nejlepšími filtry vypouští proti dvou kotlům na uhlí mnohonásobně více toxických dioxinů a jiných jedů a hlavně těžkých kovů.

 

Politici místo aby podávali objektivní informace a alternativy, bohužel jen lidi straší tím, že pokud se nepostaví spalovna budeme mít drahou likvidaci odpadů a teplo z teplárny. Podle mne je to spíš naopak, protože spalovny odpadů jsou extrémně drahé a neefektivní technologie. Ekonomicky se to vyplatí jakž takž pouze v případě, kdy uměle speciálním poplatkem stát zdraží skládkování, odpustí spalovnám emisní povolenky na CO2 a  dá na výstavbu spalovny dotace. ZEVO v Brně léta produkovalo dluhy. Pokud se spalovna odpadů postaví, bude mít Písek na léta „zajištěnou“ drahou likvidaci odpadů i drahé teplo a spalovna bude navíc výrazně znečišťovat vzduch, půdu i podzemní vody. Už dnes jsou mnohem lepší a levnější  technologie na likvidaci odpadů i  získávání tepla  a v roce 2030, až se ukončí skládkování, vše bude ještě dál.   

 

I kdyby písečtí politici situaci s ukončením skládkování jinak nevyřešili, může Písek to svoje malé množství odpadu vozit do spalovny v ČB, která bude mít dostatečnou kapacitu.

 

Politici v zastupitelstvu jsou ve většině případů právníci, učitelé, lékaři, ajťáci, kteří technickým věcem kolem spalovny moc nerozumí a tak tvrdí, že když spalovny mají na Západě v Dánsku nebo  Švýcarsku, že to určitě neškodí. Není to pravda. Ano, spalovny mají ve velkých městech na Západě, ale ne všechno co mají na Západě je hodné následování. Po letech zkušeností dnes na Západě od spalování odpadu odcházejí, protože zjistili, že díky spalovnám se nerecykluje, a že to velmi škodí okolí spaloven a životnímu prostředí. Protože se dnes využívají více obnovitelné zdroje, solární ohřevy a fotovoltaika, tak spalovny odpadů se stávají na Západě největšími znečišťovateli ovzduší.  

 

Spalovny nejsou tedy ani levné ani ekologické. Mnohem ekologičtější je spalování klasických paliv, které má větší výhřevnost a kotle mají vyšší účinnost. Odpad není palivo, spalovna potřebuje pro svůj provoz zemní plyn. Mnohem ekologičtější je také využívání obnovitelných zdrojů nebo tepelných čerpadel. V oblasti odpadů je ekologičtější snižování množství odpadů a jejich recyklace. Např. v systému Zero Waste v Itálii produkují jen 50 kg odpadu na os/rok. Písek by tedy v tomto systému vyprodukoval 1 500 t odpadu, snížil by tak svoje náklady na odpady na třetinu a  nepotřebuje vůbec spalovnu na 50 000 t/rok.

 

Existuje nespočet alternativ ke spalování odpadů a i k vytápění, které používá většina obcí v ČR i na Západě. Spalovny odpadů ZEVO jsou v republice zatím jen 4. Kdyby to bylo všechno tak krásné, ekonomické, levné a ekologické, měli by dávno spalovny odpadů všichni.

 

Dnes existují i technologie katalyckého štěpení, které komunální odpad bez emisí do životního prostředí rozloží na molekuly a vzniklé chemikálie slouží jako surovina pro výrobu plastů místo ropy. Možná, že  za 7 let až bude skládkování zakázáno, se bude odpad do těchto zařízení vykupovat.

Viz. pořad z ČT         https://fb.watch/gUUqoL9zsy/

 

Teplárna má velmi vysoké ceny za ohřevy teplé vody, kdyby se 2 miliardy investovali do zateplení domů a solárních ohřevů vody a solárních elektráren, tak možná teplárna ani druhý kotel nebude potřebovat a lidi budou mít velmi levný zdroj ohřevu teplé vody.  Za 7-15 let se budou mnohem více využívat levné obnovitelé zdroje i na bytových domech a bude spousta nových technologií i na recyklaci odpadů, podle mne není rozumné na konci 20. let  21. století udělat  technologii „z 19. století“, kdy se spalováním odpadů ve velkém začali Angličani.

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

29. 11. 2022 (14:58)  –  Michaela Šťastná

0
0

Jistě, především jasná vyjádření nám všem schází, slova – bude to lepší, bude to výhodnější, bude to levnější, je to ekologické – se nedají považovat za řádné argumenty

Pořád mi schází vyjádření k poplatku za odpad pro občany na příští roky, starosta se vyjádřil, že napřesrok zůstane poplatek ve stejné výši, v roce 2024 dojde ke zvýšení. O kolik se poplatek zvýší? A jaký by byl rozdíl ve výši poplatku v případě, že by zde byla spalovna ZEVO anebo se vozil odpad jinam, zůstaneme-li pouze u porovnání záměru penězi.
A stejně tak nikdo nezveřejnil, jak moc a na jak dlouho by se město zadlužilo, aby se stavba spalovny ZEVO mohla realizovat.

Odpovědět

30. 11. 2022 (14:50)  –  Pavel Šebelle

0
0

Co se týká peněz, tak prosazovači spalovny nepředložili ani jedno číslo, oni vlastně nepředkládají žádná čísla, ani ohledně emisí do ovzduší, protože čísla hrají jednoznačně proti spalovně.

Co víme dnes už jistě, je to, že je to absolutně nejdražší technologie jak na likvidaci odpadů, tak i na vytápění. Kotle na jiná paliva i jejich provoz jsou podstatně levnější, mnohonásobně, to samé jiné technologie na zpracování odpadů.

Odpady pro celý Písek vyřeší tato technologie za desítky milionů, která do životního prostředí nic škodlivého neprodukuje a z odpadu vyrobí suroviny na výrobu plastů či skutečná paliva:
https://www.ervoeco.com/cs/technologie#kontakt

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.