Přihlášení

K revitalizaci píseckých náměstí

11. 2. 2019 | Veronika Paluková | Diskuze (15) | Vaše názory

Koncem ledna vyšel v Píseckém Světě článek, že Odbor regionálního rozvoje v Milevsku vyhlašuje lhůtu na to, aby se účastníci řízení mohli vyjádřit k „Revitalizaci historického centra města Písek, Velké a Alšovo náměstí“. Protože jsme s kolegy této vyhlášce, zcela nerozuměli, začali jsme se ptát.

Na odboru města Milevsko, kterému bylo krajem podstoupeno ono řízení, jsme zjistili, že účastníky řízení jsou majitelé nemovitostí na obou náměstích spolu s Městem Písek. Město zastupuje MCA Ateliér, který vyhrál soutěž  urbanisticko-výtvarného řešení oné revitalizace návrhem z roku 2016. Široká veřejnost prý měla možnost se k plánované revitalizaci vyjádřit. Bohužel jsme tuto možnost někteří tenkrát nezaznamenali, ba doslova zaspali. A údajně nyní jako občané města, kteří nebydlí přímo na náměstí, nemáme možnost podat své námitky, jelikož nejsme účastníky řízení. Je to pro nás zarážející, vzhledem k tomu, že nejde o běžnou stavbu a úpravu veřejného prostoru, ale o historické centrum našeho města. S jeho podobou se budeme přece potkávat dnes a denně takřka do konce svých dnů. Návrh  vítězného MCA Atelieru se nám, jako skupině, která chce do našeho města přivést více zeleně, zdá naprosto nevyhovující. Máme vůbec nějakou možnost řízení ovlivnit? V případě, že se městu vrátí náměstí do rukou, dá prostor k tomu, aby téma znovu otevřelo i pro veřejnost a opravdu důkladně zvážilo vítězný projekt starý z ledna 2016? Vezme město v potaz měnící se klima, které žádá jiná opatření a vizi, než před třemi lety?

Nyní je tedy v sázce to, zda revitalizace, bude schválena (vítězný návrh s připomínkami) či nikoliv.

Podíváme-li se na vítězný návrh MCA Ateliéru jako na budoucí obraz našich náměstí, ptáme se, čím jsou tyto návrhy tak architektonicky zajímavé. Jak vyhovují zadanému tématu funkčnosti? Vidíme vlastně stávající podobu Velkého náměstí – z obou stran stromy (zde naštěstí v podobě vzrostlých, snad vysokokmenných stromů), avšak střed náměstí je stále neútěšně pokrytý kamennými kostkami bez možnosti ukrytí se do stínu, vyprahlou Saharou, kterou člověk v parném létě rád rychle přejde na druhou stranu, bez toho, aniž by se tam zbytečně zastavoval a u malé kašny rozjímal nad krásou tohoto náměstí. Sama taková plocha rozpaluje i auta na ní parkující a teplo, stoupající nahoru ovlivňuje klima nad městem. Jsme toho názoru, že bychom se takových řešení už měli vyvarovat. Na náměstí patří i lavičky, kašny, stromy, je to přece místo určené k setkávání obyvatel. Naše písecká náměstí jsou spíše parkoviště, i když propojení všech těchto potřeb je zcela možné a reálné.

Otázka parkování jde Pískem napříč a je velkým tématem. Automobilů enormně přibývá, a bohužel naopak ubývá ochoty auto odložit a dojít pěšky. Lze to určitě řešit výjimkami. Doufejme, že parkovací dům u pošty mnohému pomůže, náměstí odlehčí a bude již brzy započata jeho výstavba. Stejně tak velkým tématem je potřeba zelených ploch, které se s tématem parkování může vhodně doplňovat a prolínat. Proč bychom nemohli parkovat pod stromy? Zejména potřebujeme ve městě vysokokmenné stromy, které uvolňují do okolí vlhkost, vytváří stín a tím snižují teplotu kumulujícího se horkého vzduchu (5-20% dle velikosti koruny), mimoto také snižují  hluk, prašnost a celkově působí proti stresově.

Naopak umělé povrchy ve městě jako asfalt, beton, sklo i tmavé dlažební kostky, zadržují teplo ze slunečního záření. Díváme-li se do budoucnosti, naše schopnost žít ve městě, je v otázce pohledu do budoucnosti, takřka stěžejní.

Snažíme se být Smart City, chytré a moudré město, tak jim prosím buďme. Reagujme  na přicházející klimatické změny, které přinášejí výkyvy počasí s vysokými teplotami a suchem. V návrzích revitalizací podpořme výsadbu zeleně a její udržitelnost vhodnými terénními úpravami. Odbor ŽP má v rukávu mnohá nápomocná řešení. Ve světě i v Čechách už funguje využívání dešťové vody k závlaze nových i stávajících výsadeb a zeleně, ze svodů z přilehlých domů, což by se dalo při plánované rekonstrukci kanalizace na náměstích jistě šikovně ošetřit.

Když se tak nad tím zamýšlíme, skoro by bylo nasnadě, aby se začalo od začátku. Takové nové vyhlášení soutěže k revitalizace tak význačné lokality našeho města, by mohlo být rozumnějším krokem, nežli  pokračování v něčem, co je podle nás málo smysluplné, zvláště pokud to nejde razantněji změnit.

 

                                                    Veronika Paluková    (za FB skupinu Voda a zeleň v Písku)

0
0

Diskuze k článku +

11. 2. 2019 (21:09)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Obávám se, že se Vaše požadavky na více zelené náměstí dosti tlučou s požadavky těch, kteří nelibě nesou úbytek parkovacích míst v uvažovaném návrhu. Parkovací dům u pošty, má-li vzniknout až v zadní části současného parkoviště, problém nevyřeší, jelikož už teď někteří parkují poblíž vjezdu mimo vyznačená místa (nemyslím minulý týden, kdy nakreslené čáry zakryl sníh), přestože se v odlehlejší části volná najdou. Jenže to by bylo pěšky o 100 metrů dál.

Odpovědět

12. 2. 2019 (10:18)  –  Martin Brož

0
0

Dobrý den.

Myslím si že nikoli, vše je řešitelné, jen se nad tím musí uvažovat. Největší starostí se zelení je prý voda, tak aspoň to pořád slyším od města. Ale to že na malém náměstí je hned vedle morového sloupu zazděná studna, která se nevyužívá a vody je v ní dost, to si asi nikdo neuvědomil, stejně tak jako že když se bude náměstí předělávat tak stačí využít deštovou vodu a svést jí do zadržovacích nádrží, které mohou být klidně pod vozovkou. Pokud hovoříme o více stromech do města, dokážu si představit, že místo chodníku širokého 6 metrů bude chodník široký normálně dva tři metry a na tom zbytku bude dvojité stromořadí, klidně i těch párátek, co město tak rádo sází. Tohle samo o sobě zaručí už trošku více stínu v rozpáleném náměstí než pár jednotných kusů stromů. A pokud jsme u parkování, tak by opět stačilo málo a tím je nevyznačovat parkovací místa, pokud totož chcete značit místo pro parkování těma čárama, tak to podléhá předpisům a to znamená zachovat vždy nějaké rozměry, když čáry nebudou a lidi nebudou parkovat jak blbci tak se tam prostě aut vejde více. A pro ty co neumějí zaparkovat prostě těsne vedle auta, bych tam nechal dvě nebo tři vyznačená.

Odpovědět

12. 2. 2019 (11:42)  –  Michaela Šťastná

0
0

Jsem pro nový začátek, stále nestojí parkovací dům, kam se přesunou auta z náměstí, to je víc než podstatné, a akce, pro které chce město zničit současnou podobu Palackého sadů, bude možné zakomponovat do nové podoby náměstí.

Odpovědět

12. 2. 2019 (17:22)  –  Pavel Kozelka

0
0

Vážení,
vzhledem k nekomunikaci píseckých zastupitelů a Města Písek stran projektu "Revitalizace historického centra města Písek, Velké a Alšovo náměstí" nabízím každému možnost uplatnit námitky prostřednictvím účastníka řízení, tj. vlastníka nemovitých věcí na Velkém náměstí v Písku. Námitky i s odůvodněním zašlete na mou e-mailovou adresu.

Připomínám, že veřejná vyhláška Městského úřadu Milevsko č.j. MM 03528/2019 ORR/Bo ze dne 28.01.2019 byla vyvěšena dne 29.01.2019 po dobu 15 dnů. Poslední den vyvěšení, tj. 13.02.2019, je považován za den doručení vyhlášky a od nějž počíná běžet lhůta k uplatnění námitek. Ta uplyne dnem 28.02.2019.

Námitky je tak zapotřebí zaslat co nejdříve.

Odpovědět

12. 2. 2019 (18:03)  –  ivo voříšek

0
0

Dobrý den , myslím si, že chyba se hledá na špatném místě. Především zadavatel projektu – město Písek –by mělo mít ujasněné základní kriteria – počet parkovacích míst, velikost ploch zeleně, kašny, síťové přípojky apod. Každý architekt se bude chtít těmto základním podmínkám alespoň přiblížit. Jak je mi z mnohých diskuzí jasné, ucelený pohled na to nemá ani odborná veřejnost natož občané.

Odpovědět

12. 2. 2019 (19:42)  –  Pavel Kozelka

0
0

Je zřejmé, že jste nepochopil oč v celé věci jde.

Vzhledem k postoji Města Písek, které se o předmětné stavbě se svými občany nehodlá bavit a pokud, tak činí záměrně zavádějícím způsobem (například, že námitky mohou uplatnit až ve stavebním řízení, když nyní se o nic nejedná), nemají občané, kteří nevlastní nemovitosti jež jsou předmětnou stavbou dotčeny možnost své námitky, návrhy či stanoviska uplatnit.

Mnou učiněná výzva je tak prostředkem ke zpřístupnění občanům možnosti rozhodování o budoucí podobě historického centra.

V této souvislosti nezastírám, že současný návrh Města Písek poškozuje vlastníky nemovitostí v historickém centru, když navrhovaným omezením dopravy (všimněte si, nejde pouze o parkování) hrozí vylidnění centra města. S takovým postupem jako vlastník nemohu souhlasit a proto budu proti současnému návrhu brojit.

Příkladů nepovedených revitalizací je celá řada a proto mi nemůže být lhostejné, jak bude ve věci rozhodováno. Ukázkovým příkladem je revitalizace náměstí v Počátkách na Pehlřimovsku, kdy revitalizace náměstí se stala sice stavbou roku, ale vedla k totálnímu ekonomickému kolapsu stávajících podnikatelů (viz https://www.idnes.cz/jihlava/zpravy/kritika-noveho-namesti-v-pocatkach.A170801_2342386_jihlava-zpravy_mv).

Řešení shledávám v zastavení současného projektu a skutečném projednání záměru s širokou veřejností, kde bude nalezena shoda.

Odpovědět

12. 2. 2019 (23:15)  –  Luděk Blaha

0
0

"…když navrhovaným omezením dopravy (všimněte si, nejde pouze o parkování) hrozí vylidnění centra města."

Je pro takovou katastrofickou předpověď opora například v nějakém průzkumu? Kdo a za jakým účelem na náměstí přijíždí, jak dlouho se tam zdrží, a tak nějak podobně?
Řekl bych, že k částečnému vylidnění by mohlo dojít, kdyby se vrátil stav z devadesátých let, kdy náměstí opanovaly bankovní domy a kdy z něj zmizelo téměř veškeré posezení s občerstvením. Což naštěstí už zřejmě nehrozí.
Písek má tu výhodu, že průměrně zdatný chodec jej přejde křížem krážem z jednoho konce města na druhý průměrně do hodiny. Z Hradiště na Lesní hřbitov hodina a půl, z nemocnice do psychiatrické nemocnice půlhodinka v pohodě.

Odpovědět

13. 2. 2019 (08:05)  –  jiří Mládek

0
0

Je pro takovou katastrofickou předpověď opora například v nějakém průzkumu?

V průzkumu asi ne. Nebo o něm nevím. Ale co třeba zkušenosti z jiných měst? Ty se nepočítají? Třeba v předchozím příspěvku odkazované Počátky. A nebo nám nedaleké Strakonice. A kdybych hledal našel bych spoustu dalších.

Odpovědět

12. 2. 2019 (18:46)  –  JUDr. Ondřej Veselý

0
0

Takže to dopadne jako s III. etapou Žižkovy ulice. Nebude se dělat nic a ostuda jménem náměstí v Písku zůstane ve stejně příšerném stavu, jako jsou nyní. Což maximálně vyhovuje parkovací lobby, tedy lenochům, kteří i v centru města musí zajet až před vchod a stát tam minimálně celý den. Zelenou "lobby" chápu a věřím, že jsme schopni hledat společný průnik. S parkovací lobby hluboce nesouhlasím. Právě z tohoto důvodu vyzývám zelenou "lobby", aby nereflektovala výše uvedenou výzvu pana Kozelky, který chce jen místo pro parkování.

Odpovědět

12. 2. 2019 (18:52)  –  ivo voříšek

0
0

Mám to stejně, zelenou lobby chápu, parkovací ne – bohužel právě ta parkovací rozděluje veřejnost

Odpovědět

12. 2. 2019 (19:26)  –  Jaroslav Žák

0
0

Nevím, kdo s diskutujících zde a ostatních oponentů opravdu viděl projekt včetně půdorysů a kdo z nich byl na veřejném projednání s účastí a prezentací návrhu jeho autorem. Musím se projektu revitalizace zastat. Je jasné, že lidé bydlící a pracující na náměstí by zde rádi co nejvíce parkovacích míst, zastánci zeleně by rádi co nejvíce stromů a zeleně, zastánci kaváren co nejvíce zahrádek a zastánci památek čisté náměstí, aby náležitě vynikly všechny historické budovy. Autor revitalizace podle mě vyvážil všechny požadavky a vytvořil návrh důstojného náměstí s nutným počtem parkovacích míst, se stromy a vodními prvky, které vytvoří potřebný stín a klima, s prostorem pro kavárny se zahrádkami, kde vám metr za zády nebudou jezdit auta dokola a dokola než po 15 minutách zaparkují, se zastávkou MHD a místem pro kola a elektrokola, s dostatečným volným prostorem, kde si uprostřed náměstí můžete stoupnout bez toho, že budete uskakovat před projíždějícími auty a podívat se, jaké vlastně máme pěkné náměstí. Samozřejmě bych našel jako projektant věci, které bych řešil jinak, ale dejme tomuto projektu šanci.

Odpovědět

12. 2. 2019 (20:31)  –  ivo voříšek

0
0

Mě se třeba projekt MCA vysloveneně líbí a jsem jeho zastáncem, pár drobných výhrad bych samozřejmě našel a ty se týkají právě pouze zvýšení zeleně, na druhou stranu nebudujeme park, ale mutifunkčí náměstí.

Odpovědět

12. 2. 2019 (23:27)  –  Jaroslav Žák

0
0

Ani já bych se nebránil pár stromům na Velkém náměstí navíc a jde to podle mě i v rámci tohoto projektu. Ale na vizualizacích to vypadá hůř než na výkrese půdorysu (nevím, kde je všude k dispozici, já ho našel na webových stránkách autora). Tam to vypadá logičtěji – souvislý pás stromů na straně s kavárnami pro zastínění zahrádek a skupiny stromů před veřejnými budovami na straně druhé, velký strom na severním konci a volný prostor uprostřed a také před radnicí, který má předpokládám podpořit její význam. Lidé se smířili s tím, že jim patří třímetrový pruh okolo domů a zbytek je parkoviště. Těším se až náměstí přejdu uhlopříčně a rozhlédnu se uprostřed, jak je to náměstí příjemné.

Odpovědět

12. 2. 2019 (23:57)  –  Luděk Blaha

0
0

"rozhlédnu se uprostřed, jak je to náměstí příjemné"

Náměstí i návsi jsou určeny k tomu, aby se tam setkávali lidé, a ne automobily.
Procházet se nebo odpočívat a občerstvovat se u parkoviště mne nenaplňuje kdovíjakým nadšením.

Odpovědět

8. 3. 2019 (16:08)  –  Martin Špírek

0
0

Dobrý den,
autorce článku sice v zásadě rozumím, ale ANO = toto je úřední postup :-( a musíme vyčkat na rozhodnutí a výsledek…
Odbory radnice si prostě splnily požadované formality a to vč. „veřejného projednání“ (což v podstatě bylo pouhé představení studie).

Diskutující si ale dovoluji upozornit na zásadní fakt, že během doby došlo k docela zásadním změnám a že projekt byl velmi razantním způsobem přepracován. Tzn., že v Milevsku teď mají naprosto jiné podklady a plány = úplně jiné řešení!

A tristní záležitost jsou absolutně nekonkrétní informace ohledně finančních nákladů.
Původně uvedená částka 40mil začala být postupem času zpřesňována ;-)
…že to bude podstatně více, protože nyní je v plánu jít i pod zem…měnit sítě…že tehdy bylo myšleno pouze předláždění… atp.

Věřím, že k záležitosti tak obrovského rozsahu bude v budoucnu přistupováno zodpovědněji.
Martin Špírek

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.