Přihlášení

Město si své skauty hýčká. Stěhuje je z centra do paneláku

11. 10. 2011 | Ondřej Blažek | Diskuze (11) | Vaše názory

Někdy si nejsem úplně jistý, jestli v čele písecké radnice skutečně stojí sociální demokraté. Ti by přeci jako levicová strana měli být lidem blíž než protržní pravice typu ODS či TOP09. Bylo to však nedávno, za této vlády, kdy se přestala financovat ubytovna pro bezdomovce v Táborské ulici, která doposud fungovala bez problémů a zachraňovala naše „méně úspěšné“ spoluobčany v zimě před umrznutím. Bez svého tradičního útočiště budou brzy i skauti…

Před pár dny jsem se z jednoho rozhovoru dozvěděl, že písečtí skauti budou zřejmě vytlačeni ze současného skautského domu, který čirou náhodou stojí na lukrativním místě, kde by se krásně hodilo udělat třeba hotel. U tohoto problému bych se rád pozastavil. Předesílám, že moje informace jsou neoficiální (jak už to v těchto záležitostech bývá), a tak budu rád, pokud mi někdo ze zasvěcených poopraví.)

Věc se má tak, že v současnosti se skautský dům, který je majetkem města, nachází v havarijním stavu, neboť od revoluce (!) neprošel rekonstrukcí. Skauti proto v domě spotřebují obrovské peníze jen na to, aby ho přes zimu jakž takž vytopili. Město však, jako onen subjekt, který by měl co nejvíce podporovat neziskové a občanům přínosné spolky, skautům v této neudržované budově nasadil normální tržní nájem. To byl mimochodem (jak jsem se dozvěděl) nápad bývalé místostarostky Evy Veselé. Holt, některým lidem dnes přijde naprosto logické, aby v budovách města platili všichni tržní nájemné – ať už jde o bar či neziskovou organizaci. Tržní myšlení totiž jaksi do svých kalkulů není schopno započítat rozdíl v duchovním přínosu toho či onoho zařízení pro společenství lidí ve městě.

Skauti proto vyjednávali s představiteli radnice, která jim pro účely sdružování se nabízela jiné prostory. Jedním z nich (kam se, jak to prý vypadá, skauti nakonec přesunou) je například část budovy bývalé školky na panelákovém sídlišti Dr. Milady Horákové. Jak velkorysé! Nejprve skautům v jejich současném domě u Putimské brány nastolíme takové podmínky, že je to zruinuje, a pak jim nabídneme panelovou chýši na sídlišti mimo centrum. Nedělám si iluze o tom, že už si na „skauťák" brousí zuby některý z kamarádíčků lidí na radnici a udělá z místa restauraci či hotel, a ono to bude zatraceně dobře vydělávat.

Svět nemůže být dokonalý, ale v některých případech by ke zlepšení současného duchovního, celospolečenského marasmu stačilo tak málo. Já to prostě nechápu. Proč zkrátka město nejde skautům vstříc? Proč jim nejprve ve skauťáku neodpustí nájemné a potom jim dům na vlastní náklady neopraví? Peníze by se na to určitě našly, o tom není pochyb. Proč zkrátka město neukáže lidskou tvář lidem, kteří se ve svém volném čase bez nároku na odměnu věnují dětem, organizují jim schůzky a jezdí s nimi na letní tábory? Vždyť to samo o sobě je na dnešní dobu téměř neuvěřitelný úkaz. Město by si to mělo uvědomit a neposílat (a ještě se přitom tvářit jako že něco nabízí!) skauty někam na panelákové sídliště.

Související článek:
Skauti, skautský dům a vývoj situace
0
0

Diskuze k článku +

14. 10. 2011 (23:38)  –  Martin Zborník

0
0

Pro doplnění:
V období 2005-2010 byly příjmy z nájemného 1 061 360,- a naproti tomu byly výdaje města do objektu na opravy, údržba a nákup služeb 553 054,-

Odhad nákladů nad rámec běžné údržby do roku 2017 je 1.320.000,- (výměna střešní krytiny a oprava krovu 850.000,-; repase oken v části objektu 70.000,-; rekonstrukce elektroinstalace 400.000,-)
Průměrné nájemné za 1 rok v období 2005-2010 je 176 893,-
Stávající nájemci objektu jsou Junák, UNIE Roska a Dům dětí a mládeže.

Odpovědět

15. 10. 2011 (16:52)  –  Ondřej Blažek

0
0

Pane Zborníku, děkuju za doplnění mého článku konkrétními údaji. To, jak se město chová ke skautům, je ostuda.

Odpovědět

17. 10. 2011 (00:09)  –  Ondřej Veselý

0
0

Nemohu zastírat své překvapení.

Sami zástupci skautů obývající objekt u Putimské brány přišli s žádostí o nabídku vhodnějších prostor, než jsou ty u Putimské brány. Město žádné klubové prostory nemá a nabídlo jedinou možnost, která přichází v úvahu. Žádný zájem stěhovat skauty z prostoru, kterou v současné době užívají, nikdo z vedení města nemá. Tento zájem projevili zástupci skautů!!! A pokud jde o nájem, zapoměl Martin Zborník na maličkost. Skauti v jím uváděném období dostávali (a stále dostávají) příspěvek města, který převyšoval výši nájemného. A to nemluvím o podnájmech prostor, což jsou zisky, které šly výlučně skautu.

Určitě by však bylo lepší, kdyby se k věci vyjádřili sami zástupci skautů. Podle mého názoru se jim stávající vedení města snažilo vyjít maximálně vstříc.

Odpovědět

17. 10. 2011 (11:03)  –  Ondřej Blažek

0
0

Vážený pane starosto,

ono to není zas až tak překvapivé, že za vámi skauti sami přišli. Důvodem jsou právě ty podmínky, za kterých musí skauťák obývat, tj. 1) platit tržní nájemné 2) draze vytápět objekt, který město jako vlastník, nebylo schopno od revoluce opravit.
Co se týče příspěvku od města, asi by z důvodu transparentnosti bylo dobré uvést, kolik město skautům přispívá. Soudě však pouze podle stavu skauťáku a podle výše nájemného, člověk rozhodně nemá dojem, že by – jak říkáte – šlo město skautům "maximálně vstříct". Vstříc by znamenalo žádné nájemné a krásně opravený skauťák – pochybuji, že by pak za vámi "dobrovolně" zástupci skautů s žádostí o přesun z krásného místa pod Putimskou branou vůbec chodili.

Odpovědět

17. 10. 2011 (13:38)  –  Václav Hönig

0
0

Vážení,
přestože to nemám ve zvyku, na tento článek prostě reagovat musím. Musím naprosto souhlasit s panem starostou a podpořit jeho reakci, mimo jiné proto, že jsem se jako zástupce píseckých skautů schůzky se zástupci města zúčastnil. Předně, prostory Skautského domu jsou k činnosti, ke které jsou v současnosti využívány, nevhodné. Sama skautská střediska, která v tomto objektu sídlí by obecně ráda měnila za jiný – sušší, s menšími náklady na vytápění, údržbu apod. Zmiňované nájemné je opravdu financováno z příspěvku města, byť je to řešení komplikované, svůj účel (poskytnout skautům prstory města) doposud plní.

Na společné schůzce byla i otázka kluboven probírána a město na naše potřeby reagovalo velmi vstřícně. Hned na schůzce byl operativně navržen jako “potenciálně možná využitelný” zmiňovaný objekt na sídlišti Dr. M. Horákové. Domluvili jsme se na nutnosti prohlídky prostor a ověření možnosti využití pro skauty. Čili zatím se rozhodně nejedná o nějaký přesun. Dohoda na dalším postupu je taková, že skauti dají dohromady své představy o možném náhradním prostoru – velikost, skladovací prostory, vybavenost… a předají je městu, které se pokusí najít odpovídající objekt. O možném komerčním využití Skautského domu nic nevím, ale pokud by taková možnost umožnila celkovou rekonstrukci objektu, tak by to, podle mého názoru bylo jen dobře (amatérsky bych odhadl náklady na několik milionů).

Ondro, nevím od koho jsi ty informace, ze kterých vycházíš získal, ale minimálně část z nich není pravdivá, nebo je chybně interpretovaná. Obecně za sebe mohu říci, že veškerá jednání jak s minulým tak stávajícím vedením města byla velmi vstřícná. Samozřejmě můžeme vést nekonečné debaty o tom, jak velké (dostačující nejsou nikdy:)) by měly být dotace té či jiné aktivity (o porovnání investic do dobrovolnických organizací typu skauta s DDM apod.), ovšem finanční zdroje jsou vždy omezené a musejí se nějakým způsobem rozdělit. Naše společná schůzka se zástupci města měla sloužit, mimo jiné k tomu, aby byla podpora, které se skautům od města dostává využita, co nejefektivněji. Ostatně komu se alokace finančních zdrojů města nelíbí, jistě v tomto ohledu může se zástupci města začít konstruktivně diskutovat.

Odpovědět

17. 10. 2011 (15:11)  –  Luděk Blaha

0
0

Promiňte, ale nějak se v to ztrácím. Rozumím-li tomu správně, tak město předepíše skautům tržní nájem a pak jim na jeho zaplacení poskytne příspěvek?

Odpovědět

17. 10. 2011 (21:33)  –  Miroslava Janoušková

0
0

Dobrý den,
reaguji z pozice vedoucí skautského střediska Stínadla a zároveň účastníka oné schůzky. Došlo zde zřejmě k nedorozumění a poněkud nešťastné interpretaci některých informací. Pokusím se přednést svůj pohled na situaci. A doplnit níže uvedený názor dalšího účastníka.
V současnosti probíhá vyjednávání s Městem Písek ohledně možnosti nových prostorů pro tři skautská střediska, která jsou v nevyhovujících prostorech (čtvrté středisko je se svými prostory spokojeno). Dvě střediska sídlí ve skautském domě, naše středisko v taktéž nevyhovujících prostorech, v suterénních prostorech bytového domu v ul. Na Stínadlech (plíseň, vlhkost, problémy s kanalizací, neshody s nájemníky bytů apod.). Jedná se o pronájem od Města, platíme zanedbatelné nájemné – cca 100 Kč ročně + náklady na vytápění elektřinou a vodu. Náklady na provoz Stínadel tedy nejsou tak veliké, takže příspěvky a dotace můžeme opravdu využít na aktivity pro děti a nikoli na provoz.
Vyjednávání je teprve v počátcích, takže nemůžeme mluvit o nějakých nalezených řešeních. A hlavně je nemůžeme hodnotit. Situace se má tak, že nám Město nabídlo jako aktuální první návrh prostory kuchyně ve školce v ul. Dr. Horákové. Ale zatím jsme si je ani nestihli prohlédnout. Všichni jsme zaměstnaní dobrovolníci, takže není lehké najít čas na tuto aktivitu „navíc“. Z naší strany je tedy způsobeno protahování společného jednání. Zároveň jsme Městu předali požadavky na prostory, které by tři střediska potřebovala, aby mohla naplňovat své poslání – tedy nabízet dětem smysluplné trávení volného času. Kromě jiného jsme na oplátku nabídli možnosti spolupráce. Nyní čekáme, zda bude v možnostech Města nám nějaké prostory odpovídající požadavkům nabídnout. Případně jiné prostory, které by splňovaly alespoň část požadavků. Jednání Města a jeho představitelů v této otázce hodnotím jako velmi vstřícné.
Takovým ideálem, který by si písečtí skauti přáli, je společný skautský dům, který by byl zároveň komunitním centrem, kde se můžou setkávat nejen skauti, ale bude zde prostor i pro jiné neziskovky a další prospěšné aktivity.
Závěrem dodám to, že coby podporovatel svobody slova beru tento článek jako krok k nastartování veřejné diskuse o situaci píseckého skautingu. Protože témata k diskuzi zde určitě jsou.

Odpovědět

18. 10. 2011 (00:52)  –  Ondřej Blažek

0
0

Mirko, Vašku, díky za reakce. V příspěvku samozřejmě mluvím sám za sebe, ne za skauty jako organizaci, ačkoli jsem jejím členem. Píšete, že skauti nejsou spokojeni se skauťákem kvůli jeho technickému stavu. V prvé řadě: Město jako majitel nemělo skauty jako nájemníky svou liknavostí s rekonstrukcí dostat do situace, kdy žádají o přestěhování. Nevím, ale myslím, že kdyby byl skauťák podobně jako Sladovna či Kulturák dokonale opraven, vůbec by debata ohledně stěhování nenastala.

Odpovědět

18. 10. 2011 (16:55)  –  Miroslava Janoušková

0
0

Vyjádření dalších střediskových vedoucích k situaci ve Skautském domu najdete v samostatném článku:
http://www.piseckysvet.cz/vase-nazory/skauti-skautsky-dum-a-vyvoj-situace/1084/

Odpovědět

7. 7. 2013 (07:56)  –  Jaroslav Němec

0
0

Lidé, jako byl Mistr Jan, jsou nebezpečím pro každý režim, protože nemilosrdně demaskují skutečnou povahu moci, i když rozšiřováním těch informací riskují svůj život. V různých dobách se tito lidé nazývají různě: kacíři, odpadlíci, zrádci… Díky těmto lidem a jejich hrdinství víme, co se doopravdy děje, a tak získáváme i možnost se tomu postavit.I dnes sledujeme boj těch, kteří se v rozporu mezi autoritou (mocí) a svým svědomím, rozhodli pro svědomí, i když jim za to hrozí smrt. I oni jsou nazývání zrádci. Informace, odhalující pravdu, kterou nám poskytují, nešíří kázáním, ale moderními technickými prostředky. Odhalují nám, jak se doopravdy chová velmoc, která se neustále ohání demokracií, svobodou a dalšími vznešenými ideály. Podobně jako Mistr Jan, odhalují podstatu onoho režimu, kde demokracie a svoboda tvoří onen háv, jakým byla Bible v době Jana Husa, zatímco realita je stejně, snad i více nechutná, než byla ve středověku.

Odpovědět

22. 7. 2013 (16:47)  –  Jaroslav Němec

0
0

Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať! Chceš loupit a vraždit? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa? A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleď nepotřebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší, zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se, vy zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí…

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.