Přihlášení

Registrace, způsob volby i další věci v PaRo Písek je třeba změnit

13. 4. 2020 | Pavel Šebelle | Diskuze (2) | Vaše názory

Ilustrační foto

Jak má fungovat hlasování v participativním rozpočtu v Písku? Nejprve musíte mít internet, pak email a pak se na webu paropisek.cz můžete elektronicky registrovat. Bohužel tím to nekončí, aby vaše registrace fungovala a mohli jste hlasovat, musíte dojít osobně na podatelnu MěÚ a svou registraci zde potvrdit. Tento způsob je pro mne nepochopitelný v době , kdy si můžete založit přes internet nebo z mobilu i bankovní účet, a už i stát u důležitých věcí třeba při registraci na stránkách České správy sociálního zabezpečení nic takového nepožaduje.

Samozřejmě, že valnou většinu lidí pohybujících se na internetu to, že musí někam fyzicky dojít, odradí a nikam nepůjdou. Registraci sice mají, mohou nahlížet, ale nemohou hlasovat. Proč nestačí, aby registrační formulář obsahoval zcela jasné identifikační údaje: jméno, příjmení, číslo občanky, datum narození, email příp. telefon, které si může město zkontrolovat dle evidence obyvatel ? To, že někdo zná číslo mého OP, mobilu a mailu  a bude to zneužívat jen proto, aby mohl hlasovat v PaRo je zcela nepravděpodobné.

Proč jsou diskriminováni lidé, kteří nemají email? Proč oni nemohou dojít na MěÚ a registrovat se fyzicky a proč zde nemohou při jedné nebo další návštěvě i hlasovat? K žádnému zneužití by ani v jednom případě dojít nemohlo. Naopak pokud seniorům, jen kvůli PaRo budou známý, děti a vnuci zřizovat jednorázově email, přes který se stejně oni nebudou moct přihlásit, protože nemají počítač a internet, může spíš právě toto vést ke zneužití hlasů těchto seniorů lidmi co jim pomohou, a kteří budou znát jejich přihlašovací údaje.

Přestože jsem já i mnozí ze sídliště M. Horákové prošli školením od pana Soumara na setkání obyvatel v Olympii, přesto mnozí nevěděli, že hlasovat mohou až po osobním potvrzení registrace na podatelně města.  A já jsem zase zapomněl, že nejprve bude 1. kolo, kde  projekt musí dostat 20 hlasů, a kde mu nemohu dát ze svých 5 hlasů třeba hlasy 3, ale jen jeden.

To dokazuje, že projekt je zbytečně pro lidi složitý a registrace diskriminuje občany bez mailu a internetu a fyzická registrace odradí ty co jsou na internetu zvyklý vše vyřídit najednou. Výsledky tohoto špatného nastavení vidíme už dnes. V současné době má písecký participativní rozpočet jen 6 projektů, a přesto jsou už skoro měsíc j u většiny z nich jen 2-3 hlasy, přitom aby postoupili do skutečného hlasování potřebují hlasů 20.  Ani jeden projekt zatím tolik hlasů nezískal a většina projektů jej ani nezíská, protože způsob registrace je nešťastný a odradí lidi zvláště v době koronaviru.

Pro náš projekt Relaxačního parku za Olympií máme na podpisových arších cca 30 podpisů, víme o dalších lidech, kteří chtěli projekt podpořit, a kteří provedli i registraci, ale už nehlasovali, protože nemohli, a tak na stránkách paropisek.cz máme hlasy jen 3.

Současné nastavení PaRo Písek je tedy velmi nepraktické, diskriminační a  jak se ukazuje i nefunkční. Kvůli tomu může tento dobrý počin skončit fiaskem a hrozí, že politici řeknou, vidíte, nebyl o to zájem, a proto vám to již v dalších letech nabízet nebudeme.

Hlavním účelem přeci je, aby se hlasování zúčastnilo co nejvíce Písečáků a ne to, aby ti co projekt podali, následně pracně registrovali seniory, kteří internet nemají a přemlouvali své kamarády, kterým se jejich projekt líbí, aby došli na podatelnu a pak ještě 2x pro projekt hlasovali.

Další úskalím paropisek je to, že město si vyhrazuje právo projekt vyřadit, projekt s tzv. podhodnoceným rozpočtem. Jen proto, že „někdo“ z města  to prohlásí. Ze zasedání poslední  rady města vyplývá, že se o to bude asi u našeho projektu, jediného zpracovaného profesionálně a s detailním položkovým rozpočtem, pokoušet paní Trambová, která by ráda v tom místě realizovala asi něco jiného. To, že město se svým současným vedením není schopno projekt za obvyklé peníze realizovat, neznamená, že to není možné. Já ho za ty peníze schopný zrealizovat jsem a už jsem podobný i zrealizoval. A tak pokud projekt vyhraje v hlasování, měl by mít možnost jeho navrhovatel projekt řídit a dohlížet na jeho realizaci, třeba i na to, zda město využívá určené finance hospodárně a nevyhazuje zbytečně peníze třeba za předražené a nadbytečné projektové práce. Město také nemusí vše zadávat generálnímu dodavateli, ale může projekty řešit po částech s menšími a levnějšími živnostníky. Samozřejmě, že technické služby by si mohli najmout na řadu věcí brigádníky, my jsme jako studenti v Německu postavili 2 parkoviště i pod dozorem laika nestavaře. Proč by se  na výstavbě nemohli formou brigády podílet i sami místní  občané ? Za 1 mil Kč vyčleněný by tak toho pořídili pro sebe mnohem víc a měli by z těch věcí větší radost a měli by k nim i lepší vztah. Je to přece projekt občanů nikoliv města.

Posledním úskalím je to že projekt musí být v souladu se záměry města: Rozuměj, ne se záměry občanů, ale v souladu se záměry současného vedení města, což jak jsem se přesvědčil v praxi znamená dle záměrů starostky a místostarostů  a možná vedoucí odborů – tedy pouhých 4 – 10 lidí z 30 000. Pak samozřejmě PaRo postrádá smysl, protože občané si v místě svého bydliště nemohou „postavit“ to, co oni chtějí, ale politici jim mohou jejich projekt zamítnout a naopak vnutit svůj  nápad, který si pro sebe zrealizují samozřejmě  za peníze občanů.

Proto žádám zastupitele, aby i kvůli koronaviru, na nejbližším zastupitelstvu podmínky projektu upravili. Především  registraci a volbu, aby ti co mají mail mohli hlasovat rovnou a ti co ho nemají, aby mohli dojít na podatelnu a tam se registrovat a později i hlasovat. A aby hlasování bylo jednokolové a nemusel projekt nejprve v „nějakém předkole“ získávat 20 hlasů. Kvůli složitosti a náročnosti moc projektů asi předloženo stejně nebude, tak ať se vybírá ze všech.

0
0

Diskuze k článku +

29. 4. 2020 (19:01)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Jakkoli jsem myšlence hlasování nakloněn, s ohledem na to, že tento článek čtu až dnes (v práci kvůli nouzovému stavu nestíháme) a že v těchto dnech i do obchodů pro nákup toho nejnutnějšího chodím jen s velkým sebezapřením, nedá se očekávat, že bych vyrazil na městský úřad do fronty za účelem potvrzení registrace.

Odpovědět

3. 5. 2020 (10:45)  –  Pavel Šebelle

0
0

Info z města, termíny se možná posunou: Nestihli jste kvůli nouzovému stavu registraci do PaRo nebo podání projektu? Nemusíte věšet hlavu! Vzhledem k omezení pohybu osob i fungování úřadu bychom rádi posunuli některé termíny v harmonogramu. Do 15.5. je možné podávat prostřednictvím webu návrhy na projekty – tento termín by se posunul na 15.8.2020. Do konce května bylo možné těmto projektům vyjadřovat podporu. To by podle návrhu bylo možné až do konce srpna. Rada města Písku by tyto změna měla schválit na svém mimořádném jednání dne 7.5. 2020.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.