Přihlášení

Budeme počtvrté stěhovat Infocentrum? Tentokrát na Alšovo náměstí…

28. 7. 2015 | Magdalena Myslivcová | Diskuze (29) | Věci veřejné

Návštěva hostů z Deggendorfu v Písku

To si z nás snad dělají na radnici legraci?!? Zdá se, že v Písku máme zvláštní zálibu neustále překopávat věci, které dobře fungují. Proč prosím raději neřešíme ty, které nefungují – například katastrofální stav průchodů do Palackého sadů, ostudný stav synagogy a řadu dalších? Infocentrum (Turistické informační centrum) se má již počtvrté stěhovat! Před čtyřmi lety přesídlilo ze zcela nevyhovujících a zastrčených prostor v Heydukově ulici do komfortního a moderního vestibulu Sladovny. Jakmile si průvodci, turisté i domácí na umístění zvykli, návštěvnost Infocentra trvale roste a navíc napomáhá tomu, aby hosté navštívili i Sladovnu, přichází čas všechno rozbourat a začít od nuly? Jako dlouholetá aktivní průvodkyně zahraničních i domácích turistů v Písku vidím, že Infocentrum ve Sladovně skvěle funguje, a naopak nevidím žádný rozumný důvod pro jeho přesun na Alšovo náměstí, jak navrhuje odbor školství a kultury. Turisté z principu hledají hlavní Infocentrum na hlavním náměstí poblíž radnice a veřejných WC (Č.Budějovice, Tábor, Č. Krumlov atd.). Proč to chceme v Písku ignorovat a komplikovat hostům situaci? Uvědomme si, že starší ročníky, kterých je mezi turisty velká část, často váží každý krok a nebudou ochotni proběhat celé centrum při hledání Íčka. Nová knihovna si jistě může zřídit vlastní infocentrum, ale to hlavní turistické prosím nechme v srdci města. Pokud tento návrh projde, je to další signál cestovkám a turistům, aby do Písku nejezdili.

Rada města Písku projedná 30. července možnosti umístění Turistického informačního centra Písek – viz. materiál v příloze

Důvodová zpráva:

Na jednání komise pro partnerské vztahy a cestovní ruch dne 10.07.2015 bylo v souvislosti s projednáváním materiálu Rozvojové studie Sladovny otevřeno i téma umístění Turistického infomačního centra (dále TIC), se kterým uvedená studie nadále počítá ve spojení s recepcí ve Sladovně. Souběžně je také řešena transformace další organizační složky cestovního ruchu ve Sladovně Písek o.p.s. – stávající Kanceláře destinačního managementu – v samostatnou organizaci. Město Písek se zároveň začalo zabývat optimalizací svého majetku. Všechny tyto procesy vedou mj. k potřebě analýzy umístění TIC, s čímž případně souvisí i jeho organizačního začlenění.

V příloze materiálu je radě města předkládán k posouzení základní přehled možností umístění TIC Písek. Je žádoucí, aby TIC mělo dobrou dosažitelnost pro turisty i občany města, sídlilo v důstojných prostorách s přiměřenými náklady na provoz a také aby jeho umístění mělo dlouhodobou perspektivu. Ke zvážení je rovněž počáteční nutná investice. Pro informaci dodáváme, že TIC Písek již působilo na následujících adresách:

 1993 – 2000 Fügnerovo náměstí

 2000 – 2011 Heydukova 97

 2011 – doposud Sladovna, Velké náměstí 113

Případný přesun TIC ze Sladovny na jiné místo bude znamenat řešení těchto procesů:

 rekonstrukci/přizpůsobení nově vybraných prostor

 vybavení nově vybraných prostor

 převod personálu/majetku ze Sladovny (začlenění do jednotlivých kapitol rozpočtu města, změna organizačního řádu)

 stěhování materiálu apod. ze Sladovny

 informační kampaň k této změně (změny v databázích, propagačních materiálech, navigačních systémech apod.)

Doporučení předkladatele a zpracovatele: Vzhledem k již naplánované investici do nové Městské knihovny za předpokladu provedení vhodných dopravních opatření na Alšově náměstí, případně vyřešení sezónní pobočky TIC v oblasti Kamenného mostu odbor školství a kultury doporučuje umístění TIC zde a do doby dokončení této investice ponechat TIC ve Sladovně, tj. usnesení 1b) schvaluje přemístění Turistického informačního centra Písek z Velkého náměstí 113 na Alšovo náměstí čp. 75-77 od doby zprovoznění objektu jakožto Městské knihovny a pověřuje odbor školství a kultury zahájením přípravných prací souvisejících s přesunem.

Nicméně na zvážení jsou i oba objekty v Karlově ulici, které z pohledu přirozeného pohybu turistů ve městě (trasa Kamenný most – historické centrum města) mají vynikající polohu, avšak ani u jednoho z dvou možných objektů není zcela jasná jeho budoucnost a počáteční investice na vybudování TIC by byla značná.

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

28. 7. 2015 (19:25)  –  Luděk Blaha

0
0

Možná je to další z kroků ke zklidnění už ale doopravdy neúnosného ruchu na Velkém náměstí.

Odpovědět

4. 8. 2015 (11:27)  –  Mgr. Vojtěch Blažek

0
0

Zkuste si porovnat Íčko v ČB a v Písku, pak asi pochopíte proč :)

Odpovědět

4. 8. 2015 (11:44)  –  Magdalena Myslivcová

0
0

Máte na mysli Íčko v přízemí radnice v Českých Budějovicích? Ano, to je správné umístění na centrálním náměstí přímo v objektu radnice, kde ho každý turista logicky hledá a bez problému najde. A proč chceme v Písku naopak stěhovat Íčko daleko od radnice a hlavního náměstí na druhý konec centra města až do Alšovy školy?

Odpovědět

4. 8. 2015 (12:33)  –  Mgr. Vojtěch Blažek

0
0

Za prvé Sladovna není radnice (je ale blízko), měl jsem na mysli spíš prostory. Nebo jinak Íčko Bavorský les – Šumava v ulici Karla IV. ;-) to musíte uznat vypadá trochu jinak (lépe).

Odpovědět

4. 8. 2015 (13:04)  –  Redakce PS

0
0

Pane Blažku, pokud by se v přízemí naší radnice (nebo bývalé Obchodní akademie) mohly uvolnit prostory pro dostatečně velké Íčko, bylo by to samozřejmě ideální řešení. Dosud však nikdo takovou možnost nenašel. Íčko tedy bylo umístěno na nejbližší možné místo do nádvoří Sladovny, kam každý turista od radnice lehko trefí a navíc se podstatně zvyšuje možnost, že navštíví i Sladovnu a Prácheňské muzeum, čímž se v Písku zdrží. Současné Íčko je na město velikosti Písku moderní a zcela vyhovující (nesrovnávejme s Budějovicemi, ale spíše s Táborem), což dokládá i stoupající návštěvnost. Ve Sladovně je navíc dostatek prostor pro jeho rozšiřování a vylepšování. Pokud ale bude Íčko špatně umístěné, můžete tam budovat jakkoli moderní prostory, nebude pro turisty dobře dostupné. A to je naprosto zásadní! Mnoho turistů tam od mostu a radnice vůbec nedojde, nezískají informace, materiály a inspiraci pro pobyt v Písku a nezdrží se, jak bychom chtěli. Tím turistům velmi zkomplikujeme pobyt a Písku uškodíme. Jako průvodkyně to vidím z praktické stránce jako politické rozhodnutí lidí, kteří turisty nikdy neprováděli a nejde jim v prvé řadě o blaho Písku, ale jak se zdá spíše o nějaké politické a osobní zájmy. Zatím nikdo nesdělil žádné rozumné a racionální důvody pro takto scestné rozhodnutí.

Odpovědět

4. 8. 2015 (13:13)  –  Mgr. Vojtěch Blažek

0
0

http://jihocesi2012.cz/clanky/307/krok-vpred-dva-kroky-stranou-a-zase-krok-vpred-pisecke-infocentrum-se-bude-mozna-stehovat-do-leps.html

Odpovědět

4. 8. 2015 (13:15)  –  Mgr. Vojtěch Blažek

0
0

A když jste zmínila Tábor, tak to je trochu jiná káva nemyslíte?

Odpovědět

4. 8. 2015 (13:26)  –  Redakce PS

0
0

To určitě. Íčko v Táboře v přízemí přímo vedle staré radnice a muzea. Krásně dostupné, nikdo nezabloudí. Umíte si představit, že by v Č.Budějovicích přesunuli Íčko třeba na Piaristické náměstí nebo v Táboře na náměstí Mikuláše z Husi s odůvodněním, že tam vybudují modernější prostor? V Písku provádím turisty dvacet let a podle mého názoru je toto rozhodnutí naprosto zcestné. Doufám, že si iniciátoři uvědomují, že chybnými kroky škodí město.

Odpovědět

4. 8. 2015 (14:00)  –  Zbyněk Konvička

0
0

Infocentrum ve Sladovně je podle mého soudu na správném místě, jak bylo zmíněno výše – návaznost na Sladovnu a Prácheňské muzeum je optimální. A vzdálenost od náměstí či radnice je minimální. Jde jen o dobrou navigaci. Alšovo náměstí a budovu bývalé školy považuji za naprosto nevhodné – tudy turista prakticky neprojde, je to zkrátka stranou od hlavních turistických cílů.

U Kamenného mostu by mělo IC také smysl, ale kde? … nenapadá mě žádný vhodný prostor, který by byl volný a využitelný.

Nestálo by spíše za to konečně dospět k lepšímu navigačnímu systému z obchvatu města na parkoviště na výstavišti a odtud rozcestníky dále do centra? Jinak ti, co projíždějí Pískem a mají před městem pouze jednu infoceduli na Kamenný most, nemají mnoho důvodů do města zavítat. Infotabule či bilboardy na cestě od Prahy a od Budějovic je potřeba jako sůl aspoň na Sladovnu, Prácheňské muzeum a Městskou elektrárnu.

Než vymýšlet nesmyslné stěhování IC…

Odpovědět

4. 8. 2015 (14:06)  –  Zbyněk Konvička

0
0

čtu si návrh Jihočechů zřídit terminál pro autobusy před Alšovo školou, kde by turisté vystoupili rovnou před IC a bus by pak odjel na výstaviště… tak to mě fakt pobavilo :) … autobusy se dostaly ven z centra a nyní je tam budeme znovu tahat?

už vidím, jak zřídí podobný turistický terminál právě v Budějovicích na náměstí Přemysla Otakara II. nebo na Staromáku v Praze…?

z výstaviště je to do centra opravdu velká dálka…:)

Odpovědět

4. 8. 2015 (14:14)  –  Mgr. Vojtěch Blažek

0
0

A z radnice na malé náměstí ještě menší :)

Odpovědět

4. 8. 2015 (14:27)  –  Zbyněk Konvička

0
0

tak tomu říkám argument:)

Odpovědět

4. 8. 2015 (14:54)  –  Mgr. Vojtěch Blažek

0
0

Taky si myslím , děkuji :)

Odpovědět

4. 8. 2015 (14:56)  –  Zbyněk Konvička

0
0

no Vojto, pan učitel by asi měl znát pojem ironie, no ne? ;)

Odpovědět

5. 8. 2015 (08:42)  –  Mgr. Vojtěch Blažek

0
0

Neboj vím co je ironie. To už ten první komentář byl. :)

Odpovědět

4. 8. 2015 (15:13)  –  Magdalena Myslivcová

0
0

Pan Blažku, promiňte, ale Vaše představy jsou mírně řečeno idealistické. Praxe ukazuje, že lidé jsou čím dál tím lenivější a rozhodně se v těchto věcech vyplatí dodržovat obecně zažitá pravidla. Hlavní tahák Písku je Kamenný most a výhled na písecké panorama, tam je ideální začátek prohlídky města. Po pohodlném zaparkování na Výstavišti většina turistů dojde na Velké náměstí a tam hledá WC, Íčko, podívají se do nádvoří, muzea a Sladovny, dají si oběd, kafe, zmrzlinu…. Počítat s tím, že většina z nich půjde celý okruh starým městem a bude hledat Íčko až v knihovně je velmi naivní a riskantní. Přesvědčila jsem se o tom nesčetněkrát. Alšovo náměstí je prostě od radnice příliš z ruky. Ideální by do budoucna bylo propojit průchod k Infocentru přímo z promenády kolem řeky spodním vchodem do Sladovny a natáhnout tam hosty už od řeky. A autobusy na Alšově náměstí s vymezením prostoru pro jejich otáčení atd…? To by snad dopravka ani nemohla schválit, ostatně jednou už to zamítla. vždyť do centra nejezdí ani městská doprava pro naše vlastní seniory.

Odpovědět

5. 8. 2015 (09:01)  –  Mgr. Vojtěch Blažek

0
0

Ano, je to ideální případ. Já jsem chtěl aby čtenáři PS měli více úhlů pohledu, toť vše :) Hlavně se mi líbí, jak většina zdejších přispěvovatelů řeší vzdálenost 200 metrů, jako kdyby to byla nesmírně namahavá štreka, ať se jedná o infocentrum, či zklidňování dopravy v centru apod :) V materiálu se řeší hlavně celkové prostory. Samozřejmě chápu, že blízkost radnice je plus (to je bez diskuze), ale když se mi přes infocentrum promenádují skupiny směřující na Pilařiště a do budoucna (alespoň podle III. etapy rozšíření Sladovny) bude v recepci ještě větší provoz, to bude znamenat ještě vetší zmatek. A zaklínadlo návštěvnost infocentra(40.000 lidí): počítá se odděleně od vstupu do Sladovny (Mraveniště apod…) nebo každá půlka pultíku má své počítadlo? – já myslím, že většina návštěvníků patří ke Sladovně. A jestli se současné řešení nezdá ani paní ředitelce Sladovny? Tak nevím no. Je to zkrátká trochu komplikovanější než se na první pohled zdá:)

Odpovědět

5. 8. 2015 (10:24)  –  Magdalena Myslivcová

0
0

Promiňte pane Blažku, ale já Vašim zvláštním argumentům nerozumím. Komplikovanější to určitě je, jako ostatně všechno, ale podstata je prostá. Ve městě formátu Písku, které aspiruje na rozvoj cestovního ruchu, má být Turistické informační centrum v bezprostřední blízkosti radnice na Velkém náměstí, ostatní věci se už dají vždycky vyřešit. Stěhování na Alšovo náměstí považuji za zásadní chybu současného vedení města, která nás bude stát peníze na ušlém zisku z cestovního ruchu.

Odpovědět

5. 8. 2015 (11:05)  –  Mgr. Vojtěch Blažek

0
0

Tak se nad tím zkuste víc zmyslet a podívat se na to trochu s nadhledem ;-) ne jenom "politicky"

Odpovědět

5. 8. 2015 (11:08)  –  Magdalena Myslivcová

0
0

Politiku do toho netahejme. Dívám se na to z praktického hlediska jako průvodkyně. Vidím, že to asi vážně nechápete.

Odpovědět

5. 8. 2015 (11:25)  –  Mgr. Vojtěch Blažek

0
0

Politiku do toho taháte Vy :) Já chápu, že Vám jde o místo, ale pro turistu to není jediné kritérium, zda Íčko navštíví nebo ne. A pořád nevím jak se počítá návštěvnost píseckého Íčka, to by mě vážně zajímalo.

Odpovědět

5. 8. 2015 (12:15)  –  Magdalena Myslivcová

0
0

Aha, zajímavé. Můžete mi uvést konkrétní příklad, v čem podle Vás do problematiky stěhování Infocentra tahám politiku? To Vy jste v této diskusi zveřejnil stanovisko politické strany Jihočechů, jejichž jste členem. Já nejsem v žádné politické straně a mluvím jako průvodkyně, pouze konstatuji fakta a své zkušenosti. Pro cestovní ruch je umístění Íčka alfa a omega, to mi věřte. Jeho podoba je také důležitá, ale až na druhém místě. Pokud turisté Infocentrum nenajdou nebo je příliš daleko, informace nezískají a je mnohem větší pravděpodobnost, že se nezdrží a dříve odjedou. Cestovky toto hodnotí velmi pragmaticky. Město, kde je všechno složité, problémy s parkováním, WC, IC, špatné služby atd… raději vypustí ze svých programů a jedou jinam. Krásných měst je spousta. Jak IC počítá návštěvnost se asi neptáte mne, viďte? Já tam nepracuji, jak jistě víte. Doporučuji obrátit se na příslušné pracovníky.

Odpovědět

5. 8. 2015 (12:36)  –  Mgr. Vojtěch Blažek

0
0

Už sám o sobě je politický, protože se týká rady města a je to v sekci věci veřejné :)

Odpovědět

5. 8. 2015 (13:11)  –  Magdalena Myslivcová

0
0

Trošku jste se do toho zamotal, jak se zdá. Stěhování Infocentra je veřejné téma jako každé jiné. Každý občan má právo se k němu vyjádřit, ale to zcela bez ohledu na politiku. Hlavní slovo by měli mít odborníci na cestovní ruch a marketing města. Podle mě by v takových věcech politika neměla hrát vůbec žádnou roli, protože jde o prosperitu města a zájem nás všech. Právě jste mi ale ukázal, že vy Jihočeši i takové obyčejné věci politicky vnímáte a řešíte. To by asi vysvětlovalo, proč jste dospěli k tak nesmyslnému rozhodnutí. Pane Blažku, děkuji Vám za diskusi. Věřím, že jednou souvislosti pochopíte.

Odpovědět

4. 8. 2015 (16:26)  –  Ladislav Douša

0
0

Sice se mi zdá infocentrum zastrčené, ale mám takový pocit, že pro vracejícího se turistu je nejdůležitější najít vše na známém místě. Když mu to budeme co pět let přesouvat, pojede příště jinam.

Odpovědět

4. 8. 2015 (16:55)  –  Ladislav Douša

0
0

Jako lodní modelář občas vyrážím do míst, kam našinec přliš často necestuje.
Když jsme se chystali v roce 2013 na mistrovství světa do ruského Kaliningradu, vykoupili jsme snad všechny tištěné mapy, které se v české kotlině nechaly sehnat. V několika případech šlo o muzejní exempláře ze 70. let… a úplně zbytečně, neb stačilo zavítat do zábavního parku poblíž vodní plochy, kde se soutěž konala. Tam stál několik hodin denně pojízdný infostánek a v něm dvě usměvavá děvčata rozdávala mapky se zajímavými turistickými cíli a jiné brožůrky zcela zdarma v ruštině, němčině a agličtině. Na dotaz, zda se tam vyskytují jen v době našeho mistrovství světa nám byla sdělena odpověď, že jsou tam pravidelně po celé léto. Byl jsem tam dvakrát a mohu toto bezmála půlmilionové město každému jedině doporučit.
Letos nás okolnosti zavály do maďarského Bánku, malého městečka nebo jen vísky, to záleželo na tom, jak daleko se našinec od vodní plochy vzdaloval: http://www.bank-falu.hu
Jen nedaleké slovenské hranice byly zárukou toho, že se člověk alespoň trochu domluvil. Vyjma hotelového personálu byly pokusy o domluvu v angličtině a němčině zbytečné. Sehnat mapku místa a okolí se zajímavostmi se nám nepodařilo, v tropických vedrech nám tamní celkem čistá vodní plocha k uspokojení všech potřeb stačila – za 15 let jsem tolik lodních modelářů ve vodě ještě neviděl.
Trochu paradoxní je, že zatímco v Kaliningradu nebyla o diváky nouze a představitelé tamní samosprávy se předháněli v proslovech, v Bánku dorazil jen starosta a diváci po krátké chvíli pozorování lodních modelů pokračovali dál.

Odpovědět

5. 8. 2015 (09:05)  –  Mgr. Vojtěch Blažek

0
0

A pro úplnost, pardon, jednalo by se o třetí stěhování (čtvrtou lokalitu) :) ale to už bych spíš rejpal :)

Odpovědět

5. 8. 2015 (13:44)  –  Mgr. Vojtěch Blažek

0
0

Nebojte se nezamotal :) Politika z řeckého polis = město, či politiké techné = správa obce nebo také správa "věcí veřejných ",takže to celkem sedí :) Já mám také svůj názor stejně jako Vy. To že jsem členem nějakého hnutí automaticky neznamená, že takto smýšlí všichni. Stěhování TIC je ještě hodně daleko, do té doby se toho může mnoho změnit. Minimálně bude na řadě zastupitelstvo. Tak proč stahovat kalhoty, když brod je jěště daleko? První kdo to začal řešit jste Vy. Já jsem se pouze přidal s vlastním názorem. Děkuji za krásnou, leč asi zbytečnou, diskuzi. Alespoň se zavlnila klidná hladina okurkové sezóny :) a to přece jde. A jak říkám, zkuste se na to podívat v rámci širšího kontextu (jako je revitalizace centra, smart city apod… ), vždyť jste průvodkyně pro celé město, ne jenom z mostu k radnici. Je to na delší dobu a na jinou (ne internetovou) diskuzi. Děkuji

Odpovědět

5. 8. 2015 (17:31)  –  Magdalena Myslivcová

0
0

V rámci širšího kontextu je třeba Íčko zachovat v blízkosti radnice. Budu doufat, že zdravý rozum zvítězí. A hlavně prosím bez zbytečného politikaření.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.