Přihlášení

Co jsme se dozvěděli o budoucnosti návsi na Hradišti

1. 11. 2021 | Pavel Šebelle | Diskuze (0) | Věci veřejné

V pondělí 25.10. 2021 v hospodě U Srnků odprezentoval studii Hradišťské návsi její autor Ing. arch Bouček se svým kolegou. Za město se zúčastnili místostarosta pro dopravu pan Ing. Hladík a městský architekt Ing. arch. Zábranský.

Vše začalo na podzim 2020 mým setkáním nad neutěšeným stavem hradišťské návsi a jejího okolí se zastupitelem panem Brožem. Pan Brož mi doporučil udělat petici. Obešel jsem tedy sousedy od hospody po náves, a ptal se jich, co by na návsi od města potřebovali. Z diskuse vyplynula především potřeba chodníků do ulice  Družstevní a Ouzká a také potřeba několika parkovacích míst. Tyto věci jsem konzultoval s dopravním inženýrem z Policie ČR. Z debaty s místními a ze stanoviska Policie jsem udělal návrh řešení a „petici Za bezpečnější náves“, kterou podepsalo 35 občanů a podpořilo několik zastupitelů. Tu jsem odeslal vedení města 10.11. 2020. V prosinci pak rada rozhodla, aby se zadala dopravní studie návsi, která bude aktualizovat studii z roku 2010. K návrhu rady se negativně postavila architektonická komise, která požadovala zrušit rozhodnutí rady o dopravní studii a zadat studii  architektonickou.  Rada komisi vyhověla a zadala arch. studii. Říkal jsem si, že na malé návsi se sedmi ulicemi, není moc co vymýšlet. A tak jsem byl zvědavý s čím architekti přijdou.  Bohužel v podstatě nepřišli s ničím novým. Předložený návrh je v podstatě opsaná dopravní studie z roku 2010 doplněná o můj návrh na chodník do ulice Ouzká  a ulice Družstevní, který jsem zaslal městu.

Studie stála 150 000 Kč bez DPH, tedy celkem  181 500 Kč s DPH. Za tyto nemalé peníze,  jsme se po roce dozvěděli, že se nic nového na návsi vymyslet nedá.  Za ty peníze  mohlo město už letos postavit chodník v ulici Ouzká. Studii z 2010, můj návrh a tzv. arch. studii z 2021, včetně dokladu o ceně, přikládám do dokumentů dole pod článkem.  

Rozumný stavebník si na začátku svého počínání zodpoví základní otázku, kolik peněz je ochoten a schopen do stavby investovat. Město  ale vůbec nemá představu, kolik by to celé mohlo stát. Zaplatí se studie za 182 000 Kč a její součástí není ani hrubý odhad nákladů a možná ani výměry chodníků a komunikací. Navíc autor studie požaduje dělat vše  jako celek a  město chce s realizací měnit i šechny inženýrské sítě, takže to bude hodně drahé a město na to asi dlouho nebude mít. Byl jsem v šoku, když městský architekt řekl, že se studie dělá do šuplíku. Prý abychom věděli, co chceme a pak mnoho let čekali, až na to město dá peníze, pokud na to vůbec bude někdy mít. Na můj dotaz, kdy budeme mít na návsi chodníky, pan místostarosta odpověděl, že neví, že do 2 let to určitě slíbit nemůže, je to prý složité. Tzn. že v roce 2010 byla zpracována studie, v roce 2020 občané požádali město o pár chodníků na zelené ploše a nedočkají se jich zřejmě ani v roce 2023. Pochopil jsem to tak, že město s úpravou návsi v návsi v nejbližších letech nepočítá. Podle mne není pravda, že se musí kvůli chodníkům a povrchu měnit sítě, protože chodník od hospody k návsi a výměna povrchu silnice od kolejí po hřiště se dělala bez výměny inž. sítí. Není ani pravda, že se to musí dělat najednou, chodník na náves se dělal na 2x. Teprve potom, co jsem já a jedna paní řekli, že snad by mohli  udělat alespoň chodníky do Ouzké a do Družstevní, které jsou na zeleném, pan Hladík řekl, že by to mohla být priorita.

U Srnků jsme se také dozvěděli, že Policie ČR stále trvá na tom, aby se na návsi nijak neomezovala rychlost a aby na návsi nebyly přechody pro chodce. Navržena jsou tedy jen 2 místa pro přecházení. Dopravní odbor požadoval výstupní zastávku autobusu. Pro tu sice na návsi není místo, ale být musí. A tak se udělá přímo na silnici před zatáčkou. Až autobus zastaví nebude jej možné předjet, auta za ním budou stát. Počítá se s tím, že lidé rychle vystoupí. Točna v současném místě je prý nebezpečná pro návštěvníky kaple, a tak ji autor ruší. Ve skutečnosti je kaple zamčená a nikdo do ní nechodí. Kde by mohla být nová točna se zatím neví.  Měla by být na nejbližším pozemku města, ale ten, pro to není vhodný. Moje slova, že točna by stála 10-15 mil Kč, pan Hladík potvrdil slovem „minimálně“. V  Družstevní ulici je jen  štěrkové parkoviště, protože město nemá peníze  na asfalt, nemáme na opravu  rozbitých chodníků na sídlišti, ale navrhujeme novou točnu pro autobus za 15-20 milionů Kč. To je zcela mimo současnou ekonomickou realitu. Nepochopitelné a neekonomické je také to, že jen kvůli výměně jinak barevného povrchu, chce autor návrhu rozkopat nově udělané asfaltové komunikace od prodejny a v ulici K vápenici, i část nedávno udělaného chodník z návsi k prodejně.

Autor studie by řešil snížení rychlosti psychologicky buď kamennou dlažbou a nebo jinak barevným asfaltem. S tím, ale nesouhlasí správa a údržba silnic, protože by byla komplikovaná údržba a opravy. S kostkami nesouhlasí místní, protože by to zvýšilo hlučnost vozidel. Podle mne by spíš pomohl ostrůvek v místě pro přecházení, který by komunikaci zúžil a nebo tzv. zmije, které byli například u Václava ve směru od Strakonic. Pan architekt dále uvedl, že vedle hasičárny by mohla být moštárna nebo jiná podobná provozovna. Podle mne, tam na to ale není místo. Nedovedu si představit, že by na stávající pozemek zajížděla  auta s pytly jablek na vleku, natož aby tam byli větší sklady na jablka.

 Ve východní části návsi před komunitní zahradou je podle autora v létě jako na Sahaře, a tak tam kvůli stínu navrhuje zasadit 4 velké stromy těsně k domům.  Náves je 23 m široká, a tak není pro nikoho problém ji přejít i v parném létě. Pokud město upraví náves za 20 let a stromy porostou 80 let, stínu se na návsi dočkáme za 100 let. Návsi a náměstí byly odjakživa navrhovány jako volná prostranství, proto by náves měla podle mne zůstat návsí, prosvětlenou  a otevřenou. Proti stromům nic nemám, jsem rád, že u našeho domu máme stoletou lípu, ale na Hradišti kolem návsi už je stromů dost. Jsou u kapličky a v Kaštanovce. Nové stromy by výrazně stínili domům vedle a pochybuji i o tom, že na tak malém prostoru  mezi silnicí a domy, by dnes tak velké stromy vyrostli. Ty stoleté stromy co tam jsou, vyrostli v době, kdy tam byla prašná cesta a mají kořeny daleko do okolních dvorů. Vyrostli v době, kdy byly úplně jiné klimatické podmínky a bylo více srážek. Návrh dále navrhuje zbourat plot u Krtečka a udělat tam veřejný prostor s lavičkami, kde by případně byla vesnická kašna. To by mohlo být zajímavé, ale ubere to zase parkovací místa v ulici Družstevní.

Navržený objekt na pozemku komunitní zahrady, nemá zatím určený účel. V ÚP je vesnické bydlení, ale navrhuje se  spíš větší komunitní  centrum. Podle mne je hmota objektu předimenzovaná, nezbývá vůbec místo na zahradu a zeleň, protože na části musí být i parkovací místa pro dům. Komunitní centrum, které by mělo zahradu a parkoviště  dle výpočtu s min. 20 místy se na pozemek nemůže vejít. Město na něj nebude mít ani peníze. Je to zřejmě jen „politická hra“,  aby se slibovalo a  dlouho se nic nestavělo. Jediné co by tam snad šlo postavit je objekt, který by měl jednu menší společenskou místnost a jeden nebo dva městské byty, kde by mohl bydlet „správce“ komunitní zahrady příp. starého Hradiště, tak jak to navrhoval loni osadní výbor. Umístění domu hned vedle silnice bez chodníku je nepraktické a nevhodné. Dům bude špinavý, zastříkaný od aut a možná mu nějaký náklaďák nebo povoz urazí okap.

35 občanů prosilo v petici o 8 parkovacích míst v horní části návsi kde je volný pozemek o 2000 m2. Projektanti i policie toto místo také vytipovali, jako vhodné místo pro parkování, ale nakreslit tam parkoviště  nesměli, protože vedení města si to nepřeje. Architekti tvrdili,  že ulice Ouzká je opravdu hodně Ouzká, je obousměrná a má 4,7-6 m. Přesto tam kvůli nepostavení parkoviště propojeného chodníkem s ulicí Ouzkou dál budou nelegálně parkovat auta a ulice bude ještě užší. Pana místostarostu přes dopravu to evidentně netrápí a kupodivu i lidé z návsi a Ouzké, kteří parkují nyní na silnici, kde by stát neměli ,  parkoviště nepožadují, protože by museli kousek popojít a takhle mají auto přímo před domem. Je to od nich neprozíravé, protože by mohli jednou dostat botičku nebo pokutu. Tento stav bude čím dál víc neudržitelný a je nebezpečný pro chodce i pro projíždějící vozidla.

Zdá se tedy, že jednoduchých úprav návsi s pár chodníky, které jsou třeba, aby byla náves  bezpečnější,  se v nejbližších letech nedočkáme.   

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.