Přihlášení

Co říkají občané k plánované výstavbě spalovny odpadů ZEVO v Písku

1. 1. 2023 | Pavel Šebelle | Diskuze (0) | Věci veřejné

Zveřejňuji reakce občanů na informace o plánované výstavbě spalovny odpadů ZEVO Písek a petici. Spalovna odpadů by kromě jedovatých emisí do ovzduší a toxických odpadních vod, produkovala denně i 10 t velmi toxického popílku a cca 50 t škváry kontaminované těžkými kovy a dioxiny, která se má prý používat jako zásyp pod silnice. Škvára ve Švýcarsku se přitom nesmí používat ve stavebnictví a musí se ukládat pod zem do bývalých dolů nebo zabezpečených skládek. Na všech zařízeních i na ZEVO může dojít k havárii nebo technologické nekázni a jedy se mohou dostat ze spalovny odpadů ven nejen komínem. Fotka je z požáru ZEVO Malešice v Praze.

Opravdu děkuji za upozornění na tento záměr. Dělám v oboru filtrace vzduchu a plně souhlasím že tohle by krásný čistý Písek úplně zabilo. Jak prostředí, tak ekonomicky. To si asi hodně lidí ani neuvědomuje.

Pohybuji se v oblasti energetiky od roku 2000 na různých úrovních. Dostal se ke mně váš materiál s argumenty, proč ne ZEVO v Písku. Chci vám vyjádřit podporu a souhlasím s většinou argumentů, které jste uvedl.

V článku jste zmínil pro mě zajímavou věc. Ví město, kde by se ty tuny zbytků ze spáleného odpadu skládkovaly?

Nechci, aby se odpad svážel do Písku a zplodiny ze spalování zamořovali ovzduší a půdu v Písku.

Pro naplnění roční kapacity ZEVO Písek by muselo dojít k ukončení třídění odpadu u všech dodavatelů komunálního odpadu. Na likvidaci KO po vytřídění jsou již dnes k dispozici technologie bez vlivu na životní prostředí. Během 2-3 let budou tyto technologie již zcela běžně využívány.

Rozhodně se stavbou spalovny v Písku nesouhlasím, město leží v ďolíku, drží se zde smog, v zimě se některé dny nedá ani vyvětrat. Kompostárna, která je u teplárny, také úspěšně zamořuje ovzduší. Stavbu spalovny v Písku vymyslel opravdu „chorý“ mozek! Doufám, že tento nesmysl bude zastaven !

Podepisuji protoze nechci zit ve znecistenem městě.

Podepisuji protože žádnou spalovnu ve svém okolí nechci

Nechci víc ničit životní prostředí v Písku.

Podepisuji tuto petici, protoze nesouhlasim s vystavbou Spalovny odpadu Zevo

Zalezi mi na kvalite ovzdusi

Plně se ztotožňuji s připomínkami a názory Ing. Pavla Šebelle a doporučuji všem, kteří budou o této záležitosti rozhodovat, aby se s nimi podrobně seznámili !

Nesouhlasim s vystavbou spalovny v Pisku.

Nesouhlasim se spalovnou ZEVO, protože mi záleží na kvalitě životního prostředí Písku a jeho okolí, nesouhlasím s výstavbou spalovny.

Chci čistý vzduch a jinou technologii

Nesouhlasím – budovat spalovnu ve městě které patří mezi nejlepší co se týká třídění odpadů a tím pádem produkuje malé množství směsného odpadu, je prostě (slušně řečeno) NESMYSL. Moderní je produkovat co nejméně odpadu. Buďme moderním (smart) městem.

Podepisuji tuto petici, protože mi záleží na zdravém životním prostředí nejen Písku, ale i celého přilehlého okolí. Záleží mi na zdraví mém a mé rodiny, přátel a nás všech.

Stále se apeluje na třídění odpadů, na systémy vytápění domácností, aby se příroda chránila a

nakonec máme být velkou píseckou popelnicí? Chápu dobře, že ekologie je nakonec jeden velký

podvod?

Jsou lepší metody řešení odpadů a ekologický dopad spalovny není dobrý.

Spalovnu v Písku nechci

Nesouhlasím s výstavbou spalovny u Písku.
 

Chci dýchat čerstvý vzduch a cítit se bezpečné ve svém městě !
 

Podepisuji, protože spalovna odpadů se zásadním vlivem na životní prostředí by neměla být stavěna

v tak těsné blízkosti měst. Překvapuje mne, kdy se celá Evropa snaží "zezelenat" v otázce fosilních paliv,

že by se mělo investovat do něčeho tak toxického jako je spalovna odpadů.

Obdobně by se mělo uvažovat i v oblasti odpadů a hledat jiná řešení např. ještě vyšší důraz na recyklace…

Oblast řešení odpadů by měla mít mnohem vyšší prioritu než "zelená" v oblasti energií.,

která je neméně důležitá.

 

Se spalovnou ZEVO nesouhlasíme a prosíme Vás, zda byste dokument mohl poslat

na Ministerstvo životního prostředí.

 

Zasílám podepsanou petici. Děkuji, že se takto angažujete.

 

V příloze zasílám podepsaný nesouhlas s výstavbou ZEVO. Vzhledem k tomu, že nemám datovou

schránku,  rád bych využil vaší nabídky, že jej zašlete na MŽP. Děkuji.

 

2022-12-02

Podepisuji, protože jsem proti výstavbě spalovny odpadů (ZEVO) v Písku.

Podepisují protože žijí nedaleko obce Smrkovice a protože jsem proti, aby se zničilo čisté prostředí Písku, Píseckých hor a přijíždělo sem obrovské množství kamionů s odpadem. Je to zásadně negativní pro budoucí generace.

Žiji ve Smrkovicích v jejichž katastru je plánovaná výstavba spalovny ZEVO. Máme zde již skládku a městskou teplárnu. Spalovna by měla další přímý negativní dopad na kvalitu života zde ve Smrkovicích a na životní prostředí Písku a okolí celkově.

Podepisuji, protože je podle mě nemravné, nezodpovědné, krátkozraké a hloupé svévolně vědomě vytvořit smogovou toxickou "čepici" nad krajinou s jejími obyvateli v píseckém "dolíku. V takové, doufám že jen modelové situaci, jsme my zdejší lidé odsouzeni v lepším případě k trvalým zdravotním potížím…

Zásadně nesouhlasím a protestuji proti byť jen úvahám na postavení spalovny odpadu v naší čisté přírodní lokalitě !

100% souhlas s textem petice.

Bydlíme v blízkosti budoucí ZEVO a chci, aby mé děti dýchaly "čistý" vzduch a ne zamořený, těžkými kovy a dioxiny. A aby Písek zůstal tím krásným a nezamořeným městem.

Podepisuji, protože nechci spalovnu blízko svého domova.

Nesouhlasím s výstavbou ZEVO, protože Písek nevyprodukuje tolik odpadu aby se spalovna vyplatila. Svoz odpadu je neekologický a v dané lokalitě ani není vhodný příjezd. Spalovna se má stavět tam, kde se vyprodukuje největší množství odpadu – t.j. Vodňany.

Nechci spalovnu z ekologických důvodů.

Nesouhlasím se stavbou spalovny (ZEVO) z mnoha důvodů  

Podepisuji, protože nesouhlasím s vybudováním spalovny odpadů v Písku. Stačí nám teplárna Písek, produkuje spad a hluk, který nás obtěžuje a snižuje kvalitu našeho života.

Ve Smrkovicich je už skládka odpadu, teplárna, sběrný dvůr. nechci žít obklopena místy, kde je jen a jen odpad a znecistuje se prostredi. Je zde i zvýšená doprava kvůli pile v lese, náklaďáky jezdí po vesnici.

Nesouhlasím.

Nechci spalování odpadu poblíž bydliště.


Souhlasím se všemi body petice. spalovnu ZEVO si ve svém okolí nepřeji.

Navrhuji lokalitu Strakonice, my už máme skládku.

Podle původních dohod z dob, kdy se plánovala skládka, jsou na řadě Strakonice. Nenecháme si Smrkovice obestavět z jedné strany skládkou a z druhé spalovnou.

Již jsou tu Vydlaby, kam se ukládá i z jiných lokalit.

Podepisuji, protože navržená spalovna musí být umístěna tam, kde nebude ohrožovat obyvatelstvo v blízkém okolí. Dále nejsem přesvědčen, že je to účinné řešení místo skládky. Neřeší řádné třídění odpadu. V Anglii jsou za přesné třídění odpadu zodpovědní sami obyvatelé.

Nesouhlasím s kumulací zátěžových aktivit v jednom místě navíc s prokazatelně předimenzovanou kapacitou. Toto je byznys za státní peníze navíc s dopadem na životní prostředí. Podobně jako když na polích se udělala fotovoltaika.

 

Petice 
https://www.petice.com/petice_proti_vystavb_spalovny_odpad_zevo_v_pisku_s_kapacitou_50_000_trok

 

 

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.