Přihlášení

Dnes ve Sladovně beseda o projektu U Vodáka

28. 8. 2019 | Zdenka Jelenová | Diskuze (11) | Věci veřejné

Besedu pořádá spolek Voda a zeleň v Písku.

Všechny zájemce zve Lenka Jelínková: "Je třeba se zajímat, přemýšlet, souhlasit či nesouhlasit, vyjadřovat se, argumentovat… Nenechat to být, spolupodílet se na jednotlivých projektech, aby naše Země, stát, město a jeho okolí bylo stále příjemné místo k životu. (…) Dovolujeme si všechny občany, kterým leží na srdci osud Píseckých hor, navrhovaných úprav lokality U Vodáka a další zamýšlené projekty, pozvat na besedu nazvanou „Jak to bude U Vodáka aneb Budoucnost Píseckých hor“ ve středu 28. srpna v písecké Sladovně. Místostarosta Ondřej Veselý přislíbil, že přednese veřejnosti nejen zamýšlené úpravy po vyhodnocení připomínek občanů, ale představí i další projekty, které se s tím pojí – například změny v možnostech projíždět Píseckými horami, vybudování parkoviště aj."

0
0

Diskuze k článku +

28. 8. 2019 (11:57)  –  Michaela Šťastná

0
0

Rozdíl v tom, co zaznělo na zastupitelstvu:…. nebudou tam vystavěna ani parkoviště, ani mobilní toalety, ani přidané kontejnery, ani nebudou vybudována nová ohniště. Místo zůstane takto v přírodním charakteru, jak ho známe dosud…..

Pro veřejnost (info na webu města)se ovšem už týden poté studie mění:… nevhodně umístěné ohniště tamtéž bude nahrazeno novým a především bezpečným, vstup do rybníku Bašta bude upraven pískem a na parkovišti U Vodáka bude zřízeno kryté kontejnerové stání pro stávající odpadové nádoby….

A v komentáři L.Jelínkové(Voda a zeleň v Písku) u pozvánky čteme:… Místostarosta Ondřej Veselý přislíbil, že přednese veřejnosti nejen zamýšlené úpravy po vyhodnocení připomínek občanů, ale představí i další projekty, které se s tím pojí – například změny v možnostech projíždět Píseckými horami, vybudování parkoviště aj. …


Vyhodnocení připomínek občanů k zveřejněné studii U Vodáka bylo v konečné podobě zveřejněno na ZM 15.8.
Do 28.8. k tomuto přibyla pláž z písku u rybníka Bašta, ohniště, parkoviště a průjezd přírodním parkem-zřejmě myšleno auty, tedy jen co prosáklo do prostoru, třeba je toho víc.
Ten kdo se dovolává konstruktivní debaty bez emocí, nutnosti další debaty, ten kdo dosavadní debatu považuje za korektní a kultivovanou, by si měl také uvědomit rozdíly, které během pár dní u studie vznikly, měl by si uvědomit, že je ve hře podepsaná koaliční smlouva u zastupitelů a především by si měl uvědomit, že návrh usnesení podaný M. Andělem na zastupitelstvu, který vycházel z podnětů občanů, stanoviska komise ŽP a zásad pro Přírodní park, kde se lokalita U Vodáka nachází, byl podpořen pouze 8 z přítomných zastupitelů! A to není proto, že se zastupitelé zdrželi a nechávají si rozhodnutí až na další ZM, to je proto, že už teď s výsledky vyjádření veřejnosti nesouhlasí.
Dobrá, investuji svůj čas na dnešní debatu, jsem zvědavá na výsledek spolupráce pořádajícího spolku s místostarostou.

Odpovědět

4. 9. 2019 (23:35)  –  Martin Vokroj

0
0

Zajímalo by mě co je k tomu vede. Nicméně zanechme tento případ. Je to jen ukázka (pokud je to skutečně tak jak jste to zde popsala) co se v regionálních politikách děje a jak to u nás funguje. Obdivuji Vás, že se v tom ještě dokážete orientovat. My v Písku už ne.

Odpovědět

5. 9. 2019 (00:16)  –  Michaela Šťastná

0
0

Jestli je to poznámka k mému komentáři, tak i já chci vědět, co je k tomu vede.
"Nicméně zanechme tento případ" –nemyslíte to snad tak, že už vše skončilo, že se lokalitě U Vodáka už není třeba věnovat, hodit to za hlavu a už o tom nedumat, potažmo nepsat?
To si nemyslím, za prvé, besedou se nic neskončilo, nedořešilo, za druhé, právě proto, že nevíme, co je k tomu vede, očekávám další díl zcivilizování přírody, resp. přírodního parku, za třetí, ještě neuplynul ani rok od voleb, a čekají nás další roky, kdy můžeme být z nápadů jediného(nebo jiného) člověka překvapeni.
Máte pravdu, orientovat se v tom není snadné. když se situace neustále rozvíjí a mění, jako by si studie žila vlastním životem, když ti, co nás o tom informují, nám k tomu podávají rozdílné informace.
" My v Písku už ne."- já jsem taky v Písku.

Odpovědět

5. 9. 2019 (11:58)  –  Petr Mašek

0
0

Určitě to neskončilo. Jsou občané, co trochu té civilizace přivítají, jen nejsou tak slyšet.

Odpovědět

5. 9. 2019 (21:46)  –  Martin Vokroj

0
0

Trochu té civilizace nám předvedl pan Bursík na Šumavě a vídíte sám jak to dopadlo. Připouštím, že tohle byla poněkud neuměřená argumentace, ale doufám, že jste mě pochopil.

Odpovědět

6. 9. 2019 (08:52)  –  Petr Mašek

0
0

To je hodně extrémní příklad. Občas na vycházce s vnoučaty je člověk rád, když může udělat zastávku u zpevněné, upravené (civilizované) plochy – místa. Nejsem odbornik a nevím, zda navrhované změny nenávratně zničí lokalitu U Vodaka. Ja si to nemyslím, spoustu jiných lidí taky ne.

Odpovědět

6. 9. 2019 (16:27)  –  Iveta Hodoušová

0
0

Dobrý den. Tak na tohle mám zcela opačný názor. Myslím, že civilizovaných betonových míst je ve městě a i v jeho okolí dost. Mně už potěší ve městě snad i ten plevel, tedy než ho někdo vezme Roudupem. Když koukám na staré filmy z Písku, tak je mi fakt líto, jak se to tu změnilo. Všechno se zpevňuje, betonuje, asfaltuje a zeleně ubývá. Proč teda zavádět „civilizaci“ do tak hezkého místa, když to není nutné?! My relaxujeme na polích, loukách a v lese a vůbec nestojíme o zastávku u nějaké uměle upravené plochy. K Vodákovi chodíme často, a to jsme z úplně opačného konce Písku. Když není moc času, chodíme i kolem řeky, po zpevněné a upravené trase, ale tam je často nebezpečí, že vás někdo sejme elektrokolem nebo elektrokoloběžkou.

Odpovědět

6. 9. 2019 (08:55)  –  Petr Mašek

0
0

Ano, můžu chodit na vycházky jinam…

Odpovědět

6. 9. 2019 (21:36)  –  Michaela Šťastná

0
0

Vida, já ten první komentář považovala za sarkasmus… Nejste odborník, já také ne, ale zkusme si tu situaci představit.

Tady víme, že zde žijí přinejmenším obojživelníci, kteří potřebují rybník a následně louku k tomu, aby se stihli narodit, vyrůst a odejít zpět do lesa, ale přes písečnou pláž, dřevěná plata, prolézačky a všudypřítomnost velkého množství lidí budou přinejmenším udupáni. Nemluvě o ostatních zvířatech, která se nedojdou napást, protože u ohnišť budou lidé až do noci, nepřiletí si ptáci nazobat semínka, protože bude pláž a louka obsazena lidmi… Potom tu máme rostliny, které se nehýbou, kde vyrostou, tam pod vybudovanou cestičkou, dřevěným platem, betonovým ohništěm, prolézačkou, nohama nebo ležícími těly lidí, na intenzivně využívané louce velkým množstvím lidí zahynou, a neporostou.

A teď ta vycházka. Jdete s dětmi do lesa a na louku. Nemusím být odborník, abych si všimla významu těch slov. Z nich totiž plyne, že v lese a na louce se chodí jinak, než na ulici ve městě, třeba boty by to chtělo jiné…a jestli si chcete v žabkách nebo na podpatcích projít město a rovnou si zajít do lesa, máte problém vy, ne ta lokalita. Tím, že tam pro vás vzniknou zpevněné cesty logicky vyplývá, že tu lokalitu měním z původní podoby. Je to louka a les. Pokud si chcete udělat zastávku, udělejte, k tomu nepotřebujete dřevěné plato, prolézačky a pláž, ale postačí vám lavička. Jste totiž na louce a v lese, ne ve městě.

A teď to vnímání porovnejme s městem. – Jdete do kina a chcete tam koutek pro děti a chcete si tam číst během filmu, když nějaká pasáž nebude bavit, takže chcete, aby se při promítání svítilo. Že je to blbost, že v kině se díváme na filmy a nečteme si?
-Jdete na koncert a chcete si povídat s přáteli, takže chcete po každé písničce na 10 minut ticho a koutek na hraní pro děti. Taky blbost?
-Jdete do restaurace a chcete pro děti postýlky ke stolu, protože jsou zvyklé si po obědě hajnout, a vy si mezitím pijete digestiv a možná čtete noviny. Že to není reálné?
Proč potom chcete po přírodě, aby se přizpůsobovala potřebám života ve městě? Jdete do lesa a na louku, proč tam chcete koutek pro děti, odpočívadlo na čtení, pláž na ležení a pevné cesty?

Vidíte v tom aspoň trochu souvislosti? To co je standardem ve městě, není standardem v lese, dokonce ani v některých částech města. Když jdu do kina, jdu na film, ne si číst, když jdu k Vodákovi, jdu do přírody.

A to vůbec nepopisuji fakt, kterým člověk ve svém velikášství upírá základní právo všemu živému na život na Zemi. Země nepatří nikomu a patří všem. Na Zemi nežijeme sami, není všechno člověka, žijí tu zvířata a rostliny, tak trochu respektu k jejich životnímu prostředí, kterým je příroda, ta patří zrovna tak i jim!

Odpovědět

8. 9. 2019 (22:57)  –  Martin Vokroj

0
0

Teď trochu všeobecněji. Jakékoliv zásahy do úprav ať už je to do okolí města Písku či dokonce jeho centra. Radnice má jistě dobrý úmysl zlepšit Písek i jeho okolí a určitě to myslí dobře, ale dle mého názoru je zcela mimo zadávat architektonické či jiné aktivity firmám, které neví o Písku nic. Písek je zcela svébytné město se svou tradicí a způsobem žití. A proto je Písek tím, čím je. Proto, když to přeženu, je nemoudré zadávat zakázky architektům třeba z Ostravy apod. Naopak mě velmi potěšilo obnovení tržnice u kostela či realizace lávky u Václava panem architektem Pleskotem.

Odpovědět

9. 9. 2019 (00:18)  –  Michaela Šťastná

0
0

"Radnice má jistě dobrý úmysl zlepšit Písek i jeho okolí a určitě to myslí dobře, ale dle mého názoru je zcela mimo zadávat architektonické či jiné aktivity firmám, které neví o Písku nic".

O tom, jak, kdo, jestli a proč to myslí dobře, bychom mohli dlouze polemizovat, asi i zbytečně, ale pozastavím se u "zlepšovat". Příspěvek je pod tématem o studii U Vodáka.
Lokalita U Vodáka je dokonalá sama o sobě, v podobě přírodního parku. Nepotřebuje zlepšovat, potřebuje jen odbornou pravidelnou údržbu.

Kdyby město po revitalizaci rybníků za několik milionů tyhle rybníky nepronajalo rybářskému svazu, nemuselo by řešit jejich stav tím, že je rybářům zase sebralo a jako zaklínadlo je teď používá při pokusu zničit tuhle lokalitu.
Kdyby město včas opravovalo mobiliář, nemuselo by se ohánět termíny "nevzhledné, zanedbané".
Kdyby město mělo zájem zlepšit Písek, má práce tolik, že za hranice města –k Vodákovi třeba- se dostane až v příštím volebním období, pro zlepšení tolika odsouvaných věcí, z nichž většina potřebuje zlepšit už léta a jsou přímo ve městě.

Firmy, kterým město něco zadává si to ve většině vysoutěží, a město je zadavatel podmínek těch soutěží, do kterých se smí hlásit všichni. Tedy i (když to přeženu) z Tramtárie. (Kromě lávky U Václava, tu zadal tehdejší starosta O. Veselý rovnou, bez výběrového řízení)

Lokalitu U Vodáka si vysoutěžila firma, která donedávna sídlila v Písku, teď je nedaleko něj. Green engineering, s.r.o. A viděl jste, jak ta studie vypadá? Tahle firma si ještě vysoutěžila si i park na Husově náměstí, park U Václava………

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.