Přihlášení

Dokončení rekonstrukce Sladovny schváleno

7. 4. 2016 | Redakce PS | Diskuze (0) | Věci veřejné

Rada města schválila na dnešním jednání podnět ke zpracování soutěžních podmínek ideové architektonické soutěže o návrh projektu nazvaného „III. etapa konverze a rekonstrukce objektu Sladovny v Písku“, který vychází z návrhu ředitelky Sladovny Terezy Dobiášové. Předmětem soutěže bude zpracování ideového architektonického a dispozičně – provozního návrhu dosud nezrekonstruovaných prostor Sladovny s důrazem na energetickou soběstačnost provozu budovy a řešení její infrastruktury tak, aby byly dlouhodobě minimalizovány provozní náklady. Náklady se budou pohybovat v řádech desítek milionů a město plánuje usilovat o získání dotace.

 
Z důvodové zprávy:
 
Budova písecké Sladovny má za sebou 7 etap rekonstrukce, která připravila k novému využití 76% budovy. V roce 2015 ZM schválilo Koncepci rozvoje Sladovny, která pojmenovává další směr využívání objektu, a Strategický plán města, v němž je dokončení rekonstrukce Sladovny jedno z konkrétních opatření, jež si město předsevzalo do roku 2020 realizovat.
 
Při realizace prvních etap rekonstrukce se využití objektu teprve hledalo, což vedlo k založení problematického dispozičního řešení komunikačních cest u různých funkcionalit v budově. Problematičnost tohoto řešení se s realizací posledních dvou etap rekonstrukce ještě výrazně zvýšila. Kromě toho se během let postupné rekonstrukce objektu výrazně změnily možnosti energetických opatření. Energetické standarty nastavené v prvních etapách rekonstrukce se dnes již jeví jako neefektivní a provozně ekonomicky zatěžující. Nepřerušené využívání budovy po dobu 8 let ukazuje, jaké má provoz tohoto objektu (v daném čase, místě a podmínkách) potřeby, tak, aby budova co nejefektivněji plnila veřejnou službu města Písku. Součet těchto výše uvedených důvodů vede k rozhodnutí nepokračovat v rekonstrukci budovy dle prvotních plánů, ale zrevidovat funkční a energetické řešení budovy a nalézt nové komplexní řešení pro tuto budovu, které:
- napraví stávající problematické body řešení budovy
- zlevní provoz budovy
- umožní plnou využitelnost jejího potenciálu.
 
Odbor rozvoje a investic, ve spolupráci s pí. architektkou a radní města Písku, Petrou Trambovou, a ředitelkou Sladovny Písek o.p.s., Terezou Dobiášovou – po prověření všech zákonných možností výběru architekta a projekčního ateliéru, který artikuluje (a následně naprojektuje) komplexní řešení pro budovy v tomto konkrétním stavu funkčnosti a rozpracovanosti – došli ke shodě, že nejtransparentnějším způsobem hledání, který nerezignuje na kvalitu řešení je ideová / architektonická soutěž. 
0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.