Přihlášení

Dopis všem zastupitelům města Písku

8. 3. 2020 | Pavel Šebelle | Diskuze (2) | Věci veřejné

Dopis, který jsem rozeslal zastupitelům vládní koalice v Písku a odešlu i ostatním zastupitelům města, aby odpověděli lidem ze sídliště M. Horákové, co jsou ochotni a schopni pro ně udělat.

Vážení zastupitelé města Písek,

v posledním měsíci jsem shromáždil pro Vás přání, požadavky, nápady a podněty místních obyvatel ze sídliště M. Horákové, které zasílám v příloze. Nejsou to žádné velké věci, spíš drobnosti. Ty, které město může udělat hned – označeny zeleně, modře označené – které lze dát do plánu investic, žlutě – věci k další diskusi a k zamyšlení. Posílám ve Wordu, kam můžete zapsat příp svou odpověď nebo poznámky.

Žádám Vás o odpověď ( cca do 14 dnů), co z toho jste ochotni a schopni pro lidi ze sídliště udělat. O vašich odpovědích budu občany sídliště informovat. 

Naše firma, která na sídlišti spravuje 36% bytových domů a je ve 4 z nich předsedou SVJ, uspořádala setkání obyvatel sídliště v Olympii 28.2. 2020, z kterého Vám posílám zápis. Zpracoval jsem také, dle nápadů místních, architektonickou a dopravní studii, kterou si můžete stáhnout přes úschovnu z odkazu níže uvedeného.

Několikrát jsem slyšel  od představitelů města, že neví, co by pro občany měli dělat, že je problém se to dozvědět, a tak předpokládám, že tato aktivita bude od Vás vítána. Zvlášť, když byla provedena zcela zdarma a za podobnou službu město nyní chce vynaložit cca 0,5 mil Kč, obsahující asi jen 2 setkání s občany. 

Iniciativa vznikla proto, že obyvatelé ze sídliště M. Horákové opakovaně dávali různé podněty, které nebyli městem vyslyšeny, některé např. už v roce 2010, dávno před tím než naše firma začala na sídlišti působit. 

Situaci na sídlišti charakterizuje nejvíc to, co mi jeden pán napsal: "Sídliště existuje cca 60 let a za tu dobu bylo uděláno jen dětské hřiště s prolézačkami a několik metrů chodníku zničeného po rekonstrukci horkovodu. Asi před 30 roky byl odšroubován a odvezen s. Gottwald, ale mohutný žulový podstavec je tady dosud před Olympií ".

Je velmi smutné, že město po listopadu 1989, za 30 let pro místní v podstatě neudělalo nic a sídliště vypadá, tak jak vypadá. Vy to nyní můžete změnit. 

Měli byste to změnit, protože ve funkcích jste proto, abyste plnili přání a požadavky obyvatel města.

V příloze:

- požadavky a nápady + zápis ze setkání 

--
S pozdravem

Ing. Pavel Šebelle
majitel firmy a jednatel
Servis FULL  –  předseda SVJ: M.Horákové 1648-1650, M. Horákové 1642, Gregorova 2585, Gregorova 2589, Janotova 2616, V Portyči 450,  Tř. Přátelství 1997-1998, SVJ pro garážový dům na st.p.č. 357/7 Písek, , Nádražní 1771-1773, Komenského 583 Protivín

 

0
0

Diskuze k článku +

11. 3. 2020 (10:34)  –  Pavel Šebelle

0
0

Odpověď a emailová komunikace se zastupitelem panem Hořánkem, odpověděl mi jako první.

Datum: 8. 3. 2020 19:48:20
Předmět: Re: Žádost o odpověď – co uděláte pro sídliště M. Horákové

Vážený pane inženýre,
doporučuji Vám obrátit se na vedení města. Starostka, místostarostka i dva místostarostové jsou oprávnění dávat závazné pokyny a úkoly jak úředníkům zařazeným do městského úřadu, tak i vedoucím zaměstnancům organizací založených či zřízených městem. Působnost jednotlivých odborů je uvedena v organizačním řádu i na webu města. Vámi zmiňované problémy spadají do působnosti odborů správy majetku, rozvoje města a životního prostředí. Z organizací pak to jsou zejména městské služby. Já jako opoziční zastupitel nemohu těmto osobám dávat úkoly. Nicméně rád při projednávání rozpočtu v zastupitelstvu města podpořím finanční krytí pro řešení uvedených problémů.
Hezký večer.
Jiří Hořánek

Odpověď:
Zdravím pane Hořánek,
děkuji za rychlou odpověď. Na vedení města jsem se obrátil jako první, stejný email chci rozeslat i na příslušné odbory. Děkuji za jejich vyjmenování, rozvoj města mne nenapadl.
Děkuji i za možnou podporu v rozpočtu města, jakákoliv další Vaše podpora bude obyvateli sídliště vítána.
--
S pozdravem

Ing. Pavel Šebelle, správa nemovitostí

Odpověď:
Vážený pane inženýre,
rád v rámci svých opozičně omezených možností pomohu dobré věci, třeba podporou usnesení při Vašem případném veřejném vystoupení na zasedání zastupitelstva města.
Děkuj Vám za aktivitu.
Hezký jarní čas.
Jiří Hořánek

Odpovědět

14. 3. 2020 (14:42)  –  Pavel Šebelle

0
0

Zatím jediný, kdo z vládních zastupitelů komunikuje je pan Franců, za což mu děkuji, ale stále nechápu proč musím psát tolik emailů, aby se něco hnulo v tak triviálních věcech (chodník, lavička, parkovišťátko). Člověk to dá zastupitelům na podnose a stejně musí mít svatou trpělivost a psát si kolem toho spoustu mailů, aby to zase město nezazdilo jak to dělalo po léta…..

Od: Ing. Tomáš Franců
Komu: 'Servis FULL'
Datum: 9. 3. 2020 9:24:51
Předmět: RE: Žádost o odpověď – co uděláte pro sídliště M. Horákové

Dobrý den.
Děkuji za informace o aktivitách směřovaných do revitalizace sídliště dr. M. Horákové. Záměrně používám slovo REVITALIZACE, protože jsem názoru, že toto nejstarší
sídliště ji velmi potřebuje. Výstupy z jednání s obyvateli sídliště – přání, požadavky, nápady a podněty – (jak uvádíte ve Vašem textu) považuji za analytickou část,
která může být jedním z podkladů k vypracování zadání pro soutěž na vypracování PD revitalizace sídliště. Před několika lety byla vypracována obdobným způsobem
PD pro sídliště Portyč (někdo uvádí Dukla).
Takže shrnuji : Uvedené informace jsou jednotlivosti, které je nutno shrnout do relevantního celku a použít pro zadání soutěže na výběr projektanta.
S pozdravem
Ing. Tomáš Franců

To: Ing. Tomáš Franců
Subject: RE: Žádost o odpověď – co uděláte pro sídliště M. Horákové

Zdravím pane Franců,
ano je to výchozí podklad, ale nedělal bych z toho velký projekt, protože to bude dlouho trvat a budete to zbytečně hodně stát.
Řada těch věcí se dát udělat hned (oprava plotu, instalace laviček), řada těch věcí se dá udělat samostatně, sídliště není velké, např. chodník k 1648-1652 od Olympie, parkoviště u výměníku, parkoviště u školky i ostatní jednotlivá parkoviště atd. atd. se mohou zadat rovnou bez VŘ jako menší akce.
Na sídlišti žije spousta starších seniorů, kteří nemají čas čekat zase několik let na nějaké rozsáhlé projekty. Lidi ze sídliště zajímá jasný harmonogram, co z toho uděláte hned a co dáte do plánů. Co případně dělat nechcete a co mají dát sami třeba do PaRo.
Jste ve vedení města, tak snad jste schopni takto věci roztřídit, jednoduše odpovědět a začít zařizovat.
Proto prosím o konkrétnější odpověď.
Obecné tvrzení sídliště je staré, chceme ho revitalizovat, nemá význam, to slyší lidi už 20 let a nic z toho není, na jeden konkrétní chodník nepotřebujete snad vybírat generálního projektanta.
--
S pozdravem

Ing. Pavel Šebelle, správa nemovitostí

Od: Ing. Tomáš Franců
Datum: 9. 3. 2020 16:20:37
Předmět: RE: Žádost o odpověď – co uděláte pro sídliště M. Horákové

Máte pravdu projekt se soutěžit nemusí. Město má na zadávání VZMR (veřejné zakázky malého rozsahu) pravidla, viz web města/pravidla.
Konkrétně P/42 – Postup zadávání VZMR . . . . a Přílohy pravidel.
Jsou tam rozlišovány 3 kategorie I, II, III pro přímé zadání bez soutěže a liší se rozsahem ceny (od-do) a typem (dodávky a služby / stavby).
Projekty patří do služeb. Podívejte se na to na webu. Smysluplný a kvalitní projekt podpořím.
Zdraví TF

Komu: Ing. Tomáš Franců Datum: 11. 3. 2020 16:20:10

Zdravím pane Franců,
v příloze zasílám nákres chybějícího chodníku, stávající končí v zatáčce ve zdi a parkoviště K+R před domy 1648-1653, jednu paní v té zatáčce nedávno málem přejeli, to místo je pro seniory nebezpečné + malé parkoviště u školky, kde je dnes hlína. Jste schopen zařídit co nejdříve alespoň takto jednoduchou věc? Technické služby si s tím jistě snadno poradí.
--
S pozdravem
Ing. Pavel Šebelle, správa nemovitostí

Od: Ing. Tomáš Franců <tom@francu.eu>
Komu: 'Servis FULL' <servisfull@seznam.cz>
Datum: 13. 3. 2020 12:26:25
Předmět: RE: Žádost o odpověď – co uděláte pro sídliště M. Horákové

Dobrý den.
Odpovídám opožděně, včera jsem nebyl na e-mailu. Děkuji za přílohu s náčrtem problému a místo si prohlédnu.

Pan Hrádek by potvrdil, že drobné vady na chodnících a komunikacích (dlažbách i obrubnících, výtluky na živicích apod.) ve městě, kterých si všimnu mu telefonicky oznamuji.
To podle zásady „více očí, více vidí“ a myslím, že nejsem jediný, kdo to takto dělá. Váš požadavek na mne však nebudu akceptovat, protože nemohu a nechci obcházet
1. místostarostu p. ing. Hladíka, který má ve své gesci také Městské služby. Obraťte se proto, prosím, přímo na něho – tel. 382330567 nebo přes sekretariát – tel. 382330111.
Podobně Vám odpověděl před několika dny kolega zastupitel Ing, Hořánek, kde Vás odkazoval na uvolněné zastupitele (vedení města).

S pozdravem
Ing. TF

To: Ing. Tomáš Franců
Subject: RE: Žádost o odpověď – co uděláte pro sídliště M. Horákové

Zdravím pane Franců,
s panem Hladíkem jsem loni strávil 3 hodiny v restauraci poté co mi pozval, abychom probrali věci, které si myslím, že je třeba ve městě udělat. Sepsal jsem to, 3 hodiny mu to vysvětloval a výsledek žádný, ani 2 lavičky nám na sídliště nedal !!! Mail ohledně M. Horákové jsem odeslal všem zastupitelům, pan Hladík mi ani neodpověděl.
Já se na Vás obracím jako na zastupitele, abyste věc zařídil ! Nikoliv abyste mi poradil na koho se mám obrátit. Vy snad zodpovídáte mně a občanům za dobré fungování města.

Já nejsem placený za to, abych tady za město něco vyřizoval, ale protože vy, úředníci a další lidi z města nejste schopni za 30 let na sídlišti zazáplatovat ani díry v asfaltu a udělat kousek chodníku, tak vám píšu maily, abyste zjednali nápravu !
Vy jste zastupitel, vy zastupujete a hájíte zájmy i práva lidí, a tak se Vás ptám po druhé, zda jste ochoten a schopen to zařídit ? Můžete si vyzkoušet jaké to je báječné žádat o takové věci pana Hladíka sám. Požádáte ho o to svým jménem až si místo prohlédnete? Je to zoufalé, jeďte tam večer.
Vy jste si asi neprohlédl mojí prezentaci, kde jsou fotky ze sídliště, dávám je proto do přílohy. ! Je to vizitka vládních zastupitelů, i pana Hladíka i pana Hrádka.
--
S pozdravem

Ing. Pavel Šebelle, správa nemovitostí


Od: Ing. Tomáš Franců <tom@francu.eu>
Komu: 'Servis FULL' <servisfull@seznam.cz>
Datum: 14. 3. 2020 10:36:26
Předmět: RE: Žádost o odpověď – co uděláte pro sídliště M. Horákové

Pane jednateli,
lavina fotek, které jste mi poslal mne utvrzuje v tom, že sídliště dr . M.Horákové se musí řešit komplexně, tedy jako celek a nikoliv „ad hok“ po částech. Psal jsem to již v prvním e-mailu.

Včera jsem nafotil místo, kde chodník je přerušen zídkou, jak jste zmínil. Je to vada, která je „řešena“ dopravním omezením, viz značka – zákaz vjezdu všech vozidel mimo dopravní obsluhy. U této značky vlastně končí ulice a začíná chodník, pokračuje podél bytových domů 1648-1653 a jezdí po něm auta jako dopravní obsluha. Místo v zatáčce je nepřehledné, nebezpečné a nezodpovědný řidič (i chodec) zde může způsobit vážnou nehodu.

Vaše špatné zkušenosti s osobami, které zmiňujete mne mrzí. Proto je ve Vašem textu tolik (!) vykřičníků? Jsem možná jeden z mála, kdo na Váš první e-mail reagoval a Vy mi přikazujete, abych věc zařídil. . . Kdyby to takto fungovalo, totiž, že každý zastupitel bude zařizovat, nastane chaos a nepovede se nic. Znovu opakuji, že Vám patří dík za podrobnou analýzu sídliště, která by měla posloužit jako podklad pro jeho celkovou revitalizaci. Věc budu interpelovat v Radě města a dál sledovat.

Zdraví TF

Zdravím pane Franců,
ano jako jediný z "vládních" zastupitelů komunikujete. Samozřejmě, že po vás nechci, abyste s panem Hrádkem osobně dělali chodník, ale abyste u vedení města, radě a zastupitelstvu jako zastupitel věc "zařídil" pro občany, aby se začalo konat. Udělat chodník, opravit díry, dát pár laviček a začít řešit parkování jsou všechno tak jednoduché věci, které lze řešit rychle a bez velkých projektů, klidně po částech, jinak se to nikam zase nepohne.
Bohužel na požadavky a přání obyvatel i moje návrhy a zaslané podklady opakovaně město už roky nereaguje a ten žalostný stav sídliště je vizitkou jak zastupitelů, tak rady, vedení města i technických služeb. Vy sám jste v zastupitelstvu léta, tak prosím nyní už pro ty lidi na sídlišti udělejte. Je mi těch seniorů, kteří jsou mocnými neustále odmítáni líto.
Dnes mi jedna paní volala, že senioři ze sídliště chodí nakupovat s pojízdnými taškami do Alberta, auta nemají, cesta je dlouhá, nákup těžký. Mohl byste pro ně zařídit několik laviček cestou kolem kapličky k Albertu? Min. na tu autobusovou zastávku, oni by si jich přáli více, paní je 83 podobně jako ostatním, potřebují řešit ihned, děkuji.
--
S pozdravem

Ing. Pavel Šebelle, správa nemovitostí

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.