Přihlášení

Evergreen s kočkama aneb jak to vlastně je

4. 12. 2020 | Martin Brož | Diskuze (2) | Věci veřejné

Možná jste zaznamenali v poslední době, že můj boj s radnicí se přiostřuje a jsou používány termíny že mystifikuji. Tak zde bych rád ukázal že k mystifikaci dochází spíše jinde. Již přes šest let se snažím, aby bylo napraveno to co se mě zdá jako nefér chování, že jedna skupina zvířat má výsadu a druhá ne. Mluvím opět o kočkách, které bohužel nejen u nás jsou brány jako něco co prostě si samo vystačí. Ano kočka není pes, a pes není kočka, ale oba dva druhy bohužel v dnešní době mají stejnou váhu, nežijeme na vesnici kde poměry jsou trošku jiné jak mnozí politikové rádi ukazují, žijeme ve městě, kde bohužel podmínky jsou zcela jiné než na vesnici, a tudíž je potřeba to brát v potaz.

Když jsem poprvé upozornil, že město Písek má útulek pro pejsky, ale už nikoho nezajímá co se děje s kočkami bylo mě řečeno, že v Písku žádné opuštěné kočky nejsou a že ty co zde žijí se mají skvěle. Bohužel stav byl takový, že město se o tuto problematiku vůbec nezajímalo a vlastně jediné co se dělo bylo, že nalezené zvíře bylo odvezeno do soukromého chovu v Zahoří, kde zvířata většinou dožívala u pani, která vše platila ze svého. Nebylo s nima nakládáno tak jak přikazuje zákon, nebylo o ně dostatečně postaráno a město se vlastně ani o nic dále nezajímalo. Po včerejším vystoupení za zastupitelstvu jsem se rozhodl v tom udělat pro těch 26 zbývajících zastupitelů trošku pořádek. Tudíž čtěte.

Město Písek má na stránkách od roku 2015 dokument ve kterém přesně říká co s nalezeným zvířetem, jak postupovat co dělat. https://www.mupisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=14196 z něho vyplývá, že pokud najdete zvíře, má se postupovat podle nějakých pokynů, tyto podmínky aktualizovala rada města v roce 2018 https://www.mupisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=24743 a dala tak najevo, že kočka či pes či jiné domácí zvíře má stejné podmínky a tudíž s ním musí být zacházeno zcela de litery zákona. Což znamená, nalezené zvíře má být zaevidováno, jeho nález má být ohlášen na úřední desce a běží lhůta, po kterou je město povinno se o něj postarat. V našem případě první chyba města je, že až po upozornění v roce 2019 se město nechovalo podle vlastních nařízení. Nebyl sepsán protokol o nálezu, nebylo vyvěšeno oznámení a vlastně ani nebylo dodrženo to že zvíře je na náklady města umístěno do dostatečné péče na kterou město přispívá či má s takovým zařízením sepsanou smlouvu.  To dokládá výroční zpráva města: https://www.mupisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=33231 strana 107, kde samo město říká že na území města Písek bylo nalezeno 117 toulavých koček. Bohužel když si zadáte vyhledání „oznámení o nálezu zvířete“  https://www.mupisek.cz/vismo/fulltext.asp?hledani=1&id_org=12075&submit.y=0&submit.x=0&sort=zmena_formalni&sc=DESC&query=ozn%C3%A1men%C3%AD+o+n%C3%A1lezu+zv%C3%AD%C5%99ete&submit.x=0&submit.y=0 dozvíte se, že vlastně město Písek za celý rok 2019 nemělo jediný nález opuštěného zvířete (to se změnilo až v roce 2020, kdy jsem na tento nešvar upozornil a nechal kontrolní výbor toto přezkoumat)

Tudíž ptám se zcela jasně, kdo tu mystifikuje a kde je těch 117 nalezených zvířat, má město vůbec nějaký přehled a jak najdu své ztracené zvíře? Vede město vůbec nějakou evidenci o nalezených tvorech? A kde tyto tvorečkové budou od března končit, když jediné depozitum Písecké kočky bude končit a do dnešního dne nebyl nalezen nikdo další kdo se o ně bude starat? Není už na čase se opravdu pochlapit a říct ano bylo to špatně a vzít si například příklad z města Tábor? Třeba se toho i já dožiju, a budu moct říct, že tomu komu záleží na zvířatech záleží i na lidech.

 

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

4. 12. 2020 (20:33)  –  Michaela Šťastná

0
0

Já s Vámi, pane Broži, naprosto souhlasím. Jediná věc po tolika letech je vizitkou všech zvolených zástupců občanů, nejde o jednotlivce, protože stejný díl odpovědnosti nesou i ti, kteří mlčky souhlasí s "vůdcem" myšlenek, nebo se schovají do kolonky "zdržel se".
Nejde o lásku nebo o nelásku ke zvířatůmu u jednotlivých zastupitelů, jde o dodržování zákona o obcích. Co si mám myslet o zastupitelstvu jako celku, když obchází zákon v prosté a jednoduché věci? Mohu si myslet, že to dělají i u jiných věcí, o kterých rozhodují? Ano, já si to myslím.

Zde již podruhé navrhuji, aby zastupitelé předešli vyhrocení situace, a zřídili městský útulek ve statku v Purkraticích. Je to prostor, který odbor majetku vytipoval a nabízel vloni jako vhodný pro depozitování koček.
Rozhlédněte se, kde jinde má město takovou možnost řešení situace? Kdy jindy bude taková šance?
Zastupitelé na sebe berou odpovědnost jak za zřízení útulku, tak i při jeho absenci a ignorování zákona o obcích.
Kdy jindy je pohnat k odpovědnosti, když ne teď?

Odpovědět

5. 12. 2020 (12:03)  –  Pavel Šebelle

0
0

V Táboře funguje spousta věcí mnohem líp než v Písku. Město Tábor si nechalo mnohem víc bytů ve vlastnictví než Písek, opravilo pěkně a za levno bazén atd. atd., i chování městských úředníků je tam mnohem lepší a asi i politiků.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.