Přihlášení

Jihočeská studie na SARS-CoV-2 proběhne v Písek a Strakonicích – kapacita studie je již naplněna!

30. 4. 2020 | Martin Zborník | Diskuze (1) | Věci veřejné

Ilustrační foto, zdroj: Facebook Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Nemocnice Písek informuje o nabídce účasti ve studii, která umožní zjistit, zda jste v posledních měsících neprodělali onemocnění COVID-19. Onemocnění COVID-19 je způsobeno novým typem koronaviru s odborným označením SARS-CoV-2. Toto onemocnění totiž může proběhnout buď zcela bez anebo jen s minimálními příznaky. Je také možné, že jste sice příznaky měli, ale nebyli jste v té době testováni. Oba průběhy nemoci lze zpětně prokázat přítomností protilátek v krvi. Právě na to se zaměří naše studie. V okresech Písek a Strakonice tak přispěje k analýze aktuální epidemiologické situace v Jihočeském kraji i ČR porovnáním v této chvíli dvou oblastí s rozdílnou úrovní výskytu prokázaných případů COVID-19. Účast ve studii je dobrovolná, je zdarma a není spojena s žádnou finanční odměnou!

Kapacita studie je již naplněna. Vybraní dobrovolníci budou kontaktováni. Nemocnice Písek, a.s. všem děkuje za spolupráci.

 

 

Kdo se může zúčastnit

Studie se mohou účastnit osoby bez příznaků, které budou splňovat vstupní kritéria a budou ochotné podstoupit vyšetření přítomnosti protilátek proti viru SARS-CoV-2 spočívající v odběru vzorku žilní krve.

Vstupní kritéria jsou:

 • Věk od 5 do 89 let
 • Žádné akutní zdravotní potíže typické pro onemocnění COVID-19
 • Bez zvýšené teploty
 • Bez potvrzené diagnózy COVID-19
 • Trvalý/přechodný pobyt v okrese Písek a Strakonice

Vlastní testování bude probíhat s výslovným souhlasem vyšetřovaného s účastí ve studii.

Doba trvání studie

Studie bude probíhat v období května 2020, vlastní testování osob bude trvat přibližně dva týdny.

Postup vyšetření

V odběrovém místě se zájemce prokáže kartičkou zdravotní pojišťovny, případně dokladem totožnosti.

Postup vyšetření je následující:

 • Změření tělesné teploty
 • Podání informací o projektu a odpovědi na případné dotazy
 • Vyplnění a podepsání Informovaného souhlasu a Souhlasu se zpracováním osobních údajů
 • Vyplnění krátkého dotazníku
 • Dále bude proveden odběr žilní krve
 • Analýza vzorků (cca do 14 dnů od odběru)
 • Sdělení výsledku vyšetření telefonicky
 • U osob s pozitivním výsledkem na přítomnost protilátek proběhne následně
  - odběr vzorku biologického materiálu z nosohltanu pro vyšetření PCR, které potvrdí přítomnost viru SARS-CoV-2 (test na průkaz nukleové kyseliny koronaviru SARS-CoV-2). Pokud bude výtěr vyšetřovanou osobou odmítnut, bude tato osoba nahlášena  orgánu ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice)
  - doporučení protiepidemických opatření do doby, než bude znám výsledek vyšetření. 
  - Pozn.: výsledek vyšetření PCR bude znám do 2 dnů. V případě negativního výsledku vyšetření PCR bude vyšetřenou osobu informovat o výsledku formou SMS telefonicky pracovník laboratoře, která provedla vyšetření. V případě potvrzení přítomnosti koronaviru SARS-CoV-2 bude vyšetřenou osobu informovat pracovník příslušné Krajské hygienické stanice, který zároveň informuje nemocného o dalším postupu.

 

Co udělat v případě zájmu?

V případě zájmu se prosím ozvěte na e-mail: biochemie@nemopisek.cz, budete objednáni na konkrétní datum a čas odběru vzorku žilní krve. Do e-mailu uveďte kontaktní údaje – jméno, příjmení, věk a telefon. Odběry budou probíhat ve dnech 6. a 7. května, 13. a 14. května, případně i 15. května, vždy v čase 6,30 hod – 12,00 hod. Do e-mailu prosím uveďte Vámi preferovaný datum a čas odběru, v rámci možností se budeme snažit Vám vyhovět. Pokud splníte kritéria k zařazení do studie, budete pozváni k odběru. V případě naplnění kvóty pro danou věkovou skupinu, nemusíte být do studie vybráni.

Před odběrem si prosím prostudujte níže uvedené informační materiály – leták, informovaný souhlas, souhlas se zpracováním údajů a dotazník. Pokud tyto přinesete k odběru již vyplněné, zkrátí to pro Vás čas, který strávíte na odběrovém místě, ale není to nezbytné. Jinak s Vámi budou tyto dokumenty vyplněny před odběrem, bez vyplněných souhlasů a dotazníku není možné odběr provést.

K odběru se prosím dostavte v určený čas na Hematologicko-transfúzní oddělení Nemocnice Písek, a.s. v pavilonu Q nalačno, pít můžete bez omezení nealkoholické nápoje. V případě, že odběr bude po 9. hodině, můžete se nejpozději 2 hodiny před odběrem lehce nasnídat – suchary, müsli, nízkotučný jogurt apod., ale 14 hodin před odběrem nekonzumujte pokud možno nic tučného.

Kontaktní tel. číslo pro případné dotazy: 777 366 593 

Přečtěte si:

0
0

Diskuze k článku +

5. 5. 2020 (10:59)  –  Redakce PS

0
0

Kapacita studie je již naplněna. Vybraní dobrovolníci budou kontaktováni. Nemocnice Písek, a.s. všem děkuje za spolupráci.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.