Přihlášení

Info z jednání SŽDC vedení města o zastávce a petici

6. 10. 2014 | Redakce PS | Diskuze (0) | Věci veřejné

Město Písek vydalo v pondělí odpoledne tiskovou zprávu o výsledcích pátečního jednání na písecké radnici.

"Zástupci SŽDC se zavázali  akceptovat podmínky petentů a předložit veškeré požadované dokumenty a studie, čímž se podařilo vrátit do hry požadavky petentů. Tyto budou předloženy občanům města prostřednictvím Zpravodaje města Písek a webových stránek města. Dále bude následovat projednání v příslušných komisích a veřejné projednání s veřejností. Po splnění těchto náležitostí bude na přelomu roku 2014/2015 materiál předložen k projednání radě města Písek. Není tedy pravdou, že by zástupci města Písek nehájili zájmy petentů, jak se dnes objevilo v některých médiích," sdělil současně s tiskovou zprávou Roman Ondřich DiS.,  tiskový mluvčí města.

Podkladové materiály pro čtvrteční jednání rady města nejdete v příloze tohoto článku.

TISKOVÁ ZPRÁVA

V pátek dne 3. 10. 2014 proběhlo projednání „Petice proti kácení stromů a vlakové zastávce v Preslově ulici“, kterého se za město Písek zúčastnil starosta JUDr. Ondřej Veselý, místostarosta JUDr. Josef Knot a vedoucí odboru dopravy Ing. Michal Kovařík, za Správu železniční dopravní cesty, Stavební správu západ, se jednání zúčastnil náměstek ředitele pro techniku Ing. Pavel Paidar a hlavní inženýr projektu Ing. arch. Václav Tejkal, za odbor strategie GŘ SŽDC Ing. Radim Brejcha, Ph.D. a Ing. Jan Křemen.

V úvodu jednání se přítomní podrobně seznámili s obsahem petice a postupně se zabývali jejími jednotlivými body. Obě strany přitom vyjádřily maximální vstřícnost a ochotu najít takové řešení, které bude co možná nejvíce zohledňovat požadavky občanů uvedené v této petici.

Za tímto účelem:

  • SŽDC (Odbor strategie) zašle městu plánovanou koncepci rozvoje železniční sítě na území města Písku se zapojením nových zastávek do systému dopravní obslužnosti města i kraje, včetně přepravní prognózy, která je nezbytným podkladem pro posouzení ekonomické efektivity jakékoliv drážní stavby.

  • SŽDC (Stavební správa západ) při dopracování studie na umístění zastávky v Preslově ulici v maximální možné míře zohlední požadavky petentů, a to zejména:

  • konstrukce a umístění zastávky bude na základě provedeného geodetického zaměření dané lokality upraveno tak, aby nedošlo ke kácení vzrostlých jehličnanů, v rámci připravované stavby bude naopak navrženo doplnění této akustické izolační linie tak, aby byla co nejvíce spojitá

  • bude zpracována hluková studie a posouzení prašnosti

  • nástupiště bude na základě výsledků této studie doplněno hlukovými absorbéry

  • SŽDC současně provede do konce tohoto roku technické posouzení (studii) umístění zastávky v prostoru obchodní zóny, v prostoru silničního nadjezdu v ulici Budějovická.

Uvedené podklady budou nejprve zveřejněny prostřednictvím Zpravodaje a webových stránek města a následně pak budou po projednání v komisích pro urbanismus a rozvoj města a pro infrastrukturu a dopravu předloženy k projednání radě města.

 

Roman Ondřich, DiS, tiskový mluvčí města Písek

Fotogalerie k článku


Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.