Přihlášení

Investice na obzoru

8. 2. 2019 | Redakce PS | Diskuze (3) | Věci veřejné

Členů vedení města Písek jsme se zeptali, jaké investiční záměry považují v tomto volebním období za reálné, ať už ve fázi studie či kompletní realizace, a jaký předpokládají postup. Odpověděli starostka Eva Vanžurová a místostarosta Ondřej Veselý.

E. Vanžurová:

Pro rok 2019 je rozpracována nebo připravena řada investičních akcí a malých projektů.  Z probíhajících akcí je to dokončení Městské knihovny, rekonstrukce Čapkovy ulice, parkovací plochy u nemocnice, rekonstrukce chaty Živec. Před zahájením jsou akce cyklotrasa ke Klášterským rybníkům, sportovní stezka Hradiště, oprava podchodu pod železniční tratí Písek jih.

Projekčně momentálně připravujeme rekonstrukci lávky přes ostrov, opravu parkoviště u divadla, první etapu sportovně rekreačního areálu Oldřichov, naučnou stezku Živec, autobusové zastávky Za Kapličkou, opravy komunikací a modernizaci veřejného osvětlení.

 

Životní prostředí

O. Veselý: Rádi bychom pokročili u dvou parků, pro které byly již před rokem 2014 zpracovány studie, k projektování a následné realizaci. Jedná se o revitalizaci parku na Husově náměstí a založení parku v nové zástavbě u Sv. Václava. Dále připravujeme vyhlášení architektonické soutěže na centrální park, tedy Palackého sady. Zde si nejsem jistý, zda můžeme stihnout celou realizaci (i s ohledem na očekávaná veřejná projednání), nicméně doufám, že dokážeme započít s realizací první etapy, tedy spodní částí parku. Velkou výzvou pak bude park na Mírovém náměstí, který však zahrnuje také náročné dopravní řešení. Zde věřím, že budeme schopni připravit projekt pro následující volební období. Dále vytypováváme vhodné lokality pro posílení rekreační funkce příměstských částí. Začali jsme řešit lokalitu U Vodáka, obnovu třešňového sadu Na Vohybale, pokračujeme v přípravě lokality Oldřichov a jednou z dalších v pořadí budou např. Klášterské rybníky, které by se měly po propojení cyklostezkou stát rekreační oblastí. V neposlední řadě připravujeme opatření pro zadržování vody v krajině, zejména na Mehelnickém potoce a potoce Jiher. Na obou připravujeme polosuché poldry a na Mehelnickém potoce navíc také obnovu minimálně jednoho rybníka.

 

Kultura a cestovní ruch

O. Veselý: Připravujeme revitalizaci letního kina, které by se mělo stát areálem pro celodenní využití a vedle něj může vzniknout i místo pro skate. Dále připravujeme zřízení malého kinosálu v Kině Portyč. Nutná bude také rekonstrukce dosud nerekonstruovaných částí divadla, stejně jako příprava nových prostor pro Turistické informační centrum.

 

Plavecký bazén

E. Vanžurová: Pokud dá ZM novému plaveckému bazénu zelenou, začátek realizace by se mohl uskutečnit na podzim 2019, stavba by probíhala během roku 2020 a na podzim roku 2021 by mohl být nový bazén otevřen.

O. Veselý: V případě bazénu jsem příznivcem rekonstrukce stávajícího zařízení.

 

Žižkova kasárna

E. Vanžurová: V březnu 2019 rozhodne ZM, který urbanistický návrh celkového řešení lokality bude schválen a bude zadána projektová dokumentace na výstavbu sportovní haly, v roce 2020 se plánuje výběrové řízení na dodavatele a začátek stavby, v roce 2022 by se stavba dokončila včetně okolní úpravy (hřiště, zeleň apod.). Zároveň v roce 2019 bude připraven návrh do ZM na rozdělení celého projektu na etapy a zahájena projektová příprava dalších etap zástavby Žižkových kasáren.

O. Veselý: Žižkova kasárna vidím jako lokalitu pro všesportovní halu a bytovou výstavbu.

 

Revitalizace centra

E. Vanžurová: V případě vydání územního rozhodnutí se bude v roce 2019 pokračovat v práci na projektové dokumentaci (stavební povolení a prováděcí projekt – byly prozatím pozastaveny), v roce 2021 by se mohla stavba včetně výměny sítí realizovat, v roce 2022 by byla stavba dokončena a uvedena do provozu (1. etapa – Velké náměstí), následně v dalším roce by práce pokračovaly na Alšově náměstí. To vše za podmínky, že bude zamítnuta námitka na podjatost Krajského úřadu Jihočeského kraje.   

O. Veselý: Podporuji revitalizaci centra se zaměřením na vyšší pobytovou funkci, více vody a stromů a znovuzavedením MHD.

 

Úpravy nábřeží řeky

E. Vanžurová: v současné době máme tuto akci ve fázi studie, v tomto volebním období v návaznosti na finance a připravované velké projekty bychom chtěli projekčně připravit 1. etapu, tj. lokalitu v okolí městského ostrova.

O. Veselý: O nábřeží stojím, ale obávám se, že bude nutná nová soutěž.

 

Stará vodárna

E. Vanžurová: V roce 2021 budeme připravovat záměr využití a studii, po odsouhlasení v ZM je třeba akci projekčně připravit na realizaci v příštím volebním období.

 

Letní kino

E. Vanžurová: V 2. pololetí 2019 se začne připravovat studie na rekonstrukci kina, včetně zastřešení, projekčně se bude připravovat v návaznosti na finance. Rekonstrukci plánujeme realizovat buď koncem tohoto, nebo začátkem příštího volebního období.

 

 

0
0

Diskuze k článku +

8. 2. 2019 (21:39)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Zmínka o novém rybníku mě zaujala: Jak bude velký a kde bude?

Odpovědět

9. 2. 2019 (09:17)  –  JUDr. Ondřej Veselý

0
0

Zvažujeme obnovu dvou rybníků na Mehelnickém potoce – jeden pod přeložkou a jeden na konci kaskády Klášterských rybníků. Nový rybník by měl vzniknout na Oldřichově a být součástí areálu.

Odpovědět

8. 2. 2019 (23:23)  –  Luděk Blaha

0
0

Pěkné plány.
Trošku mi to připadá, jako když si sednu a sepíšu, co všechno podniknu o prázdninách, kam pojedu a tak nějak podobně. Pak už nezbývá, než ještě někde sehnat ten potřebný milion… Je alespoň rámcová představa, na kolik peněz by realizace takového investičního obzoru přišla?
V každém případě se nejspíš v nejbližší budoucnosti nepočítá s vytvořením alespoň trošku přijatelných podmínek pro kolečkové bruslaře. A to ani pro ty nejmenší. Třeba v tom zbytku parku na výstavišti. Jak mi kdysi vysvětlil jeden bystrý zastupitel, že v Písku stejně nikdo nebruslí.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.