Přihlášení

Jak spalovny ZEVO zamořily švýcarská města (a kde můžete podepsat petici)

7. 3. 2023 | Pavel Šebelle | Diskuze (3) | Věci veřejné

Pan starosta a město Písek propaguje ZEVO placenými reklamami na Seznamu i Facebooku a nepravdivě v nich tvrdí, že spalovny odpadů jsou čisté technologie, které bezproblémů hojně využívá i ekologické Švýcarsko. Našel jsem na zahraničních serverech několik zajímavých článků o tom, jak Švýcaři dnes s překvapením zjišťují, jak moc spalovny odpadů jejich města a půdu zamořily na desítky let toxickými látkami. Ve Švýcarsku mají 10x přísnější normy např. na dioxiny než v Německu, ale považují za rizikové i hodnoty pod těmito normami, zvláště pro malé děti, které si na zemi často hrají. Zjistili, že zahrady a dětská hřiště jsou ve městech kolem spaloven zamořeny i řadu let po jejich uzavření. Dioxiny nebyly zjištěny jen tam, kde spalovny odpadů zavřeli už v 70. letech.

Znečištění dioxiny v Lausanne vyvolalo obavy v dalších švýcarských regionech

V roce 2021 kanton Vaud prohlásil, že vejce a dýně vyprodukované v oblasti pokrývající velkou část Lausanne by se neměly jíst. Postižené oblasti jsou na obrázku výše znázorněny stínováním. Nejtmavší zastíněné zóny jsou nejvíce znečištěné. Vejce pěstovaná ve třech centrálních zónách by se neměla jíst spolu s tykvovou zeleninou (dýně, cukety a okurky) ze dvou nejtmavších zón, varoval kanton. Ve dvou nejtmavších zónách se navíc musí loupat kořenová zelenina, uvedl kanton. Ze dvou nejsvětlejších zastíněných zón kanton doporučuje nejíst více než 100 gramů tykvové zeleniny týdně. Kromě toho je třeba se vyvarovat požití zeminy ze zahrad a parků v těchto oblastech a po kontaktu s půdou je třeba si umýt zeleninu a ruce – viz úplné rady z kantonu zde .

Znečištěním způsobili dioxiny, které byly v oblasti objeveny na začátku letošního roku po testování na 126 lokalitách. Dioxiny jsou látky znečišťující životní prostředí, které patří do tzv. „špinavé desítky“. Jsou toxické a perzistentní, což znamená, že se velmi pomalu odbourávají a každých 7 až 11 let se snižují o polovinu. Protože jsou dioxiny perzistentní, hromadí se v potravním řetězci zvířat. Jako ochranné opatření zvířata vylučují dioxiny do vlastní tukové tkáně, vajec a mléka. To znamená, že hladiny dioxinů jsou v těchto potravinách vyšší. A třeba maminky přenášejí dioxiny do plodů a novorozenců prostřednictvím svého mléka, takže je třeba opravdu dbát zvýšené opatrnosti.

Dlouhodobá expozice dioxinů je spojena s poškozením imunitního systému, vyvíjejícího se nervového systému, endokrinního systému a reprodukčních funkcí. Je spojován i s některými nádorovými onemocněními – více informací o dioxinech od Světové zdravotnické organizace najdete zde .

Dioxiny se vyskytují všude a nelze se jim zcela vyhnout, proto je třeba se zaměřit na jejich snižování v prostředí. Nejlepším způsobem, jak toho mohou jednotlivci dosáhnout, je snížit spotřebu potravin vyrobených ve znečištěných oblastech, zejména živočišných produktů, kde se koncentrují dioxiny. Úroveň znečištění dioxiny zjištěná v Lausanne se pohybuje od 20 nanogramů/kilogram do více než 200 nanogramů/kilogram. Bezpečný limit půdního dioxinu stanovený kantonem Vaud je 100 nanogramů/kilogram. To je nízké ve srovnání s některými jinými zeměmi, jako je Francie a Německo, které stanovily limit na 1 000 nanogramů/kilogram. 26 ze 126 testovaných míst v Lausanne překročilo limit 100 nanogramů/kilogram.

Jak se tam dioxiny dostali? Na základě dosavadních šetření se zdá, že znečištění v Lausanne pocházelo z komínu spalovny odpad ve Vallonu, která se nachází východně od Lausanne. Závod byl uzavřen v roce 2005. Největší množství toxických emisí ze spaloven pochází od 60. let do začátku 90. let 20. století. Poté byly montovány lepší systémy čištění zplodin. (pozn. autora dioxiny bylo zamořeno i okolí ZEVO Chotíkov u Plzně, které je v provozu s nejmodernějšími filtry teprve od roku 2019) Dioxiny se dobře pohybují vzduchem, vážou se do půdy a odtud přecházejí do rostlin a živočichů. Dioxiny však nejsou příliš rozpustné ve vodě. To znamená, že hlavním vektorem přenosu na člověka je jídlo, nikoli voda, tvrdí kanton.

 Na základě těchto měření museli orgány ve Švýcarsku přijmout různá opatření pro pobyt venku, na dětských hřištích a zahradách, v určitých oblastech se mohou venku pohybovat jen s přihlédnutím k preventivním opatřením pro použití na citlivých místech (zeleninové zahrady, zeleň, dětská hřiště) oznámených na webových stránkách kantonu a na informačních panelech. Kontaminované pozemky představují riziko i pro domácí zvířata,  i psi a kočky by se měli držet mimo kontaminovanou půdu. Stejně jako u lidí mohou mít dioxiny účinky na zdraví zvířat (např. karcinogenní účinek a dopad na imunitní a reprodukční systém).

Případ z Lausanne poukázal na problém dlouhodobé kontaminace. Švýcarsko má pověst čistého životního prostředí, ale průmyslové znečištění není v  hustě osídlené zemi ničím novým. Ve Švýcarsku je téměř 38 000 lokalit, které Spolkový úřad pro životní prostředí uvádí jako znečištěné. Z toho asi 4 000 kontaminovaných oblastí vyžaduje důkladné vyčištění. 

"Hlavní poučení z případu dioxinů v Lausanne je to, že znečištění můžeme znovu objevit 30, 40, 50 i 60 let poté, co k němu došlo," řekl Chèvre. „Je velmi důležité dávat si nyní pozor na to, co vypouštíme do životního prostředí – do ovzduší, vody nebo půdy – protože se to s největší pravděpodobností v budoucnu stane problémem.“ Znečišťující látky, které se dnes uvolňují – pesticidy, mikroplasty, mikropolutanty, jemné částice, těžké kovy nebo uhlovodíky – se nám mohou vrátit, varují odborníci.

V Curychu mají 6 spaloven odpadu a mysleli si, že se jich problém netýká, protože mají moderní spalovny. V roce 2022 otestoval kanton Curych okolí spaloven odpadu na přítomnost dioxinů a výsledky zveřejnil v listopadu. Vzorek z Josefwiese byly v rozmezí zákonné zkušební hodnoty 20 nanogramů ekvivalentu toxicity na kilogram (ng TEQ/kg), ale analýzy v některých dalších oblastech však ukázaly hodnoty až 48 ng TEQ/kg v horní vrstvě půdy. Tyto hodnoty jsou hluboko pod dekontaminační hodnotou 100 ng TEQ/kg ale při opakovaném kontaktu s kontaminovanou půdou  nelze vyloučit zdravotní rizika. Používání postižených oblastí musí být proto omezeno pro děti do šesti let jako preventivní opatření. Části dětských hřišť byly uzavřeny a město se rozhodlo postižené části Josefwiese dekontaminovat. 

Světová zdravotnická organizace říká, že krátkodobé vystavení vysokým hladinám dioxinů může mít za následek kožní léze, jako je chlorakné a skvrnité ztmavnutí kůže a změněná funkce jater. Dlouhodobá expozice je spojena s poškozením imunitního systému, vyvíjejícího se nervového systému, endokrinního systému a reprodukčních funkcí.
 

Spalovna odpadů ZEVO Písek by zasáhla zamořením okruh 3-5 km, což je celý Písek, proto kdo z vás nechce v budoucnu přemýšlet o tom, zda si jeho dítě může hrát na píseckém hřišti nebo vlastní zahradě, kdo nechce přemýšlet o tom, zda jeho děti nebo vnoučata nepijí dioxiny z píseckého ZEVA v mateřském mléce, tak běžte a podepište petici proti spalovně odpadů ZEVO Písek.

Znění petice proti spalovně odpadů ZEVO v Písku


My písečtí občané vyzýváme písecké politiky, aby ukončili řízení vedoucí k výstavbě spalovny odpadů ZEVO v Písku. My v Písku spalovnu odpadů nechceme. Nechceme, aby naše zdraví a životní prostředí zatěžovala likvidace odpadů z jiných měst. Nechceme ve svém městě zařízení, které bude vypouštět 13 000 x víc těžkých kovů, 7500 x víc kadmia,  3400 x víc rtuti, 38 x víc dioxinů a dalších látek než předchozí 2 kotle na uhlí. Nechceme ve svém městě zařízení, které denně vyprodukuje až 10 t velmi jedovatého popílku a 49 t škváry kontaminované nebezpečnými látkami. Spalovny odpadů prokazatelně snižují ceny nemovitostí v okruhu 0 – 4 km, nechceme v Písku ZEVO, protože by negativně ovlivnilo ceny našich nemovitostí v celém Písku.

Petici můžete podepsat ve městě na těchto místech:

Trafika, paní Fialová, Tyršova 1329, Písek

Železářství Břenda, Pražská 434, Písek

Novinový stánek, třída Přátelství, sídliště Jih, Písek

Bez.obalový obchod, Drlíčov 150/14, Písek

 

A nyní odkazy na články:

https://lenews.ch/2021/10/14/dioxin-pollution-in-lausanne-sparks-concerns-in-other-swiss-regions/

https://www.swissinfo.ch/eng/sci-tech/cleaning-up-switzerland-s-toxic-legacy-dioxin/47093276

https://www.empa.ch/web/s604/dioxin-josefwiese

https://switzerlandtimes.ch/local/playground-on-zurichs-josefwiese-must-be-renovated/

https://www.thelocal.ch/20211016/lausanne-tackles-toxic-soil-after-shock-discovery

V okolí spaloven v Evropě, včetně chotíkovské, jsou škodlivé dioxiny. Našly se třeba ve vejcích | Plzeň (rozhlas.cz)

Více o tomto:
Tisková zpráva Vaud

0
0

Diskuze k článku +

11. 3. 2023 (18:01)  –  Michaela Šťastná

0
0

Kdyby téma spalovny nebylo tak vážné, byla by kdejaká reakce zainteresovaných k pobavení.
Pamatuji pořekadlo – Neraď, není ti šedesát a v Rusku jsi nebyl – a sleduji přetavení pořekadla na místní poměry – Neraď nemáš studii, tu co máš neuznávám a v Chotíkově jsi nebyl – a sleduji to divadlo kolem spalovny v režii města, a prozatím je to je to mizerný kus.

Nejen petice bude třeba, pokud si zanedlouho radnice pod sebou nepodřízne větev sama, protože na stavbu spalovny nemá peníze a nejspíš by musela ručit majetkem města, jak se zdá.

Odpovědět

13. 3. 2023 (17:30)  –  Pavel Šebelle

0
0

Měli by ručit svým majetkem zastupitelé, co chtějí spalovnu odpadů postavit. Vedení města si myslí, že lidé jsou hloupý a nechají se zase obelhat, a tak se řídí heslem "100x opakovaná lež se stává pravdou" a proto neustále o projektu lžou a zatajují jeho rizika.

Pokud by se spalovna náhodou postavila, my si necháme před spuštěním změřit na svých pozemcích toxické látky a po jejich nárůstu budeme požadovat v hromadné žalobě po zastupitelích co zvedli pro projekt ruku, aby uhradili osobně škody na našich nemovitostech.

Odpovědět

13. 3. 2023 (17:57)  –  Luděk Blaha

0
0

"Neraď, není ti šedesát a v Rusku jsi nebyl"

Kdyby někdo poradit potřeboval, tak jen, že už pár let radit můžu…

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.