Přihlášení

Jak vyřešit parkování u ZŠ Jana Husa?

19. 1. 2018 | Redakce PS | Diskuze (1) | Věci veřejné

V souvislosti s plánovanou revitalizací parku na Husově náměstí se již od roku 2014 diskutuje o různých variantách, jak vyřešit dlouhodobě nevyhovující, nebezpečnou dopravní situaci u Základní školy Jana Husa v Zeyerově ulici. Rodiče sem v ranní špičce navážejí své ratolesti stovkami aut, děti vbíhají do silnice i mimo přechod a riskantní momenty jsou na denním pořádku. Orgány města už tuto otázku projednávaly mnohokrát, přesto se zatím nenašlo uspokojivé komplexní řešení.

Městem schválená revitalizace parku předpokládá propojení školy do přilehlého parku přes klidovou pěší zónu na západní straně Husova náměstí. V listopadu 2016 však přišla dopravní komise s návrhem prověřit na tomto místě mezi školou a parkem možnost zřízení terminálu pro výstup a nástup dětí. Návrh uvažoval s vjezdem aut ze Zeyerovy ulice, který by byl povolen ve dnech školního vyučování v době od 7:00 do 8:00 hodin.  K tomuto návrhu se kladně vyjádřil ředitel ZŠ Jana Husa Mgr. Jan Adámek: „Škola tuto variantu uvítala, přičemž navrhuje zkušební provoz s omezením rychlosti na 5 km/hod, umístění zpomalovacích pruhů, omezení parkování u výjezdu do Ševčíkovy ulice a osazení kamerového systému policie.“

Při dalším jednání komise v březnu 2017 vyvstal požadavek, aby se na parkoviště vjíždělo z opačné strany, tj. z ulice Otakara Ševčíka, prozatím s výjezdem do Zeyerovy ul. (směrem k ulici Nádražní). Proti zprůjezdnění komunikace u školy se důrazně postavil Martin Špírek, který v lokalitě u Ševčíkovy ulice bydlí. Žádal, aby byla zachována bezpečnost dětí v souladu s plánem revitalizace parku. Zákaz vjezdu na tuto komunikaci ke škole už dnes řada řidičů porušuje. Odborná pracovní skupina pro dopravní značení však neschválila návrh na její fyzické zneprůjezdnění.

Také dopravní komise v září požadavek pana Špírka odmítla a konstatovala, že „potencionální riziko plynoucí z časově omezeného zpřístupnění komunikace mezi parkem a školou pro návoz dětí do školy je násobně menší, než jaké dětem hrozí při současném živelném vystupování dětí v Zeyerově ulici, kde je v ranních hodinách velmi silný provoz.“ Diskusi na toto téma komise uzavřela konstatováním, že se s návrhem na fyzické uzavření průjezdu kolem školy neztotožňuje a trvá na svém původním záměru „výstupního terminálu“ na komunikaci mezi parkem a školou, přičemž by se sem přeci jen raději vjíždělo ve směru ze Zeyerovy ulice.

Dalšího jednání komise 30. listopadu se Martin Špírek na vlastní žádost zúčastnil osobně a žádal o zrušení usnesení o zřízení parkoviště na západní straně parku. Namísto toho navrhl vybudovat parkovací pruh na jižní straně parku, tedy ve svahu proti budově Okresní správy sociálního zabezpečení. Podle vedoucího odboru dopravy Michala Kovaříka „může na komunikaci podél školy zastavit současně minimálně 9 vozidel, zatímco proti budově OSSZ pouze 5. Parkoviště podél školy lze podle něj zřídit s minimálními náklady, zatímco ve svahu proti OSSZ by bylo nutné vykácet stávající zeleň, odtěžit svah a pravděpodobně i přeložit inženýrské sítě, které se v chodníku a ve svahu nacházejí, zejména páteřní parovod.“ Komise tvrdí, že se snaží situaci řešit co možná nejdříve a nejrychleji, což parkoviště proti OSSZ kvůli své technické i finanční náročnosti neumožňuje. Členové komise se také obávají, že by zde docházelo k ohrožování provozu projíždějících vozidel parkujícími auty. Přesto se komise rozhodla i tuto možnost prověřit.

Martin Špírek je jiného názoru a upozorňuje na několik důležitých souvislostí: „Na jižní straně parku proti OSSZ se plánuje přestavba parovodu na horkovod, tudíž zde v každém případě proběhnou zemní práce a bude odstraněn živý plot. Při této příležitosti by tedy bylo možné posunout chodník, vybudovat parkovací pruh a následně znovu osadit oddělující zeleň. Argumentace, že při parkování proti OSSZ bude docházet k ohrožování projíždějících vozidel parkujícími auty je lichá, neboť ve stejném směru dolů místa již existují a ke kolizím aut tam nedochází. Neznám sice stanovisko dopravního experta policie, ale podle zažité praxe nepovolí v křižovatce tohoto typu odbočení vlevo, takže odbočení ze Zeyerovy ulice doleva ke škole stejně není reálné. Bezpečnost dětí před základní školou musí být pro všechny prvořadá a zásadní.“

O vyjádření jsme požádali také ředitele Základní školy Jana Husa Mgr. Jana Adámka: „Asi jako drtivé většině našich rodičů a mých kolegů mě dopravní situace kolem Husovky není lhostejná. Před několika lety se podařilo díky panu Ing. Šatrovi, Ing. Sládkovi z teplárny a městským službám vybudovat několik parkovacích míst (3-4) před novou budovou školy v Zeyerově ulici. Bylo to maximum možného, ale zdaleka to nestačí. Dovolte mi trochu širší pohled. Obecně se dá říci, že smysl pro dodržování dopravních předpisů se u nás vytrácí. Nedodržování povolené rychlosti, jízda na červenou a parkování v zákazech jsou dnes zcela běžné. Jmenovaní řidiči nemají respekt před postihem. Zákaz vjezdu mezi školou a parkem je během dne několikrát porušován, signalizace na přechodu do Heritesovy ulice běžně také (motoristy i chodci), o křižovatce Zeyerova – Nádražní nemluvě, ta už je s nadsázkou „legendární“. Na výše zmíněném odstavném pruhu před školou v Zeyerově ulici běžně parkují auta a blokují místa rodičům, někdy řešíme zablokovaný jediný vjezd do areálu školy, kde je navíc také značka zákaz vjezdu. Dokud nevyřešíme tyto nešvary, žádná varianta nebude bezchybná. Vývoj situace sleduji, věřím že členové dopravní komise s odborem dopravy se snaží o přijatelné řešení. Jsem v kontaktu i s panem Špírkem a věřím, že nakonec dojde k dohodě. Bez boje proti lhostejnosti, neomalenosti a nedodržování pravidel to nepůjde.“

Paní Michaela Šťastná zveřejnila 14. prosince na www.piseckysvet.cz na toto téma zajímavou glosu pod titulkem „Auty do dětí“. Upozorňuje v ní, že „dopravní kolize v Zeyerově ulici nezpůsobuje škola, děti samotné a není to záležitost k řešení komise, ale všech nezodpovědných rodičů dětí. To rodiče porušují pravidla silniční provozu a ohrožují děti. Komise schvaluje chování těchto rodičů a místo sankcí pro ně ohrozí bezpečí dalších, cizích dětí.“

0
0

Diskuze k článku +

1. 2. 2018 (08:31)  –  Michaela Šťastná

0
0

Z tisku: …Nová značka oznamující zákaz vjezdu mezi sedmou a osmou hodinou ráno udivila ve středu ráno obchodníky na Jakubské ulici v Brně. Ti si stěžují, že jim zákaz zkomplikuje život, městská část Brno-střed tento krok vysvětluje zájmem o bezpečnost dětí ze zdejší školy. … Podnět na umístění značky vzešel od vedení školy, která stojí u vjezdu do Jakubské ulice na rohu s Rašínovou ulicí. … Brněnský odbor dopravy žádosti vedení školy, rodičů žáků a městské části vyhověl. „O umístění této značky jsme usilovali delší dobu. Jsem ráda, že je konečně na svém místě a že děti můžou chodit do školy bezpečněji,“ vysvětluje místostarostka městské části Brno-střed Jasna Flamiková."

Moje poznámka, škola stojí na rohu ulic, které jsou PĚŠÍ ZÓNOU, rodiče s dětmi 1. stupně ke škole NEZAJÍŽDÍ auty, a nevadí to.
Jo jo, není město jako město, a není řešení, jako řešení. Tady je v hlavní roli bezpečnost DĚTÍ, a řeší to JEDNA JEDINÁ dopravní značka.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.