Přihlášení

Jaký chceme územní plán? Dobrý, nebo jen nějaký nový? Aneb podivná cesta pořizování nového územního plánu.

1. 8. 2012 | Petr Lešek | Diskuze (13) | Věci veřejné

V současné době probíhá proces výběru zhotovitele nového územního plánu Písku. Děje se tak zbrkle, aniž je rychlost potřeba, nikoliv nejúsporněji, ačkoliv se vykřikuje, že se uspoří spousta peněz a bez zájmu o kvalitu. Celý postup tak působí nadmíru podivně. Komu prospěje? Písek se, zdá se, vydal opačnou cestou než Praha, kde nová radniční koalice zastavila přípravy nového územního plánu, který byl odrazem klientelistického prostředí.

Proč tak rychle?
Je to naprosto nelogické. Podle současné právní úpravy mají obce povinnost pořídit nové územní plány do konce roku 2015, jinak se velice omezí možnost rozvoje obce. Před několika týdny však schválila poslanecká sněmovna novelu stavebního zákona, která posunuje datum, do kdy mají být pořízeny nové územní plány o 5 let tzn. do roku 2020. Zároveň přináší řadu zkrácení lhůt v procesu pořizování územního plánu a možnost širšího zapojení veřejnosti. Tomu se ale město Písek zdá se chce vyhnout a pospíchá s novým územním plánem ještě před novelou.
Spěchem se tak nezíská žádná časová výhoda, ani na rychlost stát netlačí, a rada města Písku je sama proti svému proklamovanému zapojení veřejnosti.

Nejlevněji?
Rada města Písku deklaruje, že zásadním důvodem pro pořízení nového územního plánu je možnost vymezení nových rozvojových ploch, které pouhá další změna neumožňuje. Pak je ale nutné se ptát: pokud se nový územní plán dělá jen z tohoto důvodu a rada města zároveň tvrdí, že zvolený postup výběru zhotovitele je veden především snahou ušetřit, proč nový územní plán neplatí ti, kteří nové rozvojové plochy požadují? Stejně jako je tomu v případě změn územního plánu.
Výběr se tváří, že je nejlevnější cestou, ale není tomu tak.

Proč bez zájmu o kvalitu?
Zhotovitele nového územního plánu bude vybírat komise složená ze zástupců města a úředníků. V komisi není jediný urbanista, který by za posledních 10 let samostatně zpracoval nějaký územní plán, ale úředníci, kteří dlouhá léta proces pořizování územních plánů kontrolují z pohledu souladu se stavebním zákonem (tím, který je nyní novelizován). Uchazeči mají předložit „vzorek“ své práce a cenu za kterou jsou ochotni územní plán zpracovat. Tento „vzorek“ je novinka, která není v žádném zákoně ani nikde jinde nijak specifikována. Portfolium a reference to být nemohou, protože ty jsou ze zákona pouze kvalifikačními kritérii. O novém zpracovateli tak rozhodne cena. Je to tak stejné jako byste přišli do autosalónu a chtěli jediné: nejlevnější auto bez jakéhokoliv požadavku na velikost, vybavení,… A pak byste rodině tvrdili, že jste vybrali přece to nejlepší, protože je to nejlevnější. Šílené? Ale tak se právě vybírá zpracovatel územního plánu Písku. Výběr schválený radou města nevybere vítěze podle kvality.
Návrh soutěžní výzvy:
http://www.mupisek.cz/soubory/dokument15404.pdf
Zadání:
www.mesto-pisek.cz/samosprava-mesta/DIR-zastupitelstvo-mesta/DIR-materialy-jednani-zastupitelstva-mesta-2012/CL-materialy-pro-jednani-zastupitelstva-mesta-26.04.2012/409

Jaký je smysl územního plánu?
Úředník by řekl: územní plán má vypořádat individuální požadavky v území podle zákonného postupu. Nic víc. Co ale získáme pokud budeme požadovat pouze splnění zákona? Zákon přece určuje nejnižší laťku, nutné minimum. Je ochranou proti špatnému, nikoliv požadavkem na dobré. To co splní zákon se tak dá oznámkovat jako dostatečně = 4. Stačí městu Písek územní plán, který je pouze dostatečný? A dále: územní plán by neměl být pouze vypořádáním požadavků, měl by být dohodou mezi občany města o tom jaké město chtějí mít. Vždyť co jiného se dá jako taková společná smlouva použít? V západní Evropě právě takto územní plány fungují. U nás, ale o územním plánu, dle představy písecké městské rady, mají rozhodovat úředníci. Přitom stačilo tak málo: zeptat se podrobně na postup při návštěvě v Litomyšli
Podporně viz příspěvek: Příklad Litomyšl – cesta k lepšímu městu?.

Je tak na občanech Písku zda se spokojí s předhozenou úřední kostí, nebo budou po svých radních vyžadovat kvalitu. Nechci slevu zadarmo…

0
0

Diskuze k článku +

5. 8. 2012 (11:15)  –  Ondřej Blažek

0
0

Pane Pešku, s vašimi výtkami souhlasím, jen mi v textu, který se tváří jako výzva, chybí nějaký konkrétní plán, co s tím dělat. Do kdy je možné do tvorby ÚP promluvit a jakým způsobem?

Odpovědět

5. 8. 2012 (11:16)  –  Ondřej Blažek

0
0

Tedy, pane Lešku. Omlouvám se zkomolení příjmení.

Odpovědět

8. 8. 2012 (09:29)  –  Radek Boček

0
0

Bohužel, článek již v záhlaví podprahově podsouvá čtenáři, že proces pořízení píseckého ÚP jde cestou klientelistickou, jako to bylo dříve v Praze. Takže si to shrňme: 1) Byla to právě cesta urbanistické soutěže z roku 2008, která pro několik vyvolených architektů připravila skvělý kšeft za 6x násobek obvyklé ceny. 2) Rychle je jen fikce autora článku, neudělali jsem ještě ani návrh ÚP a celý proces se vleče více jak rok. 3) Ano, Bože, to je drzost, nejednou se v Písku hledí na cenu, to je ale šok, chápu, na to jsme tady dříve nebyli zvyklí. Takže máme předraženou Lesovnu, super drahý Kulturní dům, pěkně mastnou rekonstrukci divadla… čtenář si může doplnit sám další příklady dle libosti a vlastního uvážení. 4) Ale ano, se zájmem o kvalitu, proto byly obeslány ateliéry, které územní plány skutečně dělají, ne jenom o tom rádoby zasvěceně mluví (přehled skutečných autorů ÚP je zveřejňován na www.uur.cz, kdy úřad územního rozvoje je státem zřízená organizace podléhající MMR). A právě proto byl vyžadován vzorek jejich práce, za což nás autor s gustem kritizuje. 5) Smyslem ÚP je vytvořit podmínky pro výstavbu a udržitelný rozvoj území spočívajícím ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé ŽP, hospodářský rozvoj a sociální soudržnost obyvatel. To není hluboká filosofie, ale stavební zákon. A předražený ÚP neznamená dobrý ÚP, zvláště od projektantů, kteří ÚP zpracovávají buď vůbec nebo jen výjimečně. Rozhodovat bude zastupitelé. Stačí si přečíst stavební zákona a správní řad. A k té Litomyšli – ach ano, jejich autor ÚP dával nabídku do VŘ na ÚP Písku o polovinu levnější než za jakou dělá ÚP Litomyšle, a to Písek 3x větší město…

Odpovědět

8. 8. 2012 (18:38)  –  Petr Lešek

0
0

Ad. Ondřej Blažek: Napište radním, kteří 16.8. rozhodují o výsledku výběrového řízení, že nestojíte o to mít levný úřednický plán (který může vytvořit sám městský úřad a za menší peníze), ale o kvalitní územní plán, který vzniká na základě debaty s občany tak jak je tomu v západní Evropě zvykem. Pokud jej přesto přijmou bude to znamenat jediné: že nemají zájem se s veřejností bavit více než je nutné z hlediska zákona. Jak bude taková debata vypadat můžete vidět z příspěvku Radka Bočka: kdo se bude kriticky ptát bude označen za drzouna, který věci nerozumí.

Odpovědět

8. 8. 2012 (20:01)  –  Radek Boček

0
0

Ale vůbec NE! Jako určený zastupitel budu vděčný za každý podnět veřejnosti. Tedy za každý upřímný podnět typu: zdědil jsem parcelu, chtěl bych tam stavět, šlo by to? To beru. Nebo – chtěl bych, asi tady nestavělo, chci mít klid, už je mi taky pár let a proto jsem si ten velký pozemek koupil. Tak to taky beru. Ale schovávání se za vznešené fráze moc ne…. to nemusím.

Odpovědět

9. 8. 2012 (11:20)  –  Milan Macoun

0
0

Územní plán není jen o vymezení rozvojových ploch a způsobu parcelace. Směřuje rozvoj města na desetiletí dopředu a měl by být dějištěm tvorby společné vize, tak, aby budoucí podoba města vyhovovala co největšímu možnému počtu dotčených obyvatel (zájmových skupin) a zaručila jejich ekonomickou prosperitu. Proto bych řekl, že v průběhu tvorby plánu je třeba vést širokou otevřenou diskuzi. Oddělil bych fázi zadávání veřejné zakázky a samotnou fázi zpracování územního plánu. V prvním bodě má město nepopiratelnou odpovědnost za to, jaká kriteria výběru zvolí. Pokud zvolí jen ! cenu, dá se mluvit o nepochopení složitosti zakázky či o naprostém nezájmu o její podobu. Práce s veřejností je nepochybně důležitým kriteriem. Ve fázi zpracovávání ÚP leží také na bedrech pořizovatele velká odpovědnost za zdárný průběh spolupráce se všemi účastníky řízení, tím víc, čím víc je stavební zákon v této problematice jalovější. Pokud tedy nebylo dobře postavené výběrové řízení, o to komplikovanější bude fáze zpracování plánu a jeho schválení.

Odpovědět

13. 8. 2012 (12:41)  –  Martin Zborník

0
0

přeneseno s facebooku – CBArchitektura
Pane Bočku, pokud chcete rozumný podnět, tak já bych byl rád, aby politici nedělali uzemní plán podle ceny, ale kvality. Nic víc, nic míň. Chtěl bych konkrétní řešení na konkrétní problémy a smysluplnou strategii, nezávislou na tom, ze někdo je ochotný dělat za stovku na hodinu a proto vyhraje výběrové řízení. Je to jako u doktora, asi byste nešel k tomu nejlevnějšímu. Je to jako u řezníka, asi si nekupujete to nejlevnější maso. Je to jako u politiků a úředníků, kdy taky nechceme ty nejlevnější idioty a proto jsme dali důvěru vám, přestože nás stojíte víc než minimální mzdu :) Mirek Vodák

Odpovědět

13. 8. 2012 (21:05)  –  Radek Boček

0
0

Pro Mirka Vodáka – pokud chcete vymalovat pokoj na bílo, oslovíte malíře pokojů, který Vám to udělá pořádně za stovku na hodinu a ne Picassa, který Vám jej za milión vymaluje krásně abstraktně, leč manželka Vás zabije. I u levnějších ateliérů, řemeslně se zaměřujících na kvalitní územní plány, se spíše dočkáte lepšího produktu použitelného pro rozhodování stavebních úřadů, kterým je ÚP, ať se to někomu líbí nebo ne, než u architektonických špiček, které ÚP sice vetšinou nedělají, ale o to více o tom píší, a když, tak už náhodou nějaký dělají, tak alespoň nerespektujíc platné vyhlášky, neb to příliš svazuje jejich geniální myšlenky. A stavební úřad je pak v řiti…
Pro Milana Macouna – cena byla velmi důležitým, ale zcela rozhodujícím kritériem. Jinak ve všem ostatním máte naprostou pravdu a plně s Vámi souhlasím.

Odpovědět

16. 8. 2012 (17:49)  –  Martin Zborník

0
0

Mirek Vodak – text publikovaný na facebooku k tomuto článku
Pane Bocku, to prirovnani s malirem jste trefil a ja s nim souhlasim (Picassa z toho vynechme). Najmete si slusneho malire, ktery udela slusnou praci a vy mu zaplatite obvyklou cenu a manzelka udela obed. Problem Vaseho vyberoveho rizeni je
v tom, ze v prepoctu na hodinu prace bude architekt delat za 95 korun, coz je 6krat mene, nez obvykla cena. Proc ? stavebni urad s tim nema co delat, samozrejme, ze jakykoliv UP musi splnovat zakonne minimum, ale my se bavime o tom, co je navic.. Je to rozdil mezi beznym katalogovym projektem a nadhernym rodinnym domem, prestoze oba dva musi splnit pozadavky stavebniho uradu.

Odpovědět

22. 8. 2012 (12:52)  –  Luděk Blaha

0
0

On se ten diskutovaný územní plán nejspíš týká mnoha aspektů dlouhodobého rozvoje města a života lidí v něm, že. Tedy kupříkladu i toho, jak do města dostat lidi od jinud. Cestovní ruch se tomu říká? A taký něco pro mladé nejen věkem?
Což takhle do toho plánu zahrnout výstavbu nástupního terminálu na náramně přeplněnou inlajn stezku Budějovice – Hluboká. To by se sem lidi jen hrnuli. Já první. Ať nemusíme čekat, až vždycky odpoledne utichne provoz na naši environmentální třídírnu komunálního odpadu.

Odpovědět

24. 8. 2012 (09:24)  –  Ondřej Blažek

0
0

Pane Bočku, aby každý vám soukromě dával podnět, co a jak chce, vy se pak možná rozhodnete vyhovět, možná ne – to se mi nelíbí. Nejdůležitější je přece transparentnost. Nechci, aby město občany jednoho dne postavilo před hotovou podobu ÚP. Chci, aby se někde průběžně zveřejňovalo, jak se práce na ÚP vyvíjí – jaké jsou nejvážnější návrhy, jaké plochy se budou zastavovat, co se kde bude stavět atd. Chci, aby veřejnost měla šanci při případném nesouhlasu s takovými návrhy včas zareagovat. Udělá radnice něco takového?

Odpovědět

31. 8. 2012 (16:43)  –  Radek Boček

0
0

Pro Ondřeje Blažka – bohužel, slyšel jsem, že to tak údajně i chodilo, že víceméně rozhodoval o podnětech starosta, ale já tomu NEVĚŘÍM. Bylo by to flagrantní porušení stavebního zákona i správního řádu. O námitkách a připomínkách rozhoduje zastupitelstvo (§172 odst. (5) správního řádu ve vazbě na ustanovení §§ 53 a 54 stavebního zákona). Určený zastupitel a pořizovatel (dnes Boček + Zábranský) připraví návrh. Pokud myslíte, že mi koalice i opozice "zblajzne" všechno, co ji předložím… no, tak už to v píseckém zastupitelstvu, a konečně ani v radě, viz poslední usnesení, dávno nechodí. A ono je to, samozřejmě, v případě námitek občanů, DOBŘE.

Odpovědět

31. 8. 2012 (16:47)  –  Radek Boček

0
0

A k té transparentnosti. Pokud k tomu dostanu prostor, mluvíte mi z duše. Má představa je taková, že každá námitka /dává dotčený vlastník pozemku, zjednodušeně) či připomínka (může dát kdokoliv) k návrhu ÚP bude na webu vč. názoru na ni projektanta ÚP (zatím nevybrán), určeného zastupitele (Boček) a oprávněné úřední osoby (Zábranský, městský architekt). A samozřejmě, kdokoliv další se bude moci se svým názorem připojit. Kdybyste věděl, jak já rád diskutuji…tedy když je o čem a používají se věcné argumenty… což bývá problém.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.