Přihlášení

K záměru nové sportovní haly

22. 10. 2023 | Michal Čapek | Diskuze (1) | Věci veřejné

Jedním ze záměrů města je v nadcházejících letech vybudovat sportovní halu. Téma je hojně diskutováno a rád bych k tomuto záměru vyjádřil svůj názor.

Záměr výstavby nové sportovní haly byl schválen významnou většinou zastupitelů již na podzim roku 2021, hlasovalo pro něj 21 ze 23 přítomných. Stavba je navržena v těsné blízkosti současné obloukové haly. V minulosti zde byla volejbalová hřiště, poslední roky ale areál leží ladem a zarůstá.

Písek nemá vlastní sportovní halu. Sportoviště, ve kterých se hrají nejvýznamnější halové sporty, patří Sokolu – házená se hraje v hale obloukové, basketbal v nyní rekonstruované sportovní hale. Písecké týmy hrají nejvyšší soutěže v ČR, je proto nanejvýš logické, že dlouhodobým a oprávněným požadavkem sportovců je výstavba nové sportovní haly. Oddíl házené se na přípravách nové haly významným způsobem podílel. Bohužel si oddíl však dovolil být tak drzý, reflektoval požadavky sportovců, nikoliv architektů.  

Byl připraven projekt nové sportovní haly dle požadavku sportovců. Vedla se k tomu (i přes jasné hlasování) dlouhá diskuse na zastupitelstvu. Byla zpracována dokumentace pro územní řízení a byla podána žádost na stavební úřad.

Stavební úřad je povinen se řídit platnými právními předpisy. Nelze mu tedy vyčítat, že požaduje doložit parkovací místa, případně způsob řešení parkování.

Překvapivé je chování některých občanů a politiků, kteří sportovní halu nechtějí. Někteří tvrdí, že má být zbourána oblouková hala a místo ní postavena větší hala nová. Jedná se o zásadní nepochopení potřeb sportovců v našem městě. Jednoduše řečeno, je nutné jednu halu přidat, nikoliv halu nahradit. Je potřeba mít halu navíc. Kromě toho, co se týče parkování, pokud bychom zbourali obloukovou halu, na tom samém místě postavili jednu sportovní halu s větší diváckou kapacitou, než jaká je zamýšlena u té nové, parkování bychom stejně nevyřešili, protože větší kapacita haly by nutně znamenala potřebu většího počtu parkovacích míst.

Část veřejnosti, která se považuje za odbornou, však tvrdí, že řešení není urbanisticky správné. Je třeba připomenout, že město Písek bylo dříve prezentováno jako město dochozích vzdáleností, kdy je vhodnější zastavovat nevyužitá území ve městě místo toho, aby se zabíraly nové pozemky za městem mimo dochozí vzdálenost. Do centra lze pěšky dojít prakticky ze všech částí města. V lokalitě je divadlo, sportovní hala ve stylu socialistické architektury a v její těsné blízkosti areál ZŠ J. K. Tyla. Jsem přesvědčen, že lokalita stavbou nové sportovní haly nikterak neutrpí. S ohledem na dosavadní zkušenost jsem navíc k doporučení odborníků z řad architektů velmi obezřetný. Například v případě píseckého „Titaniku“ je složité cokoliv změnit nebo třeba jen opravovat, protože řešení vzešlo z architektonické soutěže, a tak je vše pod autorskou ochranou architekta – včetně výměny rozpadlého chodníku. V případě Bakalářů dlouhodobě přemítám nad užitnou hodnotou kamenných lavic. O architektonickém skvostu jako je Lesovna není, myslím, třeba více hovořit. Svou krásou a kvalitou se proslavila více než dost. Pevně věřím, že se jednou architektům v našem městě něco povede, ale v případě sportovní haly budu raději, když se budou držet stranou.  

Halu potřebujeme postavit, nikoliv o ní donekonečna mluvit. Některé lidi ale asi baví stěhovat stavby po městě jako šachové figurky na šachovnici. Pod lesnickou školou byla naprojektována právě sportovní hala. Pak zde byl naprojektován bazén, ale někteří začali tvrdit, že stavba bazénu zde není vhodná a na jeho místo by se měla vrátit právě sportovní hala. Někteří fajnšmekři jsou toho názoru, že počet projektů pod lesnickou školou není stále dostatečný a fantazírovali o dětském dopravním hřišti. Nesouhlasím s nekonečným hledáním svatého grálu v podobě toho zaručeně nejvhodnějšího místa s tou architektonicky nejgeniálnější stavbou, ale s praktickým řešením, které bude sloužit občanům v přijatelné době.

Co se týče zmiňovaného problému s dopravou a parkováním, jedná se o hledání důvodů, proč něco nejde, místo hledání řešení. Parkovacích ploch je v nedaleké vzdálenosti mnoho. Ostatně vyhlášky upravující parkování jsou brzdou nové zástavby, a to nejen v tomto případě. Je proto připravovaná nová vyhláška, která umožní obcím, aby si samy stanovily počty parkovacích míst ke stavbám.

Stavbu nové haly v uvažované lokalitě považuji za zcela ideální. Je to areál pro sportovce našeho města, kteří zde trénují a o víkendech hrají zápasy s vysokou návštěvností. V poslední době zápasy prvoligového týmu Sršňů (nejen s Nymburkem nebo Opavou), zaplňují celé hlediště. Světe div se, ale žádný dopravní kolaps nenastal, lidé přišli pěšky – zřejmě ke vzteku těch, kteří chabý argument dopravy považují za zásadní překážku výstavby.

Stavba sportovní haly je pro město jednou z priorit a k její realizaci přistupujeme s maximální pečlivostí. Již jsme stavebnímu úřadu předali všechny požadované doplňující podklady potřebné pro získání územního rozhodnutí. Po něm bude na řadě stavební povolení. Halu by mělo být možné postavit v nejbližších dvou letech.

Michal Čapek 

 

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

10. 11. 2023 (22:52)  –  Pavel Kašpar

0
0

Sportovní halu určitě ano. Je lepší vidět mládež sportovat, než aby se nám drogově zavislá, bez cíle potulovala po městě.
Problém je ale to parkování. Nelze v kasárnách ,,zaříznout" soukromého investora s výstavbou bytů pro nedostatek parkovacích míst a pak si postavit sportovní halu uprostřed města bez potřebného parkování !!!
Kdo chce jiným svítit, sám musí zářit. Samozřejmě upravená vyhláška může problém nové výstavby zmírnit.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.