Přihlášení

Kdo získá Cenu starostky města za rok 2017?

26. 12. 2017 | Redakce PS | Diskuze (3) | Věci veřejné

Zastupitelstvo města schválilo na svém posledním letošním zasedání Zásady pro udělování Ceny starostky města Písek. Návrhy osob, spolků či organizací určených k ocenění za letošní rok přijímá odbor školství a kultury nejpozději do 31. prosince 2017. K nominaci slouží předtištěný formulář, který je nutno elektronicky, poštou či osobně doručit do uvedeného data na podatelnu Městského úřadu Písek.

„Tato cena bude odměnou za mimořádné počiny ve všech oblastech kulturně-společenského života ve městě. Poprvé by měla být udělena za rok 2017 a předána v únoru na městském plesu. Navržena na ni může být fyzická i právnická osoba nebo kolektiv osob bez právní subjektivity, které mají trvalé bydliště či sídlo na území města Písek,“ informuje Jana Bauerová z odboru školství a kultury. „V lednu budou veškeré nominace předloženy k posouzení kulturní komisi a následně zastupitelstvu města ke konečnému rozhodnutí,“

Další podrobnosti nominace uvádí Zásady pro udělování Ceny starostky města Písek zveřejněné na oficiálních webových stránkách města www.mesto-pisek.cz.

0
0

Diskuze k článku +

26. 12. 2017 (11:22)  –  Luděk Blaha

0
0

Formulář, neformulář… komise, nekomise…
Velké Poděkování Luďka Blahy patří paní Michaele Šťastné ze sídliště Jih a paní Lence Nádějové z Purkratic.

Odpovědět

27. 12. 2017 (10:07)  –  Michaela Šťastná

0
0

Momentálně se nedokážu vyjádřit tak, aby to neznělo frázovitě, ale nedovedete si představit, jak vysoce si vážím Vašeho poděkování, jak moc jsem za ně ráda, jaký význam pro mé další bytí má každá vyjádřená podpora, za to děkuji.

Odpovědět

27. 12. 2017 (10:34)  –  Zbyněk Konvička

0
0

Souhlas Luďku,

obě ženy se nebojí jít takzvaně s kůží na trh, nikoliv pouze kvůli sobě, ale především kvůli komunitě, k níž patří a stojí jim za to prát se za ni. Přestože se dost možná žádného vděku nemusí dočkat a jsem přesvědčen, že to ani neočekávají a ani po tom netouží. Prostě to tak cítí a věří, že to je tak správné.

Svými postoji manifestují dle mého přesně to, co si představuji pod pojmem občanská společnost či projev občanské statečnosti.

Takových lidí obvykle mnoho v jakékoliv komunitě nebývá, a tak za paní Lenku Nádějovou a Michaelu Šťastnou buďme opravdu vděční.

To, oč se snaží, zůstává často vyřčeno pouze za zavřenými dveřmi doma nebo v hospodě.

Tyto ženy se ale nepotřebují schovávat, neboť mají odvahu.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.