Přihlášení

Kolik nás bude stát nový územní plán Písku? Je to málo nebo hodně?

16. 8. 2012 | Martin Zborník | Diskuze (1) | Věci veřejné

Ilustrační foto

Jaký územní plán doporučuje radě výběrová komise, co vlastně chceme? V materiálech pro radu konanou 16.8.2012, zveřejněných na webu města, jsem se dočetl že hodnotící komise, nakonec po všech možných vylučovacích peripetiích, doporučuje staronového projektanta územního plánu Písku, který nabízí cenu 898.900,- Kč bez DPH. Na první pohled se to může zdát hodně. Pokusím se to tedy nějak přiblížit co to vlastně znamená.

Na pomoc jsem si vzal Výkonový a honorářový řád pro architekty, který stanovuje rozsah potřebných prací a pomáhá následně určovat cenu. Dle tohoto dokumentu je třeba odpracovat na novém územním plánu pro 30 tis. město cca 14 200 hodin. Tyto hodiny jsou stanoveny pro zpracování fáze průzkumů, rozborů a územně technických studií, zpracování konceptu díla a zhotovení vlastního návrhu. V našem případě není nutné dělat stupeň zpracování konceptu územního plánu tzn. poníží se potřeba práce o 1/3. Je tedy potřeba na novém územním plánu odpracovat min. 9 467 hodin práce architekta.

Materiál pro radu města 16.8.1212: Návrh na schválení dodavatele - Vypracování územního plánu Písek


Jednoduchou matematikou tedy vydělíme 898 900,- Kč/ 9467 hodin = cca 95,-Kč/hod (bez DPH) a dostaneme hodnotu práce architekta odpovědného za zpracování kvalitní plánu rozvoje našeho města (v tom mají být i provozní náklady kanceláře). To my tedy upřímně řečeno vyděsilo, protože většina řemeslníků či odpovědných a kvalifikovaných pracovníků má mnohonásobně větší hodinové taxi. Aktuální hodinový tarif pro urbanistu je vyčíslen bezmála na 5 násobek uvedené hodinové taxy. Je nutné také podotknout, že v uvedené hodinové dotaci nejsou zahrnuty přípravné práce na zakázce, spolupráce s klientem po dokončení územního plánu, následná související poradenská a konzultační činnost a hlavně několikrát slibované nadstandardní projednávání návrhu s veřejností nad rámec zákonem požadovaného minima.

V tomto světle je na místě položit si otázku: Jak docílí projektant tak nízké ceny?
Jsou dvě možnosti, buď sníží rozsah odvedené práce a tím i podstatně ovlivní kvalitu nového územního plánu, nebo cena není úplná a bude se v průběhu prací zvyšovat a bude jí muset někdo zaplatit (kdo o tom bych raději nerad spekuloval). Ani jedno řešení není dobré pro Písek. Na závěr tedy musím dát zapravdu Petru Leškovi v předchozích textech a žádat radu či případně zastupitelstvo o přehodnocení záměru šetřit za každou cenu na nesprávném místě = na kvalitním rozvojovém dokumentu města – novém územním plánu. Takto život v Písku opravdu nikam kvalitativně neposuneme.

Vím že to je asi marný pokus, protože jsem se o to samé snažil již při veřejném projednání dokumentace zadání ÚP v zastupitelstvu, které je chybou hned na začátku cesty pořízení nového ÚP a to dle mého zejména svojí nekonkrétností, převážně technokratickým pojatím, neprojednaním s veřejností a pro koncepční rozvoj města prakticky nic neříkající. Koalice však již byla předem rozhodnutá a prakticky žádné argumanty jí nezajímaly. Do toho zakopaná opozice, která z principu vše kritizuje bez rozdílu zda je to pro město dobré či nikoli, hlavně že se zviditelníme. To je bohužel čím dál tím častěji viditelný jev v našem zastupitelstvu, který dle méhu našemu městu škodí. Je to další promarněná šance. Škoda. Jdeme špatným směrem. Zastavme se a zamysleme se nad tím, dokud je čas.

 

Související články:

Jaký chceme územní plán? Dobrý, nebo jen nějaký nový? Aneb podivná cesta pořizování nového územního plánu.

Špatný územní plán = prostor pro korupci

Příklad Litomyšl – cesta k lepšímu městu?
Sedm nosných pilířů pro rozvoj našeho města
Energetická efektivita obcí - téma pro naše město?
Jak stavět kvalitní a provozně úsporné budovy?
Je v Písku kvalitní soudobá architektura?
PÍSEK - Město jako dynamický živý organismus - 2.10.2011 procházka s architekty
Na vzdory petici odborníků zastupitelé rozhodli o výstavbě aquaparku pod hradbami
Jak dopadla první debata na téma: Jak bude vypadat Písek za 15 let?

 

0
0

Diskuze k článku +

17. 8. 2012 (10:49)  –  Radek Boček

0
0

Jeden z mála korektních článků… Díky za něj. Jen malé upřesnění, pořízení ÚP má 3 etapy: zadání (vycházející z územně analytických podkladů a doplňujících průzkumů a rozborů) , koncept, návrh. Zadání je hotovo, schváleno, dík patří městskému architektovi, který jej napsal. Ty jej kritizuješ, že je moc technokratické, ale OK, beru, já, dlouholetý "ouřada" vím, že to jinak nejde, Tobě, tvůrčímu architektovi, se to nelíbí. Koncept se dělat u nového ÚP nemusí, díky krajskému úřadu, ŽP, který nepožadoval hodnocení vlivů na ŽP právě proto, že zadání je napsáno tak jak je. Zbývá návrh, který se projednává a dělá dvojkolově – nejprve neveřejně pro dotčené orgány a poté pro veřejné řízení, pro lidi. Můžeme tedy polemizovat, zda odečíst třetinu nebo polovinu. A jak je z materiálu pro jednání rady patrno, cena nabízená Petrem Vávrou zdaleka nebyla nejnižší. A jak je také patrno, návrh ředitele ÚP Martina Tunky na vyloučení zcela nesmyslně nízké dumpingové ceny kolem 430 tis. našel podporu jen u architektů v komisi (Boček, Zábranský) a prošel jen velmi těsně. Což je ovšem po včerejším unikátním rozhodnutí RM vcelku jedno. ÚP jen tak mít stejně nebudeme.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.