Přihlášení

Jaká bude nová knihovna – koncepce na léta 2018 až 2023

23. 11. 2017 | Martin Zborník | Diskuze (0) | Věci veřejné

Noc literatury 2015 - starostka čte v nové budově foto Zborník

Dne 23.11.2017 projednává rada města zásadní rozvojový dokument týkající se městské knihovny. Jedná se o příspěvkovou organizaci města, která je hrazena převážně z veřejných prostředků. Vedle příspěvkové organizace Centra kultury města Písek a Sladovny Písek o.p.s. je třetím ze základních hráčů a příjemců finančních prostředků v oblasti písecké kultury. Zároveň je to jedna z hlavních staveb, která bude dokončena v tomto volebním období, protože na podzim roku 2018 by se měla knihovna přestěhovat ze stávající budovy do objektu nově zrekonstruované původní základní školy J. A. Komenského na Alšovo náměstí. Jaká tedy bude nová knihovna a co od ní můžeme očekávat? Odpovědi hledejte v této koncepci. Je velká škoda, že se tento dokumet veřejně nijak nediskutoval před schvalováním v radě města, přesto alespoň touto cestou v komentářích máte možnost se k tomuto zásadnímu strategickému dokumentu vyjádřit i vy.

Vize pro rok 2023 

Moderní knihovna vnímaná občany města jako jedinečný, sdílený a otevřený prostor, který dokáže uspokojit široké potřeby veřejnosti v oblastech vzdělávání, kultury a zábavy, posiluje vztah lidí k městu, rozvíjí sociální vazby a obohacuje společenský život ve městě.

Poslání knihovny

Posláním knihovny je svobodně a neomezeně zpřístupňovat všechny druhy vědomostí a informací svým uživatelům, být prostředníkem a průvodcem světem vědomostí, celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování a kulturního rozvoje jednotlivců, zájmových a občanských skupin města Písek.

 

Koncepce činnosti Městské knihovny Písek na léta 2018 až 2023 vymezuje hlavní oblasti a priority rozvoje knihovny založené na současných celoevropských trendech rozvoje knihoven a přímo navazuje na priority vymezené celostátní Koncepcí rozvoje knihoven v České republice na léta 2017 až 2020. Oblasti a priority knihovny jsou rovněž stanoveny ve vztahu k nutným přípravám a provozu knihovny v rekonstruovaných prostorách bývalé ZŠ J. A. Komenského a s přihlédnutím k místním podmínkám a požadavkům komunitního života ve městě Písku.

Důraz je položen na dlouhodobou ekonomickou stabilitu, organizaci, řízení, rozvoj spolupráce s dalšími subjekty a na marketingová témata a propagaci instituce. V oblasti služeb koncepce prioritně rozpracovává zajištění knihovnicko-informačních služeb, činnost Centra vzdělávání (návaznost na projektovou žádost do IROPu, výzva č. 57) a rozvoj dobrovolnictví při Městské knihovně Písek. Velmi důležitou součástí koncepce jsou regionální témata se zaměřením na propagaci regionální literatury, města a regionu. Dlouhodobou vizí koncepce je vytvoření multifunkční otevřené bezbariérové knihovny zaměřené na knihy, propagaci čtení a čtenářství a nabízející možnost setkávání a sdílení. Knihovna rovněž nabídne prostor pro různé způsoby trávení volného času s důrazem na vzdělávací aktivity.

Koncepce činnosti Městské knihovny Písek je kromě Strategického plánu rozvoje města Písku také v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb ORP Písek, Programem podpory rozvoje kultury a cestovního ruchu ve městě Písku pro období 2018 – 2030 a s Místním akčním plánem rozvoje vzdělávání SO ORP Písek. Koncepce činnosti byla k připomínkám zaslána ředitelům zřizovaných organizací v oblasti kultury (Sladovna Písek, Centrum kultury města Písek).

Zdroj – důvodová zpráva materiálu pro jednání rady města Písek 23.11.2017 

Zpracoval – Roman Dub – ředitel Městské knihovny Písek

Kompetní znění Koncepce činnosti Městské knihovny Písek na léta 2018 až 2023 najdete v příloze

 

Související články:

Jaká je nová kulturní strategie města – promarněná šance, nebo příležitost?

Sladovna se v nové expozici dotýká esence svých základů – A jak dál? Strategie Sladovny v příloze

Kam kráčí Sladovna – nová koncepce

Sladovna (konečně) otevřená?

JOSEF KAŠPAR: Kam se bude ubírat „nové“ Centrum kultury?

CENTRUM KULTURY je mrtvé, ať žije Centrum kultury!

VIDEOZÁZNAM: Beseda Občan versus politik o písecké kultuře

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.