Přihlášení

Leden na Hradišti

10. 2. 2018 | Redakce PS | Diskuze (1) | Věci veřejné

Z lednového jednání Osadního výboru Hradiště vybíráme několik citací. Vyplývá z nich, že se obyvatelé okrajových částí Písku potýkají s celou řadou každodenních problémů, které ve světově proslulém chytrém městě SMART CITY nenacházejí řešení.

-   Osadní výbor Hradiště žádal o úpravu časového posunu (zpoždění) spoje č. 10 na lince č. 22 cca o 10 minut v návaznosti na ukončení školního vyučování na základních školách. Vyjádření ČSAD: Při posunu spoje 365322/10 o deset minut by muselo dojít z důvodu turnusových oběhů k posunu i dalších spojů. Vyjádření odboru dopravy: K požadavku na posun odjezdu jednoho spoje MHD o cca 10 minut, aniž by současně došlo k posunu i všech následujících spojů, sděluji, že tomuto požadavku nelze vyhovět.

-   Osadní výbor žádal autodopravce, aby nenahrazoval nízkopodlažní autobusy autobusy zájezdovými (aby i maminky s kočárky mohly nastoupit). Vyjádření odboru dopravy: K požadavku na 100% pokrytí všech spojů obsluhujících Hradiště pouze nízkopodlažními autobusy sděluji, že město nemá k dispozici tolik nízkopodlažních autobusů, aby jimi bylo možné pokrýt veškeré spoje v systému MHD Písek. Proto ve špičkách dochází k nasazování posilových autobusů z mimoměstských linek, které jsou „bariérové“. Spoje, které mají být obsluhovány bezbariérovými autobusy, jsou v jízdních řádech označeny symbolem vozíčkáře. I na těchto spojích je však občas dočasně nutné (např. v případě poruchy, revize, údržby atp.) nasadit náhradní „bariérový“ autobus. V žádném případě však nelze požadovat, aby město pro tyto případy obstaralo ještě jeden – náhradní nízkopodlažní autobus, který bude nasazován pouze v těchto výjimečných případech.

-    Skládka pneumatik a vybudování závory 1. Pan Pichlík ze Svazu technických sportů Prácheňsko přišel informovat o nepořádku v lese a u motokárové dráhy, kde se hromadí velké množství použitých pneumatik. Upozorňuje tak na neukázněné řidiče, kteří odkládají použité pneumatiky nikoliv do sběrného dvora, ale do lesa, čímž vzniká skládka. Navrhuje řešení v podobě závory na dvou místech. Osadní výbor Hradiště se přiklání k tomuto návrhu a znovu žádá o návrh řešení, jak upravit vjezd do areálu, např. v podobě závory za domem p. Kohela. Druhá závora, kterou by si Svaz TS Prácheňsko vybudoval na vlastní náklady, by byla v místě hranice pozemku Města Písek, p. Kohela a Svazu technických sportů. Osadní výbor také žádá Město Písek nebo Městské služby o pomoc s likvidací pneumatik.

-   Snížení rychlosti 1. Pan Šebelle (vlastník nemovitosti č.p.31) přednesl osadnímu výboru návrh na snížení rychlosti na 30 km/h v ulici Na Rozhledně v úseku od hospody U Srnků nebo od prodejny potravin až po začátek návsi, jelikož vozidla, která tímto úsekem projíždějí, zde jezdí velmi rychle (nedodržují předepsanou rychlost). 2. Osadní výbor navrhuje řešit snížení rychlosti přes náves, kde nejsou chodníky pro chodce, ani přechody. Vyjádření odboru dopravy: Ing. Kovařík vysvětlil přítomným, že se vybudoval nový chodník a rozšířila komunikace, která splňuje standardní parametry. Proto není důvod zde dávat značku omezující rychlost. Dále uvedl, že komunikace se budovala proto, aby se zde mohlo jezdit rychlostí, která je povolena, tj. 50 km/h. Důvodem pro snížení rychlosti je, že není splněn nějaký předpoklad normy, tudíž je takový úsek vozovky nebezpečný. Jiným problémem je náves – to je jedna velká křižovatka, kde je to s omezením rychlosti velmi komplikované, protože křižovatka omezení rychlosti ruší. Osadní výbor žádá o posouzení možnosti omezení rychlosti v úseku od křižovatky Ke Střelnici po náves oběma směry z důvodu bezpečnosti chodců (obchod, hřiště) nebo žádá o předložení návrhu řešení rychlosti v tomto úseku a především na návsi.

-   Parkování Pan Šebelle dále upozorňuje na dlouhodobý problém v souvislosti s nedostatkem parkovacích míst v blízkosti fotbalového hřiště. Proto navrhuje, aby město vstoupilo v jednání s majitelkou pozemku parc. č. 27/1 o jeho vykoupení za účelem vybudování parkoviště, kde by bylo možné umístit cca 40 parkovacích míst, které by využívali především návštěvníci fotbalového hřiště.

Ze zápisu z jednání Osadního výboru Hradiště 23.1.2018 

0
0

Diskuze k článku +

13. 2. 2019 (17:48)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Jak je to dlouho, co dodělali nový asfalt od obchodu k návsi. Rok? Možná o něco déle.

Asi se jim to moc nepovedlo, protože kolem jednoho uzávěru vody uprostřed vozovky se již asfalt propadá a praská. (Možná i jinde, příliš jsem to nezkoumal.)

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.