Přihlášení

Město Písek představilo návrhy řešení Žižkových kasáren – rozhodnou zastupitelé

21. 1. 2019 | Redakce PS | Diskuze (2) | Věci veřejné

Studie Žižkových kasáren - vítězná nabídka ateliéru 4DS, s.r.o.

Jak by mohla vypadat a fungovat nová městská část v lokalitě po bývalých Žižkových kasárnách? Na tuto otázku město Písek hledá odpověď. Proto vloni na jaře vypsalo poptávkové řízení pro projektanty a developerskou soutěž na urbánní řešení zmíněného areálu. Všech pět obdržených návrhů bylo 16. ledna veřejně prezentováno. Připojujeme vizualizace všech studií, brzy mají být zveřejněny podrobnější podklady pro jednání zastupitelstva 14. února.

Z tiskové zprávy města ze dne 17. 1. 2019

„Autoři měli celkem volnou ruku, jediné, co město Písek požadovalo, bylo začlenění areálu víceúčelové sportovní haly,“ vysvětluje městský architekt Josef Zábranský. „Oceňujeme, že kromě jedné studie, všechny také řeší dopravní napojení lokality ze státní silnice I/20.“

Už vloni v létě odborná komise návrhy posoudila a doporučila předložit radě města a zastupitelstvu k projednání developerskou nabídku RG Investment, a. s.  a návrh řešení zpracovaný ateliérem 4DS, s. r. o. O celkovém vítězi pak měli dle usnesení rady rozhodnout zastupitelé na svém prosincovém zasedání.

„Tento termín jsme se nakonec rozhodli posunout na únor, a to z několika důvodů,“ vysvětluje místostarostka Petra Trambová. „Jedním z nich bylo vleklé povolební vyjednávání, kdy nebyl čas na důkladnou přípravu takto důležitých projektů. Vzhledem k významu zmíněné investiční akce nám přišlo nanejvýš vhodné představit zastupitelům a potažmo i veřejnosti všechny návrhy. To by bez účasti jejich autorů šlo jen velmi těžko. Proto jsme zvolili formu veřejné prezentace ještě před samotným jednáním zastupitelů. V souladu s usnesením rady bude připraven materiál na zasedání zastupitelstva, které je plánováno na 14. února.“

U developerského návrhu zpracovaného Studiem Acht komise ve svém hodnocení vyzdvihla především kvalitní dopravní řešení spočívající například v přímém napojení lokality na Výstaviště nebo v obousměrném napojení na čtyřproudý průtah městem.

Vítězná projekční nabídka ateliéru 4DS zase upoutala myšlenkou návratu k historickému urbánnímu a komunikačnímu systému této písecké kasárenské lokality, který je možné vidět i ve starých mapách z první poloviny minulého století. „Svatoplukova ulice je zde důstojnou městskou třídou lemovanou z obou stran alejí,“ připomíná Josef Zábranský. Nicméně právě toto řešení je zřejmě zdaleka nejnákladnější vzhledem k vedení silnice I/20 tunelem a vytvoření jakési zelené střechy, která propojí Václavské a Budějovické předměstí.

„Osobně upřednostňuji, kromě kvalitního dopravního řešení, návrhy pamatující na dostatečnou kapacitu ploch veřejné zeleně pro klidovou zónu, sport a relaxaci v okolí víceúčelové sportovní haly. Toto doplnění zelených veřejných ploch platí shodně i pro lokalitu, kde už nyní funguje psychiatrická nemocnice, a kde by se měla v budoucnu realizovat nová bytová i administrativní zástavba, a která je v těsné blízkosti velmi rušné, dopravně vytížené komunikace. To považuji za jeden z hlavních požadavků urbánního řešení bývalého kasárenského území,“ dodává městský architekt.

 

Irena Malotová, tisková mluvčí

0
0

Diskuze k článku +

22. 1. 2019 (20:20)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Jestli to z připojených snímků chápu dobře, kromě jednoho návrhu žádný nepočítá s nápravou historické chyby, kdy nelze z I/20 ve směru od Prahy sjet v této části města, aby se (snad) trochu ulevilo Pražské ulici od všech, kteří se potřebují dostat k Václavu?

Odpovědět

23. 1. 2019 (00:54)  –  Michaela Šťastná

0
0

Zadání města:< Cílem je získat územně plánovací rozvahu urbánního řešení lokality, která by navrhovala
umístění areálu víceúčelové sportovní haly, základní dopravní skelet území, páteřní trasování hlavních řadů inženýrských sítí (IS) a jejich napojení na stávající systémy. >
Takže velice sporé požadavky ze strany města, na tak velkou část města, a těch studií na tohle území se v posledních deseti letech najde víc, v každé jde především o jednu až dvě věci, a za účelem prosazení jejich stavby se dokola plánuje……

Silnice I/20 není na pozemcích města, realizace návrhu na její jakoukoliv úpravu není v moci města, nebylo to v zadání. Nikde jsem nenašla poznámku o tom, že by město v souvislosti s tímto územím (i bez souvislosti) jednalo se správcem komunikace o její úpravě, proto jsou v návrzích napojení novou lávkou k arboretu.
To není jediným nedostatkem v zadání řešení lokality.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.