Přihlášení

AUTEM DO PÍSECKÝCH HOR PRO KAŽDÉHO – povolení vjezdu motorovými vozidly všem návštěvníkům chaty Živec a střelnice

17. 8. 2020 | Petr Vaněk | Diskuze (10) | Věci veřejné

Navržená změna značení navíc doplňuje výjimku textem MIMO NÁVŠTĚVNÍKY CHATY ŽIVEC A STŘELNICE, což vlastně znamená, že značka B11 ZÁKAZ VJEZDU VŠECH MOTOROVÝCH VOZIDEL pozbývá smysl, neboť by byl takto zlegalizován vjezd vlastně komukoliv a jakýmkoliv motorovým vozidlem kdo by se ke střelnici nebo chatě vypravil i jen se podívat a to legálně rychlostí až 90 km/h

Od 13. 8. 2020 je na Úřední desce města Písek vyvěšena pod č. 640 veřejná vyhláška oznámení návrhu opatření obecné povahy na stanoveni místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v Písku, v oblasti „Písecké hory“ spočivajici v doplněni stávajicich dopravních značek Č. B 11 — Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s dodatkovými tabulkami č. E 13 s textem vymezujícím vozidla, na která se uvedený zákaz nevztahuje, a dále v doplnění stávajících dopravních značek Č. IZ Ba a IZ 8b — Zóna s dopravnim omezením začátek / konec, vše dle situace mistní úpravy v příloze.

Místní úprava bude stanovena žadateli — společnosti Lesy města Písku s.r.o.

Odůvodnění: Dne 10. 07. 2020 obdržel zdejší správní orgán návrh společnosti Lesy města Pisku s.r.o. Na stanoveni mistni úpravy provozu z důvodu regulace průjezdu motorových vozidel v oblasti Písecké hory.

 

https://mesto-pisek.cz/640-odbor-dopravy-oznameni-navrhu-mistni-upravy-provozu-v-pisku-na-ucelovych-komunikacich-v-lokalite-pisecke-hory/d-34502/p1=29441

 

Tak jak je oznámení formulováno: "spočivajici v doplněni stávajicich dopravních značek č. B 11 — Zákaz vjezdu všech motorových vozidel… a dále v doplněni stávajících dopravních značek Č. IZ Ba a IZ 8b Zóna s dopravnim omezením z důvodu regulace průjezdu motorových vozidel v oblasti Písecké hory,", by se zdálo, že podstatou návrhu opatření je omezení vjezdu motorových vozidel do oblasti Píseckých hor.

Avšak návržené změny dopravního značení mají význam přesně opačný, což se dozvíme nepřímo až z legendy přílohy.

Stávající dopravní značka (DZ) umístená U Vodáka v místě vjezdu do Píseckých hor směr Živec č. B11 ZÁKAZ VJEZDU VŠECH MOTOROVÝCH VOZIDEL nyní se dvěma dodatkovými tabulkami č. E 13 – s textem: MIMO VOZIDLA S POVOLENÍM LESŮ MĚSTA PÍSKU s.r.o. a MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU která umožnuje vjezd vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost, což znamená, že již nyní se za značku bez potíží dostanou svým vozem nebo třeba autobusem hosté ubytovaní v chatě Živec, dále i neubytovaní pokud jsou osobu těžce zdravotně postiženou nebo využijí vozidla taxislužby což se mi zdá pro dané území Přírodního parku Písecké hory již i tak dost vyjímek.

Navržená změna značení v tomto místě navíc doplňuje výjimku textem MIMO NÁVŠTĚVNÍKY CHATY ŽIVEC A STŘELNICE, což vlastně znamená, že značka B11 ZÁKAZ VJEZDU VŠECH MOTOROVÝCH VOZIDEL vlastně pozbývá smysl, neboť by byl takto zlegalizován vjezd vlastně komukoliv a jakýmkoliv motorovým vozidlem (včetně nákladních) kdo by se ke střelnici nebo chatě vypravil i jen se podívat.

Myslím, že pro zdravého člověka je cesta od Vodáka na Živec či Jarník příjemnou procházkou, či projížďkou na kole a není žádný pádný důvod, aby do těchto míst mohl jezdit každý autem (a osoba zdravotně postižená má vyjímku již dnes viz výše)

Pokud je přece jen pro někoho tato cesta bez auta příliš náročná, může přece tak jako dosud přijet autem přes Chrastiny na parkoviště Nové sedlo, odkud je to k chatě Živec již jen kousek.

A přístup ke střelnici tak, jak je navržen, tedy druhou asfaltovou cestou nad Vodákem odbočující vlevo přes vrchol Provazce, tak to už považuji za naprosté popření původního významu Přírodního parku, ale i nových značek umístěných na výjezdu z Písku směr Semice a u Semic ve směru Písek přes Vohybal ZÓNA REKREAČNÍ OBLAST PÍSECKÉ HORY, neboť by takto nebyla před navýšenou motorovou dopravou ochráněna ani jedna ze dvou doposud klidných lesních cest. Myslím, že stejně tak jako dosud by měla střelnice zůstat přístupná jen přes Horní Novosedly a nebo Chrastiny a Nové sedlo.

 

Ani DZ na vjezdu do Píseckých hor od zahrádkařské osady Na Vohýbale nezůstává beze změny a k DZ č. B 11 – ZÁKAZ VJEZDU VŠECH MOTOROVÝCH VOZIDEL a DZ č. E 13 – s textem: MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU se přidává text A VOZIDLA S POVOLENÍM LESŮ MĚSTA PÍSKU s.r.o.

Logičtější by mě přišlo nahrazení těchto textů tedy nově jen text: MIMO VOZIDLA S POVOLENÍM LESŮ MĚSTA PÍSKU s.r.o. bez možnosti vjezdu DOPRAVNÍ OBSLUHU tedy v tomto případě hlavně taxi a ubytovaným, neboť jeden příjezd k Živci od Písku pro tyto účely myslím stačí, nebo naopak vjezd povolit jen tudy a zamezit od Vodáka?

 

Stejné DZ č. B 11 – ZÁKAZ VJEZDU VŠECH MOTOROVÝCH VOZIDEL a DZ č. E 13 – s textem: MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU A VOZIDLA S POVOLENÍM LESŮ MĚSTA PÍSKU s.r.o. je nově navrženo na všecny další nově rozmístěné DZ, které vlastě ukončují text vyjímky nově navržený U Vodáka MIMO NÁVŠTĚVNÍKY CHATY ŽIVEC A STŘELNICE v prostoru chaty Živec a za vysílačem Provazce (což se může dle přiložené mapy pro navržený příjezd ke střelnici zdát nelogické, ale před touto značku v místě bílého trojúhelníku je v levo odbočující nově vyasfaltovaná na mapě doposud čárkovaně značená cesta od vysílače do prostoru střelnice).

 

Nově navržená je též DZ č. IZ 8a/b – ZÓNA S DOPRAVNÍM OMEZENÍM ZAČÁTEK / KONEC SE SYMBOLY DZ č. A 12a pozor CHODCI, A 19 pozor CYKLISTÉ a IP 5 (50) DOPORUČENÁ RYCHLOST 50 km/h.

Tato DZ vlastě zahajue/uzavírá zónové značky umístěné na výjezdu z Písku směr Semice a u Semic ve směru Písek přes Vohýbala s textem ZÓNA REKREAČNÍ OBLAST PÍSECKÉ HORY a stejnýmy DZ A 12a, A 19 a IP 5 (50).

Přestože si myslím, že i na stávajícím umístění těchto značek, tedy na poměrně úzkých vozovkách procházejí zahrádkářskou kolonií by místo IP 5 DOPORUČENÉ RYCHLOSTI 50 km/h měla být B 20a tedy NEJVYŠŠÍ POVOLENÁ RYCHLOST o stejné hodnotě 50 km, tak protože se nejedná o silnice se zákazem vjezdu motorových vozidel, tak jen doporučení dokáži pochopit. Ale do lesa, kde je hlavní značkou zakázán vjezd motorových vozidel a umožněn jen vyjmenovaným by již se stávajícímy dodatkovými značkami, natož nově navrhovanými měla být určitě ryhlost 50 km/h nikoliv doporučenou, ale maximální možnou a doporučená tak 30 km/h.

 

Pokud se vám stejně jako mě navržené umožnění vjezdu VŠEM NÁVŠTĚVNÍKŮM CHATY ŽIVEC A STŘELNICE a to ještě bez omezení rychlosti tedy legálně rychlostí 90 km/h do dosud klidného Přírodního parku či Rekreační oblasti Písecké hory nelíbí, tak využijte prosím svého práva a k tomuto návrhu opatřeni obecné povahy podejte u správního orgánu písemné pňpominhy ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejněni. Učinit tak může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přimo dotčeny. Tedy třeba každý návštěvník Píseckých lesů. Písemná připomínka musí obsahovat mimo jejího zdůvodnění váše jméno, příjmení, celou adresu, datum narození a podpis. Podat jí je vhodné přímo na podatelně MÚ Písek.

 

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

18. 8. 2020 (19:02)  –  Michaela Šťastná

0
0

Tímto značením se pokračuje v tom, co celou dobu píšu, REZORT Písecké hory se začíná klubat na denní světlo.
Nejen úpravy U Vodáka (víte o tom, že lavičky k rybníkům zhotoví cizí firma a jedna vyjde na víc jak 16 tisíc korun? Neříkalo se, že stačí obyčejné, co vyrobí Lesy z odpadního dřeva?), ale změna kategorizace lesa, na ní navazující změna územního plánu, výkup pozemků u střelnice, teď ve čtvrtek výměna pozemku-pole u střelnice, za kousky polí, cest i lesa v majetku města, dvě obory plné vysoké zvěře, lovecké pobyty pro turisty, místo rekonstrukce Živce rovnou jeho přestavba, k tomu to hřiště pro dětičky, neustálá snaha někomu prodat Honzíčka a hlavně ty pozemky kolem něj …

Město tam sype peněz jako želez, na výkupy, do stezek, do Živce, do cest, v tichosti si mění cedule a značky a pořád tvrdí, že o nic nejde, že se nic nezmění, že je to v pohodě.

Není to v pohodě, pošlete své připomínky!
To mi připomíná, díky všem, kdož jste připomínkovali 2. změnu v územním plánu, bylo vás opravdu hodně, jsem ráda, že Písecké hory lidi ctí, a ti co se nenechali přemluvit k obětování Hradišťského vrchu, ti mají u mě poděkování navíc.

Odpovědět

18. 8. 2020 (21:56)  –  Luděk Blaha

0
0

"povolení vjezdu motorovými vozidly všem návštěvníkům"

Tak to by se mohlo jezdit nejlépe až k rozhledně.
A také na Mehelník by se takové povolení hodilo. Kdo se tam má každý rok na Silvestra vláčet pěšky…

Odpovědět

19. 8. 2020 (20:08)  –  Petr Vaněk

0
0

Chápu Váš příspěvek, že si děláte srandu, ale podle návrhu rozmístění dalších dopravních značek (pokud již není na odbočce od chaty Živec k Jarníku nyní nějaké omezení), tak by ta nově navržená možnost vjezdu od Vodáka MIMO NÁVŠTĚVNÍKY CHATY ŽIVEC A STŘELNICE sahala až na Jarník.

Odpovědět

19. 8. 2020 (21:32)  –  Petr Vaněk

0
0

Dnes jsem telefonicky hovořil s ředitelem Lesů Písek panem Ing. Zámečníkem, zajímalo mě, proč vlastně organizace, která by se dle mě měla starat o zdraví lesa (statut jsem nečetl) vlastně o rozšíření možností vjezdu žádá.
Hlavním důvodem je podle pana ředitele obrovský zájem a jeho nárůst v letošním roce o udělování výjimek k vjezdu jak ze strany návštěvníků chaty Živec, tak hlavně ze strany návštěvníků střelnice. Prý se zde konají akce, kdy současně přijíždí i více než 50 střelců (a každý svým autem) a je tedy technicky obtížné vydávat najednou tolik výjimek a vlastně i jejich kontrola.
To chápu, tak jsem vznesl dotaz, proč by neměli používat jen příjezd přes Horní Novosedly a/nebo Chrastiny. Proti takovému provozu prý protestují zastupitelé těchto obcí s bohužel logickým požadavkem a aby se na pozemek střelnice, který vlastní a pronajímá Písek jezdilo přes cesty, které jsou také Písku a ne přes jejich obce.
Důvod proč je pro přístup ke střelnici zvolena druhá a delší paralelní trasa přes Provazce a ne přes Živec je prý kvůli zamezení koncentrace vozidel v jedné trase, ale připouští, že toto není z hlediska funkce lesa pro zvěř ani chodce, cyklisty a běžkaře dobré řešení.
Jako nejvhodnější řešení se panu Zámečníkovi jeví rozšíření nejkratší přístupové trasy (alespoň zřízením výhyben) tedy od Vodáka k Živci a vedení tudy i dopravy ke střelnici a v celém tomto úseku úplné odstranění značek B11 Zákaz vjezdu motorových vozidel, ale naopak určitě s omezenou rychlostí. Sám navrhoval snížení povolené rychlosti, minimálně v nově zpřístupňovaných částech Píseckých hor, klidně jen na 30 km/h a podporuje i její snížení i v místech kde je nyní jen doporučení na 50 km/h, tedy z Písku na Flekačky.
Pokud vezmeme za oprávněný požadavek obcí na trase ke střelnici na omezení průjezdu přes ně, je toto panem Ing. Zámečníkem navržené, bohužel asi jediné rozumné řešení, které by alespoň zamezilo rozšíření motorové dopravy na trasu přes Provazce. Oproti vyhlášce navrhované úpravě značení, je toto mnohem snadněji kontrolovatelné (měření rychlosti na povoleném úseku a zákazu vjezdu mimo tento úsek oproti kontrole výjimek). Při snížené rychlosti motorových vozidel i přes nárůst dopravy stále cesta možná i pro cyklisty a chodce a zároveň pan ředitel hovořil o možné úpravě alternativních tras pro pěší a cyklisty.

Odpovědět

19. 8. 2020 (23:11)  –  Michaela Šťastná

0
0

Ještě pořád jsou Písecké hory PŘÍRODNÍM PARKEM.
Z toho vycházím a ani s vyhláškou, ani s pozdějšími úpravami nesouhlasím.
Jestliže se během posledních dvou let stala střelnice předmětem potíží v okolních obcích a město, nebo správce střelnice není schopen to s nimi uspokojivě řešit, zpřístupnění Píseckých hor to nezachrání.
A jsem si jistá, že tahanice kolem nádrží Mlaka a následné tahanice o průjezd lesem pro místní v tom hrají významnou roli.
To zmiňuji proto, až se začne hledat původce, viník, podle toho, kam to bude dál směřovat.

Pak se tedy ptám, proč byla střelnice vystavěna tam kde je, když k ní není přístup, než přes přírodní park, jestli odpovídá frekvence akcí nájemní smlouvě ke střelnici, jaké akce zde významově dostávají přednost před ochranou přírodního parku …. Zároveň se ptám, jak může provoz střelnice s úzce specializovanou klientelou dostat přednost před přírodním parkem, myslím tím nejen proporcionalitu k posouzení.

Ptám se, proč se přestavovala chata Živec tak, aby se stala zátěží přírodnímu parku, proč se změnila chata pro pěší turisty ve výletní cíl motoristů, na úkor lesa.

**Při snížené rychlosti motorových vozidel i přes nárůst dopravy stále cesta možná i pro cyklisty a chodce a zároveň pan ředitel hovořil o možné úpravě alternativních tras pro pěší a cyklisty. **
Jasně, do lesa se pustí auta, a je jedno, jestli pojedou rychle nebo pomalu, prostě si tam budou jezdit, upraví se pro ně výhybny vykácením několika stromů, pro pěší a cyklisty se vybudují nové cesty – taky místo stromů a to jen pro pohodlí pár návštěvníků Živce a střelnice!
Kolik ta střelnice Lesům vydělává, že se za to obětuje kus Píseckých hor, že se s dědictvím předků zachází jako hadrem?

My se tady budeme dohadovat, jestli jezdit padesát nebo třicet, jestli kontrolovat nebo povolovat, jestli pojedou všichni nebo jen někteří a naprosto upozadíme, že se jedná o vjezd do PŘÍRODNÍHO PARKU, kam auta nepatří, že se podvolujeme ničení lesa pro pár vyvolených, pro zábavu, tady přece nejde o žádný veřejný zájem, tohle je prachobyčejná komerce!

Odpovědět

20. 8. 2020 (18:28)  –  Pavel Šebelle

0
0

Polistopadový politický systém je nastaven bohužel tak, že si úředníci a politici mohou dělat zcela co chtějí a vůbec nemusí brát ohled na občany. Vzájemně se kryjí a jdou si na ruku. Občan může max. psát tzv. připomínky, kterým se oni zasmějí a napíšou na ně nějaké nesmyslné povídání, kterými je tzv. "vyřeší". Takže je vlastně zbytečný se tady nad tím rozčilovat, pokud se ten systém, kde mají NEOMEZENOU moc strany a úředníci nezmění.

Odpovědět

21. 8. 2020 (19:33)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Předlistopadový režim byl snad v tomhle ohledu lepší?

Odpovědět

22. 8. 2020 (16:40)  –  Pavel Šebelle

0
0

Pane Douša proč sem pletete předlistopadový režim? Ten jsme snad zavrhli, a chtěli budovat něco lepšího, bohužel se to moc nepovedlo. Vy si myslíte, že jsou na světě jen 2 možnosti ? Jen předlistopadový komunistický totalitní režim a polistopadová pseudodemokracie? To snad ne, já jsem odpůrce obou systémů.
Ale abych odpověděl na vaši otázku, v mnohém jsou oba systémy velmi podobné a dokonce vládnou stejní lidé ve fabrikách a i v politice.

I dnes je hlavním kriteriem jmenování do jakékoliv funkce stranická knížka, místo jedné jich může být o něco víc, ale funkce a koryta se rozdávají dle stranické příslušnosti a poslušnosti. Vítezné partaje vždy nastrkají svoje lidi všude, i do OZP, ČEZU atd. To funguje i na komunální úrovni, JEN politické strany na radnici nominují do všech oblastí svoje zástupce – do osadních výborů, do komisí, do správních rad, všude jsou jen nominanti a kamarádi politických stran, nikoliv lidé, kteří proto mají odborné předpoklady. Tedy v tomto je to stejné jako dřív. Pokud neleštíte nějakou stranickou kliku nebo nelezete někomu z mocných víte kam, neškrtnete si. Rozdíl je v tomto, zatímco dříve vládnoucí strana měla 1,7 mil členů dnes všechny politické strany mají dohromady 100 000 členů, vládní ANO má pouze cca 3250 členů, Piráti 900. A přesto rozhodují o celém státě nebo o Praze. A když to zjednodušším – Dřív vládla jedna strana, dnes vládne vlastně jeden člověk…co je horší? Podle mne to druhé.

A pokud srovnáme jak jsme na tom ve stavění silnic, tak komunisti postavili za 30 let z Prahy do Písku 46 km dálnice, polistopadový soudruzi postavili za 30 let jen 23 km dálnice z Prahy na Písek – talže jsme na tom dnes hůře. Z Písku jedzíme na Tábor, Plzeň, ČB stále po stejných silnicích, komunisti na těchto silnicích naplánovali v 70. letech obchvaty, třeba severní obchvat Písku, vzhledem k tomu, že je dnes 3-4x větší provoz oni by pravděpodobně dostavěli dálnice z Písku do Prahy už tak před 10 lety včetně severního obchvatu, dnešní soudruzi chtějí severní obchvat stavět v roce 2070 a to jen dle plánů z 1970. Který systém je v tomto na tom líp? Zkuste odpovědět.

Odpovědět

22. 8. 2020 (20:50)  –  Bc. Ladislav Douša, DiS.

0
0

Vůbec bych sem předlistopadový režim nezatahoval, ovšem nedalo mi to nezeptat se, když jste zde na ten současný nepěl zrovna chválu.

A jestli tehdy stavěli více a rychleji, budiž, ale rozhodně to není důvodem se k tehdejšímu zřízení vracet.

Odpovědět

23. 8. 2020 (11:54)  –  Pavel Šebelle

0
0

Pane Douša a kdo se chce k němu vracet??? Vždyť to ani nejde. Ale je velmi s podivem, že státem řízená ekonomika v době studené války a před 50 lety, byla vlastně podstatně efektivnější a výkonější než ta dnešní technologicky vyspělejší neoliberální v době světové konjuktury. Jak si to vysvětlujete?

V 70. a 80. letech stát a podniky za své peníze peníze postavil až 100 000 bytů za rok, což je zhruba 200 mld v dnešních cenách jen do bytů, na to by dnešní stát neměl ani náhodou.

Polistopadový systém postavil v roce 1995 asi 13 000 bytů, v roce 2018 jen 28 500 bytů a to si je museli lidi sami zaplatit a vzít si na ně na 40 let hypotéku. Komunistům jsme se smáli, že jsou neschopní, neschopnost polistopadových politiků zdá se je nepochybně mnohokrát vyšší.

Ekonom David Marek v malém článku v červnu 2019 v HN napsal: „V roce 89 byl HDP na obyvatele v paritě kupní síly v relaci k Německu o jeden procentní bod vyšší než dnes. O kolik jsme se přiblížili k Německu? O nic. Je třeba si přiznat, že něco děláme špatně. Bez toho se nepohneme z místa a nezačneme dohánět vyspělejší země.“
Jinými slovy- polistopadový systém s tržní ekonomikou je v čase míru a konjuktury v Evropě v roce 2019 na tom po 30 letech budování lepších zítřků o trochu hůř o 1% než státem řízené socialistické hospodářství v době studené války. S koronavirou krizí se koruna výrazně propadla vůči Euru, ČR má díky tomu největší inflaci v EU a pokud bude hlubší krize, zcela jistě se naše ekonomika propadne vůči Německu ještě níže. Budeme v roce 2020 a další roky při porovnání s Německem ekonomicky slabší než jsme byli za komunistů před 89.

To se vám pane Douša líbí? :-) Mně ne.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.