Přihlášení

Neberte nám Šarlatský rybník!

11. 6. 2017 | Ladislav Douša | Diskuze (14) | Věci veřejné

Vlek vs. lodní modeláři

Pokaždé, když se na přetřes dostane problematika Šarlatského rybníku a jeho bezprostředním okolí, zbystřím. Naposledy jsem trnul, když se hovořilo o případném akvaparku na jeho břehu, jelikož takový záměr by mohl zatrhnout dnes již desetileté pořádání soutěží a srazů lodních modelářů tamtéž. Teď jsem však na webu Píseckého deníku narazil na sobotní článek "Chov ryb na Šarláku vystřídají adrenalinové sporty" a nestačil se divit.

Zmiňovaný článek si můžete též přečíst:

http://pisecky.denik.cz/zpravy_region/chov-ryb-na-sarlaku-vystridaji-adrenalinove-sporty-20170610.html

 

Jelikož mnoho informací neobsahuje, zapátral jsem, zda někde nenajdu popis celého podnikatelského záměru. Ten jsem sice nenašel, ovšem jisté vodítko by tu bylo – viz stránka 18: http://www.mesto-pisek.cz/assets/File.ashx?id_org=12075&id_dokumenty=16542

Abych pravdu řekl, proti samotnému vleku pro wakeboarding a vodní lyžování nemám zhola nic. Dokonce mi nevadí ani zvolená vodní plocha, jen mi vadí, že výrazně zasahuje do té části, která je pro provozování lodních modelů a hlavně soutěží a srazů lodních modelářů nejvhodnější. Dovolil jsem si zakreslit do připojeného obrázku, který kout vodní plochy s kolegy dvě soboty či neděle ročně používáme, abychom nalákali lodní modeláře z blízka i daleka. To vše s výhledem, že až jednou nastane vhodná konstelace hvězd, svoláme do Písku klidně i mistrovství světa a obsadíme celý rybník i písecké hotely rovnou na týden.

Pokud bude vlek postaven dle připojeného nákresu, zřejmě si o víkendu již nezasoutěžíme. Těžko po provozovateli komerční atrakce chtít, aby v nejexponovanější chvíle vyřadil vlek z provozu na celý den.

Lze-li záměr ještě nějak změnit, přimlouval bych se za přesunutí domku s jedním pilířem mezi vrby blíže k plotu areálu Blatenské ryby tak, aby se lyžaři ploše vhodné pro lodní modely i koupání vyhnuli. Vlek se tím zkrátí nanejvýš o třicet metrů – začátečník si lidově řečeno "nadělá do gatí" i tak, a profesionály to do Písku stejně nepřiláká.

 

Za lodní modeláře z Písku a okolí

Ladislav Douša

 

Dokumenty k článku

0
0

Diskuze k článku +

12. 6. 2017 (00:11)  –  Michaela Šťastná

0
0

Nepatřím mezi fandy sportu lodních modelů, ale ani mezi fandy wakeboardingu, rozhodně ne na Šarlatském rybníce. Pokud si tu firma Wake pond s. r. o. chce provozovat tento nový sport, máme tu krásnou řeku Otavu. Je fajn, že by se modeláři o rybník i podělili, ale v nákresu na webu města, ani na tomhle není zakresleno, kde budou sportovci parkovat, má tam být pláž a hřiště, tak to dorazí víc aut. Zřejmě proto se tak chvátá s realizací parkoviště na louce od rybníka směrem k zahrádkám, i když se jako důvod uvádí, že je to pro lidi, co bydlí na sídlišti. Je mi záhadou, jak může rada města takový projekt schválit i přesto, že Odbor životního prostředí s ním nesouhlasí- jde o klidovou zónu, městský architekt s ním nesouhlasí a zpracovatel návrhu nesouhlasí. Proč tedy mají k návrhům podávat stanoviska, když je rada města nebere v potaz? Pokud si máme takový sport dopřát, tak určitě ne v tomto prostoru. Když už se dělá výjimka v Územním plánování pro vodní kemp U Václava, proč vodní sport neumístit sem, proč na chovný rybník? Firmu jsem prozatím nenašla v žádných rejstřících, komu patří a jak dlouho funguje?

Odpovědět

12. 6. 2017 (22:34)  –  Ladislav Douša

0
0

Paní Šťastná,
v rozhořčení z informace samotné jsem po firmě nepátral, avšak nyní, kdy i díky Vám vidím, že je prakticky nedohledatelná, mám mnohem větší pocit, že zde něco smrdí… Utajený podnikatelský záměr přeci musí kalkulovat též s cenou nájmu vodní plochy a přilehlých pozemků, přičemž tyto nikde zveřejněny nejsou. (Nebo jen blbě hledám?)

Proč Město Písek v případě, že Blatenské rybě vypoví smlouvu, nevypíše klasickou soutěž, ve které zvítězí nejvyšší nabídka?

Odpovědět

12. 6. 2017 (22:41)  –  Ladislav Douša

0
0

A též vás mohu ubezpečit, že lodní modeláři se o Šarlák podělí snadno. Krom dvou dnů v roce, kdy tam pořádáme soutěže a sejde se nás naráz více (účastníci i diváci parkují, kde se dá), si naší přítomnosti prakticky nevšimnete, jak tam chodíme ponejvíce jen jako jednotlivci s jedním modelem v různých časech napříč celým týdnem každý dle svých možností.

Odpovědět

12. 6. 2017 (19:10)  –  Mgr. Vojtěch Blažek

0
0

Děkuji za zajímavý postřeh :)
Pevně věřím, že se tak nestane jelikož vyjádření odboru ŽP a městského architekta je nesouhlasné.
Vyjádření odboru životního prostředí: Nesouhlasí, rybník je klidovou zónou a takováto
činnost sem nezapadá.
Vyjádření městského architekta: Vzhledem k současnému využití Šarlatského rybníka
(chov ryb a sportovní rybolov) je předložená žádost sporná – nesouhlasím se záměrem.

Odpovědět

14. 6. 2017 (12:49)  –  Michaela Šťastná

0
0

Já také věřím, že tento záměr, ať už je kohokoliv, nebude realizován. Přesto, pokud se v tisku objeví tato informace:

O jeho pronájem má zájem společnost Wake Pond, která tady chce provozovat vodní vlek pro wakeboarding a vodní lyžování.
Radní města dali záměru zelenou, i přesto, že si dnes Šarlák pronajímá Blatenská ryba, které tady chová ryby. „Shodli jsme se, že chovných rybníků je v okolí dost a že v této lokalitě bude lepší rekreační vyžití,“ řekla starostka Eva Vanžurová.
Každopádně změna nájemce nebude hned. Blatenská ryba má roční výpovědní lhůtu. „Nebylo by možné provozovat oboje současně,“ vyjádřila se Blatenská ryba.
U rybníku by měla být i pláž, dětské hřiště a malé občerstvení.
Zdroj: http://pisecky.denik.cz/zpravy_region/chov-ryb-na-sarlaku-vystridaji-adrenalinove-sporty-20170610.html

pak to vypadá, že radní mají jasno i přes nedoporučení ostatních. Zápis z jednání rady ještě není k dispozici.

Odpovědět

13. 6. 2017 (01:39)  –  Martin Kolář

0
0

Nestačím se divit, jak je možné, že se tu bere tolik odpůrců aniž by věděli více podrobností. Je více jak jasné, že se přeci bude chtít společnost provozující vlek domluvit na bezproblémovém provozu. Jsem přesvědčen, že existuje řešení kde bude každý spokojen. Opravdu špatné je řešení vodního vleku ne řece. Bylo by to velice nebezpečné lidskému životu. Navíc si myslím, že dokonce i modeláři ocení občerstvení a možnost posedět s dětmi a sledovat jak jejich modely brázdí rybník. Wakeboard přeci nezabere celý rybník, alespoň co jde vyčíst ze záměru. Tvůrcům nápadu moc fandím a jsem velice mile překvapen, že tak super projekt bude zrovna v Písku. Pokud jde o parkování, tak v ostatních lokacích kde se provozuje vlek je max 2-3 auta…. Mějte se fajn a nebuďte tak nepřející a užívejte si více života.

Odpovědět

13. 6. 2017 (08:39)  –  Ladislav Douša

0
0

Pane Koláři,
jak píšu v článku, k podrobnostem se dopídit nedá. Též proti dané sportovní aktivitě nic nemám, jen si neumím představit, že provozovatel po dobu soutěže modelů nechá vlek vypnutý jen "za děkuji", a proto přímo v článku navrhuji kompromisní řešení. Máte-li na zmiňovanou firmu kontakt, rád bych o něj poprosil, abych se přímo u zdroje mohl ubezpečit, zda celou věc nevidím více černou, než ve skutečnosti je.

Odpovědět

14. 6. 2017 (12:15)  –  Michaela Šťastná

0
0

Pro pana Doušu, to, že se o rybník podělíte jsem mínila v dobrém, chápu, že tam jde o soutěže a exponované místo. Já koukala na to okolo, co to nese s sebou.
Pan Kolář píše, že nevíme podrobnosti a odporujeme. Inu, právě proto, že nejsou známy podrobnosti, odporuji, já určitě. O parkování dvou aut u vleků, to asi myslel auta obsluhy vleku, já měla na mysli vozy, které dovezou uživatele vleku. Hádám, že to dvě auta nespraví (nebo je budou dvě auta svážet?) Jestli je to sport na řece nebezpečný, o kolik je bezpečný na rybníce u silnice. Provoz ve městě jsem nikde nenašla, byli bychom asi první! Pokud se kritika na provozovatele a jeho historii, na nevhodné umístění, a související záležitosti v pohledu pana Koláře jeví jako nepřejícnost, budiž. Klidně se zařadím mezi nepřející a budu se na věc dívat zeširoka, než pohledem: super projekt, jdu si užívat života.

Odpovědět

20. 6. 2017 (13:36)  –  Michaela Šťastná

0
0

Podle zápisu z jednání rady města, kde se záměr pronájmu rybníka projednával, nebylo k tomuto bodu (Usnesení č. 363/17 ) přijato žádné rozhodnutí! Jak tomu rozumět, když po zasedání dala starostka města v prohlášení pro Písecký deník pronájmu zelenou, ale podle zápisu se rada neusnesla? Zápis byl proveden 15. 6. 2017, mám to chápat tak, že byl záměr přijat, ale po reakci veřejnosti se zápis opravil? To snad ne.

Odpovědět

23. 6. 2017 (10:51)  –  Ladislav Douša

0
0

V týdeníku Písecké postřehy 25/2017 se k věci vyjádřil Radek Novák, který za žádostí stojí. Zmiňuje, že se jako lodní modeláři nemusíme bát, protože získáme zajímavé zázemí a "zbyde dost prostoru, aby tam mohly jezdit lodičky". Ano, má pravdu. Zbude skoro celý rybník, ovšem ne ta část, kterou pro postavení soutěžních tratí potřebujeme. Kdyby se na výše předložený nákres podíval, svá slova by nevypustil z úst.

Věci neznalý jedinec by mohl prohlásit, ať si modeláři jdou na jiný místní rybník. Bohužel, jiná písecká vodní plocha nemá pro pořádání soutěží modelů lodí vhodné podmínky, proto nadále setrvám u nadpisu tohoto článku.

Odpovědět

28. 6. 2017 (21:36)  –  Ladislav Douša

0
0

Dnes jsem se sešel s Radkem Novákem. Pokud dodrží, co slíbil, nemusíme se jako lodní modeláři ničeho bát. Prozatím se omlouvám za hysterii, kterou jsem svými příspěvky vyvolal. Definitivní omluva zazní až po přechodu od slov k činům.

Odpovědět

28. 6. 2017 (22:03)  –  Luděk Blaha

0
0

Že hysterii? No jo, vlastně… Úplně cítím, jak jsem z toho všeho celý podrážděný a kolísá mi nálada.
Naštěstí se Šarlák nemůže nechat shnít tak, jako se nechal venkovní bazén městského plaveckého areálu.

Odpovědět

30. 6. 2017 (13:09)  –  Michaela Šťastná

0
0

Ach, pane Doušo, myslíte že hysterii? Já mám i jiné pocity. Zjištění ex post jsou jedna z nejhorších, já chci jistoty dopředu. Šarlák je a zůstává v klidové zóně, hospodaření rybářů na něm je jedno z nejšetrnějších, co se na chovném rybníce aplikuje, není vhodný na tamten rekreační sport. Tečka. Pan Novák může být sebeslušnější podnikatel, zastupuje zájmy menšiny, a město mu vychází neobyčejně vstříc. Tady mé pochybnosti začínají. Článek v PP jsem četla dvakrát, podbízení se tím, jak je to prima počin pro místní (i modeláře) tím, že budou využívat vybudované zázemí apod., a ani slovo o tom, jaký hluk provoz přinese, zátěž pro rybník, sousedy, a firma bez historie, to ve mě vzbuzuje pochybnosti. Urychlený souhlas radních to přikořenil, já k tomu nemám důvěru. Nedovedu si představit, že by to tam bylo napořád, nebo jen na rok, to je snad ještě horší. Vážně mi vadí projekty pro pár lidí, které ovlivní prostředí pro mnoho jiných. Máme krásné zákoutí ve městě, proč ho musíme předělat, drancovat, proč ho jen nezachovat. Pro pár cyklistů půlku lesa, pro pár motoristů kus sídliště na parkování, a navíc za cenu nevratných zásahů, nemluvě o penězích, co to stojí. Kolik podnikatelů přišlo s tím, že si koupí vlastní rybník, a na něm mají vlek, kolik cyklistů si koupilo lesík, a jezdí si tam, kolik rodičů zaparkuje kde je místo a zbytek dojde…

Odpovědět

5. 9. 2017 (10:07)  –  Michaela Šťastná

0
0

Ve čtvrtek se vrací k jednání RM sport na Šarlatském rybníce. Proběhla jednání s Blatenskou rybou, zjistilo se, že on taky musí někdo rybník spravovat, když odejdou, a vymyslelo se, že by vlastně rybník mohla se souhlasem města pronajmout Blatenská ryba. Šalamoun je proti tomu břídil. Odbory města nadále s provozem sportu nesouhlasí(nedivím se, sem to nepatří), ale město, jako zpracovatel oproti červnu už ano. A pozor, firma, která už v květnu požádala o pronájem Šarláku SLÍBILA, že bude založena 1.5.2017, RM o ní jednala 8.6. a nevšimla si, že firma ještě neexistuje!
4. 8. 2017 – Společnost WAKE POND s.r.o. (IČ: 6323987) byla založena dne 4. srpna 2017 v Jihočeském kraji.
WAKE POND s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík,živnostenský rejstřík.
WAKE POND s.r.o. (06323987) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Erbenova 1546, Písek 397 01. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 8. 2017 a je stále aktivní. WAKE POND s.r.o. nemá žádnou provozovnu a jednu živnost.
No, tak to je i na naše poměry troufalost, založení firmy s kapitálem 5 000.- Kč je asi dostatečná záruka. Je takový postup při pronájmu majetku města vůbec legální?

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.