Přihlášení

Nebojme se referenda

14. 12. 2012 | Martin Zborník | Diskuze (2) | Věci veřejné

Volební urna

Po schválení referenda zastupitelstvem zveřejňujeme shrnutí dosavadního vývoje, zaslané Václavem Blažkem - zástupcem petičního výboru. Ten dále ve spolupráci s odborníky připravuje komplexní materiál, který by měl spoluobčanům umožnit lepší orientaci v dané problematice. Ať již máte jakýkoliv názor na otázku výstavby nového bazénu a jeho umístění, faktem zůstává, že budeme mít v Písku historicky první obecní referendum. To ukáže, jak umíme zacházet s prvkem přímé demokracie, když nepodstatné části občanů města nevyhovuje rozhodnutí o umístění bazénu, které bylo přijato v rámci demokracie zastupitelské – našimi zvolenými zastupiteli. Proto „Nebojme se referenda“.

  Nyní, kdy obecní úřad potvrdil, že se bude referendum konat společně s prvním kolem volby prezidenta republiky a schválil svým usnesením navrženou větu přípravným výborem v tomto znění: „Místní referendum se bude konat v obou dnech prvého kola přímé volby prezidenta republiky. Pokud by bylo prvé kolo přímé volby prezidenta přesunuto na termín po 31. březnu 2013, bude se místní referendum konat v sobotu dne 16. března od 08:00 do 20:00 hodin.“
Máme za to, že nakonec Nejvyšší správní soud rozhodne tak, aby se prvé kolo voleb konalo v původním termínu, tj. 11.1. až 12.1. 2013.
 

Chtěli bychom vám Písečákům na závěr celé kampaně upřesnit, že většina našich myšlenek byla správná, tedy že:

  1. Námi předložená referenční otázka nebyla v rozporu se zákonem. Občané mají právo žádat, aby proslulá silueta města byla prosta všech rušivých prvků, včetně objektu stávajícího bazénu, a aby po dobu výstavby akvaparku byla v okresním městě zachována možnost celoročního koupání. Skutečnost, že údržba bazénu byla v minulosti zanedbána, nemá na výkon přímé demokracie žádný vliv. Nejnovější stanoviska Nejvyššího správního soudu, který by v konečné instanci rozhodoval i o píseckém referendu, to potvrdila.
  2. Nebyla pravda, že místní referendum nelze konat současně s přímou volbou prezidenta. Nejvyšší správní soud rozhodl 31.10.2012 (usnesení č.j.ARS 2/2012-43) o tom, že místní referendum i v Praze 7 bude konáno v obou dnech prvého kola přímé volby prezidenta. Stejně rozhodl počátkem listopadu 2012 i Krajský soud v Plzni.

Podobně bychom chtěli upřesnit některé informace týkající se starého bazénu:


Například: žádný nezávislý expert neřekl, že v dohledné době bude nutno zastavit provoz starého bazénu. Nikdo nestanovil rozsah oprav nezbytně nutných k udržení jeho provozu. Žádný kompetentní orgán nerozhodl, že případné opravdu nutné opravy nebude možno provést za provozu (byť třeba omezeného). Teprve až na popud přípravného výboru radnice zadala kompetentním firmám vypracování detailního posudku, z kterého bude možno usoudit, zda lze, za cenu únosnou pro rozpočet města, bazén opravit a provozovat jej ještě několik let. I kdyby měl být na několik měsíců provoz přerušen. Tyto studie v současné době probíhají a jejich výsledek by měl být znám pravděpodobně do konce letošního roku.

Další příklad: radnice nemá dosud uzavřenu smlouvu o dílo s generálním dodavatelem stavby na nový akvapark (s podzemními garážemi!) pod Putimskou branou. Dokonce ještě nebyla vyhlášena ani veřejná soutěž na zhotovitele tohoto díla. Přesto radnice už ví, že její řešení bude levné, i to, že páska bude přestřižena za 1,5 roku! A nejen to. Radnice už ví, že obdobné dílo lze postavit na jiném (byť dosud neznámém) místě jen při vynaložení podstatně vyšších nákladů a nejdříve za 8 až 10 let.

Myslíme si, že není důvod, proč by účastníci petice a zastupitelé města měli stát na opačných stranách uměle vytvářeného konfliktu. Zde nejde ani o „velkou politiku“, ani o osobní zájmy jednotlivců. Jde o Písek. Jde o to, aby se zbavil stavby na nevhodném místě, obdobně jako se pracně zbavují nevhodných staveb postavených za minulého režimu v jiných městech, např. v Plzni.

Řeknou-li občané, že jim bazén pod hradbami nevadí (ať již prostřednictví odpovědi „NE“ nebo neúčastí na referendu), pak bude písecká radnice do budoucna očištěna od jakýchkoli námitek, že nerespektovala zájmy obyvatel města.

Pokud ovšem občané řeknou v místním referendu ANO pro umístění nového bazénu na jiném místě, než pod historickými hradbami, pak by zastupitelé měli, co nejrychleji naplnit jejich přání směřující k výstavbě bazénu na JINÉM MÍSTĚ!
 

Autor textu Ing. Václav Blažek

 

Vývoj celé situace okolo bazénu lze podrobně sledovat v přiložených odkazech na předchozí články.

Zastupitelé odsouhlasili referendum k přemístění bazénu
Referendum k novému bazénu bude
 

Podle právního posudku je otázka k referendu o bazénu v pořádku v obou částech


Prohlédněte si z tepla svého domova 9 studentských návrhů bazénu pro Písek
Mezisoučet petice na vypsání referenda k otázce bazénu
Veřejná diskuze k petici o plaveckém bazénu
Bude první písecké místní referendum o umístění plaveckého bazénu?
BAZÉN TADY NEBO JINDE ??
Na vzdory petici odborníků zastupitelé rozhodli o výstavbě aquaparku pod hradbami
Zasaď strom, zploď dítě, postav akvapark?
O petici na přemístění píseckého bazénu se bude jednat až v březnu
Výsledky petice k záměru výstavby nového bazénu v jiné lokalitě
Petice k záměru výstavby nového bazénu
Nový bazén se přemísťovat nebude, zůstane pod hradbami
Plavečák nebo aquapark – posune nás někam veřejná anketa?
Výsledky ANKETY – Rekonstrukce plaveckého bazénu v Písku
Jak dál s plaveckým stadionem?

 

KDE MÁ PODLE VÁS STÁT NOVÝ BAZÉN?  - VÝSLEDKY NAŠÍ ANKETY
Na základě výstavy studentských návrhů řešení nového bazénu na jiných místech v Písku podporujete znovu otevření debaty o záměru výstavby projektovaného aquaparku pod hradbami? - VÝSLEDEK NAŠÍ ANKETY

0
0

Diskuze k článku +

15. 12. 2012 (23:28)  –  Pavel Král

0
0

Zdravím,
jen poznámku: pokud měl autor (editor) článku na mysli obecné (v textu výše uvedeno "obecní") referendum, tak to se na území ČR uskutečnilo zatím pouze jedinkrát: o přistoupení České republiky k Evropské unii (konalo se 13. a 14. června 2003). V našem případě půjde tedy o "místní" blebiscit.
To ovšem nic nemění na tom, že jako zastánce (a představitel) proudu pohybujícího se uvnitř zdejšího veřejného prostoru, který má – mimo jiné – přímou, otevřenou, chcete-li participační (tj. princip subsidiarity) demokracii ve svém štítě, se k onomu historicky prvnímu referendu na území města Písku chystám. A jak budu volit? Samozřejmě PRO; tj. v prvé řadě pro zachování stávajícího plaveckého stadionu, v "druhém sledu" pak pro hledání jiného, vhodnějšího místa pro případnou stavbu "nakvaparku". Ten tady ovšem skuteční, reální návštěvníci koupališť nechtějí. Nevěříte, dámy a pánové z radnice? Přijďte se tedy zeptat nášvěvníků-plavců do útrob samotného plavečáku. Chce to ale přestat se bát lidí, občanů, voličů…!
Navíc ono by se nakonec ani žádné referendum konat nemuselo, pokud by zastupitelstvo vyšlo už začátkem letošního roku (2012) vstříc hlasu lidí vyjádřenému prostřednictvím důvodné – a ve své podstatě úspěšné – petice. Tu ovšem na svém dalším, tuším březnovém, zasedání smetlo ze stolu :-(.
Čest konání petičního výboru!
Za Společnost milovníků svatováclavské plovárny
"P"
P.S. A ještě douška: Nejvyšší správní soud (NSS) nerozhodnuje o termínu konání prezidentské volby. NSS rozhovoval o tom, zda úředníci na Ministerstvu vnitra (MV) pochybyli (ukázalo se, že ano) a kdo se tím pádem vrací do klání o prezidentskou funkci. O případné změně termínu (posunu) přímé volby může rozhodnout teprve Ústavní soud (ÚS), ovšem to by se na něj musel někdo nejprve obrátit a napadnout ústavní zákon o přímé prezidentské volbě jako takový. Věřme však, že tak nikdo neučiní a jak už bylo uvedeno, proběhne tato ve stanoveném – a obecně známém – termínu (1. kolo 11. a 12. ledna 2013, případné 2. kolo o dva týdny později, tj. 25. a 26. ledna 2013).
P.P.S. Záměrně nepoužívám slovního spojení "volba prezidenta", nýbrž "prezidentská volba" a z toho důvodu, že mezi všemi devíti (relevantními) kandidujícími jsou i tři ženy. Buďme ve svém explicitním vyjadřování nejen korektní, ale i galantní, gentlemani… :-)

Odpovědět

16. 12. 2012 (02:41)  –  Luděk Blaha

0
0

Ono totiž podle zmíněných úředníků je použití správného výpočtu věcí právního názoru. Že jsou směšní, už je nezajímá. Dnes je směšným kdekdo. Hloupé ustanovení zákona je, podle nich, opravňuje k tomu, aby se sami hloupě chovali.
Možná by se mnozí zastupitélé mohli zamyslet nad tím, aby se také nechovali hloupě, a nebyli tím pádem směšní, a přestali na problém městského bazénu nahlížet jako na zápas ve skvoši či předmět politického klání a otázku rozložení sil v zastupitelstvu, které za dva roky může být zase jiné. Nesmiřitelní odpůrci se obejmou v nových koalicích a nám tady zůstane na věky podzemní parkoviště s tobogánem a vířivkou.
Což třeba ku příležitosti konání blebiscitu, který se určitě objeví v některém z hlavních zpravodajství, učinit i anketu mezi lidmi, které bazén z nějakého důvodu zajímá, jaký počet plaveckých drah by jim vyhovoval. Osobně upřednostňuji padesátimetrový bazén s deseti drahami po dva a půl metru, aby se v běžném provozu mohly vytýčit dráhy napříč.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.