Přihlášení

Nejmladší zastupitel Ondřej Veselý je novým starostou Písku

8. 11. 2010 | Martin Zborník | Diskuze (12) | Věci veřejné

Nově zvolené vedení města Písek foto Zborník

Na nedělním ustavujícím zasedání píseckého zastupitelstva 7.11.2010 vše probíhalo podle předem domluveného koaličního scénáře. Veřejnou volbou byli zvoleni do funkcí starosta JUDr. Ondřej Veselý (ČSSD), posty místostarostů obsadili zástupci Volby pro město Ing. Vojtěch Bubník a Mgr.Hana Rambousová. Mírné zádrhele provázelo hlasování o doplnění dalších šesti členů rady města do kompletního počtu devíti radních, která ale nakonec také dopadlo podle původního koaličního plánů. Kromě starosty a místostarostů tak byli zvoleni čtyři zástupci ČSSD (V. Gavlasz, J. Uhlík, K, Kratochvíle, R. Boček) a dva zástupci ODS (M. Sládek, Z. Kulič).

Jednání zastupitelstva se těšilo nebývalému zájmu ze strany veřejnosti. Ustavujícího zasedání se zúčastnilo přibližně 250 přihlížejících z řad písecké veřejnosti, rodinných příslušníků zastupitelů, úředníků města a městem zřizovaných institucí a členů politických uskupení, které se ucházely o posty v zastupitelstvu.

V úvodu složilo všech 27 nově zvolených zastupitelů slavnostní slib ve znění: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky." Jednotlivě pak tento text stvrdili veřejným slibem a podpisem.

Následovala koalicí ČSSD+VPM+ODS navrhovaná veřejná volba všech představitelů města. Opakované požadavky Toma Zajíčka (SNK-ED) na tajnou volbu, která podle jeho slov jako jediná zajišťuje možnost svobodného vyjádření názoru v personálních otázkách, nebyla opozičními zastupiteli z řad SNK-ED, TOP09 a KSČM reálně prosaditelná.

Starosta a místostarostové byli zvoleni hlasy koaličních zastupitelů. Opozice se prakticky vždy zdržela hlasování.

Komplikace nastali při volně členů rady, kdy KSČM navrhla v duchu poměrného zastoupení všech stran ve vedení města, prosazovaného před volbami, svého kandidáta Karla Vodičku. Ten byl nejprve zařazen novým starostou na konec hlasování podle abecedy. O Karlovi Vodičkovi se tak již nehlasovalo, protože před ním byli všichni koaliční zastupitelé schváleni do 6 radničních křesel. Po ukončení volby však zástupci TOP09 (MUDr. Tyll a JUDr. Knot) oprávněně zpochybnili celé hlasování o členech rady, a to z důvodu, že kandidáti nebyli před hlasováním dotázáni, zda se svou kandidaturou souhlasí. Celá volba se tedy musela opakovat, tentokrát již v pořadí, které si kandidáti vylosovali. Na výsledku to ovšem nic nezměnilo.

V čerstvě ustaveném zastupitelstvu najdeme 11 (staro)nových tváří za ČSSD - MUDr. Karel Chytrý; Ing. Karel Kratochvíle; Ing. arch. Radek Boček; za ODS - Ing. Zdeněk Kulič; za SNK-ED - JUDr. Luboš Průša; Mgr. Eva Vanžurová; za VPM - MUDr. Jiří Fiedler; Mgr. Jan Adámek; za TOP09 - JUDr. Josef Knot; MUDr. Rudolf Tyll a Klára Humpálová. Průměrný věk našich zastupitelů je 52 let. Nejmladším zastupitelem je 34letý JUDr. Ondřej Veselý (ČSSD), nejstarším pak 66letí Václav Reichl a Ing. Josef Tesař (oba z KSČM). Výrazně se také snížilo zastoupení žen, a to z původních pěti v období 2006-2010 na současné tři z 27 zastupitelů tzn. 11,1%. Nadpoloviční většina zastupitelů 14 z 27 tzn. (51,9%) je bez politické příslušnosti a to napříč všemi zastoupenými politickými uskupeními. To nám doufejme zaručí, menší vliv stranických aparátů při jejich rozhodování v duchu složeného slibu, kde není ani zmínka o politických stranách.

Otazníky se stále vznáší nad mandáty dvou zastupitelů z důvodu neslučitelnosti jejich současných zaměstnání s výkonem mandátu zastupitele města Písku. Jedná se o zvoleného člena rady Ing.arch. Radka Bočka (ČSSD), který je vedoucím oddělení územního plánování na krajském úřadě, a novopečeného zástupce opozice JUDr. Luboše Průšu (SNK-ED), který je ředitel krajského úřadu.

Související články:
Zastupitelé oficiálně zahájí práci v neděli
Pár poznámek k textu koaliční smlouvy
Volby v Písku prvně vyhrála ČSSD
Jak dopadly v Písku komunální volby?
Co bude s Průšou? - 2. díl

0
0

Diskuze k článku +

8. 11. 2010 (16:32)  –  Luděk Blaha

0
0

"Otazníky se stále vznáší nad mandáty "

V čem spočívá ona neslučitelnost zaměstnání s výkonem mandátu zastupitele?
Je slučitelnost současných aktivit ve státní správě a samosprávě řešena zákonem nebo jinou právní normou?
Jestliže ano, pak jsou otázníky jasně zodpovězeny a jestliže ne, pak přece vůbec nevznikají. Tedy, buď neměli pánové vůbec kandidovat nebo bychom se my, občané prostí, do toho vůbec neměli motat.

P.S. Blahopřejeme.

Odpovědět

8. 11. 2010 (17:33)  –  Radek Boček

0
0

Dobrý podvečer, p. Blaho,

problém neslučitelnosti je řešen zákonem 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, konkrétně § 5. Zjednodušeně řečeno, v mém případě bych nemohl být zastupitelem města, pro jehož uzemí vykonávám jako zaměstnanec krajského úřadu PŘÍMÝ výkon státní správy.

Jsem přesvědčen, že ten nevykonávám, tento přímý výkon státní správy se děje zde v Písku na Městském úřadě (na odboru výstavby a územního plánování, na oddělení územního plánování, vede Ing. Děděčková). Protože jsem ale zároveň metodikem územního plánování v Jižních Čechách a nemám se již koho zeptat, kdo by byl postaven odborně nade mnou, a jsem nutně poněkud zaujatý, když jde o mě, směřoval jsem oficiální dopis o vyjádření na ministerstvo vnitra a na MMR. V případě, že by tyto ústřední správní orgány shledaly problém slučitelnosti s mojí pozicí dle uvedeného zákona, což ale zdůrazňuji, rozhodně nepředpokládám, jsem do 3 měsíců, jak stanoví zákon v § 55, připraven učinit takové změny v mé pozici na krajském úřadě, aby důvod neslučitelnosti pominul (přeloženo do češtiny – vzdát se pozice vedoucího).

Zastupitelem a členem rady nicméně hodlám zůstat i za tuto cenu. A Vám děkuji za tuto otázku, který mi umožnila více vysvětlit poslední větu včerejšího jednání ZM.

Odpovědět

10. 11. 2010 (11:05)  –  Elév

0
0

Pro p.Bočka – líbí se mi váš přístup, kdy jste připraven eventuálně raději opustit vedoucí místo na krajském úřadě, než vzdát se mandátu v zastupitelstvu a v radě.Nyní bych čekal obdobné stanovisko od p.Průši. To bych byl hned dvakrát mile překvapen.

Odpovědět

10. 11. 2010 (19:56)  –  Radek Boček

0
0

Díky za Váš názor. Potěšil. Věřte, že to pro mě případně nebude lehké rozhodnutí, pokud právníci MMR a vnitra tam nějaký střet najdou (doufám, že ne). A lidé, kterých si profesně i jinak vážím, mi rovnou řekli, že bych opuštěním „teplé“ funkce vedoucího udělal pěknou pitomost. Budoval jsem si pozici v oboru 8 let a nic jiného než „územařinu“ už dneska, byť architekt, neumím. :-)

Odpovědět

10. 11. 2010 (22:58)  –  Elév

0
0

Přeji vám, aby střet zájmů ze strany MMR konstatován nebyl. Ve vašem případě já výrazný střet zájmů nevidím, ale právníkem MMR nejsem. A věřím vám. Jinak bych vás nevolil.

Odpovědět

10. 11. 2010 (23:18)  –  Luděk Blaha

0
0

Měl byste, pane Eléve, těšit pana Bočka pod svým pravým jménem, jinak se to míjí účinkem.
A vůbec nevidím jediný důvod, proč by pan Průša měl mít jako zastupitel nějaké, krajský úřad opouštěcí stanovisko. Může-li ministr či hejtman být současně i poslancem či senátorem?

Odpovědět

12. 11. 2010 (11:53)  –  Elév

0
0

Pane Blaho, přezdívku či pseudonym Elév mi přidělila redakce a tak ji využívám. Pokud se zde zavede pravidlo, že VŠICHNI musí psát pod svým plným (redakcí ověřeným) jménem, tak to budu okamžitě respektovat. Mě Luděk Blaha říká asi totéž co vám Elév.
Pana Průšu k ničemu nenutím, jen se mi přístup p.Bočka líbil. A na chování ministrů a hejtmanů mám zatím bohužel vliv téměř tak malý, jako na otáčení zeměkoule. Jsou to ovšem lidé, které voliči volili. Tak takovým mistrům kumulace funkcí, případně i střetu zájmů, příště hlas nedávejme.

Odpovědět

12. 11. 2010 (14:42)  –  Josef Kovařík

0
0

Pane Eléve, tu přezdívku mám od redakce také. Je mi to divné, ale raději jsem od samého počátku používal svoje pravé jméno.

Odpovědět

12. 11. 2010 (14:45)  –  Josef Kovařík

0
0

Až teď se o to zajímám a tak jen na zkoušku tento příspěvek. Pro redakci můžete jej po zkoušce vymazat.

Odpovědět

12. 11. 2010 (16:33)  –  Luděk Blaha

0
0

Ale o mne přece, pane Eléve, vůbec nejde. Jde o to, aby případně pan Boček znal nositele jej těšícího názoru.
Ledaže byste tak čini zcela nezištně. Pak by se to ovšem začalo týkat i mne, protože bych si Vaši identitu rád, s dovolením, zařadil do prozatím poněkud chudé sbírky ryzích charakterů. Důvěrně a vtipně jim říkávám ryzci.

Odpovědět

12. 11. 2010 (17:01)  –  Jenda Benda

0
0

Zdravím (byl jsem pár dní v zahraničí) , hlavně pana starostu, který asi neví kde mu hlava stojí, chápu a přeju pevné nervy. Zdravím Ivu2, bohužel ji tu nikde nevidím,co to IVO2?? Koukám že pan Kovářík stále stejný…. Ale jsem rád že jsem zase doma!!

Odpovědět

12. 11. 2010 (20:40)  –  Elév

0
0

Pro p.Blahu – pokud mě časem zařadíte do své skromné sbírky ryzců, budu rád. Jen jako houbař připomínám, že ryzců je velká skupina. Pokud budu ve sbírce označen jako RYZEC SYROVINKA nebo RYZEC PRAVÝ, tak je vše O.K. Jsou to houby dobré a jedlé. Nerad bych byl RYZCEM KRAVSKÝM (vy\volává potíže i zvracení) a již vůbec ne RYZCEM ŠEREDNÝM.
Končím mykologickou poradnu a přeji hezký večer.

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.