Přihlášení

Nová vodárna v provozu, jak využijeme tu starou?

31. 1. 2019 | Redakce PS | Diskuze (1) | Věci veřejné

Koncem ledna konečně spustila provoz nová úpravna vody na Hradišti. Už v září loňského roku svolalo minulé vedení města poněkud uspěchané slavnostní stříhání pásky, aby se vše stihlo náležitě zpropagovat do komunálních voleb. Až po půl roce teď tedy konečně teče z kohoutků lahodná tekutina z nové úpravny. Jedna z největších investic za poslední roky vyšla město Písek na 181 mil. Nyní se otevírají možnosti budoucího využití historických objektů staré vodárny. Mluví se o možnosti zřídit zde městský kemp nebo jiné služby. Ideální by bylo otevřít k tomu veřejnou diskusi. Jedná se o jednu z velmi cenných lokalit na břehu Otavy, která díky nové lávce od arch. Josefa Pleskota získává zcela nové perspektivy.

Tisková zpráva města Písek ze dne 29.01.2019

Z kohoutků už teče voda z nové úpravny

Do vodovodního řadu koncem ledna začala téct pitná voda z nové úpravny na Hradišti. Za objekt vybavený nejmodernější technologií na úpravu vody město zaplatilo přes 181 milionů korun bez DPH. Díky této významné investici bude v Písku na dlouhá léta zajištěna stabilizace dodávek kvalitní pitné vody.

Stavba nové úpravny byla zahájena v květnu 2017. Vloni dokončené zařízení bylo letos uvedeno do zkušebního provozu, a probíhaly zde laboratorní zkoušky vyráběné vody. Podle sdělení Romana Honzíka, jednatele Vodárenské správy Písek, zkušební provoz potrvá jeden rok a po jeho vyhodnocení bude úpravna zkolaudována a uvedena do provozu trvalého. „Ve zkušebním provozu se kontroluje kvalita vyráběné vody a funkčnost zařízení,“ vysvětluje Roman Honzík.

Nová úpravna je vybavena nejmodernější technologií. Automatický systém umožní řízení procesu úpravy a výroby pitné vody i při výrazných výkyvech kvality surové vody. „Díky napojení na vizualizaci potrubí a propojení systému s matematickým modelem vodárenské sítě významně omezíme úniky vody, a tak budeme tuto čím dál dražší surovinu také šetřit,“ doplňuje Roman Honzík

Město má uzavřenu koncesní smlouvu s provozovatelem vodárenské sítě firmou ČEVAK, a. s. Náklady na stavbu byly primárně hrazeny z nájemného za vodohospodářský majetek, které činí 55 milionů korun ročně.

Písek je zásobován vodou ze dvou zdrojů. Osmdesát procent tvoří upravená říční voda z Otavy a zbytek zajišťuje jihočeská vodárenská soustava z nádrže v Římově. „Kombinace dvou zdrojů se potvrdila jako výhodná i v posledních měsících roku 2018, kdy jsme po odpojení staré úpravny nemuseli řešit žádné problémy s dodávkami pitné vody odběratelům, či s její kvalitou,“ říká místostarostka Petra Trambová.

Voda z řeky Otavy se ve městě upravuje od roku 1900, kdy byl na Hradišti vybudován první vodojem.

0
0

Diskuze k článku +

1. 2. 2019 (22:04)  –  Ladislav Douša

0
0

Nejsou některé stavby v areálu dnes již technickou památkou, kterou by bylo škoda sprovodit ze světa?

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.