Přihlášení

Občan versus politik: Přijďte na besedu o centru města

16. 2. 2016 | Zdenka Jelenová | Diskuze (0) | Věci veřejné

Centrum města po revitalizaci podle vítězného návrhu

AKTUALIZACE: Písecký svět je opravdu rád, že na podkladě jím "zdvižených" témat a tlaku občanů město paralelně zorganizovalo dokonce dvě veřejná projednání chystaných záměrů – prosíme, zajímejte se o věci veřejné, choďte na besedy, ať už je pořádá kdokoliv, VYJADŘUJTE SVÉ NÁZORY!!! Vyzvali jsme začátkem roku vedení města, aby se zúčastnilo besedy s občany na téma změny chystané v historickém centru. Starostka města i oba místostarostové účast odmítli – Jiří Hořánek z důvodu dovolené, Eva Vanžurová bez udání důvodu a odpověď Josefa Knota najdete níže v článku…

Tato akce je součástí projektu „PÍSECKÝ SVĚT – občanům otevřeno“, který byl v rámci Fondu pro nestátní neziskové organizace podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

Jak už jsme v Píseckém světě informovali, rada města v prosinci schválila výsledek urbanisticko–architektonické soutěže o návrh Revitalizace historického centra města Písek a uložila odboru správy majetku vyzvat vítězné týmy ke zpracování návrhu na vypracování projektové  dokumentace pro  územní  rozhodnutí, pro  stavební  povolení a pro  výběr  zhotovitele  stavby  v podrobnostech  dokumentace  pro  provedení stavby. To vše „za účelem realizace investiční akce Revitalizace historického centra města Písek.“ Výzva k jednání v jednacím řízení je neveřejná, stejně jako návrh smlouvy o dílo.

Místostarosta Josef Knot vysvětlil, že mu nyní nepřipadá vhodné o problému revitalizace centra diskutovat: „Děkuji za pozvání, nicméně v současné době rada města schválila jednací řízení bez uveřejnění na zpracovatele projektové dokumentace (PD) revitalizace centra města a připravuje výběrové řízení na zpracovatele územní studie. Až bude znám projektant uvedené PD, resp. územní studie, bude i on účasten na veřejném projednání za účelem získání podnětů z řad veřejnosti. Předpokládáme, že by se tak mohlo stát v březnu/dubnu letošního roku. Následně proběhne projednání s veřejností. Do té doby mne, prosím, z těchto debat omluvte.“

Ale o čem vlastně potom ještě bude mít smysl diskutovat? Pokud budou uzavřeny smlouvy, vybráni zhotovitelé a objednáno vypracování projektové dokumentace, nebude na zjišťování názorů občanů poněkud pozdě? Podnikatelé v centru a politická opozice mají naopak zájem diskutovat co nejdříve. Pozvání na besedu obdrželi i všichni členové rady města.

Základním tématem, o němž se vedou již dlouholeté diskuze, je otázka, do jaké míry má být centrum parkovištěm pro auta, nebo zda má být vjezd automobilů co nejvíce omezen. Podle současného zadání se zdá (tedy tak je to vedením radnice prezentováno), že dojde k úbytku přibližně třetiny parkovacích míst. Zároveň zatím není zajištěno navýšení parkovacích kapacit v docházkové vzdálenosti. To vše by měl řešit takzvaný generel dopravy, který by se měl v současnosti zpracovávat. Ovšem jak jsme zjistili na odboru investic, není to žádný jednoduchý úkol – a kdy bude tento dokument hotový, není vůbec jisté. Zatím jsou v podstatě teprve připravovány podmínky pro vypsání výběrového řízení na jeho zpracovatele, které musí schválit rada města, pak se bude připravovat výběrové řízení – a tak dále… Zároveň ale tedy má být „natvrdo“ zahájena rekonstrukce obou historických náměstí – má to skutečně logickou posloupnost? Nebo jde o snahu zajistit si aspoň nějaké to stříhání pásky před budoucími volbami? A je o čem diskutovat, nebo ne?

TETX VYŠEL V ÚNOROVÉM ČÍSLE TIŠTĚNÉHO PÍSECKÉHO SVĚTA.

 

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.