Přihlášení

Ochranných pomůcek je v kraji stále velký nedostatek

28. 3. 2020 | Redakce PS | Diskuze (0) | Věci veřejné

Dnes uvedla hejtmanka Jihočeského kraje na svém informačním video brífinku že se připravujeme na horkou fázi boje proti COVID-19. Je však stále obrovský nedostatek ochranných pomůcek. Kraj, jako centrální distributor pro jižní Čechy, krom stále nedostačujících dodávek od státu, za posledních 14 dní objednal pomůcky za neuvěřitelných 98 milionů korun. Přitom dle slov hejtmanky je vyčíslená potřeba na 14 dní pro jihočeské zdravotníky, sociálních služby, úřady, neziskovky, technické služby a třeba i odpadového hospodářství – 20 000 000 roušek, 400 000 respirátorů, 7 000 brýlí, 130 000 rukavic a 4 000 rychlotestů. Stát za celou dobu dodal jen zlomek (u roušek např. 0,3 %) z požadovaného množství.

Aktuální stav v Jihočeském kraji a na Písecku dle zpráv z Krajské hygienické stanice

Podle centrální evidence Přehledu materiálu podle krajů aktualizovaného k 27.3.2020 v 8:48 hod  je počet kusů ochranného materiálu, který byl distribuován do jednotlivých krajů v ČR následující:

brýle 610

dezinfekce (l)  1 085

roušky  58 492

respirátory 16 130

odběrové sady 0 

rukavice 11 250

rychlotesty 3 000

štíty 385

tampóny 300

ochranné oděvy 1 400

 

A proto stále má smysl šít roušky:

Kdo může pomůže – Šijte roušky, pomůžete nemocným i seniorům v Písku

Ušité roušky můžete nosit nově i k hasičům do Sedláčkovky

 
 

NOVÉ DOPLNĚNÍ – Vyjádření hejtmanky k obdržené dodávce ochranných prostředků do Jihočeského kraje dne 28.03.2020

 

Vážení poskytovatelé zdravotních a sociálních služeb. Jihočeský kraj dnes nad ránem obdržel 2 dodávky osobních ochranných prostředků.

Dne 28.03.2020 v 01:15 hod. obdržel:

Roušky 180 000 ks
Ochranné obleky 1 800 ks
Ochranné brýle 1 200 ks
Respirátory 6 650 ks
Rukavice 10 000 ks

Dne 28.03.2020 v 05:00 hod. obdržel:

Respirátory 18 000 ks

Jediný způsob dopravy ochranných prostředků do České republiky je letecký most vytvořený s Čínou, který zajišťuje Ministerstvo vnitra ČR. Rozumím tomu, že „hlad“ po ochranných prostředcích trápí nejen Českou republiku, Evropu, ale dnes už vlastně celý svět. Hůře je pro mě pochopitelná skutečnost, že jsme vládou a sdělovacími prostředky informováni, že v Praze, Pardubicích a Ostravě přistávají velkokapacitní letadla se statisíci respirátorů, miliony roušek a dalších ochranných prostředků. K nám do Jihočeského kraje jich však dorazí pouhé tisíce, v lepších případech desetitisíce. Nerozumím tomu a velmi těžko se mi to vysvětluje Vám, poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb, ale i běžným občanům našeho kraje. Chápu, že dodávky jsou určeny i pro další důležité subjekty v oblasti zemědělství, průmyslu, dopravy, ale tato čísla by měla být zveřejňována. Voláme po tom všichni hejtmané a rovněž po informaci, kolik ochranných prostředků jde do přímo řízených organizací zřizovaných Ministerstvem zdravotnictví ČR. Pokud se ředitel fakultní nemocnice vyjádří ve smyslu, že o co si řekne, to prakticky dostane a jedna dodávka respirátorů do fakultní nemocnice je někdy vyšší než do celého našeho kraje pro všechny zdravotní a sociální služby, pak už nevím, co si o tom mám myslet. Jak mám potom vysvětlovat lékařům, když je žádáme, aby byť v omezené míře, dále pokračovali ve své práci a neuzavírali ordinace pro své pacienty?

Nicméně i pod tlakem musíme přijímat nelehká rozhodnutí. Vzhledem k obdrženému množství ochranných prostředků bude rozdělení této dodávky následovné:

Respirátor 3 000 ks Poskytovatelé sociálních služeb Poskytovatelé sociálních služeb
Z důvodu řešení situace v pobytových zařízeních sociálních služeb dle MO MZ ČR č. j.: MZDR
13719/2020-1/MIN/KAN a doporučeného postupu MPSV 6/2020 ze dne 27.03.2020
Respirátor 1 600 ks ZZS JčK Pro zajištění přednemocniční neodkladné péče
Respirátor 4 000 ks Nemocnice – akutní péče Pro zajištění akutní péče, odběrových míst a lůžek intenzivní péče
Respirátor 16 000 ks   Z důvodu zajištění zdravotní péče v JčK dle počtu zdravotnických pracovníků v závislosti na disponibilním počtu OOP a s přihlédnutím k doporučení prioritizace MZ

 

Roušky 30 000 ks Poskytovatelé sociálních služeb Z důvodu řešení situace v pobytových zařízeních sociálních služeb dle MO MZ ČR č. j.: MZDR
13719/2020-1/MIN/KAN a doporučeného postupu MPSV 6/2020 ze dne 27.03.2020
 
Roušky 150 000 ks Poskytovatelé zdravotních služeb dle distribučního seznamu Z důvodu zajištění zdravotní péče v JčK dle počtu zdravotnických pracovníků v závislosti na disponibilním počtu OOP a s přihlédnutím k doporučení prioritizace MZ

 

Ochranné brýle 500 ks Poskytovatelé sociálních služeb Z důvodu řešení situace v pobytových zařízeních sociálních služeb dle MO MZ ČR č. j.: MZDR
13719/2020-1/MIN/KAN a doporučeného postupu MPSV 6/2020 ze dne 27.03.2020
Ochranné brýle 700 ks PZS dle distribučního seznamu.
! Pouze na vyžádání a s přihlédnutím k rizikovosti poskytované zdravotní péče dle oboru činnosti. Viz odůvodnění a postup vpravo.
Ochrannými brýlemi mají být vybaveni poskytovatelé zdravotních služeb, kteří je pro svou činnost potřebují (WHO – Rozdělení OOP dle rizika). Ochranné brýle budou uloženy v centrálním skladu Jihočeského kraje.
Na žádost poskytovatelů zdravotních služeb adresovanou na e-mail: covid19@kraj-jihocesky.cz budou vydávána dle rizikovosti poskytované zdravotní péče dle oboru činnosti.

 

Rukavice 10 000 ks Poskytovatelé sociálních služeb Z důvodu řešení situace v pobytových zařízeních sociálních služeb dle MO MZ ČR č. j.: MZDR
13719/2020-1/MIN/KAN a doporučeného postupu MPSV 6/2020 ze dne 27.03.2020

 

Ochranný plášť 500 ks Poskytovatelé sociálních služeb Z důvodu řešení situace v pobytových zařízeních sociálních služeb dle MO MZ ČR č. j.: MZDR
13719/2020-1/MIN/KAN a doporučeného postupu MPSV 6/2020 ze dne 27.03.2020
Ochranný plášť 500 ks ZZS JčK Pro zajištění přednemocniční neodkladné péče
Ochranný plášť 800 ks Nemocnice – akutní péče Pro zajištění akutní péče, odběrových míst a lůžek intenzivní péče

Uvědomuji si, že je to neradostné čtení. Připadá mi, že člověk v této době a v této situaci je nucen vybírat pouze ze špatných rozhodnutí. Chtěla bych těm z Vás, kteří stojí v první linii a starají se o své pacienty a klienty moc poděkovat. Ten potlesk, který zní každý večer v osm hodin na sídlištích, a i jinde v kraji, patří Vám. Je zasloužený. V tuto chvíli mě bohužel napadají už jen v kontextu této doby tragikomická slova citátu největšího českého klasika, kterým se pokusím odlehčit situaci: „Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co se proti tomu dá dělat.“

Prosím vydržte, nadále sledujte webové stránky Jihočeského kraje.
! DISTRIBUCE Z TÉTO DODÁVKY OOP BUDE ZAHÁJENA 30.03.2020!

 

Rouška nebo respirátor? Jaké máme používat ochranné prostředky? Doporučené třídy ochrany pro vybrané profese

Jaké máme používat ochranné prostředky? Vhodné ochranné prostředky v souvislosti s ochranou před nákazou a šířením COVID-19 pro obyvatele a různé druhy profesí uvádí ve svém doporučení Ministerstvo zdravotnictví. Pro administrativní práce, průmysl, lesnictví, zemědělské práce i pro běžného občana postačuje rouška. 

V tomto doporučení shrnujeme důležitá fakta.

Doporučení k nošení respirátorů a roušek (ústenek) a doporučené třídy ochrany pro vybrané profese

 

datum závozu

obdrženo

OOP

datum distribuce

určeno/předáno

vydáno kusů

14.03.2020

220 ks

respirátory

14.03.2020

určeno MZ ČR pro ZZS JčK

220

14.03.2020

300 ks

respirátory

16.03.2020

Nemocnice Strakonice,a.s.

300

15.03.2020

250 ks

respirátory

16.03.2020

určeno MZ ČR pro ZZS JčK

250

15.03.2020

5050 ks

roušky/ústenky

16.03.2020

určeno pro poskytovatele sociálních služeb, předáno odboru sociálních věcí k distribuci 16.03.2020

5050

16.03.2020

1200 ks

respirátory

16.03.2020

ZZS JčK – 650; NČK a.s. – 100; NPt a.s. – 100; NJH a.s. – 300; LPS zubní zajiěštní v okresech JH, Pí, St, Pt – 48

1200

18.03.2020

30 litrů

dezinfekce

18.03.2020

určeno pro Psychiatrickou léčebnu Červený Dvůr

30 l

18.03.2020

30 ks

brýle

18.03.2020

určeno pro Psychiatrickou nemocnici Červený Dvůr – 10 k; určeno pro KHS JčK: 20 ks

30

18.03.2020

100 ks

rukavice

18.03.2020

určeno pro KHS JčK

100

18.03.2020

4500 ks

roušky/ústenky

19.03.

NCB: 2000 ks, NCK: 1000; NJH:500; NST:1000

4500

18.03.2020

1500 ks

roušky/ústenky

18.03.2020

ZZS JčK

1500

18.03.2020

2250 ks

nanoroušky

18.03.2020

určeno pro KHS JčK: 150 ks; ZZS JčK: 1100 ks; NCB: 400 ks; NČK: 100 ks; NJH: 100 ks; NST: 100 ks; NPI: 100; NTA: 100; NPT: 100 ks;

2250

18.03.2020

3000 ks

rychlotest

19.03.2020

určeno pro NCB: 1000 ks; ČK: 200; NTA: 500 ks; NST: 380; NJH: 360 ks; NPI: 360 ks; NPT: 200 ks;

3000

Přehled materiálu podle krajů

Počet kusů ochranného materiálu, který byl distribuován do jednotlivých krajů v ČR. Aktualizace 1x denně.

 

 

0
0

Diskuze k článku +

Článek zatím nikdo nekomentoval – buďte první!

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.