Přihlášení

Otevřený dopis radním a zastupitelům města Písku

6. 10. 2014 | Redakce PS | Diskuze (9) | Věci veřejné

V materiálech pro RM je v\značeno deset stromů k pokácení...

Kvůli plánované železniční zastávce Písek-Centrum se lidé z Preslovy ulice obracejí na radní a zastupitele otevřeným dopisem. Ve čtvrtek se problémem bude zabývat Rada města Písek, ještě předtím by se přinejmenším se dvěma místostarosty měli zástupci petentů sejít k jednání. První nástin projektu, který jde do rady, obsahuje mimo jiné plán na pokácení deseti stromů – na páteční schůzce s vedením města ale údajně SŽDC slíbilo, že tolik kácet nebude. Občané tomu příliš nevěří, každopádně projekt zatím dokončen není.

TEXT OTEVŘENÉHO DOPISU

Vážení radní a zastupitelé města Písku,

s důvěrou se na Vás obracíme v záležitosti plánované výstavby nové vlakové zastávky v Písku.

Občané města Písku dali svou peticí (za 4 dny více než 700 podpisů) vedení města i SŽDC zřetelně najevo, že zastávku v Preslově ulici nechtějí.

Někteří členové rady původně veřejně proklamovali, že budou prosazovat zastávku v obchodní zóně. Z náhlé změny postojů p. starosty O. Veselého a p. místostarosty J. Knota po jednání s SŽDC dne 3.10.2014 vzniká dojem, že došlo k jisté dohodě. SŽDC údajně vyřeší problematický přejezd na Hradiště, město by za to mělo nechat SŽDC volné ruce v umístění vlakové zastávky.

Velmi vítáme úpravu problematického vlakového přejezdu na Hradiště, ale domníváme se, že by tyto stavby neměly být podmíněny.

Aby se zamezilo těmto spekulacím, naléhavě žádáme radu města Písku, aby na svém zasedání dne 9.10.2014 hlasovala v duchu původního usnesení ze dne 3.10.2013 (umístění zastávky v obchodní zóně poblíž okružní křižovatky na Zborovské ulici). Dále žádáme radu, aby se nezříkala odpovědnosti v této záležitosti a otázku umístění zastávky již dále neodkládala k dalšímu projednání. Pokud dojde v usnesení rady ke schválení názvu zastávky Písek centrum, je o umístění zastávky rozhodnuto.

Jsme přesvědčeni, že SŽDC nebude prosazovat stavbu proti vůli města a občanů.

Věříme, že budete jednat v zájmu zachování kvalitních životních podmínek obyvatel v Preslově a okolních ulicích. V případě výstavby zastávky v tomto nejužším místě Preslovy ulice totiž nelze žádným opatřením ovlivnit její vzdálenost od obytných domů (cca 10m) a vysoký špatně dostupný násep, který je navíc v úrovni oken obytných domů.

Velmi bychom ocenili návštěvu radních v Preslově ulici, aby měli jasnou představu o místě, kde by měla nová zastávka stát. ( již je vykolíkováno geodety!)

V případě, že usnesení rady města nebude v souladu s usnesením 3.10.2013, žádáme o veřejné zdůvodnění tohoto kroku a odpovědi na následující otázky:

- proč rada města změnila názor i přes velký odpor veřejnosti?

- z jaké studie či průzkumu vyplývá, že je zastávka v Preslově ulici potřebná a bude využívána významným počtem cestujících?

- jak město vyřeší otázku parkování v dané lokalitě (Preslova, Heritesova, Sadová, sídliště JIH), které je již v současné době problematické a případnou zastávkou se ještě zhorší?

 

V Písku 6.10.2014

Obyvatelé Preslovy ulice

 

 

 

 

 

0
0

Diskuze k článku +

7. 10. 2014 (15:28)  –  Ondřej Veselý

0
0

Vzhledem k tomu, že jsem tento dopis obdržel mailem, vkládám odpověď, kterou jsem dnes odeslal jeho zasilateli:

Vážený pane Mandíku,

Je pro mě naprosto nepochopitelné a nepřijatelné, jakým způsobem je manipulováno s informacemi. Tedy:

1) Oněch 700 podpisů nesměřovalo k tomu, že lidé zastávku nechtějí, ale k tomu, aby byly splněny podmínky, za kterých by mohla zastávka v Preslově ulici vzniknout. Pokud by došlo k výstavbě zastávky v Preslově ulici (a tato věc ještě zdaleka rozhodnuta není) je SŽDC připravena drtivou většinu těchto podmínek splnit (hlukové studie, prachové studie, nekácení stromů…). Ani ne tak proto, že vyplývají z petice, ale proto, že jsou nutnou součástí takové stavby.
2) Zcela odmítám a hluboce mě uráží nařčení z toho, že jsme s kolegou Knotem kupčili a měnili zájem občanů z jedné lokality za zájem občanů z lokality jiné. Nic takového jsme nedělali ani v tomto, ani v jakémkoliv jiném případě. Žádný takový typ dohody na stole neležel ani o něm nebylo jednáno. Rozdíl vnímání může být pouze v to, že odmítáme někomu nadávat a vždy s každým jednáme korektně, jako s partnerem (za podmínky, že druhá strana k jednání přistupuje ve stejném duchu). Pokud bychom tak nečinili, neměli bychom na svých místech co dělat,
3) V Preslově ulici (stejně jako v jiných částech města) jsem byl opakovaně a Vím, jak násep vypadá.
4) Rada města na svém zasedání 9.10.2014 nepřijme jiné rozhodnutí než na zasedání 3.10.2013. Podstatné pro definitivní rozhodnutí RM bude studie, zda je technicky možné umístit zastávku v obchodní zóně. Ta bude hotova na přelomu roku. Teprve poté bude na rozhodnutí RM (a to bude mít pouze doporučující charakter, protože město není účastníkem řízení o stavbě, natož investorem), kde chce novou zastávku (v případě, že budou existovat alternativy), případně, zda odmítá nové zastávky v Písku jako takové.

Na závěr Vám chci sdělit, že je obrovský rozdíl mezi „zastávku v žádném případě“ tedy vyjádřením bez argumentů, nebo „zastávku ne, pokud by negativně ovlivnila život v lokalitě“. Velmi pochybuji, že RM v jakémkoliv složení přistoupí na vybudování zastávky, která by zhoršila životní podmínky obyvatel města.

S pozdravem

Odpovědět

9. 10. 2014 (09:56)  –  Mgr. Vojtěch Blažek

0
0

Vážení obyvatelé Preslovy ulice,

obracíme se na Vás jako členové Zastupitelstva města Písku, oslovení Vaším otevřeným dopisem. Byli jsme zvoleni v minulých komunálních volbách za SNK-ED, ve volbách nadcházejících kandidujeme za politické hnutí Jihočeši 2012.

Chceme Vás ubezpečit, že pečlivě sledujeme novou aktivitu stávajícího vedení radnice, týkající se výstavby nových vlakových zastávek v Písku i elektrifikace úseku trati, na které plánované zastávky leží. Chápeme Vaši obavu ze zhoršení životních podmínek a oceňujeme Váš razantní občanský postoj.

Pokusili jsme se zjistit k dané problematice co nejvíce informací, na jejich základě jsme dospěli k následujícímu:

1. Na místě samém jsme se byli s kolegy opakovaně podívat a je to podle nás jen další ze zmatených a nekoncepčně připravených projektů, kterými nás vedení radnice zahrnuje celé 4 roky, ale nakonec vždy z realizace sejde z důvodů nekoncepčnosti, naprosté nepřipravenosti nebo masivního nesouhlasu občanů.

2. Sama podstata toho projektu se nám zdá nesmyslná. Snaha o přímé propojení Písku a Českých Budějovic je velmi diskutabilní. Hospodářská vazba Písku na České Budějovice je tradičně velmi slabá, Budějovice se příliš nerozvíjejí a nemohou tedy Písečákům nabídnout nová pracovní místa. Naším tradičním rozvojovým partnerem byla, je a vždy bude Praha. Proto považujeme za mnohem smysluplnější vyvíjet tlak na dokončení dobrého silničního a železničního napojení tímto směrem.

3. Co je pro Vás, stejně jako pro nás, to nejpodstatnější – celá akce se nachází teprve ve stádiu přípravy studie, která by měla posoudit to nejdůležitější, ekonomickou rentabilitu celého projektu. A ta je už na samém počátku v podstatě nulová. Není nám jasné, kdo by zastávku využíval a kde by cestující parkovali. Ani Jihočeský kraj, ani České dráhy rozhodně nehodlají provozovat ztrátovou trať, proto se optimisticky domníváme, že celý projekt zůstane pouze na papíře a k jeho realizaci v žádném případě nedojde. Což samozřejmě není důvod k tomu, abychom přestali být ostražití.

Z výše uvedeného je snad zcela zřejmý náš postoj. I když nejsme členy Rady města, snažíme se alespoň komunikovat s ostatními členy Zastupitelstva v tom smyslu, aby byl celý projekt buď zastaven, nebo bylo rozhodnutí o jeho pokračování předáno alespoň novému vedení města, které se zformuje v nadcházejících volbách. Nepochybujeme o tom, že sám starosta Veselý, tváří v tvář Vaší petiční akci i nadcházejícím volbám, na čtvrtečním zasedáním Rady celý projekt zastaví. Nestane-li se tak, nevidíme důvod, proč by totéž nemohlo udělat nové Zastupitelstvo. Minimálně my se o to jednoznačně zasadíme.S pozdravem

Eva Vanžurová, Tomáš Franců, Vilém Svoboda, Lukáš Tramba

V Písku 7. 10. 2014

Odpovědět

9. 10. 2014 (15:07)  –  Luděk Blaha

0
0

A ha. A já z toho šumu okolo nabyl dojmu, že se s tím nic dělat nedá. Že dráhy si na svých pozemcích mohou dělat, co se jim zlíbí. A že můžeme být rádi, že v Preslově ulici nebudou třeba suché doky nebo kosmodrom.

Odpovědět

9. 10. 2014 (16:55)  –  Ing. Marie Horažďovská

0
0

Výborně! Ukázková lekce, jak se loví volební hlasy na poslední chvíli … :))) A co že ta péče o obyvatele Preslovy ulice ze strany Jihočechů 2012 den před volbami vůbec najednou nastala? Že by v hnutí přece jen panovaly určité pochybnosti o jeho oblíbenosti mezi voličstvem? Nakonec sečteme-li dohromady politický turismus a postoje některých kandidátů v minulosti, a přičteme-li nezájem o komunikaci s občany ve veřejných diskusích, nebylo by čemu se divit! A nakonec sliby přece nic nestojí, že?

Odpovědět

9. 10. 2014 (21:50)  –  Mgr. Vojtěch Blažek

0
0

Vážená paní Inženýrko Horažďovská.
Kdo neloví? Podívejte se po náměstí. Tento dopis byl zveřejněn již 7.10. na facebooku Jihočechů 2012 – Písek. Chvíli nám trvalo ověřit všechny informace. Pokud vím Zatím jsme jediní , kteří adekvátně a pravdivě odpověděli na otevřený dopis píseckých občanů. A ano jsou volby a já také kandiduji do zastupitelstva. A starám se o kampaň mého hnutí, jímž jsem členem.

S pozdravem a přáním krásného večera.

Mgr. Vojtěch Blažek

Odpovědět

9. 10. 2014 (21:58)  –  Ondřej Veselý

0
0

Vážený pane Blažku, jsou to stejné pravdy, jakože se má zastávka jmenovat Ondřeje Veselého, nebo o mých úvahách na téma lanovka na Živec. Jsem velmi rád, že většina stran v Písku drží korektní neosobní kampaň. Vy spolu s jednou další stranou mezi ně bohužel nepatříte. Ve Vašem případě je to však velké zklamání.

Odpovědět

9. 10. 2014 (22:31)  –  Mgr. Vojtěch Blažek

0
0

Vážená paní Inženýrko Horažďovská.
Kdo neloví? Podívejte se po náměstí. Tento dopis byl zveřejněn již 7.10. na facebooku Jihočechů 2012 – Písek. Chvíli nám trvalo ověřit všechny informace. Pokud vím Zatím jsme jediní , kteří adekvátně a pravdivě odpověděli na otevřený dopis píseckých občanů. A ano jsou volby a já také kandiduji do zastupitelstva. A starám se o kampaň mého hnutí, jímž jsem členem.

S pozdravem a přáním krásného večera.

Mgr. Vojtěch Blažek

Odpovědět

10. 10. 2014 (07:25)  –  Mgr. Vojtěch Blažek

0
0

Vážený pane starosto Veselý,
pokud sledujete web a facebook, tak jistě víte, že fotografie ohledně lanovky na Živec, nebo nákupu nového bazénu (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1486540588258928&set=gm.528507793946276&type=1&theater) nepochází od Nás. Každý kdo sledoval naší činnost ví, že ta fotografie ohledně zastávky je samozřejmě nadsázka, stejně jako fejeton písecký banán (http://jihocesi2012.cz/clanky/237/pisecky-banan.html). Když si ten příspěvek pročtete, tak to již nikde nezmiňujeme, že by se měla jmenovat po Vás. A to, že otevřený dopis byl zveřejěnn 3 dny před volbami, za to opravdu nemohu. Více to asi nemá cenu komentovat.

S přátelským pozdravem a přáním krásného dne

Vojtěch Blažek

Odpovědět

11. 10. 2014 (08:32)  –  Ing. Marie Horažďovská

0
0

Vážený pane magistře Blažku,
ještě že jste alespoň tak upřímný … :) A mimochodem: staráte se o kampaň hnutí, JEHOŽ jste členem, to jste měl na mysli, že?

Odpovědět

Nový komentář k článku

Pro zapojení do diskuze se nejprve přihlašte ke svému účtu.

Nejste-li registrovaným uživatelem, zaregistrujte se zde. Registrace je jednoduchá a rychlá.